O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Desenvolupament professional dels docents

58 visualizações

Publicada em

Conferència a l'auditori de Cala Millor sobre "Desenvolupament professional del professorat i innovació als centres educatius". Organitzada pel Centre de Professorat de Manacor.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Desenvolupament professional dels docents

 1. 1. www.uib.cat Desenvolupament professional del professorat i innovació als centres educatius Miquel F. Oliver
 Universitat de les Illes Balears Cala Millor, 5 de maig de 2017 CICLE DE CONFERÈNCIES Reptes educatius per al segle XXI: innovació i cultura educativa
 2. 2. INNOVACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS
 3. 3. INNOVACIÓ • Recerca • Contextualitzada • Realitzada de forma col·laborativa
 4. 4. Els 6 elements clau de la innovació educativa • Un objectiu • L’educació • Tres catalitzadors (d’avui) • Formació • Canvi Organitzacional • Professionalitat • Dos socis • L’alumnat i les seves families • L’administració
 5. 5. UN OBJECTIU •L’EDUCACIÓ
 6. 6. Informe Coleman (1966)
 7. 7. L’escola no importa
 8. 8. L’inici: Moviments: Escoles Eficients (School Efectiveness) i de Millora de l'Escola (School Improvement) L’escola ha de ser el centre del canvi
 9. 9. L’escola és un element més (però fonamental) del canvi
 10. 10. TRES CATALITZADORS (a dia d’avui)
 11. 11. CATALITZADOR adj i m QUÍM FÍS. Dit de la substància que modifica la velocitat d'una reacció química sense aparèixer en els productes finals de la reacció. Diccionari de l’enciclopèdia catalana
 12. 12. TRES CATALITZADORS (a dia d’avui) • Formació • Canvi Organitzacional • Professionalitat
 13. 13. TRES CATALITZADORS •1. FORMACIÓ
 14. 14. 1. Formació • 1. Estudi i reflexió personal: PRÀCTICA REFLEXIVA • 2. Reunions d’equip: treball col·laboratiu • 3. Formacions
 15. 15. La profesión docente en Europa. Pràcticas, percepciones y políticas (Eurydice, 2015)
 16. 16. Necessitats de Formació Análisis del perfil competencial del profesorado europeo (Oliver, Forteza i Urbina, 2015)
 17. 17. Necessitats de Formació Análisis del perfil competencial del profesorado europeo (Oliver, Forteza i Urbina, 2015)
 18. 18. Font: José Ángel Hernández Santadaría (SlideShare)
 19. 19. 1. L’aplicació de catalitzadors positius de Formació • SENSE CATALITZADOR: Moltes formacions intensives (ACTIVACIÓ RÀPIDA), poca pràctica reflexiva i poc treball d’equip • AMB CATALITZADOR OPCIÓ 1: Minva de les formacions i introducció lenta de la pràctica reflexiva i el treball en equip (CATALITZADORS) • AMB CATALITZADOR OPCIÓ 2: Molta pràctica reflexiva combinada amb el treball d’equip i les formacions necessàries
 20. 20. TRES CATALITZADORS • 2. CANVI ORGANITZACIONAL
 21. 21. 2. Canvi organitzacional • És dificil innovar en els resultats si no innovam en la mentalitat i en la dinàmica de l’organització i de les persones que la conformen
 22. 22. 2. Els catalitzadors del Canvi organitzacional • COHESIÓ • COL·LABORACIÓ
 23. 23. 2. L’aplicació de catalitzadors positius al Canvi organitzacional • SENSE CATALITZADOR: Equips no cohesionats que no innoven. Algún docent innova de forma aïllada • SENSE CATALITZADOR: Equips no cohesionats. Petits equips innoven però descoordinadament • AMB CATALITZADOR QUE AFECTA A PART DEL CONJUNT: Equips no cohesionats. Una part d’aquest equip innova de forma conjunta • AMB CATALITZADOR TOTAL: Equips cohesionats que innoven col·laborativament
 24. 24. De la cultura d’aula a la cultura de centre i de comunitat
 25. 25. TRES CATALITZADORS •3. PROFESSIONALITAT
 26. 26. PSEUDOFESSIONALS CRISI PROFESSIONSPROLETARITZACIÓ
 27. 27. “La docència hauria de ser considerada una professió: és una forma de servei públic que requereix dels docents un coneixement expert i unes habilitats especialitzades, adquirides i mantingudes mitjançant l'estudi rigorós i la continuat; demanda també dels docents un sentit de responsabilitat personal i corporativa per a l'educació i el benestar dels alumnes al seu càrrec” (6è principi guia) Recommendation concerning the Status of Teachers, adopted by the Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers, Paris, 5 October 1966. Resolutions. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
