O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

סקר יום העצמאות

1.161 visualizações

Publicada em

לרגל יום העצמאות ה-67 של מדינת ישראל (אפריל 2015) ערכנו סקר מיוחד בשיתוף עם עמותת נט"ל. הסקר בדק היבטים שונים הקשורים בחוויות השירות הצבאי בקרב מדגם מייצג של גברים בגילאי 21 ומעלה ששירתו בצה"ל.
ההחלטה ההיסטורית של מדינת ישראל להחיל חובת גיוס כללית נבעה משני שיקולים עיקריים:
הראשון הוא מבצעי כלומר יש צורך בהרבה מאד אנשים (בעיקר גברים) כדי להתמודד מול הנחיתות המספרית שלנו מול אויבנו
והשני הוא סמלי יותר- השירות הצבאי הוא נועד לשמש חוויה לאומית מאחדת המסייעת למדינה הצעירה המורכבת ממהגרים ממדינות שונות לעצב זהות לאומית אחת אחידה.
בן גוריון הוא זה שדגל בשימוש בצבא ככלי לבניין אומה יהודית חדשה וכמוקד סמלי לרגש הלאומי.
והנה אנחנו בני 67 ולמדינה "הפנסיונרית" שלנו יש את אחד הצבאות החזקים בעולם. לעיתים דומה כי חלפו הימים בהם הצטיינות בצבא הייתה מקור לכבוד ותהילה וההילה שאפפה אנשי צבא "גיבורים" התפוגגה. גם הביקורת על הצבא שפעם הייתה נחלתם של קומץ מומחים מצומצם היום כבר בפי כל.
ממצאים עיקריים
• 72% מי ששירת בצבא הוא יותר פטריוט.
• 28% חושבים על חוויות השירות הצבאי לעיתים קרובות.
• רק שליש מהגברים מרגישים בנוח לספר על חוויות השירות הצבאי. בקרב חיילים קרביים שיעור זה נמוך יותר ועומד רק על 22%.
• רק 6% פנו לייעוץ/טיפול בעקבות השירות הצבאי ובגללו. שיעור זה מעט גבוה יותר בקרב צעירים בשנות ה-20 לחייהם ששירתו שירות קרבי בצה"ל.
• 34% חושבים כי השירות הצבאי השפיע על מי שהם כיום.
• 70% ממי ששירתו שירות קרבי חושבים כי השירות הצבאי הפך את חייהם ליותר קלים.
• ללא חרטות 74% מצהירים כי אם ניתן היה לחזור לאחור הם היו משרתים שוב בצה"ל.

יחד עם זאת חוויות השירות הצבאי נותרו מרכיב מרכזי בגיבוש הזהות של הגבר הישראלי.
השירות הצבאי וחוויותיו מעסיקים קצת יותר מרבע מהגברים שחושבים על הישרות שלהם בתדירות גבוהה / גבוהה מאד. שיעור זה גבוה במיוחד בקרב גברים ששירתו בשירות קרבי �

