O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Proposal Bengkel Perniagaan (iProtect Automotif)-rujukan

112.510 visualizações

Publicada em

Ini adalah Proposal untuk membuka dan membangunkan sesebuah bengkel..ianya boleh dijadikan sebagai rujukan jikalau hendak membuka sesuatu perniagaan ...Proposal ini diadakan untuk mendapatkan kelulusan pembiayaan daripada pihak tertentu.
:P

Publicada em: Indústria automotiva
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/hKTvS ◀ ◀ ◀ ◀
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Hello! I have searched hard to find a reliable and best research paper writing service and finally i got a good option for my needs as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/hKTvS ◀ ◀ ◀ ◀
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • My personal experience with research paper writing services was highly positive. I sent a request to ⇒ www.WritePaper.info ⇐ and found a writer within a few minutes. Because I had to move house and I literally didn’t have any time to sit on a computer for many hours every evening. Thankfully, the writer I chose followed my instructions to the letter. I know we can all write essays ourselves. For those in the same situation I was in, I recommend ⇒ www.WritePaper.info ⇐.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ They helped me for writing my quality research paper.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Proposal Bengkel Perniagaan (iProtect Automotif)-rujukan

 1. 1. RANCANGAN PERNIAGAAN iPROTEK AUTOMOTIF SDN BHD JALAN MUTIARA, RAWANG, SELANGOR DE. DISEDIAKAN OLEH AWALLUDIN BIN ABD HALIM 2 JULAI - 30 OGOS 2007
 2. 2. RANCANGAN PERNIAGAAN iPROTEK AUTOMOTIF SDN BHD KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1-2 2.0 ObjektifProjek 3 3.0 Latarbelakang Perniagaan 4 4.0 Latarbelakang Pemilik 5-6 5.0 Rancangan Pengurusan 7-10 6.0 Rancangan Pemasaran 11-15 7.0 Rancangan Operasi 16 - 17 8.0 Rancangan Kewangan 18 9.0 Rumusan 19
 3. 3. fENGENMlUl
 4. 4. LATIHAN PENGWUJUDAN USAHAWAN CADANGAN KERTAS KERJA MENJALANKAN PERNIAGAAN PUSAT SERVIS KERETA DAN TAYAR iPROTEK AUTOMOTIF SDN BHD NO 13 JALAN ABADI, KG.MELAYU, BATU 16, RAWANG, SELANGORDE. 1. PENGENALAN Rancangan pemiagaan ini disediakan adalah sebagai panduan untuk memulakan sebuah pemiagaan "Servis Kereta dan Tayar" dengan tujuan untuk dikemukakan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan pembiayaan sebanyak RM 200,000 sebagai modal. Syarikat iProtek Automotif Sdn Bhd adalah merupakan satu pemiagaan yang menawarkan perkhidmatan penyelenggaraan dan penukaran alat ganti dari segi aspek-aspek pembaikan komponen kereta seperti berikut ." a. Engine OiL b. Bateri c. Engine d. Spark plug e. Timing Belt f. Air Cond belt gh. Oil Filter Air filter i. Balancing J- Aligment k. Penjualan dan penyelenggaraan tayar dan 1. Lain-lain mengenai penyelenggaraan kereta 1
 5. 5. Syarikat ini ada juga menawarkan perkhidmatan mencuci dan vacuum kereta. Disamping itu syarikat tni akan memberi khidmat nasihat dan garis panduan yang sempurlil Inengenai penambahbaikan penggunaan dan fungsi-fungsi peralatan kereta yang bersesuaian mengikut keperluan dan teknologi terkini kepada pelanggan. 2
 6. 6. |MJ
 7. 7. 2. OBJEKTIF PROJEK • Rancangan pemiagaan ini disediakan sebagai panduan untuk memulakan pemiagaan yang baru kepada pengusaha dengan mengenalpasti perkara-perkara yang perlu dilakukan dari aspek pengurusan, perkhidmatan, potensi pelanggan dan anggaran kos. • Membangunkan sebuah syarikat pemiagaan perkhidmatan servis kereta dan tayar dengan menggunakan mesin dan peraiatan yang moden dan terkini disamping pekerja-pekerja yang mahir dan berpengalaman. • Mempertingkatkan produktiviti dan menghasilkan pendapatan yang lumayan dan konsisten. 3
 8. 8. LATARBELAKANG pERNIAGAJUl
