Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen

Miia Kosonen
Miia KosonenResearch Manager, South-Eastern Finland University of Applied Sciences em South-Eastern Finland University of Applied Sciences
Tietojohtaminen ja tiedolla
johtaminen
Miia Kosonen
Yhteisömanageri Master Class II 27.8.2015
 Määritellä mahdollisimman selkeästi, mitä
tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen ovat, ja miten
ne eroavat toisistaan.
 Herättää pohtimaan yhteisöjen, tiedon ja oppimisen
suhdetta – jokainen yhteisömanageri törmää tähän
työssään! CM:n arki ei koskaan ole ”vain” viestintää
tai markkinointia, koska yhteisö on itsessään tapa
oppia.
Esityksen tavoite
Tietojohtaminen
 Johtamisen suuntaus, joka sai alkunsa
informaatiovallankumouksen myötä
1980-1990 –luvuilla.
 Arvon luomista, joka perustuu
aineettomiin resursseihin kuten tietoon
ja osaamiseen.
 Tästä seuraa, että tietojohtamista
tarvitaan kaikkialla, missä ihmiset
toimivat yhdessä jonkin tavoitteen eteen
– ei pelkästään yritysmaailmassa.
Mitä on tietojohtaminen?
 Tänä päivänä tietojohtaminen ei ole pelkkää ”tiedonhallintaa”
kuten varhaisella knowledge management -sukupolvella, vaan
tiedon luomiselle ja jakamiselle otollisten olosuhteiden luomista.
 Kaikkea tietoa ei voi hallita, sen voi ainoastaan saattaa
virtaamaan.
 Tulevaisuudessa tuskin enää puhutaan tietojohtamisesta vaan
yleisesti johtamisesta – kun ymmärrys aineettomien resurssien
erityisluonteesta lisääntyy, voi tarve erilliselle käsitteelle kadota.
Mitä on tietojohtaminen?
 Saavuttaa pysyvää kilpailuetua yhdistelemällä tietoa
ja osaamista verkostoissa (Blomqvist & Kianto, 2007)
 Kehittää tuottavuutta ja uudistumiskykyä (Ståhle,
2005)
 Luoda avoimia tietoympäristöjä, joiden avulla
tehdään yhteistyötä, käsitellään, analysoidaan,
yhdistellään ja sovelletaan tietoa (Ståhle, 2015)
Tietojohtamisen tavoite
1) Verkostojen, informaation ja palvelujen
vallankumous: arvoa luodaan yhä enemmän
aineettomista voimavaroista.
2) Myös muuttunut johtamiskäsitys: pitkän aikaa
ihminen oli helposti korvattavissa oleva koneen
osa, nyt johdetaan osaamista ja ainutlaatuista
kokemuksellista tietoa.
3) Kaiken toiminnan ytimessä on oltava oppiminen ja
kyky jatkuvaan uudistumiseen! Mikään yhteisö,
organisaatio tai toimiala ei voi jäädä odottamaan
valmista maailmaa, jota ei koskaan tule.
Miksi tietojohtamista tarvitaan?
Yhteisö on edellä kuvatun kaltainen avoin tietoympäristö.
Pohdi, millaiset ovat oman yhteisösi oppimistavoitteet
- lyhyellä aikavälillä? (1-2 kk)
- pitkällä aikavälillä? (3-5 vuotta)
Kuinka tuet tavoitteisiin pääsemistä?
Miten yhteisömanagereina estämme sen, ettei yhteisö jämähdä
totuttuihin rutiineihin vaan uudistuu jatkuvasti?
Pohdinta
1) Informaation vaihdanta
2) Transaktiivinen oppiminen: tietoa tiedosta, esimerkiksi
keskustelu siitä, kuka ryhmässä voisi tietää aiheesta lisää.
Auttaa määrittämään yhteisön rajat ja rakentaa sen
identiteettiä.
3) Sense-making: jaettujen ajatusmallien luominen, syvempi
dialogi (ajattelun rikastaminen), jonka avulla yhteisö
koordinoi ja kehittää omaa toimintaansa.
DeSanctis et al. (2003): Learning in Online Forums, European Management
Journal, Vol. 21, 5, 565-577.
Kolmentasoista oppimista
Mitä tieto oikeastaan on?
Tieto hierarkiana, ”tietotehdas”
VIISAUS
TIETO
INFORMAATIO
DATA
Henkilökohtaisuus
Välitettävyys
Lämpötila
on +16
Oho, lämpötila laski
juuri 8 astetta
On pukeuduttava
lämpimämmin
Tähän aikaan vuodesta
sää on oikullinen, joten
