O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Agile UX for HiQ

1.325 visualizações

Publicada em

Slides from a talk at HiQ Stockholm Office in April 2011

Publicada em: Tecnologia, Diversão e humor
 • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I think they are the best
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Get the best essay, research papers or dissertations. from ⇒ www.WritePaper.info ⇐ A team of professional authors with huge experience will give u a result that will overcome your expectations.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Agile UX for HiQ

 1. 1. Agile

UX @HiQ
2011‐04‐05 Mar5n
Christensen
 2. 2. Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 2
 3. 3. Utvärdera Förstå ochom design specificera uppfyller systemets krav kontext ISO 13407 Användarcentrerad systemutvecklingProducera Specificera design- krav lösningar Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 3
 4. 4. SCRUMAgile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 4
 5. 5. Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 5
 6. 6. Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 5
 7. 7. Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 6
 8. 8. Men
hur
lång
är
 Sprint
0? Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 7
 9. 9. AnvändaranalysStories Wireframestest Prototyptest Applika5onstest Informa5onsarkitektur Interak5onsdesign Utveckling Visuell
design Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 8
 10. 10. Nielsen
‐
Norman
Group Observa5on Intervjuer ForskningKonkurrentstudier Storyskapande Storyboarding Prototyping Design Användningstest Rapportering Kundsamarbete Sprint
0 Sprint
1 Sprint
2 Sprint
N Sprint
+
1 Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 9
 11. 11. na g es ig BygD Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 10
 12. 12. Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 11
 13. 13. Kommunika5onSamarbeteEndast
nödvändig
dokumenta5onÅteranvändningOmstruktureringVärdefokus
 ...
några
vik5ga
agila
begrepp Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 12
 14. 14. En
leverabel
måste
ge
värde (Lean) Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 13
 15. 15. • Tungviktsprocesser • Detaljerad
och
all5d
uppdaterad
 dokumenta5on
och
modeller • High‐fidelity
prototyper • Utveckla
och
användningstesta
 produkten
med
användare.
Iterera. • Långa
och
djuplodande
 användbarhetsutvärderingar
med
stort
 antal
användare • Heldagsworkshops
med
utvecklare • Bestäm
detaljdesign
5digt Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 14
 16. 16. • Tungviktsprocesser • Läiviktsprocesser • Detaljerad
och
all5d
uppdaterad
 • Handritade
konceptskisser dokumenta5on
och
modeller • Abstrakta
prototyper,
använd
enklast
 • High‐fidelity
prototyper möjliga
verktyg • Utveckla
och
användningstesta
 • Mod.
Designa
mot
behov/mål
och
 produkten
med
användare.
Iterera. personas
så
långt
som
möjligt • Långa
och
djuplodande
 • Snabba
och
frekventa
användningstest användbarhetsutvärderingar
med
stort
 • God
daglig
kommunika5on
med
 antal
användare utvecklare • Heldagsworkshops
med
utvecklare • Återanvänd
interak5onsdesign
och
 • Bestäm
detaljdesign
5digt omstrukturera
detaljdesign Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 14
 17. 17. ”Leave
all
that
can
be
spared
behind.We
travel
light.
Let’s
hunt
some
Orc.” Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 15
 18. 18. • Mognande
personas
 • 6‐to‐1 • Designsessioner • Laptoptest • Karuselldörrstest • Effektbackloggen...
samt
Balsamiq
Mockups
och
Silverback.app Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 16
 19. 19. Mognande
persona Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 17
 20. 20. 6‐to‐1 Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 18
 21. 21. Designsessioner Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 19
 22. 22. Laptoptest Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 20
 23. 23. Karuselldörrstest Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 21
 24. 24. Sprint Retrospective Sprint Planning Sprint Review Start of Task 1 Start of Task 2 Sprint N+1Start of Task 5 Start of Task 3 Start of Task 4 Design sessions Usability testing Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 22
 25. 25. Effektbackloggen? Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 23
