O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
E@NTENlIS 
fltl1llrf,0tufl1lll|st 
filnlm'ir 
r:?Irrfulz 
msiuflorffilonnnr 
ntatt$rimlufl mtufl u:num: o-umru: 
asnnru$n ...
J. 
$e€gun 
n)d?d:?11 [fl?nfl:tlo 
*datiris 
$a?u 
[[6t$ 6r? 
a:lrsau 
[[n?3? 
itl. itz- ' 
uruudelu 
ii4ofirca 
iuld
ouur[au 
n1€ :[41: . 
't?1$$a.t 
nun,l€m 1 
d,la:[rh1d 
143J [gg?A: 
fi?1u q 
1drfiao 
c:orskl
t?t, . 
P
uBu! 
anto3 
[a1i]t'l 
ldsdnlies 
uu[au$1u 
*rii rrnrflu 
iioEr-tthe 
),,:': 
dt dt dt 
lilaL[a'l 
IL,rr1ig 
{urioriu 
rlu...
tto lc.isna1s 
6tuo 
rlldri; 
hlu; 
[3I?11G|[€gu 
Ianvl16|?Hlu 
nt,:fl[on 
q 
F---. 
"=: l ( 
.-,-. 
7{-r
',$,1 t// //'//// ''.', | 'l' 
',i); 
da-irLtatl 
uot$/i111 
,iururiuon 
urnriorflu 
rincis
tts-' 
Msou:td6ur$i 
a 9,1lff 1.lll! 
t{s... 'NIfl/roytrd;'ui*a:d:lii 
lorr2l{aletiu 
r l,l0d3lAtl 
tle tls 
dulriti 
?flf...
tt.. 
r?r$u?r0zrtIogt{'t 
{!_ 
t:, .i.f 
-l", '!lau-a! un€;vtt 
rl.rnount:r[sn'rg 
lulrnu:udrrflu5 
rlrrfiulr,inu6ursr; 
r...
ludan 
ngn ll1- 
g,t?1n{ 
lnago[o1 
g:lta? 
ag,ln 
orglri 
€ua?€ 
raoltJ 
[49... 
yirtdrdau 
our6: i/t1 [3J 
lrit{nfofiu 
...
fr ,ttt [{4 
lrli;u,drlrau '[uuon?1 
.r:finrntg 
d:r 
i.J r 
LLnUOaO',',ltl 
c?r:rir ru dkl 
L€fln,n:a oaafl8J.t unrug$-ua...
lrikiu: 
irunrg 
u[rJLo 
qlLrl4?uo 
n5€rJo'1 
fiu:6s 
o[1 $au']1 
firuirasru) flnnuanu 
uutilnnfi 
rflu 
ndrsi[f,au" 
nqs...
j 
ll6lO 
[?a... 
atn 
In
tl 
fisramrnr 
dn6all! 
ilainuGt') 
,:L5flnag1s 
uT c?u .r 
oieg r? 
 
?{ad: 
loisisilarrn 
rEsntuau 
SJUAnd?t
rdua:1t -t n$ol[[Gl 
[g1rag j 
tltg 
;a- L$auuasa[uua'l 
e:rir ri'rlrn aiJoloi 
[?a! lfl€lirisls 
' "] 
[o,'tutlfdl' oa$L-...
1uftsG$u 
,.J 
urault1l16U 
ndrdrnuann 
6rruroriu 
.;21t... ztlll...e: 
gatl[o?l 
lr.triau 
nLo 
tls- 
Xglf,O 
a:kdnl: 
1r...
ad1€si1u1$wr{ 
L5{1it llsun1l 
imufrrCae:'kir g 
i l!ang16gl1t1l: 
[€a€ 
sosias[[ri 
tvtllluYlou 
leioiaun,re 
[49... 
ulf...
jj 
11...u 
kirar... 
laiuar 
u: 
1ei 
ui 
I
lntrir Y dslukr ritr,ii 
rudsrirelri raa 
eirmo ,A cin'l 
dat 
lla$ 
talglrt: 
!! 
lrrra: )-. 
1lll1.[ 
llrrrrrlrn 
r io g...
u 
llrnhi 
hrioo 
tnilrr 
,l]? 
u,7a-- 
Igru:{u 
au[$[o 
r[lunuuan 
cirqcout 
totu 
riT teedr 
'[rlriuuau 
zirurnryrn 
ta...
1dorfru 
aflflg1gflu 
Iga:[ag 
6uru: 
dt dt 
lt d, d7 
lutu:e: 
llnhi}l 
1ru'r:fro 
alartaanzo "l 
rise:mlnun 
t u10l'1u.1...
Q[500 
uafl11au 
n1u?112[u 
T{asn162e 
oantu 
ui"' 
riruitulrt 
lofl'tfl[51n 
l!ag1nc;$ 
tla$nua[u 
$€anu:
611 lllllu 
ouolu?i12 
trluonciT me 
o€ouaxas&l 
a:'[eris 
1rirfiu 
,i6na:le 
tag 
$sxf r'r?W 
;_ dA= F[ 'r&r4 
A-a 
MXA 
...
il]t 
I llll 
t//f, 
,WN 
alu 
[?rltaln€€ 
.J- ag.l$flno 
1tu:
lureiTIou 
rrirlr{ude 
rlla:
N lt 
dat 
sntuu 
t$au 
Ioa:u3 
iou"[au: 
{uflrag
ihuruSrnuurin 
lUdriruoirreud 
.-leltgBI 
:: fr-e tra 
,rr u- 
La$ 1{[[fl 
al L$lltl1ll 
ll$l€1$a? 
