O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

SEO конференция 2013: Управление на SEO проекти

6.672 visualizações

Publicada em

Презентация на Майк Рам пред SEO конференция 2013 (22.03.2013, София)

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

SEO конференция 2013: Управление на SEO проекти

 1. 1. The KeyRammSoft To Your Success Управление на SEO проекти Майк Рам CEO, RammSoft rammsoft.com/bg
 2. 2. Управление на проекти и SEO • Общи проблеми • Безкрайна работа • Неконтролируеми разходи • Недоволен възложител • Общи подходи • Определяне на целиRammSoft • Планиране • Управление на риска 2
 3. 3. PM мъдрост • За успешния проект се искат две неща: • Doing the right project • Doing the project rightRammSoft 3
 4. 4. The Classic MistakesRammSoft 4
 5. 5. Класически грешки • Демотивиран или некомпетентен екип • Липса на интерес от възложителя • Неучастие на крайния потребител • Прекалено оптимистични срокове • Лошо дефинирани изискванияRammSoft • Нереалистични проектни цели • Неуправляван риск • Лоша комуникация 5
 6. 6. 1. “Правилният” проект • Ясна бизнес цел • Точно дефинирани стъпки за нейното постигане • Увереност, че резултатния продукт ще доведе до постигане на целите • Ясно дефинирана проектна работаRammSoft • Ясна и позитивна мотивация на всички участници 6
 7. 7. Бизнес цел на проекта • Решава бизнес проблем • Развива бизнес възможност • Подобряване на ефективността • Увеличаване наRammSoft приходите • Намаляване на разходите 7
 8. 8. Ролята на SEO в проекта • Какъв е бизнесът на фирмата? • Роля на онлайн дейността • Каква е маркетинговата стратегия? • Цели на оптимизацията • Пазарна ситуация • Анализ на конкуренциятаRammSoft • Класически грешки • Пропускане на бизнес анализа 8
 9. 9. Стъпки (Objectives – SMART) • Конкретни (Specific) • Измерими (Measurable) • Приемливи (Acceptable) • Реалистични (Realistic)RammSoft • Ограничени във времето (Time-bounded) 9
 10. 10. Пример • Определяне на конкретни ключови фрази • Анализ на посещаемостта преди оптимизацията • Анализ на търсенето • Определяне на реалистични очакванияRammSoft • Класически грешки • Нереалистични позиции, посещения или срокове 10
 11. 11. Определяне на проектната работа • Разбиране за същността на проекта • Определяне на проектната и оперативната работа • Съгласуваност на ангажиментите с клиента • Разбиране за очакваните резултатиRammSoft • Класически грешки • Липса на ангажираност от страна на клиента 11
 12. 12. 2. “Правилният” начин • Избягване на “класическите грешки” • Избор на “правилните” хора • Добри производствени практики • Динамично планиране • Постоянно управление на рискаRammSoft • Активна комуникация 12
 13. 13. “Правилните” хора • Най-добрите професионалисти • Притежават различни качества – технически, аналитични, личностни • Разбират и приемат целите на проекта • Имат възможностите и мотивациятаRammSoft да работят по проекта Добрият професионалист е до 10 пъти по-продуктивен от другите! 13
 14. 14. Добри производствени практики • „Бяла шапка“ • Съдържание за хората, а не за търсачките • Умения за писане на текстове • Използване на мултимедия • Добра вътрешна свързаностRammSoft • Връзки от авторитетни източници • Класически грешки • Използване на непозволени техники 14
 15. 15. Планирането е всичко! “Плановете не струват! Планирането е всичко!” Ген. Джордж ПатънRammSoft 15
 16. 16. Тънкости в планирането • Планиране на проектната и оперативната работа • Разбиване на работата до ниво, което може да се оцени относително точно • Детайлно планиране на малки интервали • Оптимистични и песимистични оценки • Управление на промянатаRammSoft • Класически грешки • Нереалистични срокове • Поддаване на натиск 16
 17. 17. Управление на корабRammSoft 17
 18. 18. Управление на рисковете • Риск – събитие, което може да повлияе на параметрите на проекта • Срока • Качеството или възможностите на разработвания продукт • Бюджета – да доведе доRammSoft непредвидени разходи • Постигането на бизнес целите 18
 19. 19. Постоянно следене на риска • Анализ • Оценка • Вероятност от настъпване • Въздействие върху проекта • ПротиводействиеRammSoft • Планиране 19
 20. 20. Често срещани проблеми • Добавяне на нови изисквания • Промяна на целите на проекта • Промяна на крайната дата • Закъснение на плащанията • Подмяна / напускане на хора от екипа • РеорганизацияRammSoft • Междуличностни конфликти • Промяна в алгоритмите на търсачките 20
 21. 21. Аспекти на комуникацията • Избор на верния подход • Избор на точното средство • Изработване на комуникационни уменияRammSoft • Какво целим? 21
 22. 22. Критерии за успех • Съставете план за комуникация • Бъдете активни и настоятелни • Бъдете кратки – ценете времето на другите • Отговаряйте веднага (но не афектирани) • Бъдете максимално конкретниRammSoft • Използвайте различни канали • Класически грешки • Липса на откровеност 22
 23. 23. Комуникационни умения • Детегледач • Продавач • Учител • Политик • ПриятелRammSoft 23
 24. 24. Какво е успешен проект?RammSoft 24
 25. 25. Критерии за успех • Изяснете бизнес целите на проекта • Определете проектната и оперативната работа • Ангажирайте най-добрите специалисти и използвайте добри практики • Комуникирайте активноRammSoft • Следете рисковете постоянно • Избягвайте «класическите грешки» 25
 26. 26. Истинската любов...RammSoft 26
 27. 27. Да гледаме в една посокаRammSoft 27
 28. 28. Благодаря! • Контакт: • mikeramm@rammsoft.com • Facebook: • www.facebook.com/mikeramm • Официален сайт: • rammsoft.com/bg/RammSoft • mikeramm.com/bg/ 28

×