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

סקר יום העצמאות

 1. 1. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫סקר‬ ‫תוצאות‬ ‫ישראלים‬ ‫גברים‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫וחווית‬ ‫ה‬ ‫העצמאות‬ ‫יום‬-67‫לישראל‬ ‫אפריל‬2015 ‫עמותת‬ ‫עבור‬ ‫מיוחד‬ ‫סקר‬‫נט‬"‫ל‬
 2. 2. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫ממצאים‬ ‫סיכום‬ 15-17/4/15 ‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4% ‫ה‬ ‫העצמאות‬ ‫יום‬ ‫לרגל‬-67‫עמותת‬ ‫ערכה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬‫נט‬"‫ל‬‫ישראלים‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫מיוחד‬ ‫סקר‬ ‫בצה‬ ‫ששירתו‬"‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫בחוויות‬ ‫הקשורים‬ ‫שונים‬ ‫היבטים‬ ‫לבחון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ל‬. ‫המחקר‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫הסקר‬ZETA TOOLS‫יולזרי‬ ‫רמי‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫בפיקוח‬. ‫בצה‬ ‫ששירת‬ ‫מי‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫הגברים‬ ‫רוב‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫מהתוצאות‬"‫פטריוט‬ ‫יותר‬ ‫הוא‬ ‫ל‬.‫וגדלה‬ ‫הולכת‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬ ‫בגיל‬ ‫העלייה‬ ‫עם‬. ‫בתדירות‬ ‫שלהם‬ ‫הישרות‬ ‫על‬ ‫שחושבים‬ ‫מהגברים‬ ‫מרבע‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫מעסיקים‬ ‫וחוויותיו‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫גבוהה‬/‫מאד‬ ‫גבוהה‬.‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬ ‫ששירתו‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬"‫ל‬. ‫כיום‬ ‫שהם‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫הייתה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫לחוויות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫כשליש‬.‫שיעור‬ ‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬"‫ל‬.‫כמו‬‫השירות‬ ‫של‬ ‫הנתפסת‬ ‫ההשפעה‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫כן‬ ‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫הצבאי‬21-25.‫יחד‬‫בקרב‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫כשבוחנים‬ ‫מעניין‬ ‫ממצא‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫הגיל‬ ‫קבוצות‬ ‫בכל‬ ‫גבוהה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫חווית‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫קרביים‬ ‫חיילים‬. ‫לאחרים‬ ‫שלהם‬ ‫השירות‬ ‫חוויות‬ ‫על‬ ‫לספר‬ ‫בנוח‬ ‫מרגישים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫שליש‬ ‫רק‬. ‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬ ‫ששירתו‬ ‫גברים‬"‫שלהם‬ ‫החוויות‬ ‫על‬ ‫לאחרים‬ ‫לספר‬ ‫נוח‬ ‫פחות‬ ‫מרגישים‬ ‫ל‬.‫לנתון‬ ‫בצמוד‬ ‫רק‬ ‫זה‬6%‫בצה‬ ‫ששירתו‬ ‫מהגברים‬"‫לטיפול‬ ‫פנו‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫ל‬/‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫חוויות‬ ‫בעקבות‬ ‫ייעוץ‬.‫צעירים‬ ‫בגילאי‬21-25‫שלהם‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫בחוויות‬ ‫אחרים‬ ‫לשתף‬ ‫בנוח‬ ‫יותר‬ ‫מרגישים‬. ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫השפעת‬ ‫בבחינת‬58%‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫הפך‬‫קלים‬ ‫ליותר‬ ‫חייהם‬ ‫את‬.‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫חיילים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬.‫רק‬4%‫מהגברים‬ ‫בצה‬ ‫ששירתו‬ ‫בישראל‬"‫ליותר‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫הפך‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫ל‬‫קשים‬ ‫ששאלנו‬ ‫האחרונה‬ ‫השאלה‬:‫שוב‬ ‫זאת‬ ‫עושה‬ ‫היית‬?¾‫ששירתו‬ ‫מהגברים‬‫בצה‬,‫ל‬‫זאת‬ ‫ועושים‬ ‫חוזרים‬ ‫היו‬ ‫שוב‬.‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬ ‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬"‫ל‬. ‫פאנל‬ ‫מתוך‬ ‫בדגימה‬ ‫אינטרנטי‬ ‫שאלון‬ ‫באמצעות‬ ‫נערך‬ ‫הסקר‬.‫של‬ ‫מייצג‬ ‫מדגם‬400‫בגילאי‬ ‫גברים‬21+ ‫בצה‬ ‫ששירתו‬"‫ל‬.
