O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
BUIDATGE
DE
L’ENQUESTA
DE
L’ASSOCIACIÓ

DE
MESTRES
ROSA
SENSAT
ALS
SOCIS

CURS
13‐14

...
A
TENIR
EN
COMPTE...A
continuació
es
presenta
el
buidatge
de
l’enquesta
que
l’Associació
de
Mestres
Rosa

Sensat
va
en...
CONCLUSIONS
GENERALSA
grans
trets
es
podria
resumir
el
resultat
de
l’enquesta
en
que
els
mestres
tenen
una

necessitat...
el
blog
i
el
facebook
per
sota
els
20%.
Afegint
que
l’ús
és
inferior
en
tots
aquests
casos

al
30%.ALTRES
ASPECTES

Un...
PREGUNTA
1:


Quines
creus
que
són
les
necessitats
actuals
dels
mestres,
avui
dia?
(Sobre
65
respostes)Les
respost...
Espai
 de
 trobada,
 de
 diàleg,
 de
 reflexió
 i
 debat,
 plantejar
 la
 pràctica
 diària,
 valorar


quines
són
aque...


(21)
pProgramant
formació
que
sigui
molt
pràctica
i
útil
pel
dia
a
dia
real
de
les
aules.

Seguir
 oferint
 cursos
 com
...
PREGUNTA
3:


Com
valores
les
activitats
i
propostes
de
l’Associació?

PREGUNTA
4:


Podries
dir‐nos
quins
són
per...
feina
 que
 es
 fa.
 L'estima
 per
 la
 professió
 de
 mestre/professor,
 el
 llegat
 dels
 seus

fundadors
i
de
Rosa
Sens...
PREGUNTA
5:


Podries
dir‐nos
quins
són
per
a
tu,
els
aspectes
negatius
de
l'AssociacióEls
aspectes
que
valoren
de
for...
Penso
 que
 en
 els
 moments
 actuals,
 sent
 una
 associació
 de
 RP
 sortiu
 molt
 poc
 als

mitjans.
 Poca
 presència
 ...
Millorar
la
comunicació,
la
difusió,
la
visibilitat
de
l’associació.
(10
comentaris)

Més
difusió
de
cursos
i
grups
de
tre...


Renovació
generacional
(2
comentaris)

Donar
opcions
a
les
noves
generacions
per
fer
les
coses
a
l'estil
del
segle
XXI
i...
ARA
ET
DEMANEM
QUE
VALORIS
ALGUNES
ACTIVITATS
I
SERVEIS
DE
L’ASSOCIACIÓ

BIBLIOTECA


Prèstec
 Seminaris

Biblioteca

...


ASPECTES
DE
MILLORA• Més
difusió
i
dinamització(5
comentaris)• Horari,
disponibilitat
(3):
Potser
l'horari,
...


0
10
20
30
40
No el conec El conec però
no l'he fet
servir
El conec i l'he
fet servir
NC
Grups de treball
0
...


ASPECTES
DE
MILLORA
• Reduir
el
cost
(9
comentaris)

• Incrementar
l'oferta
de
cursos
semipresencials
i
onli...
PUBLICACIONS

Revista

Infància

Català

Revista

Infància

Castellà

Revista

Infància

Europa

Català

Revista

Infà...
0
10
20
30
40
No el conec El conec però no l
'he fet servir
El conec i l'he fet
servir
NC
Revista Infància...
ASPECTES
DE
MILLORA• Noves
 tecnologies
 (3
 comentaris):
 Millorar
 les
 versions
 digitals
 de
 les
 revistes,

...
El

conec
i

l'he
fet

servir
 27
 15
 64
 59
 3
 13
 16

NC
 3
 3
 0
 1
 3
 3
 3

0
5
10
15
20
25
30
No e...


0
10
20
30
40
50
60
70
No el conec El conec però no l
'he fet servir
El conec i l'he fet
servir
NC
Butlletí
...
ASPECTES
DE
MILLORA

• Els
 butlletins
 periòdics
 una
 bona
 eina
 en
 aquest
 aspecte,
 els
 avisos
 de
 les
 noveta...
CONEIXES
L'ASSEMBLEA
DE
PERSONES
ASSOCIADES?SI
 38

NO
 22Com
t'agradaria
participar?
Tens
alguna
proposta?

•...
COM
 A
 MOVIMENT
 DE
 RENOVACIÓ
 PEDAGÒGICA
 QUE
 ÉS,
 COM
 VALORES
 ELS

SEGÜENTS
ASPECTES
DE
L’ASSOCIACIÓ?1. Ser crí...
8
 15

9
 13

10
 10

NC
 2

4.
Defensar
el
dret
a
l’educació
de
qualitat
i
per
a
tothom.5.
Reconeixement
...
RECOMENARIES
A
ALTRES
MEMBRES
QUE
S’ASSOCIESSIN?
MOTIUSSí
 60

No
 1

NC
 3

(11)
Em
sembla
important
com
a
co...
ACTUALMENTVOLS
DIR‐NOS
ALGUNA
COSA
MÉS
QUE
ENS
AJUDI
A
MILLORAR?Crec
que
l'acollida
i
la
proximitat
han
de
ser...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Buidatge de l’enquesta de l’associació de mestres rosa sensat als socis

513 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Buidatge de l’enquesta de l’associació de mestres rosa sensat als socis

 1. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BUIDATGE
DE
L’ENQUESTA
DE
L’ASSOCIACIÓ
 DE
MESTRES
ROSA
SENSAT
ALS
SOCIS
 CURS
13‐14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. 2. A
TENIR
EN
COMPTE...
 
 A
continuació
es
presenta
el
buidatge
de
l’enquesta
que
l’Associació
de
Mestres
Rosa
 Sensat
va
enviar
als
seus
socis
el
2013.
 
 En
primer
lloc
es
presenten
unes
conclusions
generals
derivades
del
buidatge
i
de
la
 lectura
 de
 tot
 el
 document,
 calculant
 els
 percentatges
 més
 rellevants
 i
 valorant
 les
 opinions
i
comentaris
més
repetits.
 
 El
 buidatge
 s’ha
 fet
 sobre
 65
 enquestes
 respostes.
 Això
 no
 vol
 dir
 que
 totes
 les
 persones
hagin
respòs
totes
les
preguntes.

 
 El
detalls
dels
comentaris
de
les
preguntes
1,
2,
3,
4,
5
i
6
poden
ser
d’una
mateixa
 persona
ja
que
s’ha
agrupat
per
temàtica
o
àmbits
d’opinió.

 
 La
valoració
de
les
activitats
i
serveis
de
l’associació
i
la
valoració
dels
ítems
com
a
 moviment
de
renovació
pedagògica,
es
presenta
de
forma
numèrica
i
de
forma
visual
 en
diagrama
de
barres
i
a
continuació
es
detallen
tots
els
comentaris
dels
enquestats.
 
 I
per
últim
es
presenten
els
detalls
personals
de
les
persones
que
han
respòs,
sexe,
 activitat
laboral,
etapa
en
que
treballen
o
han
treballat.
 
 És
important
també
saber
que
aquest
buidatge
és
una
tasca
realitzada
per
part
d’una
 estudiant
en
pràctiques
de
la
Llicenciatura
de
Psicopedagogia
de
la
Universitat
Oberta
 de
Catalunya,
sent
per
tant
una
persona
en
formació
i
no
un
professional
de
l’àmbit
de
 les
enquestes,
els
buidatges
i
les
estadístiques.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. 3. CONCLUSIONS
GENERALS
 
 A
grans
trets
es
podria
resumir
el
resultat
de
l’enquesta
en
que
els
mestres
tenen
una
 necessitat
de
sentir‐se
reconeguts
i
valorats.
Busquen
en
RS
el
recolzament
que
no
hi
 ha
des
de
les
Institucions
i
la
societat
i
es
demana
una
millora
de
les
condicions
de
 treball
i
del
patiment
de
les
retallades
demanant
un
posicionament
polític
clar.
 