kerrospukeudun
Huom! Tietohierarkia on rankka yksinkertaistus ja sellaisena se kannattaa myös ottaa 
Tietoa eri tasoilla
• Sosiaalinen
hiljainen
tieto
• Yksilön
hiljainen
tieto
• Sosiaalinen
näkyvä
tieto
• Yksilön
näkyvä
tieto
Tietoinen tieto,
”hauki on iso
kala”,
osaaminen
Kodifioitu tieto,
esim. yhteiset
tietojärjestelmät
Kollektiivinen
tieto,
sosiaalinen
pääoma,
käytännöt,
kulttuuri
Automaattinen
tieto,
”polkupyörällä
ajo”, kokemus,
intuitio
mm. Spender, 1996
 Intellectual capital, strategisesti
tärkeät aineettomat voimavarat, joita
organisaatiolla tai yhteisöllä on
käytössään; myös kansallinen
tietopääoma
 Inhimillinen pääoma – osaaminen,
taidot, innostus, draivi, kokemus,
motivaatio
 Rakenteellinen pääoma – kulttuuri,
immateriaalioikeudet, järjestelmät,
prosessit
 Suhdepääoma – maine, imago, brändit
Tietopääoma
 Data on vain dataa ja sellaisenaan arvotonta, kun taas tietäminen
on inhimillinen ominaisuus (jota koneet voivat toki jäljitellä).
 Emme ole ”tyhjiä tauluja”: uusi informaatio suhteutetaan
aiempaan, peilaten omiin tai ryhmän kokemuksiin ja arvoihin.
Aiemmin oppimamme vaikuttaa siihen, mitä kykenemme
havaitsemaan ja haluamme havaita ympäristöstä.
 Kaikella tiedolla on aina myös hiljainen, vaikeasti artikuloitava
ulottuvuutensa.
 Hiljainen tieto ilmenee toiminnassa.
Tiedon ominaisuuksia
Tiedolla johtaminen
 Tiedolla johtaminen on tiedon hyödyntämistä ja analysoidun
tiedon saattamista osaksi päätöksentekoprosesseja.
 Esimerkit:
 Ennakoiva asiakaspoistuma-analyysi vs. kysytään palautetta jo
poistuneilta asiakkailta(!)
 Tampereen kaupungin hoivastrategian uudistaminen sen
pohjalta, paljonko vanhusten kotihoidon todelliset kustannukset
ovat
 Google-haut ennustavat työttömyyden kehityksen, jonka
pohjalta reaaliaikaista tietoa tarjoava palvelu
Tiedolla johtaminen
Mitä on big data ja miten se liittyy tiedolla johtamiseen?
 Big data = suuret tietomassat ei-rakenteellista dataa
 Variety, Volume, Velocity, Value
 Dataa monista eri lähteistä: anturit, robotit, mobiililaitteet ja –
verkot, satelliitit, sovelluslokit, paikkatiedot, klikkauslokit, videot,
kuvat, tekstidokumentit, sosiaalisen median päivitykset…
 Tiedolla johtamisen seuraava sukupolvi: todellisen käyttäytymisen
analysointi ja ennakoiva ote, ei pelkkää historiatietoa jonka varassa
päätökset tehdään
 Keinoäly tueksi – ihmisten kognitiiviset rajoitteet tulevat nopeasti
vastaan
Tiedolla johtaminen
Data itsessään on arvotonta. Vastaavasti
tiedolla johtaminen kadottaa
merkityksensä, ellei datalta osata kysyä
oikeita kysymyksiä.
Vrt. Linnunradan käsikirja liftareille:
”Vastaus on 42”.
Tiedolla johtaminen
Tiedolla johtaminen
Tiedon
tunnistaminen
ja kerääminen
Tiedon
yhdistely ja
yhteyksien
tunnistaminen
Tiedon
pelkistäminen
ja visualisointi
Tiedon
saattaminen
osaksi
toimintaa
Input Analysis Output Influence
KYSYMYS TAI
TAVOITE
”Hard”: mm.
verkkoliikenne ja -
käyttäytyminen
”Soft”: mm.
ihmisten
odotukset ja
mielipiteet
HISTORIA NYKYHETKI TULEVAISUUS
Observointi
Netnografia
Community logs
Membership
statistics
Kysely-
tutkimukset
Haastattelut
Jäsenpaneelit Skenaariotyöskentely
Focus groupit
Analytiikka Verkostoanalyysi Big data
Yhteisömanagereiden menetelmiä
tiedolla johtamiseen
Hyvä muistaa: silloinkin kun ajattelemme
johtavamme tiedolla, todennäköisesti johdamme
intuitiolla, tunteilla ja kokemuksella. Ja juuri se
tekee meistä ihmisiä 
Lopuksi
Yhteenveto: tiedolla johtaminen on
osa laajempaa ilmiötä
1 de 22

