O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

De conversiemeter, inzicht in organisatiekracht

De Conversiemeter is een onderzoeks- en dialooginstrument voor teams en organisaties in ontwikkeling.

Genereert de belangrijkste verbeterthema’s in organisatie ontwikkeling
Geeft leidinggevenden, medewerkers en teams overzicht en inzicht in context en situatie
Ondersteunt ontwikkeling met gerichte vragen voor de dialoog

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

De conversiemeter, inzicht in organisatiekracht

 1. 1. Klik om de stijl te bewerken Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken 25-7-2016 125-7-2016 1 Introductie
 2. 2. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 2 Balans in tijd hefbomen voor ontwikkeling Welkom bij Kennisnetwerk Archimedes. Een multidisciplinaire groep onafhankelijke adviseurs van economen, psychologen, bedrijfskundigen, bestuurskundigen en Arbo adviseurs. Archimedes van Syracuse was een ontdekker van wetmatigheden en heeft eens gezegd: “neem een hefboom lang genoeg en een plaats om hem neer te zetten en je kunt de wereld bewegen”. Geïnspireerd hierdoor ontwikkelen wij in organisaties bewustzijn en gedrag om beter met tijd om te gaan door (via kennis, advies en tools) inzicht te geven in zowel de context als de situatie. Wij zijn initiatiefnemers van de Conversiemeter. Graag introduceren wij onze visie op ontwikkeling en het innovatieve instrument Conversiemeter.
 3. 3. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 3 Inhoud Waarom • Werkdruk- beleid • Context • Visie Hoe • Situatie • Raamwerk Conversie- meter • Uitwerking • Beloftes Wat • Proces • Rollen bij operationa- liseren Wat nu? • Een gesprek over ruimte en perspectief op organisatie- kracht
 4. 4. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 4 Tijd: context en situatie Is tijd in jouw organisatie de meest schaarse productiefactor geworden? Dan is hoe je organisaties met tijd omgaat een krachtige hefboom voor verbetering. Want haast, lusteloosheid, stress en conflict, vinden hun oorsprong in belemmerende overtuigingen over tijd; terwijl talent, rendement, menselijkheid en effectiviteit gefundeerd zijn in een dieper bewustzijn van tijd. Tijd is meetbaar en kaderstellend maar soms ook ongrijpbaar, subjectief en illusoir. Werken aan verandering van gedrag met tijd, kan alleen bij een gedeeld begrip van het bewustzijn van tijd in de context van een organisatie (klanten, sector, cultuur). Systematisch leren beter met tijd om te gaan in context en situatie is een krachtige nieuwe invalshoek op ontwikkeling van mens in organisatie. Dat geeft organisatiekracht! Zoektocht naar nieuwe invalshoeken Hoeveel verschillende grijstinten in het kleine vierkant zie jij (objectief en subjectief)?
 5. 5. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 5 Context: een verandering van tijdperk www.archimedes.nl De nieuwe wet van Archimedes Individualiseren Werkwoord Zelforganisatie Innovatie Waardecreatie A Socialiseren Bijvoeglijk naamwoord Competenties Marktsegmentatie LEAN, Scrum, TOC A Rationaliseren Zelfstandig naamwoord Functie Schaalvergroting TQM KE` = waliteit x cceptatie x andacht Arbeid kapitaal Kennis Tijd > 1900 > 1970 > 2000 Rate of change around us Our rate of learning Versnelling typeert de maatschappelijke context en heeft vanuit economisch denken tijd tot de meest schaarse productiefactor gemaakt. Waardecreatie in de nieuwe tijd vraagt om kwaliteit in de tijd: belevingswaarde en aandacht in processen. Dit vraagt om een fundamentele heroverweging in onze omgang met tijd, zowel persoonlijk als in management.