 9. 9. 3. LATARBELAKANG PERNIAGAAN Penubuhan syarikat iProtek Automotif Sdn Bhd ini adalah merupakan sebuah syarikat pemilikan bersama keluarga secara perkongsian kos modal terdiri daripada ayah dan anak-anak yang bekerja dan belum bekerja. Mempunyai pendidikan dan berkelulusan dalam bidang automotif di peringkat diploma dan sijil serta mempunyai beberapa tahun pengalaman bertugas disyarikat-syarikat bengkil kenderaan. Pelaksanaan perniagaan ini adalah terletak di Jalan besar pekan Rawang. Perniagaan ini dirwpang akan bermula beroperasi pada 1 Januari 2008. i Maklumat penuh latarbelakang perniagaan adala sepert berikut:Nama Perniagaan Pusat servis Kereta dan Tayar Nama Syarikat iProtek Automotif Sdn Bhd Alamat Surat Menyurat No. 13 Jalan Abadi, Kg. Melayu,Bt.l6, 48000 Rawang, Selangor D.E. Alamat Perniagaan No 00 Jalan Mutiara, 48000 Rawang, Selangor D.E. No. Telefon 012 2611657/03 6093657 No. Fax Bentuk Perniagaan Syarikat Sendirian Berhad Tarikh & No. Pendaftaran 1 Januari 2008 / Modal Permulaan RM 200,000 Nama Bank Bank Islam Malaysia No. Akaun Bank 4
 10. 10. IATARBEIAKANG PEMIUK
 11. 11. 4. LATARBEliKANG PEMILIK SYARlKAT 4.1 Pengerusi Nama Awalludin Bin Abd Halim No. Kad Penegenalan 510826-10-6013 Alamat No. 13 Jalan Abadi, Kg. Melayu, Batu 16,48000 Rawang, Selangor DE No. Telefon Tarikh Lahir 26 Ogos 1951 Pekerjaan Pesara Kerajaan Pengalaman 4.2 012 2611657 Berpengalaman didalam bidang ICT Lembaga Pengarah Nama Ahmad Fahmi Bin Awalludin No. Kad Penegenalan 840201-14-5321 Alamat No. 13 Jalan Abadi, Kg. Melayu, Batu 16,48000 Rawang,Selangor DE No. Telefon 012 6135051 Tarikh Lahir 01 Februari 1984 Pekerjaan Jurutera Pengalaman Berpengalaman didalam bidang Letrik dan Elektronik 5
 12. 12. Lembaga Pengarah Nama Ahmad Lutfi Bin Awalludin No. Kad Penegenalan 881120-56-6239 Alamat No. 13 Jalan Abadi, Kg. Melayu Batu 16,48000 Rawang, Selangor D.E. No. Telefon 012 2611657 TarikhLahir 25 November 1988 Pekerjaan Juruteknik Pengalaman Berpengalaman didalam bidang Automotif 4 Lembaga Pengarah Nama Fatehanna Binti Awalludin No. Kad Penegenalan 820824-14-5362 Alamat No. 13 Jalan Abadi, Kg. Melayu Batu 16,48000 Rawang,Selangor D.E. No. Telefon 012 6905898 TarikhLahir 24.08.1982 Pekerjaan Pembantu Penyelia Pengalaman Berpengalaman didalam bidang Automotif 6
 13. 13. mettw KNHNSH
 14. 14. 5. RANCANGAN PENGURUSAN 5.1 Pengenalan Organisasi Pembentulian organisasi perlu dilaksanakan dengan bijaksana agar pengurusan dan pentadbiran perniagaan dapat berjalan dengan sempuma dan teratur. Pada peringkat awal, pekerja di hadkan kepada bilangan yang kecil seramai 5 orang sahaja iaitu seperti jadual di bawah:- Jawatan 1. Penguins Tugas Bilangan 1 Meyelaras dan mengawalselia segala pengurusan syarikat 2. Foreman 1 Memastikan kerja pembaikan kereta berjalan dengan sempuma dan mengawasi tugas juruteknik 3. Juruteknik 2 Membaiki kereta 4. Kerani 1 Menyelenggara bil-bil, invois dan pembayaran Jumlah 5 7
 15. 15. 5.2 Carta Organisasi Carta organisai di bentuk untuk memberi gambaran yang jelas tentang jawatan yang wujud dalam struktur organisasi dan kedudukan pekerja dalam organisasi seperti berikut.:- Penguins JT 1 Foreman Kerani j . Juruteknik 1 ~ r j X v Juruteknik 2 %
 16. 16. 5.3 Strategi Pengurusan Pengurusan yang cekap dan pekerja yang berkebolihan mampu mempengaruhi kejayaan sesebuah pemiagaan. Bilangan kakitangan pengurusan dan pekerja perlu di senaraikan dengan tugas-tugas dan tanggungjawap masing-masing dalam bentuk jadual. Rancangan Pentadbiran juga boleh diambil kira sebagai implikasi untuk menjimatkan kos yang melibatkan penggajian jawatan-jawatan dalam perniagaana seperti jadual dibawah. Jawatan Bilangan Purata Gaji Jumlah 1. Pengurus 1 1,800.00 1,800.00 2. Foreman 1 1,200.00 1,200.00 3. Juruteknik 2 800.00 1,600.00 4. Kerani 1 600.00 600.00 Jumlah 5 5,200.00 9