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Projektin kokoukset ja hyvä projektiviestintäProjektin kokoukset ja hyvä projektiviestintä
Projektin kokoukset ja hyvä projektiviestintä
Tiina Lakkaneva5.5K visualizações
Strategiakirja  20 työkalua, slideshare, tero vuorinenStrategiakirja  20 työkalua, slideshare, tero vuorinen
Strategiakirja 20 työkalua, slideshare, tero vuorinen
Talentum Pro12.5K visualizações
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Työterveyslaitos490 visualizações
Knowledge Management - إدارة المعرفةKnowledge Management - إدارة المعرفة
Knowledge Management - إدارة المعرفة
Professor Dr. Ali M. Al-Khouri8.5K visualizações
التشبيك و الشراكة - د. رائد العبدليالتشبيك و الشراكة - د. رائد العبدلي
التشبيك و الشراكة - د. رائد العبدلي
د. رائد العبدلي4.4K visualizações
Henry mintzberg Henry mintzberg
Henry mintzberg
Nour El Taalim7.8K visualizações
Toisiolaki yleisesitys 2019Toisiolaki yleisesitys 2019
Toisiolaki yleisesitys 2019
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset16.9K visualizações
INTELLIGENCE ECONOMIQUEINTELLIGENCE ECONOMIQUE
INTELLIGENCE ECONOMIQUE
Babacar LO16.9K visualizações
Opetussuunnitelma ja oppimisen itsesäätelyOpetussuunnitelma ja oppimisen itsesäätely
Opetussuunnitelma ja oppimisen itsesäätely
Heikki Kontturi1.2K visualizações
Transformation Digitale au MarocTransformation Digitale au Maroc
Transformation Digitale au Maroc
SocialImpulse3.2K visualizações
التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيليالتخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي
التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي
رؤية للحقائب التدريبية663 visualizações
The Great Data Debate (3) ISO8000: Systemic and systematic data quality, T.King The Great Data Debate (3) ISO8000: Systemic and systematic data quality, T.King
The Great Data Debate (3) ISO8000: Systemic and systematic data quality, T.King
BCS Data Management Specialist Group942 visualizações

Similar a Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen

YhteisomanagerointiYhteisomanagerointi
YhteisomanagerointiMiia Kosonen
4.4K visualizações40 slides
Digitaalisuus ja hiljainen tietoDigitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tietoMiia Kosonen
1.5K visualizações30 slides
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaMiia Kosonen
163 visualizações24 slides
Slide shareSlide share
Slide shareKatja Meskanen
170 visualizações14 slides
Rlt 14.3.2012 slideshareRlt 14.3.2012 slideshare
Rlt 14.3.2012 slideshareRiitta Lumme-Tuomala
409 visualizações39 slides