 Com
a
aspectes
positius
queda
clar
que
es
valora
la
formació
continuada
del
mestre
i
 tota
 la
 oferta
 de
 l’associació
 i
 es
 reconeix
 RS
 com
 un
 centre
 formador
 de
 qualitat.
 També
 arriba
 al
 soci
 que
 RS
 és
 un
 moviment
 de
 renovació
 pedagògica
 i
 en
 això
 demanen
aquest
reconeixement
i
suport.
I
es
veu
com
el
lloc
de
trobada
dels
mestres
 per
compartir,
conèixer
experiències
i
intercanviar
inquietuds.
 
 Com
a
aspectes
negatius

es
remarca
molt
la
centralització
de
la
oferta
a
la
ciutat
de
 Barcelona
 i
 el
 cost
 elevat
 dels
 cursos.
 I
 un
 cop
 més
 la
 manca
 de
 visibilitat
 i
 posicionament
en
l’actual
moment
de
crisi
i
d’obertura
cap
a
l’exterior.
 
 Davant
 d’això
 les
 propostes
 de
 millora
 es
 dirigeixen
 per
 demanar
 una
 millora
 en
 la
 comunicació,
la
difusió
i
la
visibilitat
de
l’associació
i
de
la
tasca
dels
mestres,
d’una
 descentralització
de
la
oferta
millorant
i
anar
ampliant
amb
les
noves
tecnologies.
I
un
 posicionament
polític
davant
la
situació
actual.
 
 Endinsant‐nos
en
cadascun
dels
apartats
que
es
demana
valorar
podem
dir:
 
 BIBLIOTECA
 Hi
ha
un
desconeixement
dels
seminaris
i
de
l’assessorament
en
biblioteca
escolar.
Un
 86%
coneix
el
servei
de
préstec
i
Biblioteca
Infantil
però
l’ús
esdevé
a
la
baixa
en
tots
 els
serveis
amb
una
mitja
d’un
52%.
 
 FORMACIÓ
 On
destaca
l’escola
d’estiu.
Hi
ha
un
100%
coneixement

i
un
89’23
%
l’ha
fet
servir.
 Dels
 Grups
 de
 treball,
 dels
 cursos
 de
 tardor
 i
 hivern
 i
 de
 les
 jornades
 hi
 ha
 un
 desconeixement
del
6%
de
mitja
excepte
la
formació
en
centre
que
és
un
24%.
I
l’ús
va
 descendent,
un
64%
a
les
jornades,
un
60%
als
cursos
de
tardor
i
hivern,
un
47
%
als
 grups
de
treball
i
un
24%
a
la
formació
en
centre..

 
 PUBLICACIONS
 Destaca
el
coneixement
i
l’ús
dels
llibres
amb
un
93%,
seguit
del
coneixement
i
ús
de
la
 Revista
Infància
en
Català
(88%)
i
la
Revista
Perspectiva
Escolar
(85%).
De
la
resta,
RI
en
 Castellà,
 RI
 Europa
 Català,
 RI
 europa
 Castellà
 i
 TI
 latinoamericana
 hi
 ha
 un
 desconeixement
d’una
mitjana
del
21%
i
un
ús
més
o
menys
igual.
 
 COMUNICACIÓ
 Destaca
el
coneixement
del
100%
de
la
web
i
un
ús
del
96%.
Seguit
del
butlletí
amb
un
 coneixement
i
ús
del
90%.
De
la
resta
de
serveis
i
un
elevat
grau
de
desconeixement
 començant
pel
vimeo
amb
un
48%,
seguit
del
youtube
amb
un
38%,
el
twiter
(un
23%),

 4. 4. el
blog
i
el
facebook
per
sota
els
20%.
Afegint
que
l’ús
és
inferior
en
tots
aquests
casos
 al
30%.
 
 ALTRES
ASPECTES
 Un
88%
sap
com
participar
a
l’associació
però
un
36%
no
coneix
l’assemblea.

 De
la
puntuació
dels
aspectes
de
renovació
pedagògica
totes
les
respostes
es
troben
 entre
una
puntuació
de
8
a
10,
per
tant
es
valora
de
forma
positiva.
 Un
93%
recomanaria
que
altres
mestres
s’associessin,
un
0’04
no
contesta
i
un
0’01
diu
 que
 no.
 Per
 tant
 es
 pot
 valorar
 que
 els
 socis
 estant
 contents
 de
 formar
 part
 de
 l’associació.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. 5. PREGUNTA
1:

 Quines
creus
que
són
les
necessitats
actuals
dels
mestres,
avui
dia?
 
 
(Sobre
65
respostes)
 
 Les
respostes
es
podrien
agrupar
en
els
necessitats
següents:
 • La
formació
continuada
dels
mestres.
 • El
reconeixement
de
la
tasca
del
mestre.
 • Espai,
temps
i
moments
per
reflexionar.
 • Adequar
l’educació
als
canvis
actuals.
 • Millorar
la
situació
actual
que
s’està
vivint
(retallades).

 
 
 La
formació
continuada
dels
mestres.
(48
comentaris).
 
 Formació
continuada,
millorar
la
nostra
tasca,
tenir
recursos,
intercanvi
d’experiències,
 tenir
 temps
 de
 formació,
 formació
 significativa
 i
 de
 qualitat,
 formar‐se
 cada
 dia,
 formació
de
valors,
formació
de
vanguarda,
formació
permanent,
bona
formació
inicial
 i
 continuada,
 millores
 en
 la
 formació
 inicial,
 propostes
 de
 formació,
 reciclatge
 continuat
,
formació
permanent,
actualització
de
la
didàctica,
formar‐se
amb
tots
els
 àmbits,
la
formació
hauria
de
ser
obligatòria
i
remunerada,
més
formació
de
base
a
la
 universitat.
 
 Les
demandes
concretes
són:
 o Atenció
a
la
diversitat
(NEE,
nouvinguts),
atenció
primerenca
(6)
 o Avaluació
i
competències
bàsiques
(4)
 o El
temps:
temps
de
debat,
de
reflexió,
d'actuació,
de
formació,..

(3)
 o Millorar
la
capacitat
organitzativa,
la
gestió
del
temps
(3)
 o Ser
a
l’aula,
el
dia
a
dia,
què
fer,
acompanyament
en
la
seva
tasca
diària
(3).
 o Millorar
la
convivència
als
centres,
resolució
de
conflictes
(2)
 o Formació
en
educació
emocional

 o Dinàmica
de
grups.

 o Formació
d’idiomes
als
Mestres.
 o Formació
en
didàctica
del
llegir
i
l'escriure
a
totes
les
etapes.
 
 El
reconeixement
de
la
tasca
del
mestre.
(19
comentaris)

 
 Recuperar
l'esperança
i
tenir
fortalesa,
tranquil∙litat
emocional,
recolzament
efectiu,
 que
es
valori
la
nostra
tasca,
que
el
mestre
sigui
respectat,
seguir
forts
com
a
grup
per
 seguir
fent
la
nostra
tasca,
reconeixement,
consciència
que
un
mestre
és
alguna
cosa
 més
 que
 aquell
 o
 aquella
 que
 es
 posa
 davant
 d'un
 grup‐classe.
 Part
 emocional
 de
 suport
als
docents,
cal
recuperar
la
il∙lusió
i
millorar
el
compromís
en
l'ofici,
tenir
més
 motivació
davant
la
nostra
feina,
més
reconeixement
social,
molta
ajuda
moral,
estem
 en
 moments
 molt
 crítics,
 Els
 ensenyants
 d'avui
 viuen
 immersos
 en
 un
 grau
 considerable
de
confusió.
No
perdre
la
salut
ni
la
il∙lusió.