 17. 17. 5.4 Belanjawan Pentadbiran Di samping penggajian pekerja, perbelanjaan membeli peralatan yang menjadi asset tetap syarikat perlu juga dinyatakan dan di senaraikan. Memastikan juga perbelanjaan bulanan dan belanja-belanja lain diambii kira dalam perancangan perniagaan yang dicadangkan. Contohnya aeperti jadual berikut:BELANJAWAN PENTADBIRAN Butir-Butir Aset Tetap Keperluan Bulanan Lain-lain Jumlah Aset Tetap Tanah & Bangunan Ubahsuai Pejabat 3,000 3,000 Perabut 2,000 2,000 Peralatan Pejabat 3,000 3,000 Keperluan Modal Kerja Gaji -Pengurus 1,500 600 Sewa Bangunan 600 3,000 -Kerani Akaun 1,500 3,000 Keprluan Lain Perberlanjan lain Deposit 3,000 3,000 Pendaftaran & Lesen 3,000 3,000 Insuran & Cukai 300 3,000 ^ 6,300 18,400 Jalan Jumlah 8,000 5,100 10
 18. 18. IHBUUH rausuU
 19. 19. 6. RANCANGAN PEMASARAN 6.1 Lokasi Perniagaan Pelaksanaan pembangunan projek syarikat perniagaan ini terletak di No. Jalan Mutiara, 48000 Rawang, Selangor D.E. Lokasi perniagaan ini adalah di Bandar Rawang yang mana menjadi tempat tumpuan pentadbiran, perniagaan, membeli-belah dan merupakan pusat Bandar bagi penduduk di persekitarannya. Di samping itu lokasi perniagaan ini terletak di kawasan yang strategik kerana terletak ditengah-tengah jalan |alu-Jalang bagi kenderaantaideraan yang hen^iak ke ufara d^n $$$$$ Malaysia. 6.2 Sasaran Pemasaran Rancangan pemasaran adalah untuk memperkenalkan perkhidmatan yang ditawarkan dan memastikan mendapat pelanggan yang seramai mungkin. Sasaran pasaran utama pelanggan adalah merupakan masyarakat penduduk tempatan yang tinggal di persekitaran Bandar Rawang. Pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan jalan besar untuk berulang-alek dari utara dan selatan Malaysia adalah juga merupakan sasaran pasaran sebagai pelanggan yang ditawarkan perkhidmatan ini. Oleh yang demikian beberapa plan strategi pemasaran telah dirancang bagi menarik minat kepada pelangganpelanggan sasaran tersebut mengenai perkhidmatan yang ditawarkan iaitu seperti berikut:a. Strategi Perkhidmatan Memberi pelbagai pakej perkhidmatan dan tenaga mahir berteknologi dan kepuasan psikologi kepada pelanggan dengan 11
 20. 20. menyediakan prasarana menunggu yang selesa seperti TV, bahan bacaan dan minuman ringan. Disamping itu memberi khidmat nasihat dan sokongan kepada pelanggan perkhidmatan yang ditawarkan. Serta memberi jaminan kualiti peralatan dan perkhidmatan yang diberikan untuk tempoh tertentu. b. Strategi Harga Meletakkan harga pengenalan yang murah dan menawarkan perkhidmatan yang percuma dalam bulan pertama mula operasi untuk menarik minat pelanggan dan memperkenalkan perkhidmatan yang ditawar. Meletakkan harga jualan yang rendah dengan menawarkan perkhidmatan pakej bagi menggalakkan pelanggan-pelanggan mempunyai rasa keinginan untuk datang lagi. c. Strategi Promosi Memasang banner dikawasan sekitar Bandar, pinggiran Bandar dan di taman-taman perumahan bagi memperkenalkan pembukaan syarikat baru dan tapak lokasi beroperasi. Menyediakan pamplet dan iklan-iklan. 6.3 Saiz Pasaran Penduduk di sekitaran 10 km kawasan wilayah Bandar Rawang ini semakin meningkat kepada lebih kurang 50,000 orang dengan terbinanya beberapa taman-taman perumahan, bangunan-bangunan pangsa puri dan apartment yang begitu pesat. Anggaran belanja kos untuk jualan servis sesebuah kereta adalah RM 80 hingga RM 300. dan jumlah bilangan kereta yang mampu di servis satu hari adalah diantara 15 hingga 20 buah kenderaan. Jadi purata jualan servis 12