 3. 3. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫השאלה‬: ‫שמי‬ ‫חושב‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ‫כחייל‬ ‫בצבא‬ ‫ששירת‬/‫ת‬ ‫פטריוט‬ ‫יותר‬ ‫הוא‬ ‫קרבי‬ ‫לאחרים‬ ‫בהשוואה‬? ‫ממצאים‬: 72%‫ששירת‬ ‫מי‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫הגברים‬ ‫מכלל‬ ‫ישראלי‬ ‫פטריוט‬ ‫יותר‬ ‫הוא‬ ‫בצבא‬. ‫עולה‬ ‫שהגיל‬ ‫ככל‬ ‫יותר‬ ‫רווחת‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬. ‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬21-25‫המחזיקים‬ ‫שיעור‬ ‫בדיעה‬‫על‬ ‫עומד‬ ‫זו‬63%‫גילאי‬ ‫ובקרב‬56+‫הוא‬ ‫של‬ ‫שיעור‬ ‫על‬ ‫עומד‬80%. ‫ששירתו‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫בולטת‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬ ‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬"‫ל‬. 15-17/4/15 ‫שאלה‬ ‫סוג‬: ‫אפשרית‬ ‫סגורה‬ ‫שאלה‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬. ‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4% 63% 24% 5% 8% 70% 23% 4% 3% 75% 22% 1% 2% 80% 18% 1% 1% 72% 22% 3% 3% ‫פטריוט‬ ‫יותר‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫פטריוט‬ ‫פחות‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ 21-25 26-45 41-55 56+ ‫המדגם‬ ‫כלל‬
 4. 4. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫השאלה‬:‫באיזו‬‫מידה‬ ‫על‬ ‫חושב‬ ‫אתה‬‫שלך‬ ‫חוויות‬ ‫הצבאי‬ ‫מהשירות‬? ‫ממצאים‬: 28%‫על‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫הגברים‬ ‫מכלל‬ ‫גבוהה‬ ‫בתדירות‬ ‫הצבאי‬ ‫מהשירות‬ ‫חוויות‬. ‫ל‬ ‫עד‬ ‫מגיע‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬48%‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬"‫ל‬. ‫יש‬ ‫יותר‬ ‫צעיר‬ ‫שהגיל‬ ‫ככל‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫לחשוב‬ ‫נטייה‬ ‫ץאריך‬:15-17/4/15 ‫שאלה‬ ‫סוג‬: ‫אפשרית‬ ‫סגורה‬ ‫שאלה‬ ‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬. ‫מייצגים‬ ‫בגרף‬ ‫האחוזים‬ ‫בתדירות‬ ‫שענה‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫גבוהה‬/‫מאד‬ ‫גבוהה‬ ‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4% 48% 23% 28% 1 ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫שירתו‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫שירתו‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬
 5. 5. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫השאלה‬:‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫על‬ ‫לאחרים‬ ‫לספר‬ ‫לך‬ ‫נוח‬ ‫הצבאי‬ ‫מהשירות‬ ‫שלך‬ ‫חוויות‬? ‫ממצאים‬: ‫רק‬‫על‬ ‫לספר‬ ‫בנוח‬ ‫מרגישים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫שליש‬ ‫לאחרים‬ ‫שלהם‬ ‫השירות‬ ‫חוויות‬. ‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬ ‫ששירתו‬ ‫גברים‬"‫פחות‬ ‫מרגישים‬ ‫ל‬ ‫שלהם‬ ‫החוויות‬ ‫על‬ ‫לאחרים‬ ‫לספר‬ ‫נוח‬. ‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬ ‫כן‬ ‫כמו‬21-25‫הגברים‬ ‫שיעור‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫על‬ ‫לספר‬ ‫בנוח‬ ‫שמרגישים‬ ‫אחרות‬ ‫גיל‬ ‫לקבוצות‬ ‫בהשוואה‬. ‫שאלה‬ ‫סוג‬: ‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬.‫האחזוים‬ ‫שענו‬ ‫למי‬ ‫מתייחסים‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬/‫מאד‬ ‫רבה‬ 22% 40% 34% 1 ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
 6. 6. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫השאלה‬:‫פנית‬ ‫האם‬ ‫חוויות‬ ‫עכב‬ ‫טיפול‬ ‫או‬ ‫לייעוץ‬ ‫שלך‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬? ‫ממצאים‬: ‫רק‬6%‫פנו‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫בישראל‬ ‫הגברים‬ ‫מכלל‬ ‫לטיפול‬/‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫חוויות‬ ‫עכב‬ ‫ייעוץ‬. ‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫לייעוץ‬ ‫הפונים‬ ‫שיעור‬ ‫בצה‬ ‫קרבי‬ ‫בשירות‬"‫ל‬. ‫לייעוץ‬ ‫פנייה‬ ‫על‬ ‫המדווחים‬ ‫שיעור‬/‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫טיפול‬ ‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬21-25. ‫שאלה‬ ‫סוג‬: ‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬.‫האחזוים‬ ‫כי‬ ‫שענו‬ ‫למי‬ ‫מתייחסים‬ ‫לטיפול‬ ‫פנו‬/‫ייעוץ‬. 10% 5% 6% 1 ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
