O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Projekt (fizike) klasa 10

19.240 visualizações

Publicada em

Klasa 10

Publicada em: Ciências
 • Login to see the comments

Projekt (fizike) klasa 10

 1. 1. GJIMNAZI “GJERGJ KASTRIOT SKENDERBEU” KRUJE PROJEKT: FIZIKE TEMA: DISA PROBLEMA TE KAPITULLIT TE DINAMIKES DHE ZGJIDHJET E TYRE PUNOI: M.E
 2. 2. y N 0 x F G Trupi me mase 10 kg leviz gjate nje siperfaqeje horizontale pa ferkim me nxitim 0.2 m/s2.Sa eshte forca qe vepron mbi trup? Zgjidhje 1.Te dhenat: m = 10kg a = 0.2m/s2 F=? 2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. Mbi trup veprojne keto forca: -Forca e rendeses G -Forca e kunderveprimit N -Forca e panjohur F 3.Zgjedhim trupin e referimit. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. F+G+N=ma 5.Projektojme barazimin: -Sipas Ox: F= ma -Sipas Oy: N + mg=0 N= -mg -6.Zevendesojme vlerat numerike: F= 10 * 0.2=2N
 3. 3. y N 0 x F G Mbi makinen qe leviz me nxitim 5m/s2 veprojne njekohesisht disa forca.Llogaritni force rezultante kur dihet se masa eshte 1.5t. Zgjidhje 1.Te dhenat: m = ? a = 2m/s2 F=200N 2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. Mbi trup veprojne keto forca: -Forca e rendeses G -Forca e kunderveprimit N -Forca e terheqese F 3.Zgjedhim trupin e referimit. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. F+G+N=ma 5.Projektojme barazimin: -Sipas Ox: F= ma ;m= F - a -Sipas Oy: N - mg=0 N= G - 6.Zevendesojme vlerat numerike: m= 200/2=100kg
 4. 4. y a 0 x F Trupi me mase 10 kg leviz gjate nje siperfaqeje horizontale pa ferkim me nxitim 0.2 m/s2.Sa eshte forca qe vepron mbi trup? Zgjidhje 1.Te dhenat: m = 1.5t a = 5m/s2 F=? 2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. Ne figure tregojme vetem forcen rezultante F dhe nxitimin a. 3.Zgjedhim trupin e referimit. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. F=ma 5.Projektojme barazimin: -Sipas Ox: F= ma -6.Zevendesojme vlerat numerike: F= 1500 * 5=7500N
 5. 5. Treni me mase 4000t,leviz me shpejtesi 36km/h,fillon te frenoje dhe ndalon pasi pershkon 510m.Sa eshte forca e ferkimit qe vepron mbi trenin? Zgjidhje 1.Te dhenat: m = 4000t = 4000000kg V0=10/s t=60s s=510m Ff=? 2.ma=Ff s=V0t -at2/2 a=(2V0/t– 2s/t2) Ff=m(2V0/t– 2s/t2) Ff=2* 105N
 6. 6. y Fter a 0 G Trupi me mase 5kg fillon te ngrihet me nxitim vertikalisht lart me ndihmen e nje fije. Ne cfare lartesie eshte ngritur trupi pas 3s, ne se fija terhiqet me forcen 63.3N? Zgjidhje 1.Te dhenat: m = 5kg g = 10m/s2 t=3s Fter=63.3N h=? 2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. Mbi trup veprojne keto forca: -Forca e rendeses G -Fter - forca terheqese 3.Zgjedhim sistemin e boshteve OY. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. Fter – mg =ma ; h=at2/2 ; a=(Fter- mg)/m ; h=(Fter-mg)t2/2m 5.Zevendesojme dhe gjejme h=12m
 7. 7. y N F 0 x Ff 300 G Ne figuren e meposhtme masa e trupit eshte m=5kg,kurse forca terheqese F=50N formon kendin α= 300 me siperfaqen horizontale me koeficent ferkimi µ=0.15.Percaktoni nxitimin,forcen e kunderveprimit normal dhe forcen ngjeshese mbi rrafshin. Zgjidhje 1.Te dhenat: µ=0.15 m=5kg α= 300 P=? F=50N a=? N=? 2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. 3.Zgjedhim trupin e referimit. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. F+G+N+Ff =ma 5.Projektojme barazimin: -Sipas Ox: Fx-Ff=ma a= (Fx- Ff)/m Fx=Fcos300 Ff =µN a= Fcos300 - µN/m -Sipas Oy:Fy-G+N=0 N=G-Fy Fy=Fsin300 N=mg- Fsin300 -6.Zgjidhim ekuacionet per te gjetur madhesite qe kerkohen: a= (Fcos300- µ(mg –Fsin300)/m 7.Pergjigje: a=7.25m/s2 N=25N P=25N
 8. 8. N Fy F y 300 0 x Fx G Nje vajze terheq nje valixhe me mase 20kg me forcen 30N,qe formon kendin 300 me drejtimin horizontal. a)Sa eshte nxitimi me te cilin leviz valixhja? b)Sa eshte forca me te cilen valixhja ngjesh token? Zgjidhje 1.Te dhenat: m=20kg α= 300 N=? F=30N a=? 2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. 3.Zgjedhim trupin e referimit. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. F+G+N=ma 5.Projektojme barazimin: -Sipas Ox: Fx=ma Fcos 300=ma -Sipas Oy: Fy+G+N=0 Fsin300+ N+G=0 -6.Zevendesojme vlerat numerike: a) a=Fcos 300/m=30* 0.87/20=1.3m/s2 b) N=G * Fsin300 = 20 * 10 -30 * 0.5=200- 15=185N
 9. 9. y N 0 x F G Trupi me mase m rreshqet ne rrafshin e lemuar horizontal nen veprimin e forces F=20N dhe gjate kohes 2s arrin shpejtesine 4m/s,duke u nisur nga gjendja e prehjes. a)Njehsoni nxitimin e trupit dhe masen e tij. b)Sa eshte forca me te cilen trupi ngjesh rreafshin? Zgjidhje 1.Te dhenat: m = ? v=4m/s V0=0m/s t=2s a=? 0.2m/s2 F=20N P=? 2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. 3.Zgjedhim trupin e referimit. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. F+G+N=ma 5.Projektojme barazimin: -Sipas Ox: F= ma -Sipas Oy: N – G=0 N=G -6.Zgjidhim ekuacionet: a) a=(v-v0 )/t a=4/2=2m/s2 Me pas gjejme m=F/a=20/2=10kg b) P=-N por ne madhesi P = mg=10 * 10 =100N Pergjigje: a) a=2m/ ; m=10kg b) P=100N
 10. 10. 0 T y G Ashensori i nje pusi miniere me mase 320kg ,leviz vertikalisht me nxitim konstant. Gjate 10 sekondave te para ai pershkoi 35m.Gjeni forcen e elasticitetit (tensionit)te kavos ne te cilen eshte varur ashensori. Zgjidhje 1.Te dhenat: m = 320kg s =35m t=10s T=? 2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. Mbi trup veprojne keto forca: -Forca e rendeses G -F - forca e tensionit te kavos 3.Zgjedhim sistemin e boshteve OY. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. Mg + T=ma 5.Projektojme kete ekuacion: T=m(g-a) Meqenese V0 =0 shkruajme:s=at2/2 prej nga a=2s/ t2 Bejme zevendesimet numerike dhe gjejme: T=m(g- 2s/ t2 ) T=2900N .

×