 
 Espai,
temps
i
moments
per
reflexionar.
(13
comentaris)

 6. 6. 
 
 Espai
 de
 trobada,
 de
 diàleg,
 de
 reflexió
 i
 debat,
 plantejar
 la
 pràctica
 diària,
 valorar

 quines
són
aquelles
metodologies
i
activitats
que
anem
repetint
de
manera
rígida,
crec
 que
les
escoles
no
acabem
de
donar
el
pas
per
generar
nous
canvis,
canvis
profunds,
 reflexionats..
Replantejar‐nos
si
eduquem
per
a
la
vida
i
com
ho
fem.
Revisar
el
nostre
 bagatge
com
a
mestres
i
les
nostres
expectatives
educatives,
espais
de
paraula,
espai
 on
 compartir
 amb
 altres
 mestres.
 Informació,
 intercanvi,
 anàlisi
 de
 la
 situació,
 formació
 científica
 i
 crítica,
 coneixement
 d´altres
 realitats
 de
 l´estat,
 d´Europa
 i
 del
 món.
 Fer
 una
 parada
 i
 reflexionar
 sobre
 la
 nostra
 pràctica.
 Han
 arribat
 moltes
 pedagogies
i
estem
perdent
el
nord.

Tenir
un
marc
teòric
sòlid
i
uns
principis
educatius
 clars
per
compartir
quines
les
prioritats
educatives
del
país,
tornar
a
tenir
un
objectiu
 comú
respecte
l'ofici
de
fer
de
mestre
,
calen
referents
pedagògics
clars.
 
 Adequar
l’educació
als
canvis
actuals.
(13
comentaris)
 Renovar‐se,
 adaptació
 a
 les
 inquietuds
 i
 interessos
 dels
 alumnes
 que
 són
 completament
diferents
a
les
que
volem
fer
aprendre,
adaptació
de
les
dinàmiques
 d'aula
i
les
metodologies
als
nou
temps
(TAC
i
competències),
diàleg
entre
l’actualitat
i
 la
 tradició,
 no
 perdre
 de
 vista
 els
 canvis
 socials
 i
 tecnològics,
 formar‐nos
 per
 acompanyar
l’alumnat
del
s.XXI,
vincular
la
vida
de
l'escola
a
la
vida
social.
Conèixer
 noves
 metodologies,
 metodologies
 d'ensenyament‐aprenentatge
 més
 centrades
 en
 l'alumne
 i
 en
 com
 aprèn,
 conèixer
 noves
 realitats,
 noves
 propostes
 pedagògiques,

 estar
al
dia
a
nivell
pedagògic.
 
 Millorar
la
situació
actual
que
s’està
vivint
(retallades).
(12
comentaris)
 Tenir
feina
estable,
més
recursos
humans
a
l’aula,
estabilitat
laboral,
prou
retallades,
 dotar
de
més
recursos
per
atendre
a
les
NEE,
tenir
feina,
donar
feina
als
joves
Mestres.
 Que
es
faci
arribar
a
les
famílies
i
a
la
societat
en
general
tota
la
informació
de
com
 atenem
als
nens
i
nenes
a
l'escola
pública,
fer
pinya
d’avant
les
injustícies
que
esta
fent
 l’administració,
sous
més
alts.
Estabilització
de
les
plantilles
per
la
via
del
compromís
 explícit
 amb
 els
 projectes
 educatius
 de
 cada
 centre.
 Fer
 bé
 la
 feina
 sense
 que
 el
 departament
la
distorsioni
ni
posi
entrebancs,
que
no
ens
omplin
de
paperassa
que
no
 ens
deixa
temps
de
treballar
amb
els
alumnes.
 
 
 PREGUNTA
2:

 Com
creus
que
l'Associació
hi
pot
donar
resposta?
 
 
 L’associació
pot
donar
resposta:
 • La
formació
continuada
dels
mestres.
 • Reflexionar
sobre
l’actual
sistema
educatiu
per
adequar
l’educació
als
canvis
 actuals.
 • Posicionament
de
RS
al
moment
actual
de
crisi
per
millorar
la
situació
actual
 que
s’està
vivint
(retallades).
 • Reduint
el
cost
dels
cursos.
 

 7. 7. 
 (21)
pProgramant
formació
que
sigui
molt
pràctica
i
útil
pel
dia
a
dia
real
de
les
aules.
 Seguir
 oferint
 cursos
 com
 el
 que
 acabo
 de
 realitzar
 "Referents
 pedagògics
 per
 a
 la
 innovació
 educativa".
 Amb
 la
 formació,
 l'assessorament,
 la
 informació
 i
 l'acompanyament.
 Oferta
 molt
 qualitativa
 de
 cursos
 de
 formació
 permanent.
 Assessoraments.
 
 • (2)
 Potenciant
 els
 grups
 de
 treball.
 Donant
 a
 conèixer
 els
 grups
 de
 treball
 i
 potenciant‐ne
l'obertura
de
nous.
 • Aportació
 d'opinions
 d'experts
 del
 món
 de
 la
 cultura,
 les
 humanitats,
 les
 ciències
i
les
arts.
 • (2)
Que
aquesta
no
estigues
tant
centralitzada
a
Barcelona.
Creant
grups
de
 trobada
informals
per
zones
amb
algú
que
reguli
les
trobades.
 
 (4)
Donant
a
conèixer
la
tasca
de
pedagogs
i
mestres
innovadors
que
cerquen
el
be
de
 l'infant
i
la
societat.
Potser
crear
més
vincles
amb
els
nous
moviments
d'escoles
amb
 visions
més
lliures
de
l'aprenentatge.
Noves
metodologies.
Fent
equips
de
treball
que
 potenciïn
per
sobre
de
tot,
els
canvis
metodològics
profunds
en
les
escoles.
 
 (4)
Editant
llibres
i
fent
activitats
divulgadores.
Obrint
encara
més
les
seves
 publicacions.
Intentant
reunir
materials
didàctics
fets
per
mestres
i
professors
de
 diverses
àrees
i
assignatures,
unificar‐los
i
oferir‐los
sota
la
llicència
de
Creative
 Commons.
Bones
publicacions.
 
 (4)
Ja
s'està
fent
una
bona
tasca.
 
 (3)
Potser
cal
una
difusió
més
potent
per
tal
d'arribar
a
més
gent.
Fent
més
difusió
 directa
a
les
famílies
amb
ajuda
de
les
AMPES
i
als
mitjans
de
comunicació.
 Fer
una
trobada
infants
i
Mestres.
 
 Fent
 de
 la
 biblioteca
 un
 centre
 de
 recursos
 i
 de
 dinamització
 perquè
 la
 literatura
 infantil
i
juvenil
arribi
a
les
escoles
i
fent
formació
de
biblioteca
de
centre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. 8. PREGUNTA
3:

 Com
valores
les
activitats
i
propostes
de
l’Associació?
 