 6. 6. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 6 De Caleidoscoop helpt met heroverweging van tijd De Archimedes Caleidoscoop kent een blauw paradigma (rationaliseren) afkomstig uit de economie, waarin leidinggevenden een sterke focus heeft op de kwaliteit van het product en de dienst. Dit is het paradigma van tijd = geld. In het groene paradigma (socialiseren) is er ook een focus op de acceptatie van beleid, de producten en de diensten. De klant is niet meer een nummer, maar heeft een naam of hoort bij een klantengroep. Tijd heeft daarmee ook een dimensie van snelheid gekregen. Een geel paradigma (individualiseren) is in opkomst. Hierin bevindt zich de aandacht voor de klantbeleving en de waardecreatie vanuit een completer mensbeeld. Klanten krijgen een gezicht, kwaliteit van tijd krijgt een plek: tijd = aandacht. Daarmee ontstaat de nieuwe wet Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie x Aandacht. Met dit denk- en dialoogmodel worden HR en leidinggevenden geholpen met het zichtbaar en bespreekbaar krijgen van illusies en oplossingen en hierin vinden Archimedes producten en diensten (hefbomen) op het gebied van waardecreatie haar oorsprong. Oranje: resultaatillusie Je dacht dat het voor de klant waardevol was Rood: leiderschapsillusie Je dacht dat er markt voor je product was Paars: taalillusie Je dacht dat je geluisterd had
 7. 7. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 7 Hefbomen voor ontwikkeling reflecteren duiden organiseren waarde creëren bewustzijn creëren minder wat, meer hoezo? minder voor, meer door minder hoe, meer waarom minder systeem, meer beleving slimme meter gerichte feedback geeft overzicht generatieve dialoog geeft eigenaarschap geeft inhoud aan ontwikkeling laat organisaties leren vragen processen experimenten positionering Met integrale balans diagnose-dialoog-doen Naar waardecreatie dromen-delen-doen Met ruimte en perspectief Naar waarde en beleving
 8. 8. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 8© Archimedes Objectieve en subjectieve tijd Bergson – Habermas – Cornelis – Hermsen Systeemwereld en leefwereld De inspiratiebronnen voor een heroriëntatie op tijd in deze nieuwe context vinden wij in filosofen zoals Bergson, Habermas en anderen. Zij wijzen ons de weg om de Chronos van de systeemwereld ten dienste te stellen aan de Kairos van de leefwereld.
 9. 9. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 9 Integraal balansmodel Balans Flow Belastbaarheid Belasting Een groeiende stroom van wetenschappelijke publicaties legt de relatie tussen ruimte voor talent, productiviteit en gezondheid. Werkdruk daagt ons uit medewerkers in hun kracht te zetten, door systematisch te werken aan de inzet van talent en het vergroten van vertrouwen en trots. De gedragsverandering gaat over de bereidheid om vooraf keuzen te verantwoorden – zelf en samen. Visie op werkdruk
 10. 10. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 10© Archimedes Situatie Het – Wij - Ik De ontwikkeling van dit bewustzijn en gedrag heeft plaats in een concrete situatie. Zo verbinden keuzevraagstukken (het) zich in dialoog over belangen (wij) met tijd en talent (ik). We spreken van Integrale ontwikkeling. Er is wederzijdse beïnvloeding van bewustzijn en gedrag tussen individu team en organisatie. Een systeemperspectief versnelt integrale ontwikkeling. Een organisatie in de nieuwe context ontwikkelt op alle niveau’s regelkringen diagnose – dialoog – doen. Het versterken en borgen van deze regelkringen zet leren en ontwikkeling in gang. De Conversiemeter biedt een objectief kader voor deze regelkringen. Een kwantificeerbaar raamwerk voor de aanpak van werkdruk.
 11. 11. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 11 Conversiemeter: raamwerk Van energie – via tijd – in waardecreatie: vier invalshoeken om de situatie in beeld te brengen De conversiemeter is ontworpen op de fundamenten van zowel de Caleidoscoop (context) als het integraal balansmodel (situatie). De conversiemeter meet 4 hoofdthema’s die tezamen vervat zijn in een raamwerk. Het raamwerk is gebaseerd op inzichten uit de (positieve) psychologie (Compernolle e.a.). Stel je een topsporter (m/v) voor. Hij heeft talent, leeft gezond en is fit (energie en vitaliteit). Hij besteed zijn trainingstijd effectief (objectieve tijd). Hij heeft volledige aandacht in het proces en beleeft passie in de tijd (subjectieve tijd, inspiratie). De omgeving ondersteunt hem om zijn potentieel te realiseren en te ontplooien (integratie). Raamwerk conversiemeter
 12. 12. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 12 Conversiemeter - uitwerking Het onderzoek omvat 101 merendeels gesloten vragen, verdeeld over start vragen, 4 hoofdthema’s, vragen over de context, twee open vragen en drie evaluatievragen. Invullen duurt ca. 20 minuten. De 4 hoofdthema’s (inspiratie, effectiviteit, vitaliteit en integratie) worden herkenbaar weergegeven in de vraagstelling. Ook krijgt de respondent meteen (on-line) terugkoppeling in de vorm van de zogenaamde conversie-ruit. In het rapportage stadium ontvang de deelnemer persoonlijke rapportage met daarin ook de scores van team/sectie en organisatie.