 21. 21. kewangan adalah bergantung pada ramalan jualan yang akan di rancangkan seperti contoh di jadual seperti di bawah:Ramalan Jualan Bulan Jualan 1 45,000 2 45,000 3 45,000 4 45,000 5 45,000 6 45,000 7 45,000 8 45,000 9 45,000 10 45,000 11 45,000 12 45000 Jumlah Tahun 1 Jumlah Tahun 2 600,000 Jumlah Tahun 3 6.6 540,000 640,000 Belanjawan Pemasaran Rancangan pemasaran diakhiri dengan membuat anggaran jumlah perbelanjaan yang melibatkan dalam melaksanakan aktiviti pemasaran. Aset-aset tetap yang telah diperlukan untuk melaksanakan aktiviti pasaran hendaklah disenaraikan. Kenal pasti juga belanja-belanja bulanan dan perbelanjaan lain yang terlibat diambil kira dalam 14
 22. 22. kewangan adalah bergantung pada ramalan jualan yang akan di rancangkan seperti contoh di jadual seperti di bawah:Ramalan Jualan Bulan Jualan 1 45,000 2 45,000 3 45,000 4 45,000 5 45,000 6 45,000 7 45,000 8 45,000 9 45,000 10 45,000 11 45,000 12 45000 Jumlah Tahun 1 Jumlah Tahun 2 600,000 Jumlah Tahun 3 6.6 540,000 640,000 Belanjawan Pemasaran Rancangan pemasaran diakhiri dengan membuat anggaran jumlah perbelanjaan yang melibatkan dalam melaksanakan aktiviti pemasaran. Aset-aset tetap yang telah diperlukan untuk melaksanakan aktiviti pasaran hendaklah disenaraikan. Kenal pasti juga belanja-belanja bulanan dan perbelanjaan lain yang terlibat diambil kira dalam 14
 23. 23. perancangan pemiagaan tersebut. Contoh perbelanjaan pemasaran dalam projek ini adalah seperti berikut:BELANJAWAN PEMASARAN Butir-Butir Aset Tetap Keperluan Bulanan Lain-iain Jumlah Aset Tetap Papan Tanda Keperluan 1,200 1,200 Modal Kerja Iklan & Promosi 300 300 - Pengurus -Kerani Akaun Sewa Bangunan Keprluan Lain Perberlanjan lain Deposit Pendaftaran & Lesen Insuran & Cukai Jalan Jumlah 1,200 300 1,500 15
 24. 24. 7. RANCANGAN OPERASI Rancangan pengurusan operasi ialah untuk menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti dan mempunyai cirri-ciri yang dikehendaki oleh pelanggan dengan kos kompetitif yang menguntungkan. Disamping memberi kepuasan output pada kuantiti dan masa yang sesuai dengan kehendak pelanggan. 7.1 Proses Operasi Proses operasi adalah perlaksanaan aktiviti sesuatu perkhidmatan perlu di huraikan dalam bentuk carta aliran yang lengkap sehingga selesai dilaksanakan. Ini melibatkan perancangan bahan, tenaga kerja dan masa yang diperlukan. Senaraikan ciri-ciri yang dikehendaki oleh pelanggan segala perkhidmatan yang ditawarkan. Kadar pengambilan operasi perkhidmatan hendaklah dinyatakan mengikut tahap pembaikan atau kerja yang diperlukan. Bahan mentah dan stok barang yang digunakan hendaklah disenarai dan direkod. 1#
 25. 25. 7.2 Belanjawan Operasi Keperluan asset tetap hendaklah disenaraikan bagi melaksanakan operasi yang berlainan. Kenal pasti juga belanja-belanja bulanan dan perbelanjaan lain yang terlibat dalam perancangan tersebut seperti anggaran overhead bulanan, bayaran deposit, penyelenggaraan mesindan peralatan dan Iain-lain yang berkaitan. Contoh belanjawan operasi adalah seperti jadual dibawah;BELANJAWAN OPERASI Butir-Butir Aset Tetap Bulanan Lain-lain Jumlah Keperluan Aset Tetap Ubahsuai 5,000 5,000 100,000 100,000 workshop Mesin & Peralatan Keperluan Modal Kerja Belian Bahan 6,000 6,000 - Foreman 1,200 1,200 -Juruteknik 1,600 1,600 8,100 113,800 Mentah Gaji Keperluan Lain Perberlanjan lain Jumlah 105,000 17
 26. 26. DlSilVJmx nvainraiigii
 27. 27. 8. RANCANGAN KEWANGAN Cadangan Rancangan pemiagaan ini adalah di dianggarkan sebanyak Rm 200,000 yang akan menggunakan sebahagian daripada peibelanjaan pembiayaan pihak tertentu. Anggaran kos cadangan projek tersebut adalah melibatkan beberapa komponen perkakasan dan peralatan seperti peralatan mesin kerja-kerja penukaran minyak enjin kereta dan tayar, bahan mentah, tool komputer peribadi (PC) dan Iain-lain. Matlamat utama pemiagaan adalah mendapatkan keuntungan dan meningkatkan njlaj syarikaf, Pflda das^mya keuntungan diperqleju" $frp*$» ty^f) jualan dan upah perkhidmatan setelah ditolak kos modal pemiagaan. Bagi memastikan status dan prestasi kewangan syarikftf,, sas^pr^ng i usahawan perlu merekod semua transaksi kewangan dengan baik dan betul seterusnya dibentangkan dalam bentuk penyata kewangan. Oleh yang demikian, dinyatakan cadangan rancangan pemiagaan perkhidmatan servis kereta dan tayar dalam bentuk jadual sebagai contoh pengurusan kewangan yang berkesan bagi melaksanakan projek ini seperti yang dilampirkan. %
