Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

DIALOG PRESTASI (KHATAM AL-QURAN) SJKC YU MING 1.pptx

 1. 29.08.2022 (ISNIN) 9.00 PAGI DEWAN IBNU SINA, PPD PONTIAN SEKTOR PEMBELAJARAN DIALOG PRESTASI KHATAM BIL. 1/2022 SJKC YU MING 1 JBC 6024 NAMA GURU BESAR : CIKGU SOH KEAW TIONG
 2. MAKLUMAT SEKOLAH • SJKC YU MING 1, PEKAN NANAS, PONTIAN, JOHOR • JUMLAH GURU : 36 • JUMLAH MURID : 541 • JUMLAH MURID ISLAM : 29 • BILANGAN MURID MASIH IQRA (1-3): 8 (27.58%) • BILANGAN MURID MASIH IQRA (4-6): 13 (44.82%) • BILANGAN MURID MEMBACA AL-QURAN : 8 (27.58%)
 3. SENARAI SEMAK PELAPORAN DIALOG PRESTASI KHATAM AL-QURAN BIL ITEM / BUTIRAN ADA (✅ ) 1 Data Khatam Keseluruhan (data e-pelaporan OKT 2019, 2020 & 2021) Buat dalam Bentuk Graf ✅ 2 Data Khatam Tahun 6 (data e-pelaporan OKT 2019, 2020, 2021) ✅ 3 Sasaran Sekolah (ETR) 4 Data Bilangan Murid dan Bilangan Murid yang Dikategorikan kepada 4 Kumpulan (Tahun 6) Kump IQRA', Kump 1-20, Kump 21-30, dan Kumpulan Khatam ✅ 5 Butiran Terperinci Murid Tahun 6 yang masih IQRA' Butiran Terperinci Murid Tahun 6 yang juzu' 1-20 Butiran Terperinci Murid Tahun 6 yang juzu' 21-30 (potensi khatam) ✅ 6 Mengenalpasti isu, punca dan cadangan intervensi ✅ 7 OPR ✅ 8 Data Bilangan Murid dan Bilangan Murid yang Dikategorikan kepada 3 Kumpulan (Tahun 3) Kump IQRA', Kump 1-20, Kump 21-30 dan kumpulan Khatam ✅ 9 PBD Pendidikan Islam (Tahun 6) ✅
 4. DATA KHATAM BAGI TAHUN 2021, 2020, 2019 (KESELURUHAN) 12 10 3 2019 2020 2021 2019 2020 2021
 5. DATA KHATAM TAHUN 6 BAGI TAHUN 2021, 2020, 2019 6 10 2 2019 2020 2021 2019 2020 2021
 6. SASARAN SEKOLAH (ETR) 25% 25% 50% 75% 75% TOV OTI 1 OTI 2 OTI 3 ETR TOV OTI 1 OTI 2 OTI 3 ETR
 7. Data Bilangan Murid yang Dikategorikan kepada 4 Kumpulan (Tahun 6) Kump IQRA', Kump 1-20, Kump 21-30, dan Kumpulan Khatam 1 0 2 1 Iqra Juz 1-20 Juz 21-30 Khatam Iqra Juz 1-20 Juz 21-30 Khatam 25% 25% 50%
 8. MENGENALPASTI MURID TAHUN 6 YANG MASIH IQRA’ BIL. NAMA MURID IQRA’ KELAS STATUS SISIO- EKONOMI (B40/M40/T20) JUSTIFIKASI 1 Naresh bin Abdullah 4 6 J B40 1. Tidak sekolah agama 2. Tiada belajar al-Quran dirumah/ rumah ngaji 3. India Muslim
 9. MENGENALPASTI MURID TAHUN 6 YANG JUZU’ 21-30 BIL. NAMA MURID JUZU’ KELAS STATUS SISIO- EKONOMI (B40/M40/T20) 1 Nur Atiqah Aqilah binti Yusof 22 6 J B40 2 Nurul Alyaa Afiqah binti Nor Azmi 23 6 K B40
 10. KEHADIRAN MURID ISLAM TAHUN 6 NO NAMA MAC (8) APRIL (19) MEI (17) JUN (17) JULAI (20) OGOS (22) H % H % H % H % H % H % 1 Naresh bin Abdullah 6 75 14 73.68 16 94.12 16 94.12 20 100 19 86.36 2 Nur Atiqah Aqilah binti Yusof 7 87.5 16 84.21 17 100.00 15 88.24 13 65 18 81.82 3 Nurul Alyaa Afiqah binti Nor Azmi 8 100 18 94.74 16 94.12 14 82.35 17 85 18 81.82 4 Muhammad Syazwan bin Shamsul Nizam 8 100 17 89.47 16 94.12 17 100.00 17 85 20 90.91