Itl t?|ltl{ 
ulJUll 
f...
[Laluag 
l nauvr' 
biau'rnl , , * 
€ng?13t 
d:a16l 
otgtl: 
*}t€1:te.ro 
EOral[[O1l;rA1: 
'siago'dskifinu 
3l'lL?Ifl11O1?1...
. t- 
t'lu$uo i 
/ *"nu*rl" 
1lag[[oe I u 
oo$aag 1 
usLoaotau 
nr 2nufl 
o:... 
[o?t?6 
6tra:ir 
?l,,lA1,[ 
Ftllv L?l f...
z riolorEr, 
uaroailgd 
nan:iufioiaulrj 
cu$[tt 
-r-h# 
Io;o3lIotr2 
[[duo[lJg?: lu[aguuuu 
laik"ofia ou 
$. {e 
[6rrrou 
...
a.- i 
?nua' 
lnto: 
n:lt 
tzi 
a:lr 
a:la 
tltU Irr 
ua80[au 
tl:...
//. 
tlst 
rira:1r 
aar:[[n 
'ei?
IGlt 
fl[ag2 
tila$an 
[a ?t
lt[Ql 
1161?1111 
Ierriaana:r 
Yt$l/i3lo 
ft0l?1 
5.',r.] q 6',n 
5 tt1lt 
LoBJtt 
|,
ffrauu 
ldrrarrrri 
5 ttr1{[41:€O 
u€6vlnauu$ 
aanrflufiuq 
f Lu$r,
-R.iO"1tO ?I',: 
e:11lIsu 
Iu'i'r ri:lil 
a2gnu 
ri?r ? 
oiuzaXng... 
nLflnuatau 
uan'irltunu J 
u15n311nUU',I... 
unl os?...
6asAooa 
dr (anro:) fit 
(t4!o) 1lr as 
dretgtutorar: 
-zoutarlnrtu 
iu .r loiriudogn 
6hauri:fiflae: 
r uiirlsuriho 
nzuf...
o1[od 
fluauln0 
2 ult16luun9 
a:d6ndd,ro 
[ag [t"to:
@ 
@til 
- d,; 
ww x 
qw 
"ldlrsr 
I 
1l.]L,:a5 
afl[a? | 
6furds 
:.( 
EJ 
(),,fo
'o'w{, 
aer'kilci 
aotauaan 
artS[aggnuo 
ersJairle 
Qete$ 
1l:..- 
t[flna1 
ollltfto? 
[[du 
ufissuri 
[[€n1llu6lll6l'I 
...
ollt&lolt 
e;1a.inde 
tag$:o9 
leiuni: 
: 
---; .L: lt 
qua 
gacJ€! 
o?1 nal 
ua$lln 
r-_L * 
, --! ..1 ----L . -- i '_! _...
01191 
i![oal 
I 
,...7
fllio 
r6i$ 3 €sl t 
firfiu'tr]ari 
ua2ugano 
lfaTro6n 
[€a:
uuoa 
6'rd el5 
n1€oad 
LU516IT 
61dO5 
firfluorn 
d1unu16li 
Eunrrs: 
/-: 
/ lr$sar 
| --ftir"2""" oaat '>_'-/
MN 
d'r"ri'n 
€dn [u 
d!al€&6lr 
triuda 
{a 
nfto: 
3l?la 69|: 
!! 
o...6[lJ 
tra[€gu 
lzuaurhrilu 
tE1ttg$eto 
fruarrtase...
*w.,1; 
1* ,iiii 
i,t: :l 
fiua:'la 
rdrbJ nnta 
6sldfiarnrin 
rneiorarin 
?ltl"rotlu 
ri:? 
ir+ 
,, I 
N.' 
frrt 
-'€ 
l...
t 
 
r$ 
 
 
o "N
ls.ilzi i 
LLOfl'',l5 
'lo n'1413 
flulaa q 
1*i16i 
n1€on 
3i al44fl 
lt elo ta g
a3l' 
t[?t{ttn€s 
a€s 6t 6119 
1l:... 
; lt1gl,[ 
lvtlirorad 
6'eoEt ratl 
uil: it: 
il: il: 
a1$u 
ulgntal 
e€r!o?ll 
a:f...
7eK'n 
N@ 
li,larco 
[[ lllilr? 
gs LlI€u:$ua?t 
'irrsao:dfirao 
d'u6rrlrir 
 urgc:rris (., 
I tta trnuoLrl$€ i <{.> 
vt r...
o?$[€''r 
dSJVl$r{ 
nuasf .1 
612flLLd: 
a'1... 
Fl1?'rfis.r; 
r11o1In!{$ 
I 
ol.l 
leiacg 
ri'aalau 
fla 
LLO?1T1: FI LU ...
dfl1?t 
uu!tru 
sirdcialiJ fio 
?1qafu$ 
Ia']€1?r 
tt14.-- 
.--)"/ W 
$ nttdrr 
a1aaifl1 
cruanffloi 
lli... 
-)'-
r !. i.,'t.1 
td Id 
tt{ €1:fi ttGr 
tdr4o [ao 
aub.tci'.as 
ri:...
,ila 
oal 
n1"$5U€a$ 
Ealuri 
rh..- 
aou.ll l}n 
U'lro$a
w 
i $aoaan 
n,ra{n1g 
; stunuu:2 
u o6ag asag 
6S) s;sB 
1d... 
taikiu: 
arirtarasl 
1rr rr.t6 ar-r 
fiu{6n'j'r 
u1...
