O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Conflito Linguistico

948 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação, Tecnologia
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Conflito Linguistico

  1. 1. O CONFLITO LINGÜÍSTICO UNIDADE 5 LIBRO DE TEXTO (páxs. 72 á 76)‏
  2. 2. CONTIDOS <ul><li>As actitudes lingüísticas </li></ul><ul><li>Relación entre as actitudes e os usos </li></ul><ul><li>Vellos e novos prexuízos </li></ul>
  3. 3. AS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS <ul><li>Actitude: predisposición favorable ou desfavorable diante da lingua galega </li></ul><ul><li>Actitudes lingüísticas son fundamentais nas sociedades bilingues </li></ul><ul><li>Pais galegofalantes que educan aos fillos en castelán manteñen actitudes negativas cara ao galego e positivas cara ao castelán </li></ul>
  4. 4. MELLORA DAS ACTITUDES
  5. 5. MELLORA DAS ACTITUDES
  6. 6. CONCLUSIÓNS <ul><li>Os vellos prexuízos van desaparecendo </li></ul><ul><li>Os máis novos: idea da utilidade das dúas linguas </li></ul><ul><li>Hoxe: galego non atraso, pobreza nin incultura </li></ul><ul><li>Factores de variación: idade e a lingua habitual </li></ul><ul><li>As maioría da poboación pensa que os nenos deben aprender xa na casa as dúas linguas. </li></ul><ul><li>Realmente a porcentaxe de bilingües iniciais é moi pequena (case a metade ten como lingua inicial o castelán)‏ </li></ul><ul><li>A mellora das actitudes non se reflicte no aumento de falantes </li></ul>
  7. 7. RELACIÓN ACTITUDES USOS <ul><li>As boas actitudes non abondan para o uso do galego como lingua cotiá. </li></ul><ul><ul><li>Factores: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>boa competencia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>lingua do grupo social </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>En Galicia son un obstáculo para o uso do galego </li></ul></ul><ul><li>Socialmente non está ben visto considerar o galego inferior ao castelán </li></ul><ul><li>Non obstante seguen existindo certos prexuízos </li></ul>
  8. 8. VELLOS E NOVOS PREXUÍZOS <ul><li>Desapareceron algúns vellos prexuízos (galego=lingua de pailáns, pobres e incultos)‏ </li></ul><ul><li>Hoxe: </li></ul><ul><ul><li>Revalorización do rural => ruptura do prexuízo </li></ul></ul><ul><ul><li>Galego=rural => galego no urbano minoritario </li></ul></ul><ul><li>Cooficialidade => novos ámbitos. Pero non aumento nas cidades </li></ul><ul><li>Galego na cidade asóciase a: universidade na política => galego vincúlase a unha ideoloxía e a profesións concretas e o castelán a opción neutra </li></ul>

×