Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Presentatie Lia Gastlezinglbrt 19 Mei 2010(20)

Anúncio

Presentatie Lia Gastlezinglbrt 19 Mei 2010

 1. De leraar centraal! De ib’er als spil en… De rt’er in de hoek? Gastlezing LBrt - 19 mei 2010 Lia van Meegen
 2. De leraar centraal?
 3. De intern begeleider als ‘spil’ in de school?
 4. Passend onderwijs: is de rt’er nodig? Gaat dit over mij …?
 5. “ Door de 1-zorg route komt het vak van Remedial Teacher binnen het basisonderwijs wellicht op de tocht te staan” (leerkracht basisschool) “ Komend schooljaar hopelijk de laatste remedial teachers bij ons de scholen uit!” (bovenschools manager PO) “ Remedial Teaching zet geen zoden aan de dijk” (zorgcoördinator)
 6. Kijken naar problemen en oorzaken daarvan Leraren die zich onkundig en onbekwaam voelen
 7. Dus: op zoek naar wat werkt! En de remedial teacher ondersteunt met zijn/haar expertise
 8. Handelingsgericht werken waarnemen begrijpen plannen realiseren 1) Evalueren groepsplan en verzamelen leerlingengegevens in groepsoverzicht 2) Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 3) Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen 4) Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 6) Uitvoeren van het groepsplan 5) Opstellen van het groepsplan
 9. waarnemen begrijpen plannen realiseren Groeps-bespreking Oudergesprek Oudergesprek Leerlingen-bespreking Handelingsgericht begeleiden Handelingsgerichte diagnostiek Verwijzing 1) Groeps- overzicht/evalueren 2) Signaleren van leerlingen met specifieke onder- wijsbehoeften 3) Benoemen onderwijsbehoeften 5) Opstellen groepsplan 6) Uitvoeren groepsplan Individueel handelingsplan Extern handelen Intern handelen leerlingen ouders leerkracht Oudergesprek Externe zorg 4) Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs- behoeften
 10. Bij welke stappen kunnen de kwaliteiten van de rt’er goed benut worden?
 11. Groepsoverzicht Technisch Lezen Basisschool Driemaster Groep: 4 Methode: Estafette Naam leerkracht: Wilma Datum: 26-1-2006 AVI-6, belangstelling lezen vergroten Zelf boekjes laten kiezen, ook informatieve boekjes, thuis lezen bevorderen Meer uitdagende werkvormen Goed tempo en goede leestoon. Verbetert zelf goed leesfouten. Leesmotivatie bij vrijlezen matig. :Leest thuis weinig. Bijwijzen helpt goed. Weinig dingen interesseren Myra. Houd erg van stripboeken. Snel verveeld en afgeleid. 5 B A B 3 Myra AVI 3, woordjes vlot lezen, leesmotivatie vergroten Wisselrijtjes, aandacht voor b-d wisselingen, 3 x p/w extra instructie en extra lezen, succeservaringen op laten doen, regelmatig gesprekjes met Thijs. Gesprek met ouders plannen. Wat is er aan de hand met Thijs? Loopt steeds meer achter. Taalbegrip zwak. Houding bij lezen is verkeerd. Te dicht met gezicht bij papier. Moeite met direct herkennen. lettercombinaties. Weinig motivatie voor lezen. Soms b-d wisselingen Heeft veel extra hulp nodig. Leeft in eigen wereldje. Traag tempo. Faalangstig. Weinig contact met andere kinderen. Ken Thijs niet! Onderzoek oogarts? 2 C D E x 2 Thijs AVI 5, zinsmelodie verbeteren, woordenschat vergroten Veel complimenten geven, Thuis lezen stimuleren Leest vlot en nauwkeurig. Intonatie eentonig. Woordenschat vrij klein. Leesbegrip gaat vooruit. Leest weinig thuis. Vraagt negatieve aandacht in de groep. Heeft veel begeleiding nodig. Zegt vaak: ik snap het niet. Inzet gaat goed vooruit. Complimenten helpen. 4 A B B 1 Rik Onderwijsbehoeften Observaties en gesprekken met kinderen AVI 8-12-05 DMT 1, 2, 3 16-1-06 S Naam leerlingen
 12. Format didactisch groepsplan (1) Groep: Vakgebied: Leerkracht: Methode: Datum: Periode: Subgroep 2 (namen) Subgroep 1 (namen) Basis-aanbod Evaluatie Organisatie Aanpak/methodiek (hoe) Inhoud (wat) Wat wil ik bereiken? Doel Groep/ namen
 13. Format didactisch groepsplan (2) Groep: Vakgebied: Leerkracht: Methode: Datum: Periode: Subgroep 3 (namen) Subgroep 2 (namen) Subgroep 1 (namen) Evaluatie Organisatie Aanpak/methodiek (hoe) Inhoud (wat) Wat wil ik bereiken? Doel Groep/ namen
 14. Kijken naar mogelijkheden
 15. Marzano
 16. Gezamenlijke zorg voor het kind!
Anúncio