I 
rl , 
a 'i 
) 
il 
Ia1 
flualJ 
ltu€ 
I 
, 
i, 
)/" 
,j I 
t. rI 
tt ,1,, 
i(, 
,
culn5ur
siari"lri riu 
[t3J[t0161$n 
r ror :fiunrrsc -" - - . dfvld1n{uoa 
 "n,r51fo1" 
ta-lu,( 
kiorr) 
QOAaU 
i!)$sr Laa ':, uf...
_IJ 7 yE7 
l antol 
'6- 
m1Gl9| 
n€3Fln L,i 
ua€ 
aeiru 
fitfiu
eJrfia 
u3a?t 
1o...
ln1?t 
il1fl'[o 
le.iaan 
. 
1I1... 
u,luSuou 
o3Gl''tg 
5 tllfl 
b.tnurrri 
[[axrug...
g?J€1: 
€o$Gl16lSl€ 
tunreairoru 
1.1ll.l ltffia:o-uar [z 
frltGl'ld Gr€ llt 
n15EiXf.r 
?a [o 
2 6 fl''t531''t 
na't?aa a...
?tlu 
16guvrin 
rlutl ll 
&'] a n?lx{ 
LLAXxl:
,2 
W= 
,P= 
N'/= 
r/ 
 
=-.: 
$Gl?'l 
a ruusi risare 
gl.sd'JgaI[ag 
uln€lJsl un2'l 
rf,ufiar, sarr 
snrflrmtn: 
{:an A
l?itJuuou.t 
fiuagu:quu: 
Lll@oailTno: 
Fr uvtl6lrJ'l fiSJ 
firurglag 
?lft116l 
vtveS$ 6l 
Ltalra1lsJSl 
ldsir *$sr 
riT ...
[ta:rf11? 
n:q21 5dn 
v a g,ln Q: Lvtll 
flad:,ltEoflarn1€ 
9Jne1nn,l56la6 
flu9luLn$ r 
o2!t 
Jl'v ,44 / ,,1 "/ r.N' 
usi...
udavdu"r.triau 
3Jn1€eOLB?mt l-[ 
v,l 2€)1-1 1,tS-JltGrt o 
n?19vl [&3Jn{nOn1 
Lo.t z u uafla1fl 
unal€'1tcrd3l,rnr 
gun.....
rouolilnlds 
f!n1iataonu 
6tsor!6iu6hr.r 
i21x[Eltirr 
t6lu![zg€ 
ratun61i1[o 
d&1a A$nar-u 
nnna!91l?t 
tt1€L6l:e igaSl 
...
6ltlt 
111€ Ld:[€t 
unr{u$'l 
sluraa 
5 
- 
-/ 1110:5dnn fla 
agog[oon€xr ( 
$[auoaao I 
lsdr 
fla 
iru: 
I
dt 
tt 
dt 
1{;A:d.A* 
.^E=Z='l, 
'lufiao' 
[?a1nlt 
$?l$2lun$$o 
a:Bian1€oodu 
ur t ta:1oior arr 
611 r[14u13 u11: 
- uri...
n1 
aI€o: 
Ia1a€1 
a:n 
1t1€ 
rd3 
llu [[o 
x-iu-uuFt[€or 
e:viafl[ag3 
nT€6iAd 
ri,1liEg 
u$afl1ne3 
d n u [fl'l3t1n 
fiu...
flarn€u 
$1411fl3 *-{11 
. C 
unet n 
uaunlanad 
a q nll?t 
flauont 
913JQI 
aelvtsiad 
ini'rtrrJ 
ta$
* 
.dl 
r'ln 
ul 
q 
lel=
e1$te 
Lo 
111€ld: 
: 
e:lri 
n1$$o 
'[dnua'n 
ritunin j 
flda0 
{tu€ ? 
$K
{arfiu1it- 
[a... 
a'lnn€ 
&1nu 
!! 
-9Jullt'ta 
a:[flu1€n 
ualJdao 
au[dafl 
'iztt 
naon'iruf,u 
"arnnteirau" 
lunlarluc€...
sz duaarni + 
Ltn gua: 
[og2tl
W.7> 
ffiW
o10n910flr 
{tmguu,ra 
kioiasasd'a 
finfl€natt 
nlssiulsi 
oantaf!ut
1r1Hllllfln 
ttlnYle€{tld'] 
tLnag'ln 
dloo:g'ro 
Lfl3rga: 
o$ag1n 
e:??1vt n-r;nuvl 
u?t9un€[ 
m 
*0A h' 
dir'l)" r xd/ve...
6ur{tu 
€i[a1oun 
o:sl1ul:lrar 
[€a$o$uu 
aeeqd
,.tr1.rj 
{ 
agln 
stlg'ln 
rinl:ieis 
clao'? 
alsJ 
rlotur 
$1[On 
aoEfl[d
$ 3l''l ?l o'113r 
"1rl[5Gl:n 
t?l [$l a Blt 3.1o 
roglnunu 
@[u5? 
slla a1 
ofidrlnto: 
ifluza':oGu 
fluItxl, 
Flu?l€yi3J...