 
 
 
 PREGUNTA
4:

 Podries
dir‐nos
quins
són
per
a
tu,
els
aspectes
positius
de
l'Associació
 
 
 Els
aspectes
que
valoren
de
forma
positiva
són:
 • Tota
la
tipologia
de
formació.
 • RS
com
a
moviment
de
renovació
pedagògica,
.
 • La
informació
i
difusió
sobre
temes
educatius.
 • Les
revistes
i
publicacions.
 • Els
professionals
de
l’associació.
 • És
un
lloc
de
trobada
de
mestres
i
intercanvi
d’experiències
 
 
 Tota
la
tipologia
de
formació
(27
comentaris)

 Ofereix
 formació
 molt
 variada
 i
 de
 qualitat.
 Els
 cursos,
 conferències.
 La
 formació
 ofertada
de
qualitat
(tot
i
que
és
massa
cara).
Seminaris
i
sobretot
les
jornades.
Escola
 d’estiu,
 tardor
 hivern.
 Grups
 de
 treball
 (que
 es
 podrien
 obrir
 més
 de
 temàtiques
 diferents).

 
 RS
com
a
moviment
de
renovació
pedagògica.
(25
Comentaris)

 Que
continua
al
capdavant
de
la
renovació
pedagògica
del
país
(3).
Obertura.
La
ferma
 ideologia
al
llarg
dels
anys
vers
una
educació
integral
i
permanent
de
l'individu
sense
 que
interfereixin
i
els
canvis
polítics
i
socials
tot
i
tenir‐los
en
compte
per
la
recerca
de
 la
 seva
 millora.
 Democràcia
 i
 llibertat
 d'expressió.
 Ganes
 de
 canviar
 la
 societat
 Independència.
És
un
referent
encara
creïble
i
que
sap
mantenir
els
principis.
El
seu
 compromís
per
l'educació
de
qualitat
(3).
La
seva
història.
El
seu
prestigi,
el
rigor
en
la
 0 5 10 15 20 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Com valores les activitats i propostes de l'Associació P
 V
 
1
 0
 
2
 0
 3
 0
 4
 0
 5
 4
 6
 5
 7
 17
 8
 20
 9
 12
 10
 9

 9. 9. feina
 que
 es
 fa.
 L'estima
 per
 la
 professió
 de
 mestre/professor,
 el
 llegat
 dels
 seus
 fundadors
i
de
Rosa
Sensat,
etc.
Força
història.
Crec
que
últimament
Rosa
Sensat
ha
 tornat
 una
 mica
 als
 seus
 orígens
 i
 és
 una
 associació
 més
 lliure
 ja
 que
 no
 està
 tant
 vinculada
a
les
subvencions
públiques.
Les
ganes
d'impulsar
nous
models
educatius.
 Que
 defensa
 escola
 en
 català.
 La
 recuperació
 de
 la
 memòria.
 Els
 que
 parteixen
 de
 l'arrelament
 en
 la
 societat
 catalana,
 en
 el
 seu
 bagatge
 democràtic.
 Els
 orígens.
 Representativitat.
Que
sigui
una
Associació
plenament
reconeguda
pels
poders
públics,
 sindicats
i
societat
en
general.
És
dels
pocs
reductes
on
encara
es
pot
pensar
i
parlar
 lliurement
en
educació,
sense
estar
fagocitats
per
l'administració.
La
veu
crítica
cap
a
 les
polítiques
educatives
que
no
ajuden
a
millorar
la
formació
dels
nostres
alumnes.
La
 implicació
amb
tots
els
temes
educatius.
És
un
associació
activa
i
oberta
als
socis
 
 La
informació
i
difusió
sobre
temes
educatius.
(11
comentaris)

 La
informació
que
es
dona.
Que
esteu
al
dia
de
tot
allò
que
passa.
Informació
de
les
 dificultats
 que
 ens
 anem
 trobant
 i
 de
 com
 poder
 reivindicar‐ho.
 La
 divulgació
 d'experiències.
 Difusió
 de
 la
 tasca
 dels
 Mestres.
 Que
 
 està
 al
 dia
 de
 les
 corrents
 pedagògiques.
Informacions
a
la
web.
L'alerta
permanent.
 
 Les
revistes
i
publicacions.
(11
comentaris)
 La
revista
infància.
Les
publicacions
també
en
trec
molt
de
profit.
 
 Els
professionals
de
l’associació.
(9
comentaris)

 Les
persones
i
la
seva
feina..
El
nivell
professional
de
moltes
persones
que
en
formen
 part.
l'experiència
dels
treballadors
i
col∙laboradors.
El
bon
tracte
que
hi
ha
en
l'entitat
 sempre
que
necessites
ajuda.
La
disponibilitat
que
hem
trobat
sempre
que
he
demanat
 qualsevol
 cosa...
 
 És
un
lloc
de
trobada
de
mestres
i
intercanvi
d’experiències
(7
comentaris)

 Les
trobades
amb
altres
mestres.
Intercanvis
d'experiències...
Tenir
un
lloc

i
una
gent
a
 on
 i
 amb
 qui
 
 trobar‐se,
 comunicar
 experiències.
 Saber
 que
 hi
 ha
 un
 espai
 on
 pots
 trobar
resposta
a
les
nostres
necessitats
i
projectes.
Que
associa
una
bona
colla
de
 mestres
entorn
d'unes
mateixes
idees
vers
l'educació.
 
 Altres
 (5)
La
biblioteca
 (3)
Impulsora
de
premis
educatius,
guardó
que
enguany
premia
el
moviment
balear.
El
 seu
premi
de
pedagogia
Marta
Mata.
 (3)
Networking.
El
twiter.
Facebook.
 (3)
El
programa
Recrea.
 (2)
MARC
 (2)
Els
viatges
d'intercanvi
a
Catalunya
i
els
de
fora.
El
contacte
amb
experiències
de
 fora.
 
 
 
 
 

 10. 10. PREGUNTA
5:

 Podries
dir‐nos
quins
són
per
a
tu,
els
aspectes
negatius
de
l'Associació
 
 Els
aspectes
que
valoren
de
forma
negativa
són:
 • La
centralització
a
Barcelona.
 • El
cost
elevat
dels
cursos
i
serveis.
 • Manca
de
renovació
de
personal
i
generacional
.
 • Estancament.
 • Poca
visibilitat
i
manca
de
reivindicació.
 • Manca
d’obertura
cap
a
l’exterior.
 • Manca
de
recursos
per
continuar
l’associació.
 
 Centralització
a
Barcelona.
(11
comentaris).
 Centralització
 dels
 serveis
 (cursos,
 biblioteca,
 recursos).
 Dificultat
 per
 aparcar
 a
 la
 zona.
 
 Cost
elevat
(10
comentaris)
 El
 cost
 d'alguns
 cursets.
 Quota
 anual,
 potser
 es
 podria
 fer
 un
 preu
 especial
 per
 a
 estudiants
 o
 persones
 a
 l'atur.....
 Que
 al
 ser
 moltes
 activitats
 en
 pagament,
 molt
 professorat
ja
no
en
vol
ni
sentir
a
parlar.
Potser
que
l'accés
als
articles
i
documentació
 interessant
només
hi
podem
accedir
pagant.
 
 Manca
de
renovació
de
personal
i
generacional
(9
comentaris)
 Sembla
que
els
membres
de
l'associació
participen
poc.
Que
no
hem
sabut
animar
la
 gent
jove
a
participar
a
la
vida
de
l'associació
i
a
assumir
càrrecs
de
representació
i
de
 govern.
 Li
 falta
 renovació
 generacional.
 Falta
 noves
 incorporacions,
 falta
 nova
 gent
 amb
 noves
 idees
 per
 tirar
 endavant
 el
 projecte.
 S'estan
 jubilant
 les
 persones
 que
 durant
molts
anys
han
estat
al
capdavant
de
l'associació.
costa
fer‐se
un
lloc
perquè
 sembla
 molt
 tancat
 amb
 gent
 amb
 molta
 experiència
 i
 costa
 entrar
 sent
 novell.
 Dificultat
per
connectar
amb
les
noves
generacions
de
professorat.
 