 7. 7. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫השאלה‬:‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫השירות‬ ‫שחוויות‬ ‫מרגיש‬ ‫אתה‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫השפיעו‬ ‫שלך‬ ‫הצבאי‬ ‫כיום‬ ‫שאתה‬? ‫ממצאים‬: ‫לחוויות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫כשליש‬ ‫כיום‬ ‫שהם‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫הייתה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬. ‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫בצה‬ ‫קרבי‬"‫ל‬. ‫השירות‬ ‫של‬ ‫הנתפסת‬ ‫ההשפעה‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫בגילאי‬ ‫צעירים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫הצבאי‬21-25. ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫כשבוחנים‬ ‫מעניין‬ ‫ממצא‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫קרביים‬ ‫חיילים‬ ‫בקרב‬ ‫הגיל‬ ‫קבוצות‬ ‫בכל‬ ‫גבוהה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫חווית‬. ‫שאלה‬ ‫סוג‬: ‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬.‫האחזוים‬ ‫שענו‬ ‫למי‬ ‫מתייחסים‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬/‫מאד‬ ‫רבה‬ 55% 25% 34% 1 ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
 8. 8. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫השאלה‬:‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫הצבאי‬ ‫שהשירות‬ ‫מרגיש‬ ‫אתה‬ ‫אותם‬ ‫הפך‬ ‫או‬ ‫חייך‬ ‫על‬ ‫הקל‬ ‫קשים‬ ‫ליותר‬? ‫ממצאים‬: 58%‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬ ‫ה‬]‫קלים‬ ‫ליותר‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫ך‬.‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫חיילים‬ ‫בקרב‬. ‫רק‬4%‫בצה‬ ‫ששירתו‬ ‫בישראל‬ ‫מהגברים‬"‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫ל‬ ‫קשים‬ ‫ליותר‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫הפך‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫שאלה‬ ‫סוג‬: ‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬.‫האחזוים‬ ‫שענו‬ ‫למי‬ ‫מתייחסים‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬/‫מאד‬ ‫רבה‬ 55% 3% 42% 58% 4% 36% 69% 6% 25% ‫קלים‬ ‫יותר‬ ‫קשים‬ ‫יותר‬ ‫השפיע‬ ‫לא‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
 9. 9. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫השאלה‬:‫בהתחשב‬ ‫על‬ ‫היום‬ ‫יודע‬ ‫שאתה‬ ‫במה‬ ‫ניתן‬ ‫היה‬ ‫אם‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫היית‬ ‫האם‬ ‫לאחור‬ ‫לחזור‬ ‫בצה‬ ‫שוב‬ ‫משרת‬"‫ל‬? ‫ממצאים‬: 74%‫בצה‬ ‫ששירתו‬ ‫מהגברים‬"‫ומשרתים‬ ‫חוזרים‬ ‫היו‬ ‫ל‬ ‫שוב‬. ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫ששירתו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫בצה‬"‫ל‬. ‫שאלה‬ ‫סוג‬: ‫סגורה‬ ‫שאלה‬‫אפשרית‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬. 85% 15% 70% 30% 74% 26% ‫כן‬ ‫לא‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫קרבי‬ ‫לא‬ ‫שירות‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4%
 10. 10. ‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫אינטרנטי‬ ‫סקר‬.‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ESOMAR|‫מדגם‬: ‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫דמוגרפיה‬ ‫תאריך‬:15-17/4/15‫משיבים‬ ‫מספר‬:400 ‫הדגימה‬ ‫טעות‬:±3.4% ‫גבר‬100% ‫אשה‬48% ‫איזור‬‫ירושלים‬15% ‫הארץ‬ ‫צפון‬23% ‫איזור‬‫הארץ‬ ‫ומרכז‬ ‫אביב‬ ‫תל‬35% ‫השרון‬ ‫איזור‬7% ‫הארץ‬ ‫דרום‬20% ‫מגורים‬ ‫אזור‬ ‫פייסבוק‬86% ‫אינסטגרם‬21% ‫פינטרסט‬7% ‫גוגל‬+49% ‫טוויטר‬13% ‫וואטסאפ‬77% ‫מהן‬ ‫אחד‬ ‫באף‬4% ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬

×