 28. 28. MERANGKA RANCANGAN KEWANGAN PERN1AGAAN o Ismail Ah.Wafuib, MEDEC. htTM, 2007 NAMA PERNIAGAAN/SYARIKAT iPROTEK AUTOMOTIF SDN BHD 1. Anggaran perbelanjaan pentadbiran, pemasaran dan operasi: PERBELANJAAN PENTADBImm RM Aset Tetap Tanah & Bangunan Ubahsuai Pejabat 3,000 Perabut (Bilik Menunggu) 2,000 3,000 Peralatan Pejabat Modal Kerja Gaji - Pengurus - Kerani akaun Sewa bangunan Lain-Lain Perbelanjaan Lain Pra-Operasi Deposit (sewa, utiiiti & sebagainya) Pendaftaran & Lesen Perniagaan Insurans & Cukai Jalan Kenderaan Pelbagai Belanja Pra-Operasi JUMLAH PERBELANJAAN PEMASAFtAN Aset Tetap Papan Tanda Perniagan Modal Kerja Iklan dan Promosi FfffifLAtWAAM GPfRASt RM Aset Tetap 1,200 300 1,500 600 3,000 3,000 3,000 300 19,400 Lain-Lain Perbelanjaan Lain Pra-Operasi Deposit (sewa, utiiiti & sebagainya) Pendaftaran & Lesen Perniagaan Insurans & Cukai Jalan Kenderaan Pelbagai Beianja Pra-Operasi JUMLAH 1,500 RM Ubah suai Workshop Mesin dan Peralatan 5,000 100,000 Modal Kerja Belian Bahan Mentah & Pembungkusan Pengangkutan Masuk & Duti Gaji, KWSP, SOCSO (Operasi) Foreman (1 orang) Juruteknik( 2 Orang x 800) Lain-Lain Perbelanjaan Lain Pra-Operasi Deposit (sewa, utiiiti & sebagainya) Pendaftaran & Lesen Perniagaan Insurans & Cukai Jalan Kenderaan Pelbagai Belanja Pra-Operasi JUMLAH 7,000 1,200 1,600 114,800
 29. 29. 2. Anggaran jualan dan belian bahan: Tahun 1: Tahun 2: Tahun 3: 3. Kutipan jualan dan bayaran pembelian bahan: 4. Anggaran jangka hayat aset tetap dan kaedah pengiraan susut nilai: mmmmmmm Bulan 1 Buian 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12 Jumlah Tahun 1 Jumlah Jualan Tahun 2 i Jumlah Jualan Tahun 3 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 565,000 600,000 640,000 KAl»JWISUl»»A*i4UJ iN KAEDAH KUTIPAN JUAL* JUALAN Tunai: Kutipan dalam bulan jualan ti: Kredit 1 bulan selepas jualan it Kredit: 2 bulan selepas jualan it: Jumlah ah '/'...: mrm* . •: Ubahsuai Pejabat Perabut (Bilik Menunggu) Peralatan Pejabat 100% 100% ^.Mipfcftfciitt" : - Papan Tanda Perniagan * 5 5 5 5 5 5 ANGGARAN BELIAN Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12 Jumlah Tahun 1 Jumlah Belian Tahun 2 Jumlah Belian Tahun 3 KAEDAH BAYARAN PEMBELIAN BAHAN Tunai: Bayaran dalam bulan belian 100% Kredit: 1 bulan selepas belian Kredit: 2 bulan selepas belian Jumlah 100% . , , . AJW3T "HEWS?, . . Ubah suai Workshop Mesin dan Peralatan KAEDAH PENGIRAAN SUSUT NILAI ASET TETAP (1=garis lurus, 2=baki berkurangan) 5. Anggaran kadar peningkatan tahunan modal kerja (jika ada): :;.,mmm,mmmmmmwSI Kadar kenaikan modal kerja tahun 2 Kadar kenaikan modal kerja tahun 3 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,000 84,000 84,000 '( ;4Jta**{fttn§. 5 5 5 5 5 5 HZ]
 30. 30. 6. Anggaran nilai stok bahan mentah dan barang siap pada akhirtahun: STOK BAHAN MENTAH AKHIR TAHUN Nilai stok bahan mentah akhir tahun 1 Nilai stok bahan mentah akhir tahun 2 Nilai stok bahan mentah akhir tahun 3 7. Kadar cukai pendapatan syarikat (bagi syarikat sendirian berhad): KADAR CUKAI SYARIKAT Kadar cukai syarikat tahun 1 Kadar cukai syarikat tahun 2 Kadar cukai syarikat tahun 3 RM 28% 28% 28% [JENIS PERNIAGAAN 1 = Pengilangan 2 = Perdagangan 3 = Perkhidmatan 8. Maklumat perniagaan: IENTITI PERNIAGAAN 1 = Syarikat Sdn Bhd 2 = Perkongsian 3 - Milikan Tunggal 9. Cadangan sumber pembiayaan: PINJAMAN (jika perlu) Kadar faedah 5% 5 Jangka masa pinjaman 2 Kaedah pertgiraan faedah* ' Kaedah: 1 = kadar tetap 2 = afas baki tahunan SEWA-BELIASET (lika parlu) Kadar faedah Jangka masa pinjaman STOK BARANG SIAP AKHIR TAHUN Nilai stok barang siap akhir tahun 1 Nilai stok barang siap akhir tahun 2 Nilai stok barang siap akhir tahun 3 5% 5 Sila Klik Untuk Cadangan Pernbiavaan RM