 Estancament
(5
comentaris)
 Potser
estem
estancats
en
el
passat.
La
pedagogia
i
la
societat
ha
canviat
molt
i
l'ideari
 de
Rosa
sensat
crec
que
ha
quedat
una
mica
desfasat.
No
permet
que
el
col∙lectiu
de
 mestres
s'hi
identifiqui
com
passava
abans.
És
una
mica
tancada
de
pensament.
Hi
ha
 un
excés
de
bonisme
i
de
tradició.
Sovint
s'utilitzen
com
a
models
les
mateixes
escoles
 o
professionals,
s'hauria
d'aconseguir
arribar
a
altres
centres
innovadors
que
donin
a
 conèixer
la
feina
que
fan,
els
de
"sempre"
ja
els
coneixem.
 
 Poca
visibilitat
i
manca
de
reevindicació
(6
comentaris)
 Hauria
de
tenir
més
visibilitat
social
i
ser
reconeguda
per
sindicats
i
poders
públics.
 Augmentar
la
seva
presència
a
la
premsa.
Poca
influència
política.
Ara
mateix
sembla
 estar
 una
 mica
 allunyada
 dels
 mestres.
 Trobo
 a
 faltar
 més
 posicionament
 crític
 respecte
a
polítiques
i
decisions
que
afecten
l'educació.
També
que
participessin
de
 moviments
 socials
 per
 l'educació
 construïts
 pels
 mestres
 més
 que
 en
 estructures
 ja
 institucionalitzades
que
s'allunyen.

 11. 11. Penso
 que
 en
 els
 moments
 actuals,
 sent
 una
 associació
 de
 RP
 sortiu
 molt
 poc
 als
 mitjans.
 Poca
 presència
 com
 a
 col∙lectiu
 d'experts
 en
 els
 mitjans
 de
 comunicació
 (premsa,
ràdió,
tv,...)
afrontant
temes
d'actualitat
com
la
LOMCE,
llengua
a
les
illes,
 resultats
proves
PISA,
retallades
en
educació,
situació
precària
de
l'escola
pública,...

 
 Manca
d’obertura
cap
a
l’exterior
(6
comentaris).

 I
l'acostament
a
les
escoles
oferint
serveis
de
millora
o
debat
educatiu
sembla
escàs.
 Crec
que
seria
essencial
arribar
a
les
universitats
i
a
les
facultats
d'educació.
La
manca
 de
 suport
 als
 mestres
 en
 el
 territori.
 Manca
 de
 projecció
 a
 altres
 estats
 del
 mon.
 Intervenció
als
països
poc
desenvolupats.
Crec
que
on
hi
ha
facultats
de
Magisteri
i
 Pedagogia
trobaríeu
un
bon
coixí
per
realitzar
cursos.
Més
contacte
amb
les
escoles.
El
 poc
lligam
que
té
amb
el
departament
d'ensenyament
i
amb
les
facultats
d'educació.
 
 Manca
de
recursos
per
continuar
l’associació.
(5
comentaris)
 Que
no
aconsegueix
trobar
recursos
suficients
pel
seu
finançament
que
no
siguin
trets
 dels
 seus
 socis.
 Manca
 de
 recursos
 econòmics.
 Sobreviure
 econòmicament
 amb
 poques
 possibilitats
 i
 que
 siguin
 els
 usuaris,
 qui
 haguem
 de
 mantenir‐ho
 i
 les
 institucions
oficials
no
col∙laborin,
que
prioritzin
altres
qüestions.
La
por
a
que
s'acabi.
 
 Altres
comentaris
 Difusió.
Les
dificultats
per
fer‐se
difusió.
 Està
massa
centrada
en
la
primària.
 La
biblioteca
hauria
de
tenir
més
exemplars.
 En
els
cursos
de
formació
a
vegades
els
materials
són
pobres.
 Més
formació
no
presencial.
 Per
les
escoles
bressols
podrien
haver
mes
oferta
de
cursos.
 Organitzar
visites
a
les
escoles.
 El
campus
virtual,
que
caldria
actualitzar.
Resulta
farragós
i
poc
pràctic,
sobretot
en
els
 fòrums:
 no
 hi
 ha
 perfils
 de
 la
 gent,
 no
 es
 poden
 adjuntar
 arxius
 en
 lel
 fil
 d'una
 conversa,
 i
 no
 s'hi
 pot
 escriure
 una
 resposta
 massa
 elaborada
 ja
 que
 quan
 prems
 enviar
en
acabar
marxa
tot
i,
per
tant,
demana
l'ús
d'un
editor
de
textos
a
part.
 Busco
professionals
que
em
donin
un
marc
teòric
seriós
i
que
em
provoquin
necessitat
 de
canvi
.
 No
anar
alhora
amb
els
demandes
del
departament
(lectura)
 
 
 PREGUNTA
6:

 Quines
propostes
de
millora
ens
vols
fer
arribar?

 
 Les
propostes
de
millora
van
encaminades
cap
a:
 • Millorar
la
comunicació,
la
difusió,
la
visibilitat
de
l’associació.

 • Descentralitzant
la
oferta
de
l’associació.
 • Millorant
i
ampliant
les
noves
tecnologies.

 • Posicionament
polític
davant
les
retallades
i
la
llei
Wert.
 
 

 12. 12. Millorar
la
comunicació,
la
difusió,
la
visibilitat
de
l’associació.
(10
comentaris)
 Més
difusió
de
cursos
i
grups
de
treball
als
mitjans.
Intentar
promoure
a
tot
el
mon
 l’associació
i
la
seva
tasca
i
ideologia.
Més
divulgació
d’accions
que
tinguin
cost
0
per
 als
 socis.
 Fer
 difusió
 de
 la
 possibilitat
 de
 fer
 formacions
 a
 través
 de
 la
 tripartita.
 La
 tasca
 de
 difusió
 en
 els
 centres
 de
 formació
 de
 mestres,
 professors
 i
 altres
 sectors
 vinculats,
com
ara
els
bibliotecaris.
Arribant
a
les
facultats
i
centres
de
cicles
formatius.
 Continuar
 treballant
 per
 millorar
 la
 presència
 de
 l’associació
 als
 mitjans
 de
 comunicació.
 Potenciar
 la
 nostra
 relació
 amb
 la
 Federació
 de
 MRP.
 Molts
 docents
 i
 futurs
 docents
 no
 saben
 que
 l'Associació
 existeix
 ni
 què
 els
 pot
 oferir.
 Visibilitat
 de
 l'educació
 de
 casa
 nostra
 als
 mitjans
 de
 comunicació.
 Referenciar
 experiències
 innovadores
d'educació
i
posicionar‐nos
com
a
experts
davant
de
propostes
i
opinions
 retrògrades
que
apareixen
als
mitjans
de
comunicació
i
monopolitzen
debats
liderats
 per
tertulians
ineptes.

 
 Descentralitzar
(8
comentaris)

 Fer
 grups
 de
 trobada
 per
 zones
 o
 pobles
 que
 siguin
 autònoms
 i
 serveixen
 per
 compartir
 experiències
 
 Diversificar
 l'oferta
 pel
 territori.
 Obrir
 oficines
 o
 seus
 en
 diverses
ciutats
de
Catalunya.