- 
.*.$liirrrrrrr[ir 
I I I t tli lltt t I t t I l lW 
."* - Ctu-nulo:Euntur 
r'U u rl tf fl in usio ilfu sr ru 
iiLi'LilU...
rirr: slr s 
Gl18[A€a$ 
€aunur[a?3Iu 
a€donuuu 
fislosrri 
ffD 
4
h/fuf, 
tGl36l''l 
Gto 
fl€3An 
B',rld 
uau 
drsitu 
virra€{.1 
LLdE 
n,]€'t'?1vl 
alt anau 
:iallci 
l 6su
l 
'[eifiu 
nko:d q 
e:ysltlo? 
lo:nau 1 
ri'ufikilu
6.JYV 
= 
aua: ) 6'o1r,iudr 
''531v44 
lvllt 6l ?lag 
r[nl]ital 
bllaa 
ua?n 
e:oon1€ 
tfl5 g1lfl3J 
lltl'15t In a o 
uuo"...
uut[n 
rira:1r 
ut... 
6t''t Llt gu 
nu n,t6t n 
z a{u1€rd: 
fla:tLn&u 
rirr:druyfiau 
LO1S5: q 
au 
,radU [a 
t[42 
: 
.-...
drfia 
il3A?$ 
tol
au?ta9 
a:t?t1d 
euo9 
d rJa, 
nut€''t€:fi?11: 
r:siada:a:ilu 
lfi1un1€ fuvr Grrr 
1l LIAxtIO15111511 
irl,suurne:nn 
ecla...
t, 
arfia 
u;a':t:1a 
flar9untvtf.lu 
ri'uzar: adu 
1ai1cir,a-z uai 
uofl[au
uoa... <- 
(niraaru 
ufiuura) 
d1ltnlt10t: 
fiuor rr:s 
"lnsirriil[rri! " tiolu a u-un rir
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1
อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1

7.950 visualizações

Publicada em

Site:http://www.du-manga.com

Publicada em: Arte e fotografia
 • Seja o primeiro a comentar

อ่านการ์ตูนออนไลน์ ใครว่าข้าไม่เก่ง 1

 1. 1. E@NTENlIS fltl1llrf,0tufl1lll|st filnlm'ir r:?Irrfulz msiuflorffilonnnr ntatt$rimlufl mtufl u:num: o-umru: asnnru$n tlauf, 1 nauil 2 naufi 3 nouf, 4 naun' 5 nauf, 6 ttaufl 7 noud I tlauf, I 122 145 laq[[[Jr _ ulf,unonulmi$
 2. 2. J. $e€gun n)d?d:?11 [fl?nfl:tlo *datiris $a?u [[6t$ 6r? a:lrsau [[n?3? itl. itz- ' uruudelu ii4ofirca iuld
 3. 3. ouur[au n1€ :[41: . 't?1$$a.t nun,l€m 1 d,la:[rh1d 143J [gg?A: fi?1u q 1drfiao c:orskl
 4. 4. t?t, . P
 5. 5. uBu! anto3 [a1i]t'l ldsdnlies uu[au$1u *rii rrnrflu iioEr-tthe ),,:': dt dt dt lilaL[a'l IL,rr1ig {urioriu rlurag t'ltltltlat an m*tt ad u1inldm: ? aE00aonlstnll Sruoon?1 a:u . r n.; .,i.:i{it{ _-
 6. 6. tto lc.isna1s 6tuo rlldri; hlu; [3I?11G|[€gu Ianvl16|?Hlu nt,:fl[on q F---. "=: l ( .-,-. 7{-r
 7. 7. ',$,1 t// //'//// ''.', | 'l' ',i); da-irLtatl uot$/i111 ,iururiuon urnriorflu rincis
 8. 8. tts-' Msou:td6ur$i a 9,1lff 1.lll! t{s... 'NIfl/roytrd;'ui*a:d:lii lorr2l{aletiu r l,l0d3lAtl tle tls dulriti ?flf,4r t$auu: !? a'l1fl sf,urdau fltlu1ll 1l:... lsit?i r,ruuuuno riuamn3l: ru $ [[?10 ?11[ i$$auag1$ fra? 1d t161 i? +P; {.t
 9. 9. tt.. r?r$u?r0zrtIogt{'t {!_ t:, .i.f -l", '!lau-a! un€;vtt rl.rnount:r[sn'rg lulrnu:udrrflu5 rlrrfiulr,inu6ursr; runr:ri'ur6saaan tlar.i lulaao de rar riaz uirlrJ ra fiq .--J. . :i n!d$o'rr.l d3ll[liau lflounaafl21n$ $4tr?1nutl int rmu i t [1lll ) nlioqfl i ul'[xl ?laf... zase€o [€a; dli ua:... flauBUull lrirfir"trir aoa.l6l€ts tu /?*z lvucaq
 10. 10. ludan ngn ll1- g,t?1n{ lnago[o1 g:lta? ag,ln orglri €ua?€ raoltJ [49... yirtdrdau our6: i/t1 [3J lrit{nfofiu 2f:1n$2: c:a:1t rirlarfirirr rrntua:groi riurirlulra e€u q ltg tllu?n$ a:ka:du rir 6'u tiaua ri ntJInuag tl:._- $?nlfllffu ?nu3I3Ar r^trdr6firs:
 11. 11. fr ,ttt [{4 lrli;u,drlrau '[uuon?1 .r:finrntg d:r i.J r LLnUOaO',',ltl c?r:rir ru dkl L€fln,n:a oaafl8J.t unrug$-ua; orfl6'[se:? o1aur1 [Luuuun rvi,r6t.irritg n16?15fl60a 3rlllu1"16€ lu... das$'nrra o1l0l? gan oua sun€'lu {niauriudu ,r.r rri..rra, o.i" , un-l: ^u[$au Sllllltd : aanull1l11 [1,lUvlAt*fl riasfl'nllrfltflu fl,l6nauuvrll d:L[a'] : 'li ir.