Similar a Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen(20)

YhteisomanagerointiYhteisomanagerointi
Yhteisomanagerointi
Miia Kosonen4.4K visualizações
Digitaalisuus ja hiljainen tietoDigitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
Miia Kosonen1.5K visualizações
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
Miia Kosonen163 visualizações
Slide shareSlide share
Slide share
Katja Meskanen170 visualizações
Rlt 14.3.2012 slideshareRlt 14.3.2012 slideshare
Rlt 14.3.2012 slideshare
Riitta Lumme-Tuomala409 visualizações
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Harto Pönkä3.2K visualizações
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettavaSäntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Risto Säntti527 visualizações
T3syksyesittelyT3syksyesittely
T3syksyesittely
Tietotaitotalkoot208 visualizações
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaariMiksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
Minna Valtari353 visualizações
AamupulssiAamupulssi
Aamupulssi
Jyrki Kasvi666 visualizações
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksiaDigiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
TIEKE Finnish Information Society Development Centre377 visualizações
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
Virtuaaliverkostot
Miia Kosonen456 visualizações
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Sovelto344 visualizações
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Juha Laamanen320 visualizações

Mais de Miia Kosonen

Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Miia Kosonen
976 visualizações10 slides
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaMiia Kosonen
118 visualizações8 slides
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusMiia Kosonen
389 visualizações16 slides
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likesMiia Kosonen
603 visualizações15 slides
YhteisollisyysYhteisollisyys
YhteisollisyysMiia Kosonen
1.7K visualizações15 slides

Mais de Miia Kosonen(20)

Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Miia Kosonen976 visualizações
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategia
Miia Kosonen118 visualizações
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Miia Kosonen283 visualizações
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Miia Kosonen389 visualizações
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likes
Miia Kosonen603 visualizações
YhteisollisyysYhteisollisyys
Yhteisollisyys
Miia Kosonen1.7K visualizações
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
Miia Kosonen1.9K visualizações
HinnoitteluHinnoittelu
Hinnoittelu
Miia Kosonen749 visualizações
TohtoriverkostoTohtoriverkosto
Tohtoriverkosto
Miia Kosonen324 visualizações
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Miia Kosonen846 visualizações
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Miia Kosonen757 visualizações
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostot
Miia Kosonen423 visualizações
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusio
Miia Kosonen467 visualizações
Yhteisot ja tietoYhteisot ja tieto
Yhteisot ja tieto
Miia Kosonen1.4K visualizações
Online community deathOnline community death
Online community death
Miia Kosonen592 visualizações
Yhteisojen saattohoitoYhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoito
Miia Kosonen1.4K visualizações
Yhteisojen elinkaariYhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaari
Miia Kosonen3.6K visualizações
Online co-creationOnline co-creation
Online co-creation
Miia Kosonen1.4K visualizações
Luottamus ja hajautunut yhteistyoLuottamus ja hajautunut yhteistyo
Luottamus ja hajautunut yhteistyo
Miia Kosonen3K visualizações
Online-yhteistyoOnline-yhteistyo
Online-yhteistyo
Miia Kosonen4.3K visualizações

Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen

 • 1. Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen Miia Kosonen Yhteisömanageri Master Class II 27.8.2015
 • 2.  Määritellä mahdollisimman selkeästi, mitä tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen ovat, ja miten ne eroavat toisistaan.  Herättää pohtimaan yhteisöjen, tiedon ja oppimisen suhdetta – jokainen yhteisömanageri törmää tähän työssään! CM:n arki ei koskaan ole ”vain” viestintää tai markkinointia, koska yhteisö on itsessään tapa oppia. Esityksen tavoite
 • 4.  Johtamisen suuntaus, joka sai alkunsa informaatiovallankumouksen myötä 1980-1990 –luvuilla.  Arvon luomista, joka perustuu aineettomiin resursseihin kuten tietoon ja osaamiseen.  Tästä seuraa, että tietojohtamista tarvitaan kaikkialla, missä ihmiset toimivat yhdessä jonkin tavoitteen eteen – ei pelkästään yritysmaailmassa. Mitä on tietojohtaminen?
 • 5.  Tänä päivänä tietojohtaminen ei ole pelkkää ”tiedonhallintaa” kuten varhaisella knowledge management -sukupolvella, vaan tiedon luomiselle ja jakamiselle otollisten olosuhteiden luomista.  Kaikkea tietoa ei voi hallita, sen voi ainoastaan saattaa virtaamaan.  Tulevaisuudessa tuskin enää puhutaan tietojohtamisesta vaan yleisesti johtamisesta – kun ymmärrys aineettomien resurssien erityisluonteesta lisääntyy, voi tarve erilliselle käsitteelle kadota. Mitä on tietojohtaminen?
 • 6.  Saavuttaa pysyvää kilpailuetua yhdistelemällä tietoa ja osaamista verkostoissa (Blomqvist & Kianto, 2007)  Kehittää tuottavuutta ja uudistumiskykyä (Ståhle, 2005)  Luoda avoimia tietoympäristöjä, joiden avulla tehdään yhteistyötä, käsitellään, analysoidaan, yhdistellään ja sovelletaan tietoa (Ståhle, 2015) Tietojohtamisen tavoite
 • 7. 1) Verkostojen, informaation ja palvelujen vallankumous: arvoa luodaan yhä enemmän aineettomista voimavaroista. 2) Myös muuttunut johtamiskäsitys: pitkän aikaa ihminen oli helposti korvattavissa oleva koneen osa, nyt johdetaan osaamista ja ainutlaatuista kokemuksellista tietoa. 3) Kaiken toiminnan ytimessä on oltava oppiminen ja kyky jatkuvaan uudistumiseen! Mikään yhteisö, organisaatio tai toimiala ei voi jäädä odottamaan valmista maailmaa, jota ei koskaan tule. Miksi tietojohtamista tarvitaan?
 • 8. Yhteisö on edellä kuvatun kaltainen avoin tietoympäristö. Pohdi, millaiset ovat oman yhteisösi oppimistavoitteet - lyhyellä aikavälillä? (1-2 kk) - pitkällä aikavälillä? (3-5 vuotta) Kuinka tuet tavoitteisiin pääsemistä? Miten yhteisömanagereina estämme sen, ettei yhteisö jämähdä totuttuihin rutiineihin vaan uudistuu jatkuvasti? Pohdinta
 • 9. 1) Informaation vaihdanta 2) Transaktiivinen oppiminen: tietoa tiedosta, esimerkiksi keskustelu siitä, kuka ryhmässä voisi tietää aiheesta lisää. Auttaa määrittämään yhteisön rajat ja rakentaa sen identiteettiä. 3) Sense-making: jaettujen ajatusmallien luominen, syvempi dialogi (ajattelun rikastaminen), jonka avulla yhteisö koordinoi ja kehittää omaa toimintaansa. DeSanctis et al. (2003): Learning in Online Forums, European Management Journal, Vol. 21, 5, 565-577. Kolmentasoista oppimista
 • 11. Tieto hierarkiana, ”tietotehdas” VIISAUS TIETO INFORMAATIO DATA Henkilökohtaisuus Välitettävyys Lämpötila on +16 Oho, lämpötila laski juuri 8 astetta On pukeuduttava lämpimämmin Tähän aikaan vuodesta sää on oikullinen, joten kerrospukeudun Huom! Tietohierarkia on rankka yksinkertaistus ja sellaisena se kannattaa myös ottaa 