 26. 26. Nyian
uppstår
i
 användning (InUse) Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 24
 27. 27. Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 25
 28. 28. 1 2 Beskriv de Tydliggör förväntade användarnas effekterna mål Styr mot effekt Testa i Skapa 4 användning för att se nyttan 3 lösnings- förslag till åtgärderAgile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 25
 29. 29. Effektkartan Syfte Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 26
 30. 30. Effektkartan Syfte Varför ska vi göra detta? Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 26
 31. 31. Effektkartan Mål- grupp Syfte Mål-grupp Mål- grupp Varför ska vi göra detta? Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 26
 32. 32. Effektkartan Vilka är de som ska skapa effekterna? Mål- grupp Syfte Mål-grupp Mål- grupp Varför ska vi göra detta? Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 26
 33. 33. Effektkartan Mål Mål Vilka är de som ska skapa effekterna? Mål- grupp MålMål Syfte Mål- grupp Mål- gruppMål Mål Varför ska vi göra detta? Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 26
 34. 34. Effektkartan Mål Mål Vilka är de som ska skapa effekterna? Mål- grupp MålMål Syfte Mål- grupp Mål- gruppMål Mål Varför ska vi göra detta? Vad vill/behöver målgruppen? Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 26
 35. 35. Effektkartan Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Mål Åtgärd Mål Åtgärd Vilka är de som ska skapa effekterna? Mål-Åtgärd grupp Mål Mål Syfte Mål- Åtgärd grupp Mål-Åtgärd grupp Mål Mål Varför ska vi göra detta? Åtgärd Åtgärd Vad vill/behöver målgruppen? Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 26
 36. 36. Effektkartan Åtgärd Åtgärd Åtgärd Hur ska produkten/ Åtgärd verksamheten Åtgärd utformas? Mål Åtgärd Mål Åtgärd Vilka är de som ska skapa effekterna? Mål-Åtgärd grupp Mål Mål Syfte Mål- Åtgärd grupp Mål-Åtgärd grupp Mål Mål Varför ska vi göra detta? Åtgärd Åtgärd Vad vill/behöver målgruppen? Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 26
 37. 37. 1.
Beskriv
förväntad
effekt• Effekten
är
onast
organisa5onens
(mätbara)
syne
 med
projektet Pensionsmyndigheten vill Antalet pensionärer som starkt öka antalet användare genomför en BTP-ansökan via som ansöker om bostadstillägg webben ska sommaren 2011 för pensionärer på webben vara 170% fler än hösten 2010• Ei
projekt
har
ona
många
effektmål • Se
5ll
ai
alla
är
mätbara
annars
blir
en
 uppföljning
mycket
svår Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 27
 38. 38. 2.
Tydliggör
användarnas
mål• Målgruppens
behov
omformas
5ll
(mätbara)
 kvalita5va
användbarhetsmål • Fokus
ligger
på
användarupplevelse,
inte
funk5onalitet 90% av användarna ska känna Användarna vill ha mycket sig trygga och säkra när de hjälp och stöd vid ansökan ansöker Användarna vill ha ett tydligt 100% av användarna ska känna resultat av ansökan, dagens att ansökan reflekterar deras blankett är för byråkratisk ansökningsförfarande Användarna spenderar för lång Ansökningsförfarandet ska ta i tid med dagens medeltal 20 minuter för en ansökningsförfarande användare Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 28
 39. 39. 3.
Skapa
lösningsförslag• Kan
beskrivas
med
användningsfall
eller
designskisser Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 29
 40. 40. 4.
Användningstesta• Nyia
och
effekt
uppstår
 i
användning• Användningstesta
i
 auten5ska
situa5oner• Glöm
inte
ai
mäta
för
 ai
styra
mot
effekt • ex.
”På
en
skala
mellan
1‐7,
hur
 trygg
känner
du
dig
under
 ansökningsförfarandet,
där
1
är
 mycket
osäker/otrygg
och
7
är
 mycket
trygg/säker?” Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 30
 41. 41. Effektbackloggen Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 31
 42. 42. Effektbackloggen• Agila
stories Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 31
 43. 43. Effektbackloggen• Agila
stories • Skrivs
på
formen
 as
a
[role]
I
want
[feature]
so
 that
[benefit] Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 31
 44. 44. Effektbackloggen• Agila
stories • Skrivs
på
formen
 as
a
[role]
I
want
[feature]
so
 that
[benefit] • Kan
med
fördel
användas
med
 effektstyrning Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 31
 45. 45. Effektbackloggen• Agila
stories Effects • Skrivs
på
formen
 A hotel wants to as
a
[role]
I
want