 
 Millorant
i
ampliant
les
noves
tecnologies
(5
comentaris)
 Poder
accedir
a
documentació
i
articles
de
forma
online
i
organitzat.
Fer
cursos
Online.
 Visites
personals

i
virtuals
a
les
escoles
i
a
les
institucions,
a
les
biblioteques.
Grups
 virtuals
pels
que
som
de
fora
de
Bcn.
 
 Posicionament
polític
davant
les
retallades
i
la
llei
Wert
(5
comentari)
 Buscar
 accions
 promocionals
 fructíferes
 que
 facilitin
 la
 lluita
 activa
 per
 una
 escola
 pública
 de
 qualitat
 i
 no
 només
 protegeixi
 unes
 certes
 escoles
 "elitistes".
 Possible
 intermediari
entre
les
escoles
i
el
departament.
Que
esteu
atens
a
tots
els
canvis
que
 s'apropen
(llei
Wert)
per
tal
de
donar
una
resposta
adequada.
L'Associació
actuï
més
 activament
 com
 un
 lobby
 de
 pressió
 anticipant‐se
 a
 les
 patacades
 que
 arriben
 dels
 poders
 polítics
 econòmics
 i
 socials.
 Pensar
 com
 es
 podria
 impulsar
 una
 autèntica
 associació
de
mestres
formada
pels
millors
professionals
en
àmbits
determinats
que
 lideressin
 un
 moviment
 ciutadà
 pel
 canvi
 en
 l'educació.
 La
 situació
 social
 i
 política
 actual
fa
palès
que
sense
la
força
de
la
ciutadania
els
polítics
continuen
reproduint
el
 sistema
i
l´educació
és
una
peça
clau
pel
canvi.
 
 Reduir
costos
(4
comentaris)
 Intentar
reduir
el
cost
dels
cursets,
especialment
els
d'hivern
i
tardor.
Quotes
reduïdes
 per
a
estudiants
i
persones
a
l'atur.
 
 Espais
d’intercanvi
i
debat
(4
comentaris)
 Crear
aquests
espais
d'intercanvi
i
diàleg.
Intercanvi
de
pràctiques
i
experiències
entre
 escoles.
Més
grups
de
treball
de
temàtiques
específiques.
Oferint
més
debat.

 
 Apropar‐se
al
soci
(2
comentaris)
 Serveis
que
té
l'Associació
fer‐los
més
propers.
Cercar
la
manera
d'estar
més
a
prop
 dels
mestres
associats
i
no
associats

 13. 13. 
 Renovació
generacional
(2
comentaris)
 Donar
opcions
a
les
noves
generacions
per
fer
les
coses
a
l'estil
del
segle
XXI
i
en
el
 moment
social
que
vivim.
S'hauria
de
tirar
endavant
una
renovació
generacional
 
 Crear
xarxes
d’escola
(2
comentaris)
 Proposo
també
fer
la
creació
d'un
grup
de
mestres
o
d'una
xarxa
d'escoles
que
estiguin
 treballant
 amb
 metodologies
 o
 estructures
 organitzatives
 alternatives
 i
 innovadores
 per
 tal
 de
 fer
 més
 difusió
 d'aquests
 canvis
 i
 aconseguir
 més
 escoles
 que
 facin
 una
 aposta
 real
 per
 fer
 ciutadans
 crítics
 i
 transformadors,
 no
 simples
 observadors
 i
 perpetuadors
de
la
realitat.
Penso
que
la
Renovació
Pedagògica
que
ens
defineix
com
a
 Associació
queda
curta
si
es
fa
només
en
l'àmbit
de
l'aula,
del
mestre;
almenys
això
és
 el
 què
 hem
 experimentat
 a
 la
 meva
 escola.
 En
 aquest
 sentit
 l'Associació
 hauria
 de
 crear
una
xarxa
d'escoles
que
tinguin
realitats
similars,
independentment
de
la
seva
 "etiqueta
política",
per
tal
que
la
Renovació
Pedagògica
d'aquest
país
sigui
una
realitat
 cada
vegada
més
sòlida.
 
 Propostes
concretes:
 ‐ Propostes
adreçades
a
escola
bressol.
 ‐ Augmentar
el
nombre
d'assemblees
per
temes.
D'aquesta
manera
la
veu
dels
 associats
pot
activar‐se.
 ‐ Que
les
revistes
incloguin
temes
d'actualitat.

 ‐ Es
podria
ver
una
Col∙legi
Oficial
de
Mestres
de
Catalunya
i...?
 ‐ Possibilitat
per
als
socis
de
participar
en
els
viatges
que
es
fan
a
veure
altres
 realitats
educatives
arreu
del
món.
 ‐ Disposar
d'una
biblioteca
millor.
 ‐ Que
es
donin
més
materials
en
els
cursos.

 ‐ Trobo
 que
 seria
 ideal
 aconseguir
 algun
 lligam
 entre
 les
 assignatures
 de
 la
 carrera
d'educació
primària
i
l'associació.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14. 14. ARA
ET
DEMANEM
QUE
VALORIS
ALGUNES
ACTIVITATS
I
SERVEIS
DE
L’ASSOCIACIÓ
 BIBLIOTECA

 
 
 Prèstec
 Seminaris
 Biblioteca
 Infantil
 Assessorame nt
Biblioteca
 escolar
 No
el
conec
 8
 16
 8
 15
 El
conec
però
no
l'he
fet
servir
 22
 17
 32
 28
 El
conec
i
l'he
fet
servir
 36
 30
 20
 18
 NC
 1
 1
 1
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 10 20 30 40 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Prèstec 0 10 20 30 40 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Seminaris 0
 10
 20
 30
 40
 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Biblioteca Infantil
 15. 15. 
 
 
 ASPECTES
DE
MILLORA
 
 • Més
difusió
i
dinamització(5
comentaris)


 • Horari,
disponibilitat
(3):
Potser
l'horari,
els
que
tenim
nens
petits
se'ns
fa
difícil
anar.
 Horari
dissabte,
els
dies
laborables
que
sigui
mes
ampli.
Si
els
de
fora
de
Barcelona,
 poder
disposar
més
dies
de
determinats

 llibres
 • Noves
tecnologies
(7):
Renovació
de
harward.
Afavorir
el
treball
amb
ebooks
 .Digitalitzar
llibres?
seria
una
bona
manera
de
poder
tenir
accés
des
de
fora
de
 Barcelona.
Creació
d'un
blog
sobre
la
biblioteca/biblioteca
infantil
i
juvenil
.Donar
 servei
des
de
l'espai
virtual.
Fons
bibliogràfic
disponible
des
d'Internet.
Préstec
per
 correu.
Renovació
de
la
pàgina
web.
Renovació
de
la
fotocopiadora
i
la
impressora
 • Activitats
(3):
oferir
més
espais
a
famílies
per
a
que
poguessin
també
conèixer
altres
 contes
i
literatura.
Activitat
de
tant
en
tant
oberta
a
famílies
amb
infants
o
al
barri.
 Clubs
o
grups
lectors
 • Més
personal
(3)
 • Invertir
més
diners
en
el
fons
de
novetats
i
més
recursos
per
dinamitzar‐la

 
 
 
 
 FORMACIÓ
 
 
 Grups
de
 treball
 Cursos
 tardor/hiver n
 Escola
d’Estiu
 Assessorame nts/formació
 en
centre
 Jornades
 No
el
conec
 2
 2
 0
 14
 4
 El
conec
però
no
l'he
fet
servir
 30
 21
 7
 31
 17
 El
conec
i
l'he
fet
servir
 31
 39
 58
 16
 42
 NC
 3
 2
 0
 2
 0
 
 
 0 5 10 15 20 25 30 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Assessorament Biblioteca Escolar
 16. 16. 
 