 12. 12. lrikiu: irunrg u[rJLo qlLrl4?uo n5€rJo'1 fiu:6s o[1 $au']1 firuirasru) flnnuanu uutilnnfi rflu ndrsi[f,au" nqsiaf,arj: nrtoiado $rneis'.1 drsrsun rriat}J. uaulu,lvl Ierrlrnura to/2 e1lfl1lltt rit6usao *?nfius: $50n ldur nauaa.| lrrirc:raa: nra16n?1
 13. 13. j ll6lO [?a... atn In
 14. 14. tl fisramrnr dn6all! ilainuGt') ,:L5flnag1s uT c?u .r oieg r? ?{ad: loisisilarrn rEsntuau SJUAnd?t
 15. 15. rdua:1t -t n$ol[[Gl [g1rag j tltg ;a- L$auuasa[uua'l e:rir ri'rlrn aiJoloi [?a! lfl€lirisls ' "] [o,'tutlfdl' oa$L- otl A: [3Ian lnruan'ir "roIda*:u*t3*lri ritqlrtlriki $84fl(|190: rf,unnr6ldfi ,*rririfir"o [vguaLu6o Ag LLA? rt'uottr !)01UUn L,ir,a:riau tinu[?tl
 16. 16. 1uftsG$u ,.J urault1l16U ndrdrnuann 6rruroriu .;21t... ztlll...e: gatl[o?l lr.triau nLo tls- Xglf,O a:kdnl: 1rt q fiu lcirrtie fr... dfrv qudatrua lilfilsild a;ltf)iu 3.l111
 17. 17. ad1€si1u1$wr{ L5{1it llsun1l imufrrCae:'kir g i l!ang16gl1t1l: [€a€ sosias[[ri tvtllluYlou leioiaun,re [49... ulf,1G|11yt1 suan?il IagtE rl{e AI!...oaudddu ll,f,ufi'sdna:uviki ).r: l,It!:tl:fl Lnatul0lllll tl tluofSJfletr.lal it rl1ngu10lui.ua:
 18. 18. jj 11...u kirar... laiuar u: 1ei ui I
 19. 19. lntrir Y dslukr ritr,ii rudsrirelri raa eirmo ,A cin'l dat lla$ talglrt: !! lrrra: )-. 1lll1.[ llrrrrrlrn r io gri:
 20. 20. u llrnhi hrioo tnilrr ,l]? u,7a-- Igru:{u au[$[o r[lunuuan cirqcout totu riT teedr '[rlriuuau zirurnryrn tag€ug oL5eE... eLSst zlllln In$nri:frdus: n!nano1llflaan 3t19l lauzli La ?l .irli...rc Fr [U rilunu oruri, r hluan oirreo ri:
 21. 21. 1dorfru aflflg1gflu Iga:[ag 6uru: dt dt lt d, d7 lutu:e: llnhi}l 1ru'r:fro alartaanzo "l rise:mlnun t u10l'1u.1 an l nllutl oLL$6 L6i h I [oau6 0te [yta,eEoxll[{ri neuLouL6l lllulduh ld.. a1'U llt8ia t ,r lro$flu [1{5',I:LLU U u ta$€ [ iitttu :irslfruou6 e€s 'r u1 FI[U uoisri'e riiaulrt tit€e = u6sa6ouriaslngr?ir
 22. 22. Q[500 uafl11au n1u?112[u T{asn162e oantu ui"' riruitulrt lofl'tfl[51n l!ag1nc;$ tla$nua[u $€anu:
 23. 23. 611 lllllu ouolu?i12 trluonciT me o€ouaxas&l a:'[eris 1rirfiu ,i6na:le tag $sxf r'r?W ;_ dA= F[ 'r&r4 A-a MXA I
 24. 24. il]t I llll t//f, ,WN alu [?rltaln€€ .J- ag.l$flno 1tu:
 25. 25. lureiTIou rrirlr{ude rlla:
 26. 26. N lt dat sntuu t$au Ioa:u3 iou"[au: {uflrag
 27. 27. ihuruSrnuurin lUdriruoirreud .-leltgBI :: fr-e tra ,rr u- La$ 1{[[fl al L$lltl1ll ll$l€1$a? Itl t?|ltl{ ulJUll fl1tea 0r2fl1tA:fl e;rialddrrr
 28. 28. [Laluag l nauvr' biau'rnl , , * €ng?13t d:a16l otgtl: *}t€1:te.ro EOral[[O1l;rA1: 'siago'dskifinu 3l'lL?Ifl11O1?1 truullu . lrth tlntu 1aug0 uz6U5SagU: LOs2L/t Llaol .-. J {n11t1lul 1'furiegoau vi[u1o?san utn6
 29. 29. . t- t'lu$uo i / *"nu*rl" 1lag[[oe I u oo$aag 1 usLoaotau nr 2nufl o:... [o?t?6 6tra:ir ?l,,lA1,[ Ftllv L?l fluor ?1 l1u11l'ru d'una:sag6iu r"rozifsf3e1n1dagndz,rn{ LLnt[ug__- 1,101111 zi'uo'ru Iu$lto fiuag t2g Ln121qn I OU.t oarSn$uxn!/| nutdsltlJO?A )- .t llolduuetr ,xrfiuuau
 30. 30. z riolorEr, uaroailgd nan:iufioiaulrj cu$[tt -r-h# Io;o3lIotr2 [[duo[lJg?: lu[aguuuu laik"ofia ou $. {e [6rrrou adlrtnafl[rn lr.triotolfiu ?ltlo u llvt €1 ?t nflaua? l{o[a{ taalatruuull a,tte:lltl [61 qg udludastnlu ffu?roagqtn0 llA:T1|IILTUU otr. lrrronLta? '[dvrmo dt dt at
 31. 31. a.- i ?nua' lnto: n:lt tzi a:lr a:la tltU Irr ua80[au tl:...