 13. 13. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 13 Conversiemeter: beloftes Aspect Onderscheidend vermogen Een waarderend onderzoek • Genereert de belangrijkste verbeterthema’s in ontwikkeling • Geeft leidinggevenden, medewerkers en teams overzicht en inzicht in context en situatie • Ondersteunt ontwikkeling met gerichte vragen voor de dialoog Grip voor leidinggevenden en HR • De conversiemeter geeft de handvaten voor gerichte interventies • Het perspectief van de klant (waardecreatie) en de medewerker (conversie) worden verbonden Meervoudig wetenschappelijk gevalideerd • Intenties en gedrag van individuen enerzijds (Happiness at Work, Harvard) • De cultuur en het systeem van het collectief anderzijds (AQAL, Ken Wilber, Organisatie energie, Haike Bruch) Regie bij het team • De conversiemeter geeft gebruikers zoveel mogelijk regie over het proces, de website, de rapportages • Optimale beveiliging van data, privacybescherming en gegarandeerde anonimiteit. Lage kosten • Kosten van inhoudelijke en ICT ontwikkeling zijn al gedragen Flexibel • Meertaligheid • Mogelijkheid van klant specifieke en sector specifieke vragen
 14. 14. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 14 De regelkring in de praktijk De conversiemeter in een organisatie ontwikkelproces van Diagnose – Dialoog – Doen. Het proces start met het inrichten van de website, communicatie initiatiefnemers over aanpak, resultaat en vervolgproces. Iedereen weet zo waar hij of zij aan toe is. Via ondersteuning met Single Sign On of beveiligde link naar een inlogpagina krijgen deelnemers, na beantwoorden, direct eerste kwantitatieve scores als resultaat getoond. Na de onderzoeksperiode kunnen deelnemers hun waardecreatie vergelijken met die van het team en de organisatie als geheel. Zij ontvangen constructieve vragen ter voorbereiding op de dialoog in het team. De (intern of extern) adviseur en teamleider analyseren de resultaten, eventueel ondersteund met verdiepende rapportages. Op basis hiervan wordt de dialoog voorbereid en begeleid met als doel afspraken te maken over leer- en ontwikkelstappen, actie en experiment. Na een periode van leren en ontwikkelen wordt een nieuwe meting met de Conversiemeter gedaan. Diagnose Dialoog Doen Opzet en uitvoering Terugkoppeling en analyse Leren en ontwikkelen Actie en experiment Borgen en opnieuw meten
 15. 15. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 15 Operationaliseren van de tool • In eigen regie • Een van de teamleden zet op basis van een workshop en documentatie het onderzoek op en voert het uit. Het voordeel is dat je alle kennis die je van je eigen organisatie hebt direct aan het onderzoeksproces kunt toevoegen. Informeer gerust naar de toelatingseisen, de inhoud van de workshop en cursusdata. • Met een eigen adviseur • Je kunt een vertrouwde adviseur uit eigen kring het onderzoek laten begeleiden. Hij of zij volgt een opleiding om de analysevaardigheden te verwerven. Informeer gerust naar de toelatingseisen, de inhoud van de opleiding en cursusdata. • Met een adviseur van Archimedes • Je kunt ook gebruik maken van ons netwerk van ervaren en vertrouwde adviseurs. Wij helpen je graag bij iedere afzonderlijke stap in het onderzoek zoals het opzetten en uitvoeren van het onderzoek en/of de analyse of het begeleiden van dialoog. Volledig vraaggestuurd en naar jouw behoefte. Keuze in rollen
 16. 16. Klik om de stijl te bewerken • Tekststijl van het model bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau 25-7-2016 16 Ruimte en perspectief voor organisatiekracht Met genoegen gaan wij met belangstellenden in gesprek over ontwikkelingsperspectieven met tijd, de implicaties hiervan voor onderzoek, leren en ontwikkelen en de mogelijkheden om de Conversiemeter in te zetten in een gezamenlijk leer- en ontwikkelingsprogramma. info@Archimedes.nu www.archimedes.nu Voor persoonlijk contact: Maarten de Winter – 06-50819705

×