[feature]
so
 attract more customers that
[benefit] Target Groups • Kan
med
fördel
användas
med
 effektstyrning Families Businessmen Youth Usage Goals Needs to afford staying Needs to feel safe for several days at a time Actions Hotel room doors only Entrance opens easily More affordable rooms possible to lock from outwards for panic with easy the inside situations access for carriages Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 31
 46. 46. Effektbackloggen• Agila
stories Effects • Skrivs
på
formen
 A hotel wants to as
a
[role]
I
want
[feature]
so
 attract more customers that
[benefit] Target Groups • Kan
med
fördel
användas
med
 effektstyrning Families Businessmen Youth • Byt
ut
[feature]
mot
åtgärden
 (ac5on) Usage Goals Needs to afford staying Needs to feel safe for several days at a time Actions Hotel room doors only Entrance opens easily More affordable rooms possible to lock from outwards for panic with easy the inside situations access for carriages Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 31
 47. 47. Effektbackloggen• Agila
stories Effects • Skrivs
på
formen
 A hotel wants to as
a
[role]
I
want
[feature]
so
 attract more customers that
[benefit] Target Groups • Kan
med
fördel
användas
med
 effektstyrning Families Businessmen Youth • Byt
ut
[feature]
mot
åtgärden
 (ac5on) Usage Goals • Byt
ut
[benefit]
mot
 Needs to feel safe Needs to afford staying for several användbarhetsmålet
(usage
goal) days at a time Actions Hotel room doors only Entrance opens easily More affordable rooms possible to lock from outwards for panic with easy the inside situations access for carriages Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 31
 48. 48. Effektbackloggen• Agila
stories Effects • Skrivs
på
formen
 A hotel wants to as
a
[role]
I
want
[feature]
so
 attract more customers that
[benefit] Target Groups • Kan
med
fördel
användas
med
 effektstyrning Families Businessmen Youth • Byt
ut
[feature]
mot
åtgärden
 (ac5on) Usage Goals • Byt
ut
[benefit]
mot
 Needs to feel safe Needs to afford staying for several användbarhetsmålet
(usage
goal) days at a time • Byt
ut
[role]
mot
målgruppen
 Actions (target
group) Hotel room doors only Entrance opens easily More affordable rooms possible to lock from outwards for panic with easy the inside situations access for carriages Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 31
 49. 49. Effektbackloggen• Agila
stories Effects • Skrivs
på
formen
 A hotel wants to as
a
[role]
I
want
[feature]
so
 attract more customers that
[benefit] Target Groups • Kan
med
fördel
användas
med
 effektstyrning Families Businessmen Youth • Byt
ut
[feature]
mot
åtgärden
 (ac5on) Usage Goals • Byt
ut
[benefit]
mot
 Needs to feel safe Needs to afford staying for several användbarhetsmålet
(usage
goal) days at a time • Byt
ut
[role]
mot
målgruppen
 Actions (target
group) Hotel room doors only Entrance opens easily More affordable rooms possible to lock from outwards for panic with easy • Effekten,
synet,
motsvarar
en
 the inside situations access for carriages epic Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 31
 50. 50. EffektbackloggenID Effekt
(mätbar) Målgrupp
(Persona) Användbarhetsmål Story ~
~~
~~
~~~~
~~ ~
~~
~~
~~~~
~~ ~
~~
~~
~~~~
~~ ~
~~
~~
~~~~
~~ Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 32
 51. 51. Sprint 0 Create effect map and backlog Create basic design Sprint 1 Design sessions Usability testing & QA Basic design for later sprints Sprint 2 Design sessions Usability testing & QA Basic design for later sprints Sprint 3 Design sessions Usability testing & QA Basic design for later sprintsAgile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 33
 52. 52. Sprint 0 Create effect map and backlog Create basic designDeveloper Sprint 1 Designer Sprint 1 Design for sprint 2Implement non-UI stories Research for sprint 3 Co n de sig DeDeveloper Sprint 2 Designer Sprint 2 Test sprint 1 stories Implement design Design for sprint 3 Co n d sig Research for sprint 4 e DeDeveloper Sprint 3 Designer Sprint 3 Test sprint 2 stories Implement design Design for sprint 4 Research for sprint 5 Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 34
 53. 53. Produktägare ? UX‐snubben Utvecklare Agile
 
UX
|
Mar5n
Christensen
|
slide 35
 54. 54. UX e Tack
för
mig!Ag i l Läs
och
kommentera
på
www.kaeru.se

×