 32. 32. //. tlst rira:1r aar:[[n 'ei?
 33. 33. IGlt fl[ag2 tila$an [a ?t
 34. 34. lt[Ql 1161?1111 Ierriaana:r Yt$l/i3lo ft0l?1 5.',r.] q 6',n 5 tt1lt LoBJtt |,
 35. 35. ffrauu ldrrarrrri 5 ttr1{[41:€O u€6vlnauu$ aanrflufiuq f Lu$r,
 36. 36. -R.iO"1tO ?I',: e:11lIsu Iu'i'r ri:lil a2gnu ri?r ? oiuzaXng... nLflnuatau uan'irltunu J u15n311nUU',I... unl os?1rJlt a:[-u!uuuuuu ' 1il1d LOnnuu a9'l?l91ag lgETarlor: 9LOg?fluou L$€gr: .^.!- 0t11fl$tltlllltl rtl'ir a-rr unc='[vu uufl!''r14u'loalg ttuurat{€:dBJ r o uea ci'aqir lrrtririuutn i go. , jr...raia... lodu... iot: u:... 6fuunsiag tflsu1n8J'tn uaig€llt 5lO 1 0t? tl outuu rrr,turas 6[u 3l10rrlLloL a fiaulull r€s6 iurs: lon'i1e: hlrisrra rrri;
 37. 37. 6asAooa dr (anro:) fit (t4!o) 1lr as dretgtutorar: -zoutarlnrtu iu .r loiriudogn 6hauri:fiflae: r uiirlsuriho nzufind$6'I raar u 9lu1g?r3J a'loriaer o,run'du uauSJln rald: ,ae u-lne Lollg e: mgnuuu u?ttBnarl l aua,]/€'] e€lt.1 llt€1:.._ lurirdu6o uot€atLe1 Brsrrr,r2Rt{ uJa2'ttltl 1l:tl:
 38. 38. o1[od fluauln0 2 ult16luun9 a:d6ndd,ro [ag [t"to:
 39. 39. @ @til - d,; ww x qw "ldlrsr I 1l.]L,:a5 afl[a? | 6furds :.( EJ (),,fo
 40. 40. 'o'w{, aer'kilci aotauaan artS[aggnuo ersJairle Qete$ 1l:..- t[flna1 ollltfto? [[du ufissuri [[€n1llu6lll6l'I ns[oonlsi rrdunerutn fruru a:u€s t:tau lrr ru;1g tflxn LM Itniag 'r Ithuu:
 41. 41. ollt&lolt e;1a.inde tag$:o9 leiuni: : ---; .L: lt qua gacJ€! o?1 nal ua$lln r-_L * , --! ..1 ----L . -- i '_! _* -f.-':. t r, I f a$u u!/t$LEa$a!15 duc:sian}J na't1ll?nL5a o?ga: ?
 42. 42. 01191 i![oal I ,...7
 43. 43. fllio r6i$ 3 €sl t firfiu'tr]ari ua2ugano lfaTro6n [€a:
 44. 44. uuoa 6'rd el5 n1€oad LU516IT 61dO5 firfluorn d1unu16li Eunrrs: /-: / lr$sar | --ftir"2""" oaat '>_'-/
 45. 45. MN d'r"ri'n €dn [u d!al€&6lr triuda {a nfto: 3l?la 69|: !! o...6[lJ tra[€gu lzuaurhrilu tE1ttg$eto fruarrtasern u1otu: u , llll2 $1t$€an - loid;... -=- l
 46. 46. *w.,1; 1* ,iiii i,t: :l fiua:'la rdrbJ nnta 6sldfiarnrin rneiorarin ?ltl"rotlu ri:? ir+ ,, I N.' frrt -'€ l--.'.i' Wl
 47. 47. t r$ o "N
 48. 48. ls.ilzi i LLOfl'',l5 'lo n'1413 flulaa q 1*i16i n1€on 3i al44fl lt elo ta g
 49. 49. a3l' t[?t{ttn€s a€s 6t 6119 1l:... ; lt1gl,[ lvtlirorad 6'eoEt ratl uil: it: il: il: a1$u ulgntal e€r!o?ll a:fiu lul...
 50. 50. 7eK'n N@ li,larco [[ lllilr? gs LlI€u:$ua?t 'irrsao:dfirao d'u6rrlrir urgc:rris (., I tta trnuoLrl$€ i <{.> vt rtar:rTuta r ri'o e;- oauul:tog?n teu6l"11€an 1-.'- ;'- _./- u- aulnu 1J0t€ ntE?ru uasrraloi t?lI... tt 1z ,ffimt: '
 51. 51. o?$[€''r dSJVl$r{ nuasf .1 612flLLd: a'1... Fl1?'rfis.r; r11o1In!{$ I ol.l leiacg ri'aalau fla LLO?1T1: FI LU )t vY3lauu?i9t ?1d1Unl{',',tFt! ,un'l[:;3Jlr 1/i'1llqal8J?'t liluruarlrrio oia$ d,'rd1{ 0 n $a sr 8J',le1neUO[V&AU ?19t1ldn?u,'rlrue: riiumsnrg'lu T€?'AN Blsa$1,1A$ orn?nruau rneioriu'[oi l uru $3la1l$ o'l$e1n 2ndsTo€ LAtll1:
 52. 52. dfl1?t uu!tru sirdcialiJ fio ?1qafu$ Ia']€1?r tt14.-- .--)"/ W $ nttdrr a1aaifl1 cruanffloi lli... -)'-
 53. 53. r !. i.,'t.1 td Id tt{ €1:fi ttGr tdr4o [ao aub.tci'.as ri:...