 31. 31. iPROTEK AUTOMOTIF SDN BHD KOS PELAKSANAAN PROJEK & SUMBER PEMBIAYAAN eadanganSumborPombiayaanProj«k ''ilij«l*rt*l«»wi»»lpi^rti Keperluan Pinjaman Kos Sewa Bell Sumbangan Sendirl Tunai Aset Tetap Tanah& Bangunan Ubahsuai Pejabat Perabut (Bilik Menunggu) Peralatan Pejabat 3,000 2,000 3,000 3,000 2,000 3,000 Papan Tarrda Pernlagan 1,200 1,200 Ubah suai Workshop Mesin dan Peralatan Modal Kerja | 1 bulan Pentadbiran Pemasaran Operasi Keperluan Lain & Pra-Operasl LuarJangka | 10% JUMLAH 5,000 100,000 Aset Sedia Ada 5,000 100,000 5,100 300 9,800 6,300 13,570 9,800 3,300 13,570 3,000 149,270 131,770 17.S00 5,1-00 300
 32. 32. 'Kaedah: f = 2* Faedah kadartetap atas baki tahunan 5% JangkaMasa S% ' Jangka Masa mm*. > mmk 5 5 2
 33. 33. 8! •t« i !l I I I I" i I. ill! S5 .81 ' I 15 E
 34. 34. Mama A s e l K o s (RU) Ubahauai PeplMi ,1,000 Tempoh a (tahtm) Atoms Aset KosfftM) KssdsA Tempo!) (tahun) S,.SJ* ' 7l-,<> 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 '•fa, Sum. . 600 600 480 384 307 246 0 0 0 0 0 Mama Aset K o s (RU) Kastfsfi Tempoh (tahun) .~i-S'.r Ma. 1,080 1,464 1,771 2,017 0 0 0 0 0 S1.S1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ua e'":iia n Tav^n.3 I' V-i« . 400 400 320 256 205 164 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah KadarFeedah Tempoh ftahunf Ksaoafi 720 976 1,181 1,345 0 0 0 0 0 ~a', SJW 2,000 1,800 1,280 1,024 819 655 0 0 0 0 0 Atoms Aset KOS mm Kaedah Tempoh Bakl Baritunng s (tahun) 1 'i "*!' . 600 600 480 384 307 246 0 0 0 0 0 1,080 1,464 1,771 2,017 Noma Aset K o s (RU) Kasoa/i Tempoh (tahun) '.: s ,; v?5 Taftun Teftuoan 983 0 0 0 0 0 Pualatan Pejabat 3,000 B * M Bvkurang 5 ••l-u'- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3,000 2,400 1,820 1,538 1,229 , ."aM- BAVARAN BAUK PINJAMAN Parasut (Bulk Menunggu) 2,800 BaktBarkuiang 8 0 0 0 0 0 .1u dwi. 3,000 2,400 1,920 1,536 1,229 983 0 0 0 0 0 Papan Tnnda Parniagan 1,200 Bakl Berkurang 5 5^Si' V a ' NilaiBuku Tarkumpul . 240 240 192 154 123 98 0 0 0 0 0 432 586 708 807 0 0 0 0 0 -0 . . . .0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Atoms Aset Ko*(RM) Kaooah Tempoh (tahun) S. 3..' ','fe Tahun Taftwwn 1,200 960 788 614 492 393 0 0 0 0 0 "v-i* uuh' •WIJ" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 io , Baki Barkurang 5 3-?_ .•ftiii" Tariflflnpu/ . • . - • 0 0 0 0 0 NilwBuKu -0 . . . . . -0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "0»(* 1J1J70 3% 5 Baki Tshunan Ju",lati Btt/aran Goto ^ c o t caada* . 26,354 6,589 26,354 26,364 26,354 26,354 5,271 0 0 0 0 0 3,953 2,838 1,318 0 0 0 0 0 32,943 31,625 30,307 28,989 27,672 131,770 105,418 79,062 52,708 28,354 -
 35. 35. Mama Asat KosfltM) Kaedah Tompoh (lahun) Mama A S M Ko$(rtN) Kaedah Tampon (tahun) Baki Berkurana s OU5-' NfiB- •M.-N1- Burt. IdTu-- 0 -0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 Nana Asat Kos (RM) Kaedah Tampoh (tahun) Tarn." 0 0 0 0 0 - 410 0 0 0 0 0 MamaAsef Kaedah Tampoh (lahun) 5 S-MItt Taftunan INPUT Mesin dan Peralatan 100.000 Baki Barkurana, 5 ZL.K,' A/ft'J' VJ*6I/*J - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 20,000 36,000 48,800 59,040 67,232 0 0 0 0 0 20,000 16,000 12,800 10,240 8,192 0 0 0 0 0 Kos(RM) Kaedah Ttmpoh (lahun) Baki Barkurang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 100,000 80,000 64,000 51,200 40,960 32,788 0 0 0 0 0 MamaAsef K o s (RM) Tahun 0 0 0 0 0 ~injr 5,000 4,000 3,200 2,560 2,048 1,838 0 0 0 0 0 . . . .0 - s.vsu' Nils. 1,000 1,800 2,440 2,952 3,362 0 0 0 0 0 Vil' d j f j - 0 0 0 0 M I D * Asat K M (RM) Kaedah Ttmpoh (lahun) •W& Su*fc . . . . . .0 1 2 3 4 5 S 7 8 9 10 5(;5br Via- 1,000 800 840 512 / 0Hc u ti5( . " iMV.1 . . . . Ubah suai Workshop 3,000 Baki Bert urang s G-.sif Ma. 