Concurso audiovisuais 2013

153 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Concurso audiovisuais 2013

 1. 1. C.I.F.P. A XUNQUEIRA
 2. 2. C.I.F.P. A XUNQUEIRA I CONCURSO AUDIOVISUAL“COÑECE O MEU CENTRO”
 3. 3. I CONCURSO AUDIOVISUAL “COÑECE O MEU CENTRO”REQUISITOS:•PODERÁ PARTICIPAR ALUMNADO MATRICULADO NO CENTRO NOCURSO 2012/13.•GRUPOS ENTRE 1 E 3 PERSOAS.•CADA GRUPO PODERÁ PRESENTAR UN ÚNICO TRABALLO.•NON SE PODERÁ PARTICIPAR EN VARIOS GRUPOS.
 4. 4. I CONCURSO AUDIOVISUAL “COÑECE O MEU CENTRO”FORMATO:•OS FORMATOS NOS QUE SE PODERÁN PRESENTAR OS TRABALLOSSON: • CALQUER FORMATO DE VÍDEO. • PRESENTACIÓN DE POWERPOINT (PPT OU PPS). • PRESENTACIÓN DE LIBREOFFICE IMPRESS (ODP). • EN LINGUA GALEGA.
 5. 5. I CONCURSO AUDIOVISUAL “COÑECE O MEU CENTRO”DURACIÓN:•MÍNIMO 5 MINUTOS.•MÁXIMO 15 MINUTOS.
 6. 6. I CONCURSO AUDIOVISUAL “COÑECE O MEU CENTRO”PRAZO DE PRESENTACIÓN:•A ADMISIÓN DE TRABALLOS REMATA O DÍA 31 DE MAIO DE 2013.•OS TRABALLOS PRESENTARANSE EN SOPORTE CD.•XUNTO CO CD ADXUNTARASE UN SOBRE CON NOME E APELIDOSDOS/AS PARTICIPANTES, E CURSO AO QUE PERTENCEN.•OS TRABALLOS ENTREGARANSE NO DEPARTAMENTO DEINFORMACIÓN E ORIENTACIÓN PROFESIONAL.
 7. 7. I CONCURSO AUDIOVISUAL “COÑECE O MEU CENTRO”SELECCIÓN:•OS TRABALLOS PRESENTADOS PASARÁN UNHA FASE DEPRESELECCIÓN.•O XURADO ENCARGADO DA PRESELECCIÓN ESTARÁ FORMADO PORPROFESORES/AS QUE VALORARÁN O CUMPRIMENTO DAS BASES.•TODOS OS TRABALLOS QUE SUPEREN A FASE DE PRESELECCIÓNTERÁN UN PEQUEÑO OBSEQUIO POLA SÚA PARTICIPACIÓN.•AS OBRAS SELECCIONADAS SERÁN AVALIADAS POR UNHACOMISIÓN NA QUE ESTARÁN REPRESENTADOS OS DIFERENTESSECTORES DA COMUNIDADE EDUCATIVA.
 8. 8. I CONCURSO AUDIOVISUAL “COÑECE O MEU CENTRO”CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE PREMIOS:•REFLECTIR INFORMACIÓN XERAL DO CIFP.•CALIDADE TÉCNICA.•ORIXINALIDADE.•UTILIDADE DA INFORMACIÓN QUE OFRECE.
 9. 9. I CONCURSO AUDIOVISUAL “COÑECE O MEU CENTRO”PREMIOS:•1º PREMIO: UNHA CÁMARA DE FOTOS DIXITAL PARA CADAINTEGRANTE DO GRUPO.•2º PREMIO: UN MP4 PARA CADA INTEGRANTE DO GRUPO.•3º PREMIO: 1 PEN DRIVE PARA CADA INTEGRANTE DO GRUPO.•O CENTRO RESERVASE O DEREITO DE DEIXAR ALGÚN PREMIO DESERTO.•AS OBRAS PREMIADAS SERÁN UTILIZADAS POLO CENTRO PARA A SÚAPROMOCIÓN, POLO QUE O CIFP TAMÉN SE RESERVA PARA SI OS DEREITOS DEUTILIZACIÓN DOS TRABALLOS PRESENTADOS.
 10. 10. I CONCURSO AUDIOVISUAL “COÑECE O MEU CENTRO”PREMIOS:•1º PREMIO: UNHA CÁMARA DE FOTOS DIXITAL PARA CADAINTEGRANTE DO GRUPO.•2º PREMIO: UN MP4 PARA CADA INTEGRANTE DO GRUPO.•3º PREMIO: 1 PEN DRIVE PARA CADA INTEGRANTE DO GRUPO.•O CENTRO RESERVASE O DEREITO DE DEIXAR ALGÚN PREMIO DESERTO.•AS OBRAS PREMIADAS SERÁN UTILIZADAS POLO CENTRO PARA A SÚAPROMOCIÓN, POLO QUE O CIFP TAMÉN SE RESERVA PARA SI OS DEREITOS DEUTILIZACIÓN DOS TRABALLOS PRESENTADOS.

×