 • 12. Tietoa eri tasoilla • Sosiaalinen hiljainen tieto • Yksilön hiljainen tieto • Sosiaalinen näkyvä tieto • Yksilön näkyvä tieto Tietoinen tieto, ”hauki on iso kala”, osaaminen Kodifioitu tieto, esim. yhteiset tietojärjestelmät Kollektiivinen tieto, sosiaalinen pääoma, käytännöt, kulttuuri Automaattinen tieto, ”polkupyörällä ajo”, kokemus, intuitio mm. Spender, 1996
 • 13.  Intellectual capital, strategisesti tärkeät aineettomat voimavarat, joita organisaatiolla tai yhteisöllä on käytössään; myös kansallinen tietopääoma  Inhimillinen pääoma – osaaminen, taidot, innostus, draivi, kokemus, motivaatio  Rakenteellinen pääoma – kulttuuri, immateriaalioikeudet, järjestelmät, prosessit  Suhdepääoma – maine, imago, brändit Tietopääoma
 • 14.  Data on vain dataa ja sellaisenaan arvotonta, kun taas tietäminen on inhimillinen ominaisuus (jota koneet voivat toki jäljitellä).  Emme ole ”tyhjiä tauluja”: uusi informaatio suhteutetaan aiempaan, peilaten omiin tai ryhmän kokemuksiin ja arvoihin. Aiemmin oppimamme vaikuttaa siihen, mitä kykenemme havaitsemaan ja haluamme havaita ympäristöstä.  Kaikella tiedolla on aina myös hiljainen, vaikeasti artikuloitava ulottuvuutensa.  Hiljainen tieto ilmenee toiminnassa. Tiedon ominaisuuksia
 • 16.  Tiedolla johtaminen on tiedon hyödyntämistä ja analysoidun tiedon saattamista osaksi päätöksentekoprosesseja.  Esimerkit:  Ennakoiva asiakaspoistuma-analyysi vs. kysytään palautetta jo poistuneilta asiakkailta(!)  Tampereen kaupungin hoivastrategian uudistaminen sen pohjalta, paljonko vanhusten kotihoidon todelliset kustannukset ovat  Google-haut ennustavat työttömyyden kehityksen, jonka pohjalta reaaliaikaista tietoa tarjoava palvelu Tiedolla johtaminen
 • 17. Mitä on big data ja miten se liittyy tiedolla johtamiseen?  Big data = suuret tietomassat ei-rakenteellista dataa  Variety, Volume, Velocity, Value  Dataa monista eri lähteistä: anturit, robotit, mobiililaitteet ja – verkot, satelliitit, sovelluslokit, paikkatiedot, klikkauslokit, videot, kuvat, tekstidokumentit, sosiaalisen median päivitykset…  Tiedolla johtamisen seuraava sukupolvi: todellisen käyttäytymisen analysointi ja ennakoiva ote, ei pelkkää historiatietoa jonka varassa päätökset tehdään  Keinoäly tueksi – ihmisten kognitiiviset rajoitteet tulevat nopeasti vastaan Tiedolla johtaminen
 • 18. Data itsessään on arvotonta. Vastaavasti tiedolla johtaminen kadottaa merkityksensä, ellei datalta osata kysyä oikeita kysymyksiä. Vrt. Linnunradan käsikirja liftareille: ”Vastaus on 42”. Tiedolla johtaminen
 • 19. Tiedolla johtaminen Tiedon tunnistaminen ja kerääminen Tiedon yhdistely ja yhteyksien tunnistaminen Tiedon pelkistäminen ja visualisointi Tiedon saattaminen osaksi toimintaa Input Analysis Output Influence KYSYMYS TAI TAVOITE
 • 20. ”Hard”: mm. verkkoliikenne ja - käyttäytyminen ”Soft”: mm. ihmisten odotukset ja mielipiteet HISTORIA NYKYHETKI TULEVAISUUS Observointi Netnografia Community logs Membership statistics Kysely- tutkimukset Haastattelut Jäsenpaneelit Skenaariotyöskentely Focus groupit Analytiikka Verkostoanalyysi Big data Yhteisömanagereiden menetelmiä tiedolla johtamiseen
 • 21. Hyvä muistaa: silloinkin kun ajattelemme johtavamme tiedolla, todennäköisesti johdamme intuitiolla, tunteilla ja kokemuksella. Ja juuri se tekee meistä ihmisiä  Lopuksi
 • 22. Yhteenveto: tiedolla johtaminen on osa laajempaa ilmiötä