'efc*nsn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to Baki Berkurana, s SuSjt *.">a> Terftumpul Nile/Baku . . . . . .0 . . .0 0 0 0 0 0 0 0 0 AL1RANWAN6TUNAI Tahun 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Baki Barkurang s ra/M//wn Twkumpul . . . . . .0 -0 . . . . -0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 | j PENYATA PENDAPATAN NllalBuHu - j KUNCI KIRA-KHU j PRESTASIKEWANGAN -J-- '•'" •;;•-'!•• ••••i.n i
 36. 36. •ULAN Pr*Opsra*l s 2 1 4 • ft « 7 t « 11 tt JUMLAH TAHUM2 TAHUNS PENERMAAMTUNAI 46,000 45,000 46,000 45,000 45,000 48,000 46,000 90,000 50,000 60,000 50.000 50,000 17,500 131,770 565,000 600,000 640,000 •MOD 46,000 41000 46,000 46,000 44,000 . «m- 90,000 60,000 SQ.000 60,MO 66,000 T14^7« 900.0CB §40.000 1S0O 600 3,000 1,000 600 3,000 1,800 3,000 1,500 600 3,000 1,800 600 3,000 1,500 600 3,000 1,500 600 3,000 1,500 600 3,000 1,500 600 3,000 1,500 600 3,000 1,600 600 3,000 1,900 600 3,000 18,000 7,200 36,000 16,000 7,200 36,000 18,000 7,200 36,000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 3,600 3,600 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 64,000 64,000 64.000 1,200 1,600 1,200 1,600 1,200 1,200 1,600 1,200 1.600 1,200 1,600 1,200 1,600 1,200 1,200 1,800 1,200 1,600 1,200 1,600 1,200 14,400 19,200 14,400 19,200 14,400 19,200 3,000 300 3,000 3,000 300 300 300 11-4,200 114,200 26,354 6,271 110,252 89^677 3,953 122.844 S35*Bt Modal FwnWk (Tuna!) Plnlaman Bank Jualan Tuna! Kutipan Akaun Befum Tarlma 17,300 131,770 JUMLAHPEMEFUMAANTUNW tia.aro PGMBAYAfWITUNAJ Befanja Psntadblran Gap -Penfluru* - Kerar^ akaun Sewa bartguian Balanja Pemasaran Wan dan Prornoai Balanja Operas! BeNanTunti Bayaran Akaun Befum Seyar PengangRutan Maauk & Duti GaJI, KWSP, SOCSO (Opcraii) Foreman (1 orang) Jurut«knlk(20rangxa0O) eoo i,eoo 1,600 1,600 Parbelan)aari Lain Pra-Opareal Oepoeft (torn, utSHf & tebagalnya) Pendaftaren & Lesen Pemtagaan Imuran* & Cukal Jalan Pefeagal Balanja AsatTatap BeHan Aeet Totap - Tarah 4 Bangunsn Saltan AaetTatap - Pelbagai Bayaran Muka Sevra Bell Bayaran Batik Sawa Ball; Pokok Faedah a,ooo Bayaran B a M Pinjarnan: Pokok Faedah 2,196 948 2,196 549 S4B 2,199 549 2&,m «*» 27MB 17,MS 17,Wtt 17,046 17,94* 17.846 ttJW •7,04* 1TJB46 17,646 17.046 2T.D69 wm 27.MS 27,0» W.6M 27,066 6X666 32456 82,066 32,966 7B7TO »TO 66699 os.sa 8H,«ffl 10*,*M iHJMt 184.0*4 181,0*6 216,194 350 ,205 2«,M» 614,618 446,373 na.Fi3 106.664 136 969 t0*fl44 191,088 211,184 »o^« 262,26* 914,616 346.373 366,466 2,ise 2,186 548 2,196 549 2,100 54» 2,196 640 2,196 S49 2,196 649 2,1S6 549 Cukal JWI4LAH P6MBAYAJWHTUHAJ U2BIHAr*(PBFW1T) t2fl,6«0 BAWAWAL BAKI Ah""R [" INPUT" , PENYATAPENDAPATAN 3APATAN j KUNCIKIRA-KIRA J PRESTASIKEWANGAN B 2,196 946 97,964 26,354 6,589 97 934 116,906; 433,907 (33.338J 160.463 26,394 680,466 27S,«3 304,146 Mft.466 6M,wr 66*0*7 666,086
 37. 37. " ' • " ' " " ' " " • " T«hun1 MB.000 •40,000 S4 000 84 000 61200 3600 61200 3 600 61200 3600 3 000 300 300 300 6589 22 840 33600 Tolak KoaJualan Stok Awat Selian tolak StokAkhtr **»*..,. 600,000 84 000 • Jualan 6 271 18 272 33 600 14 618 33600 Pengangkutan Masiik S Dutl * Untung Kaaar Tolak Perbalanjaan Belanja Psrrtadbjran Belanja Pemasaran Perbelanjaan Lain Pendaftaran & Lesan insurans & Cukai Jtlan Pelbagai Belanja Pra-Oparaai Faedah Sewa Bell Faedah Plnjaman Susut Nllal Aset Tetap Belanja Operasi Jumlah Pwfwlaniaan ' "' "* Untung Ber.ihBrtttumCuktl ; :*«ti*> r " rs:."r. . , , v , ..IttMbf Barmlhtoi«09aCukal ., UntunaBerarnTarkumDUl ., . *mw :" :..$0HH. ,, ... . ,. 3 953 mm ... H^Hfit p»am, . ' *MTM ' mm ..' /'4iw« 31»!M5 ...,' w i t . mum " S B . " "/mm. IT."'***!