 54. 54. ,ila oal n1"$5U€a$ Ealuri rh..- aou.ll l}n U'lro$a
 55. 55. w i $aoaan n,ra{n1g ; stunuu:2 u o6ag asag 6S) s;sB 1d... taikiu: arirtarasl 1rr rr.t6 ar-r fiu{6n'j'r u1...
 56. 56. I rl , a 'i ) il Ia1 flualJ ltu€ I , i, )/" ,j I t. rI tt ,1,, i(, ,
 57. 57. culn5ur
 58. 58. siari"lri riu [t3J[t0161$n r ror :fiunrrsc -" - - . dfvld1n{uoa "n,r51fo1" ta-lu,( kiorr) QOAaU i!)$sr Laa ':, ufl a: l,v 3r' 1 q-# sqv (d,,.7 3JIgat rfiu}leu uanlrion u:... nrtLior oan,1€lta{ dn'ru€1$fl'rg zar6ndtrgrziu 5lvtlt'l 111111: lr,i'v:a rlsLl'iu a g,t1l [?lll a1lJe[?6[&ll fla$ooadaan du'l tl9u [voo 21GlUn1aS3J rlrurnr... ornriu fidar:a'[oer uoaoaau uu...
 59. 59. _IJ 7 yE7 l antol '6- m1Gl9| n€3Fln L,i ua€ aeiru fitfiu
 60. 60. eJrfia u3a?t 1o...
 61. 61. ln1?t il1fl'[o le.iaan . 1I1... u,luSuou o3Gl''tg 5 tllfl b.tnurrri [[axrug...
 62. 62. g?J€1: €o$Gl16lSl€ tunreairoru 1.1ll.l ltffia:o-uar [z frltGl'ld Gr€ llt n15EiXf.r ?a [o 2 6 fl''t531''t na't?aa a: fla1srflueE n15r"EJ
 63. 63. ?tlu 16guvrin rlutl ll &'] a n?lx{ LLAXxl:
 64. 64. ,2 W= ,P= N'/= r/ =-.: $Gl?'l a ruusi risare gl.sd'JgaI[ag uln€lJsl un2'l rf,ufiar, sarr snrflrmtn: {:an A
 65. 65. l?itJuuou.t fiuagu:quu: Lll@oailTno: Fr uvtl6lrJ'l fiSJ firurglag ?lft116l vtveS$ 6l Ltalra1lsJSl ldsir *$sr riT rfru $ul [t'/' "/,///' '. -,rrrr4lN(xnx - " 2 t^l udristn q l!nggot AUOnt yl1n1tnr Dfl o [t$ a3 1ta1d[6at r/rLo lelnnol llaa1[n:fl3J[nU tT L o?[oaunaao [r[LvulcEa$ il$ L€a$[€ gu{r trirar'[rau6s uoi €:o $ ua1$ Bllil8t, roarf,u'[oiurnnsrfr udtatd'nata, t d{t?!9t31 nSlckiuan e1nn1€?1111 L[A1nL3l3J a:[€an tL6t[€o13 n,)1tJ€dfl?la1l I nrvr nrln:ri: u3r [ti$ LLl{ 'lntorirrda tta... oa11olf,ut $nufi9tu fluag[td'] Xf,::..
 66. 66. [ta:rf11? n:q21 5dn v a g,ln Q: Lvtll flad:,ltEoflarn1€ 9Jne1nn,l56la6 flu9luLn$ r o2!t Jl'v ,44 / ,,1 "/ r.N' usirir ? t' nTto: lvt11lu9 a9t1n [11 urs16n o,ru,tg ti'u nlto: dnuo: oa{[no L€A$U'l ofrd [f,t,1
 67. 67. udavdu"r.triau 3Jn1€eOLB?mt l-[ v,l 2€)1-1 1,tS-JltGrt o n?19vl [&3Jn{nOn1 Lo.t z u uafla1fl unal€'1tcrd3l,rnr gun... ii rt. il :-'i 1-/ j -!il ,q nrunflsl,l graslyg rflatr rxgzateufln rugur:rra:fi4: n1€nadau.l [?t'1€l ttox ?t
 68. 68. rouolilnlds f!n1iataonu 6tsor!6iu6hr.r i21x[Eltirr t6lu![zg€ ratun61i1[o d&1a A$nar-u nnna!91l?t tt1€L6l:e igaSl x$5!6:Aii1 flaSItlrnu lranfitfio Utr:L6cr qBn; drur. lun= urflc:
 69. 69. 6ltlt 111€ Ld:[€t unr{u$'l sluraa 5 - -/ 1110:5dnn fla agog[oon€xr ( $[auoaao I lsdr fla iru: I
 70. 70. dt tt dt 1{;A:d.A* .^E=Z='l, 'lufiao' [?a1nlt $?l$2lun$$o a:Bian1€oodu ur t ta:1oior arr 611 r[14u13 u11: - urid'aaarr lbuduriuolto: filr]uaor:eeru Llltrfl tl: 'lllo za8u16[d:
 71. 71. n1 aI€o: Ia1a€1 a:n 1t1€ rd3 llu [[o x-iu-uuFt[€or e:viafl[ag3 nT€6iAd ri,1liEg u$afl1ne3 d n u [fl'l3t1n fiuluin
 72. 72. flarn€u $1411fl3 *-{11 . C unet n uaunlanad a q nll?t flauont 913JQI aelvtsiad ini'rtrrJ ta$