 
 
 
 
 
 0 10 20 30 40 No el conec El conec però no l'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Grups de treball 0 10 20 30 40 50 No el conec El conec però no l'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Cursos tardor/hivern 0 10 20 30 40 50 60 70 No el conec El conec però no l'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Escola d'estiu
 17. 17. 
 
 
 
 
 ASPECTES
DE
MILLORA

 
 • Reduir
el
cost
(9
comentaris)
 • Incrementar
l'oferta
de
cursos
semipresencials
i
online
(6)
 • Desencentralitació
(4)
 • Més
oferta
i
varietat
de
la
franja
0‐3
anys
(4)
 • Formació
adaptats
a
les
necessitats
i
demandes
desl
mestres
(3)
 • Adequació
a
l’horari
laboral
(2)
 • Renovar
cursos.
Innovar
en
la
manera
de
fer
els
cursos.
(2)
 • Proposta
de
cursos:
de
psicològia,
coaching
i
similars
al
professorat
Cursos
de
diferents
 maneres
d'ajudar
els
nens
a
atendre,
relaxar‐se,
concentrar‐se,

conèixer's
acceptar‐se
 i
ser
feliç.
 • Més
nivell
dels
formadors.
Cursos
de
formació
amb
persones
que
coneguim
molt
bé
el
 que
volen
treballar
i
que
tinguin
una
bona
experiència
d'aula.
 • Vincular
la
formació
del
professorat
a
la
formació
permanent
de
mestres
en
els
propis
 centres
per
generar
projectes
d'innovació
a
les
propies
escoles.
cursos
d'Anglès
però
 no
per
aprendre
la
llengua
sinó
per
poder
saber
com
transmetre
aquesta
informació.
 • Més
grups
de
treball.
Pel
què
fa
als
grups
de
treball,
fa
uns
anys
vaig
enviar
un
correu
 per
formar‐ne
part
d'un
i
mai
vaig
rebre
resposta.

 • Més
espais
de
reflexió.
 0 10 20 30 40 No el conec El conec però no l'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Assessoraments/formació en centre 0 10 20 30 40 50 No el conec El conec però no l'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Jornades
 18. 18. PUBLICACIONS
 
 
 Revista
 Infància
 Català
 Revista
 Infància
 Castellà
 Revista
 Infància
 Europa
 Català
 Revista
 Infància
 Europa
 Castellà
 Revista
 Infància
 Latinoamer icana
 Perspectiv a
Escolar
 Llibres
 No
el
 conec
 1
 12
 10
 15
 15
 1
 1
 El
 conec
 però
no
 l'he
fet
 servir
 7
 32
 16
 30
 21
 9
 3
 El
 conec
i
 l'he
fet
 servir
 59
 12
 32
 11
 21
 57
 61
 NC
 0
 4
 2
 4
 2
 0
 0
 
 
 
 
 
 
 
 0 20 40 60 80 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Revista Infància Català 0 10 20 30 40 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Revista Infància Castellà
 19. 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 0 10 20 30 40 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Revista Infància Europa Català 0 10 20 30 40 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Revista Infància Europa Castellà 0 5 10 15 20 25 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Revista Infància Latinoamericana 0 20 40 60 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Perspectiva escolar
 20. 20. 
 
 ASPECTES
DE
MILLORA
 
 • Noves
 tecnologies
 (3
 comentaris):
 Millorar
 les
 versions
 digitals
 de
 les
 revistes,
 sobretot
d'Infància
i
Perspectiva.
Que
siguin
online
i
que
es
puguin
descarregar
articles
 des
de
la
web.
Possibilitat
de
compra
de
llibres
digitals.

 • Descompte
pels
socis
(2)

 • Temàtica
(5):
Abastar
més
àmbits.
Mirar
d'augmentar
els
temes
d'actualitat.
És
difícil
 perquè
les
revistes
surten
cada
dos
mesos,
però
cal
intentar‐ho,
a
més
de
trobar
una
 xarxa
 de
 col∙laboradors
 que
 escriguin
 sobre
 aquests
 temes.
 També
 caldria
 obrir
 els
 temes
 d'interès.
 Per
 exemple,
 la
 revista
 Infància
 és
 una
 revista
 excel∙lent,
 però
 una
 mestra
d'infantil
també,
pot
estar
interessada
per
altres
temes
que
no
quedin
tancats
 a
la
seva
feina
i
al
seu
tram
d'edat.
Obrir
els
criteris
de
publicacions
que
no
siguin
tant
 estrictes
per
a
que
reflecteixin
més
la
realitat
de
l'escola
actual
i
no
tant
l'ideari
de
 Rosa
Sensat.
Crec
que
generalment
giren
entorn
a
metodologies
o
pràctiques
docents
 molt
 concretes,
 amb
 clars
 referents,
 i
 em
 sembla
 bé,
 però
 crec
 que
 estem
 en
 un
 moment
 que
 cal
 fer
 menció
 a
 la
 història
 per
 entendre
 tot
 el
 que
 estem
 vivint.
 Els
 articles
,
molts
cops,
es
basen
massa
en
experiències,
crec
que
falta
reflexió,
no
donar
 tant
estratègies,
o
idees.
 • Fer‐ne
més
difusió
(2):

Organitzar
jornades,
utilitzant
els
vostres
llibres
en
els
 diferents
àmbits
convidant
experts
i
convocant
als/les
Mestres
 • Més
propostes
didàctiques
a
l'aula
 • Evolucionar
els
formats.
 • A
les
revistes
In‐fan‐cia
i
In‐fàn‐ci‐a
manquen
els
contextos
geogràfics
i
d´identitat
de
 les
persones
que
escriuen
els
articles.
 
 COMUNICACIÓ
 
 
 Facebook
 Twitter
 Web
 Butlletí
 Blog
 Vimeo
 Youtube
 No
el
 conec
 8
 15
 0
 0
 14
 31
 24
 El
 conec
 però
no
 l'he
fet
 servir
 26
 31
 3
 5
 24
 17
 20
 0 20 40 60 80 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Llibres
 21. 21. El
 conec
i
 l'he
fet
 servir
 27
 15
 64
 59
 3
 13
 16
 NC
 3
 3
 0
 1
 3
 3
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 5 10 15 20 25 30 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Facebook 0 5 10 15 20 25 30 35 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Twitter 0 10 20 30 40 50 60 70 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Web
 22. 22. 
 
 
 
 
 
 
 0 10 20 30 40 50 60 70 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Butlletí 0 5 10 15 20 25 30 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Blog 0 5 10 15 20 25 30 35 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Vimeo
 23. 23. 
 
 ASPECTES
DE
MILLORA
 • Els
 butlletins
 periòdics
 una
 bona
 eina
 en
 aquest
 aspecte,
 els
 avisos
 de
 les
 novetats
 rellevant
sempre
arriben
a
temps
com
ara
la
presentació
d’alguna
nova
bibliografia
en
 col∙laboració
 amb
 Abacus
 o
 els
 guardons
 dels
 premis
 Marta
 Mata,
 als
 quals
 emocionadament
i
presencialment
vaig
assistir
fa
molt
poc,
etc.
 • Que
 les
 persones
 que
 han
 estat
 i
 estan
 a
 l'AA.
 MM.
 Rosa
 Sensat
 ajudin
 amb
 col∙laboracions
presencials
per
a
atendre
la
formació
permanent
en
exercici.
 • Donar
 noticies
 als
 mitjans
 de
 comunicació
 a
 escoles
 de
 magisteri
 biblioteques
 de
 la
 tasca
 que
 desenvolupa
 l’associació.
 Posicionaments
 encara
 més
 clars
 davant
 els
 abusos
que
està
patint
l'escola
pública.
Abanderar
a
l'escola
pública
de
manera
més
 intensa.
 • S'ha
de
tornar
a
donar
a
conèixer
l'associació.