 38. 38. Tahtm3 TahunJ Tfthtml ASET Aset Tetap (Nllal Buku) Tanah & Bangunan Ubahsual Pejabat Perabut (Bilik Msnunggu) Peralatan Pejabat 1,536 1,024 1,536 960 768 614 3,200 64,000 2,560 51,200 91,360 Ubah suai Workshop Mesin dan Peralatan 1,920 1,280 1,920 4,000 80,000 Papan Tanda Pemlagan 2,400 1,600 2,400 73,088 58,470 0 0 0 0 AaatSemaaa 0 0 Akaun Belum Terima Tunai 280,463 280,463 Aset Lain Deposit 555,887 555,887 860,035 860,035 3.000 Uabilltl Jangka Panjang Bakl Pinjaman Baki Sewa Bell 3,000 M1,97« 821,508 17,500 251,907 269,407 17,500 535,413 552,913 17,500 851.298 868,798 106,416 79,062 52,706 106,416 Ekultl Pemillk Modal Untung Beralh Terkumpul 3.000 374,823 JUMLAH ASET 79,062 52,708 374,8» 831,978 921,808 LlablHtl Semasa Akaun Belum Bayar JUMLAH EKUITI • LIABILITI I] INPUT | AURAN WANG TUNAI | | PENYATAPENDAPATAN | PRESTASI KEWANGAN
 39. 39. 3 Perkara ROTEK AUTOMOTIF SDN BHD PRESTASI K E W A N G A N Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 KEBERUNTUNGAN Jualan Untung Kasar Untung Sebelum Cukai Untung Selepas Cukai Untung Terkumpul 565,000 600,000 640,000 349,872 251,907 251,907 393,757 283,505 535,413 438,729 315,885 851,298 KECAIRAN (KETUNAIAN) Jumlah Penerimaan Tunai Jumlah Pembayaran Tunai Lebihan (Deflsit) Tunai Terkumpul 714,270 433,807 280,463 280,463 600,000 324,577 275,423 555,887 640,000 335,851 304,149 860,035 KESELAMATAN Ekuiti Pemilik Aset Tetap Aset Semasa Liabiliti Jangka Panjang Liabiliti Semasa 269,407 91,360 280,463 105,416 0 552,913 73,088 555,887 79,062 0 868,798 58,470 860,035 52,708 0 NISBAH KEWANGAN Keberuntungan Pulangan Daripada Jualan Pulangan Daripada Ekuiti Pulangan Daripada Pelaburan Kecairan (Ketunaian) Nisbah Semasa Nisbah Segera (Ujian Asid) Keselanptan Hutang Kepada Ekuiti ANILISIS PULANGAN MODAL Titik Pulangan Modal (Jualan) Titik Pulangan Modal (%) 45% 94% 67% #DIV/0! #DIV/0I 47% 51% 45% #DIV/0! #DIV/0I 49% 36% 34% #DIV/0! #DIV/0! 0.4 0.1 0.1 114,561 ~ 20% " 103,073 17% 96,312 15% KUNCI KIRA-KIRA
 40. 40. PRESTASI KEWAN6AN Niabah Sagara 2 Tahun Pulangan Dartpada Jualan 50% 49% 48% 47% • * 46% 46% 44% 43% 42% , Pulangan Darlpada Ekultl 100% 90% 80% 70% 60% * 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pulangan Darlpada Palaburan 60% 70% 60% 50% * 40% 30% 20% 10% 0% • , : • Hutang Kapada EkuW 0.4 0,4 0.3 0.3 0.2 0,2 0.1 0.1 0.0 • : . • • • i • [ . • I 2 Tahun Tahun
 41. 41. ROMUSAI
 42. 42. 9. RUMUSAN Setelah diperjelaskan mengenai aspek-aspek penting yang diperlukan dalam pemiagaan, sasaorang usahawan akan berasa yakin untuk menceburi didalam bidang tersebut yang mana boleh membawa kepada masa depan yang lebih cemerlang dan terbilang. Hasil daripada penganalisaan kewangan yang dinyatakan, projek ini menunjukkan ada kemampuan berdaya saing dan maju serta menguntungkan. Ini adalah kerana permintaan yang menggalakkan dari kalangan masyarakat tempatan yang semakin bertambah dan pembangunan yang semakin pesat. 19

×