 73. 73. * .dl r'ln ul q lel=
 74. 74. e1$te Lo 111€ld: : e:lri n1$$o '[dnua'n ritunin j flda0 {tu€ ? $K
 75. 75. {arfiu1it- [a... a'lnn€ &1nu !! -9Jullt'ta a:[flu1€n ualJdao au[dafl 'iztt naon'iruf,u "arnnteirau" lunlarluc€t q o'tgLLd: 61u ' lar riuarrir c:ult ": n'ir'[t Qsdntl l/t/:,%, "2 --: -.. -N acl 1/t1[
 76. 76. sz duaarni + Ltn gua: [og2tl
 77. 77. W.7> ffiW
 78. 78. o10n910flr {tmguu,ra kioiasasd'a finfl€natt nlssiulsi oantaf!ut
 79. 79. 1r1Hllllfln ttlnYle€{tld'] tLnag'ln dloo:g'ro Lfl3rga: o$ag1n e:??1vt n-r;nuvl u?t9un€[ m *0A h' dir'l)" r xd/ve unus o$ag1no: ?,11?tflUA11 lririe.nLao hluagBu: 'sluru 'kisaer?irs 6erashigaci ir"rnarn.t aiuo:lri6oia drrnTgu; tla: [l1Y{?iIQ1 :Ia1i x?1fl[nr a:n...
 80. 80. 6ur{tu €i[a1oun o:sl1ul:lrar [€a$o$uu aeeqd
 81. 81. ,.tr1.rj { agln stlg'ln rinl:ieis clao'? alsJ rlotur $1[On aoEfl[d
 82. 82. $ 3l''l ?l o'113r "1rl[5Gl:n t?l [$l a Blt 3.1o roglnunu @[u5? slla a1 ofidrlnto: ifluza':oGu fluItxl, Flu?l€yi3Jo drvt1€61ufl 1110i?Iun1tt: ].rikifi *dun Glltto?1?
 83. 83. - .*.$liirrrrrrr[ir I I I t tli lltt t I t t I l lW ."* - Ctu-nulo:Euntur r'U u rl tf fl in usio ilfu sr ru iiLi'LilUurrIurrrd liilarn rin l ntr:l,ltounu otn: UU,|t l rrirrir rrsiloUr=unoirotrlrdml nrsriofuoriu iriu lqnnr4l - fr tu-ulirrx5ur{u I uTun:l n?:qlluuomonul0mIU a: 1fi1 nrnlul iir'tlri5urnrs cioinTuo r) sn) uiio I Ui I rll51: a$noa ilrsrar666 fldu$ao 5111/1 15 uuLal nit>fio r[lu5urntsciof --!-- nnIuurnInn0Ru Iuutttiio dtnu... L?l'l La5 tr$a:afl1t LLnU:el11 ?{?naa13 aa3.l
 84. 84. rirr: slr s Gl18[A€a$ €aunur[a?3Iu a€donuuu fislosrri ffD 4
 85. 85. h/fuf, tGl36l''l Gto fl€3An B',rld uau drsitu virra€{.1 LLdE n,]€'t'?1vl alt anau :iallci l 6su
 86. 86. l '[eifiu nko:d q e:ysltlo? lo:nau 1 ri'ufikilu
 87. 87. 6.JYV = aua: ) 6'o1r,iudr ''531v44 lvllt 6l ?lag r[nl]ital bllaa ua?n e:oon1€ tfl5 g1lfl3J lltl'15t In a o uuo"g nL! rnyrin nt€o:n[![t-[ €uo911l tEl?t? fl15 g&a x !? ,l:xl li
 88. 88. uut[n rira:1r ut... 6t''t Llt gu nu n,t6t n z a{u1€rd: fla:tLn&u rirr:druyfiau LO1S5: q au ,radU [a t[42 : .-= ..- i
 89. 89. drfia il3A?$ tol
 90. 90. au?ta9 a:t?t1d euo9 d rJa, nut€''t€:fi?11: r:siada:a:ilu lfi1un1€ fuvr Grrr 1l LIAxtIO15111511 irl,suurne:nn eclaan$1vl,.| L$ vtt.lslaa1n16 rE11ai... nT tsile lofll?i drfia'oirr:a, nnrt riru aio rut r:nr t liIeat [osel'']uac:na [noaau -) li a$ d 1a:d €11 LL€ ! x a n siaaise:nratu rro dllfia --r T:a?$ [oartfleJ rn6s'uf1h"[u 1l-€i il0t1 n€3tlylnaan l oerut6riurg Q{l [1,] &l ?l tt 6,'r&1€AflU9lA (neruaurs) fir:,tfiaueca6uiu a6d'uufisyrg: aa ?l flauL??t tQ1[2Ia !! rflucvir6'a
 91. 91. t, arfia u;a':t:1a flar9untvtf.lu ri'uzar: adu 1ai1cir,a-z uai uofl[au
 92. 92. uoa... <- (niraaru ufiuura) d1ltnlt10t: fiuor rr:s "lnsirriil[rri! " tiolu a u-un rir

×