 • Utilitzar
més
els
nous
canals

 • De
vegades
ens
arriben

massa
correus
entre
formació,
novetats,
butlletí,
etc...
 • Aprofitar
els
cursos
de

formació

per
escoltar
quins
son
els
malestars
de
les
mestres

 per
a
poder
donar‐hi
resposta
i
donar
a
conèixer
els
diferents
serveis
de
la
casa.


 
 SAPS
COM
POTS
PARTICIPAR
DE
L'ASSOCIACIÓ?
 
 SI
 53
 NO
 7
 
 
 
 0 5 10 15 20 25 30 No el conec El conec però no l 'he fet servir El conec i l'he fet servir NC Youtube 0 10 20 30 40 50 60 Sí No
 24. 24. CONEIXES
L'ASSEMBLEA
DE
PERSONES
ASSOCIADES?
 
 SI
 38
 NO
 22
 
 
 
 Com
t'agradaria
participar?
Tens
alguna
proposta?
 • Professorat
jubilat,
fer
un
grup
de
reflexió
i
d'altres
accions.
 • Com
a
mínim
m'agradaria
estar
més
informat
entre
assemblea
i
assemblea.
 • Formant
 part
 d’algun
 grup
 de
 mestres
 i
 professors
 excel∙lents
 en
 el
 seu
 camp
 per
 impulsar
 un
 moviment
 ciutadà
 que
 impulsi
 l'educació
 com
 un
 recurs
 valuós
 per
 millorar
la
societat.

 • Si
 les
 assemblees
 es
 fessin
 dissabte
 al
 matí
 potser
 podríem
 assistir
 socis
 d'altres
 comarques.
 • Voluntariat?
 • M'agradaria
 sentir‐me
 més
 ben
 acollida,
 ja
 que
 jo
 no
 treballo
 a
 l'escola
 pública.
 Rosa
Sensat
ha
de
ser,
com
havia
sigut,
una
associació
de
TOTS
els
mestres,
no
només
 els
de
l'escola
pública.
 • Fer
un
espai
de
recursos
materials,
de
tipus
manipulatiu,
creats
pels
mateixos
mestres
 o
comercials...

 • M'agradaria
 conèixer
 les
 pràctiques
 que
 existeixen
 amb
 el
 
 tema
 de
 l’expressió
 corporal
i
la
dansa
a
l'escola.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Sí No
 25. 25. COM
 A
 MOVIMENT
 DE
 RENOVACIÓ
 PEDAGÒGICA
 QUE
 ÉS,
 COM
 VALORES
 ELS
 SEGÜENTS
ASPECTES
DE
L’ASSOCIACIÓ?
 
 1. Ser crític, opinar i posicionar-se en els aspectes que afecten a la professió i als mestres. 
 
 
 
 2.
Ser
crític,
opinar
i
posicionar‐se
en
els
temes
d’actualitat
educativa.
 
 
 
 
 
 
 
 3.
Coneixement,
millora
i
difusió
de
les
condicions
de
qualitat
educativa
de
els
escoles.

 
 No
ho
 coneixia
 2
 1
 0
 2
 0
 3
 0
 4
 2
 5
 3
 6
 11
 7
 6
 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 No
ho
 coneixia
 2
 1
 0
 2
 0
 3
 1
 4
 1
 5
 3
 6
 5
 7
 10
 8
 15
 9
 16
 10
 13
 NC
 0
 No
ho
 coneixia
 2
 1
 0
 2
 0
 3
 0
 4
 1
 5
 3
 6
 5
 7
 8
 8
 16
 9
 18
 10
 13
 NC
 0

 26. 26. 8
 15
 9
 13
 10
 10
 NC
 2
 
 
 4.
Defensar
el
dret
a
l’educació
de
qualitat
i
per
a
tothom.
 
 
 
 
 
 5.
Reconeixement
a
mestres
i
experiències
educatives
amb
el
premi
Marta
mata
de
 Pedagogia
i
el
Guardó
Marta
Mata.
 
 

 
 
 
 
 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Nohoconeixia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NC 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 No
ho
coneixia
 0
 1
 0
 2
 0
 3
 0
 4
 1
 5
 1
 6
 3
 7
 7
 8
 13
 9
 21
 10
 19
 NC
 0
 No
ho
 coneixia
 2
 1
 0
 2
 0
 3
 0
 4
 2
 5
 2
 6
 2
 7
 8
 8
 14
 9
 17
 10
 17
 NC
 2

 27. 27. 
 
 RECOMENARIES
A
ALTRES
MEMBRES
QUE
S’ASSOCIESSIN?
MOTIUS
 
 Sí
 60
 No
 1
 NC
 3
 
 
 (11)
Em
sembla
important
com
a
col∙lectiu
estar
units
en
un
moviment
que
defensa
l'educació
 de
qualitat
i
que
ofereix
formació
per
actualitzar‐nos
i
fer
la
nostra
feina
millor
cada
curs.
Fer
 equip.
Anar
tots
a
la
una.
Fer
comunitat.
Pertànyer
a
un
grup.
Col∙lectiu.
Sentir‐se
d’un
grup.
 Treballar
de
forma
cooperativa.
 (4)
 per
 millorar
 l’educació.
 Compromís.
 és
 la
 única
 plataforma
 actualment
 que
 mira
 cap
 el
 futur
educatiu
del
nostre
país,
no
en
conec
cap
altre.
 (4)
com
el
nostre
col∙legio
que
no
tenim.
Tothom
hi
hauria
de
formar
part.
La
casa
del
mestre.
 Per
 les
 avantatges
 que
 ofereix
 l'associacionisme,
 també
 penso
 que
 si
 hi
 ha
 més
 persones
 associades,
els
preus
variarien.

 (3)
Sobretot
per
els
contactes
amb
altres
professionals
de
la
mateixa
matèria.
 
(2)
Crec
que
es
la
forma
de
tenir
veu
en
la
societat.
Crec
que
és
una
bona
forma
de
millorar
 professionalment
i
de
tenir
incidència
en
la
societat,
cosa
que
a
molts
docents
els
manca
 
(2)
per
la
seva
visió.
Per
la
qualitat
que
ofereix.
 
 INDICAN’S
SI
ETS
HOME
O
DONA
 
 
 
 
 TREBALLES
A
 
 
 
 

 28. 28. ACTUALMENT
 
 
 
 VOLS
DIR‐NOS
ALGUNA
COSA
MÉS
QUE
ENS
AJUDI
A
MILLORAR?
 
 Crec
que
l'acollida
i
la
proximitat
han
de
ser
actituds
i
valors
que
permetin
que
l'Associació
 sigui
l'espai
on
els
mestres
es
volen
trobar.
Els
mestres
i
l'educació
estan
sent
tant
atacats
que
 també
 es
 necessita
 sentir‐se
 recolzat.
 I
 per
 suposat
 continueu
 apostant
 per
 la
 qualitat
 pedagògica.
 
 Penso
que
seria
molt
interessant
obrir
les
portes
i
donar‐se
a
conèixer
a
les
universitats
on
es
 troben
els
futurs
mestres.
Hauríem
de
començar
per
les
bases
per
aconseguir
un
canvi
de
debò
 a
les
nostres
escoles.

 
 M'agradaria
veure
més
coherència
interna
entre
el
que
postula
l'associació,
i
qui
la
representa:
 la
junta
rectora.
 
 Voldria
tenir
un
retorn
dels
resultats
que
rebeu.
 
 


×