 28. 28. 3 - Professionalitat • Guanyar el reconeixement: responsabilitat personal i com a col·lectiu • Repensar la professió a partir del CONEIXEMENT • Recognició de les dificultats de la tasca • Compromís ètic • Tenir la iniciativa en la formació mitjançant l’acció, la reflexió i el treball col·laboratiu
 29. 29. 3 - Professionalitat • Aprenentatge permanent • Control i participació en el disseny de la formació inicial • Participació en la formació dels nous docents • Participació en la gestió i l’organització del centre (equips docents) • Compromís amb la societat, amb l’alumnat, els pares…
 30. 30. 3. Professionalitat 4 models d’anàlisi (Lester, 2010) • Classic: importància de la formació (aprenentatge i cultura) • Comerç: formació pràctica i en l’experiència (artesanal) • Tècnic (racional): solucions racionals a problemes ben definits • Reflexió creativa i interpretativa (aprenentatge mitjançant l’acció i la reflexió). Presa de desicions en contextos diversos i treballant amb situacions problemàtiques… R E C E R C A
 31. 31. EL MESTRE COM A INVESTIGADOR! Finals anys 60 Recerca educativa
 32. 32. El mestre com a investigador: del dret al deure…
 33. 33. Comunitats d’Aprenentatge Professional
 34. 34. Analitzem possibles escenaris (dels tres catalitzadors) • FORMACIÓ • ORGANITZACIÓ • PROFESSIONALISME
 35. 35. Analitzem possibles escenaris ÀMBIT ESCENARI CATALITZADORS NECESSARIS FORMACIÓ Moltes formacions, poca pràctica reflexiva i poc treball d’equip Pràctica reflexiva combinada amb el treball d’equip ORGANITZACIÓ Equips no cohesionats. Petits equips innoven però descoordinadament Equips cohesionats que innoven col·laborativament PROFES- SIONALISME Classic: importància de la formació (aprenentatge i cultura) i Tècnic: solucions racionals a problemes ben definits Reflexió creativa i interpretativa
 36. 36. DOS SOCIS •L’ALUMNAT I LES SEVES FAMILIES
 37. 37. DOS SOCIS •L’ADMINISTRACIÓ
 38. 38. Les 4 vies del canvi educatiu
 39. 39. La primera via del canvi educatiu
 40. 40. La segona via del canvi educatiu
 41. 41. La tercera via del canvi educatiu
 42. 42. La cuarta via del canvi educatiu • Visió inspiradora i inclusiva • Professorat d’alta qualitat • Associacions professionals positives i poderoses • Comunitats d’aprenentatge professional (CAP) • Treball en xarxa • Resposabilitat davant la societat • Forta participació pública (suport de l’administració) Restauració de l’experiència i la integritat professional
 43. 43. L’Administració de l’Estat Espanyol i les 4 vies del canvi educatiu
 44. 44. Ens estam activant ?
 45. 45. Utilitzam els catalitzadors adequats ?
 46. 46. Font: José Ángel Hernández Santadaría (SlideShare) Segons la teoria de l’estat de transició, quan més gran sigui l’energia d’activació més lenta serà la reacció
 47. 47. SI NO UTILITZAM ELS CATALITZADORS CORRECTAMENT NO ASSOLIREM CANVIS I GENERAREM FRUSTRACIÓ
 48. 48. Propostes • ENS CAL REFLEXIONAR I PLANIFICAR CAP ON ANAM • No oblidar mai l’objectiu: L’EDUCACIÓ • Assumir la responsabilitat de l’educació com a PROFESSIONALS • Utilitzar bé els catalitzadors • Adreçar les associacions existents i les de nova creació cap a la millora de l’educació • Fer partíceps als socis • Alumnes i families • Administració
 49. 49. El catalitzador (de demà) per al canvi educatiu • Professionalitat • Formació • Canvi Organitzacional Reflexió creativa i interpretativa (aprenentatge mitjançant l’acció i la reflexió). Presa de desicions en contextos diversos i treballant amb situacions problemàtiques. Participació en la cura de la professió. (Lester, 2010)
 50. 50. Els 4 elements clau de la innovació educativa • Un objectiu • L’educació • Un catalitzador • Professionalitat • Dos socis • L’alumnat i les seves families • L’administració
 51. 51. La professionalitat del docent, el catalitzador que l’educació necessita Moltes gràcies m.oliver@uib.cat @oliver_miquelf

×