 11. MENGENALPASTI ISU, PUNCA DAN CADANGAN INTERVENSI SJKC YU MING 1 ISU PUNCA INTERVENSI (WHATS NEXT) Peratus khatam Al-Quran Quran yang rendah iaitu iaitu 25% (2021) KPI 2021: 68.95% KPI 2022: 76.95% Guru • Tidak fokus pada khatam al-Quran Murid • Kekangan masa untuk tasmik • Murid tidak mempunyai impian untuk cepat khatam al-Quran Program Guru 1. Tasmik x-tra 2. 3. Program Murid 1. Sahabat Iqra 2. Hadiah khatam 3. Pecutan khatam
 12. Strategi Pelaksanaan: (PLC) PLAN 1. Menubuhkan JK pelaksana –( matlamat dan objektif) 2. Mesyuarat jawatankuasa – ( Garis Masa - tarikh pelaksanaan, merancang intervensi, jadual program dan guru pelaksana, pemilihan kelompok murid fokus serta anggaran belanjawan). DO 1. Intervensi CHECK 1. Kutipan data setiap bulan – ( Senarai semak pelaksanaan program, analisis pencapaian – output & outcome) ACTION 1. Tindakan susulan dan penambahbaikan. Risiko: - Penularan COVID-19 – PdPc secara PdPR PELAPORAN CADANGAN INTERVENSI (OPR1) Punca Intervensi : GURU - TASMIK X-TRA MURID - SAHABAT IQRA - HADIAH KHATAM - PECUTAN KHATAM Key Performance Indicator (KPI) Melebihi 95% Sasaran/KPI Pencapaian Semasa Kumpulan Sasaran Tempoh Pelaksanaan GURU- Seorang GPI MURID – 3 orang murid MAC 2022 HINGGA FEB 2023 Status Pelaksanaan Tiada isu dan sedang berjalan Belum bermula / * Sila tandakan petak yang berkenaan Ada isu dan tertangguh Aktiviti selesai Mitigasi : 1. Google meet 2. Rakaman Isu / Masalah Nama Sekolah KHATAM AQ TAHUN 6 FOKUS Aspek Bil. DP Kali Ke: 1/2022 Tarikh: 29/8/ 2022 e-PELAPORAN OKT 2021 PERATUS KHATAM MURID TAHUN 5 2021 25% (1/4). SASARAN ETR 2022 75% (3/4) MENINGKATKAN % KHATAM AQ SEBANYAK 50% DALAM e-PELAPORAN OKTOBER 2022 TOV: 25% (1/4) calon TOV: 25% (1/4) OTI 1: 25% (1/4) (JULAI) OTI 2 : 50% (2/4) OTI 3: 75% (3/4) ETR : 75% (3/4) 1. GURU - TIDAK FOKUS PADA KHATAM AL-QURAN 2. MURID - KEKANGAN MASA UNTUK TASMIK - MURID TIDAK MEMPUNYAI IMPIAN UNTUK CEPAT KHATAM AL-QURAN SJKC YU MING 1
 13. PBD PENDIDIKAN ISLAM (TAHUN 6) NAMA KELAS TP NOV 2021 TP FEB 2022 AR 1 TP JUL 2022 AR 2 TP DIS 2022 AR 3 TP FEB 2023 ETR TAHUN 6 1 MUHAMMAD SYAZWAN BIN SHAMSUL NIZAM 6H 4 4 5 5 2 NARESH BIN ABDULLAH 6J 3 3 4 4 3 NUR ATIQAH AQILAH BINTI YUSOF 6J 4 4 4 5 4 NURUL ALYAA AFIQAH BINTI NOR AZMI 6K 4 4 4 5
 14. Data Bilangan Murid yang Dikategorikan kepada 4 Kumpulan (Tahun 3) Kump IQRA', Kump 1-20, Kump 21-30, dan Kumpulan Khatam 3 1 0 0 Iqra Juz 1-20 Juz 21-30 Khatam Iqra Juz 1-20 Juz 21-30 Khatam 75% 25%
Anúncio