O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Экономическая эффективность природопользования

1.317 visualizações

Publicada em

Экономическая эффективность природопользования

 1. 1. www.pptXTREME.com ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸԲՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲնօգտագործմանԲնօգտագործման տնտեսականտնտեսական արդյունավետությունըարդյունավետությունը . , .Մշակումը՝ Հ Ակարմազյան Լ Ղալեչյան Դասախոսության տեքստը կարելի է բեռնել՝ http://akarmazyan.com
 2. 2. www.pptXTREME.com Բնօգտագործման տնտեսական արդյունավետությունը  Նախագիծը կարելի է իրագործել եթե այն :տնտեսապես արդյունավետ է  ,Եթե նախագիծը տնտեսապես արդյունավետ չէ ապա այն պետք է բացառել
 3. 3. www.pptXTREME.com Բնօգտագործման տնտեսական արդյունավետությունը  « »Համարվում է տնտեսության բարելավման չափանիշ  Այս համատեքստում լայն կիրառվում է ծախսերի և օգուտի հարաբերակցությունը  Եզրափակիչ եզրակացությունը պետք է անել՝ :արդյունավետության հաշվարկման հիման վրա
 4. 4. www.pptXTREME.com E= A / K En – արդյունավետութ յան նորմատիվային գործակից En = 0.15 /դր դր Tn=1/En Ետգնման ժամկետ Tn = 7 տարի
 5. 5. www.pptXTREME.com Եկամուտ Վաճառել ամառանոցը  Պոտենցիալ արդյունքը պետք է մեծ լինի ծախսերից՝ B-C>0  ,Որքան մեծ է տարբերությունը :այնքան հաջող է նախագիծը
 6. 6. www.pptXTREME.com ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆԸ  Արդյունավետության պայմանները՝ Էկոլոգիական գործոնի ներառմամբ B-C± E>0  Կարելի է ավելացնել էկոլոգոէկոնոմիկական արդյունքը (B+Be)-(C+Ce)>0
 7. 7. www.pptXTREME.com t t r B PV )(1 + = r - դիսկոնտավորման գործակիցն է , Bt- ապագայում ստացվելիք գումարն է t- ժամանակահատվածն է, որն ընդգրկում է ուսումնասիրման պարբերությունը Դիսկոնտավորումը թույլ է տալիս համեմատել ընթացիկ և ապագա գումարները
 8. 8. www.pptXTREME.com 10 000 ,Բանկ ենք ներդրել դրամ գումար մեկ տարվա համար 10%,տոկոսադրոյքը կազմում է հինգ տարի հետո կունենանք 16000 :դրամ
 9. 9. www.pptXTREME.com 5Ծրագրի գործողության ժամանակը տարի է `Դիսկոնտավորմա գործակիցը 0.1%, , , ,Ծախսերը օգուտները շահույթը `ըստ աղյուսակի `Անտեսելով դիսկոնտավորման գործոնը .ծրագիրը արդյունավետ է շահույթը կազմում է ` p = 10 (50-40)Π p = 10 > 0Π Տարիներ 1 2 3 4 5 , CԾախս 30 10 0 0 0 , BՕգուտ 0 5 15 15 15 ,Շահույթ pΠ –30 –5 15 15 15
 10. 10. www.pptXTREME.com Bt – t-րդ ժամանակահատվածում ընթացիկ բերված ,ներհոսքն է Ct – նույն ժամանակահատվածում ընթացիկ բերված արտահոսքն է NPV- , NPV> 0,մաքուր բերված արժեք արդյունավետ է Ցանկացած տնտեսական ծրագիր անհրաժեշտ է գնահատել մաքուր ` բերված արժեքով ∑ = + − = n t t tt r CB NPV 0 )(1
 11. 11. www.pptXTREME.com Ծրագրի ընդունելի լինելու որոշման համար գոյություն `ունեն նաև IRR- Շահութաբերության ներքին տոկոսադրույք BCR- /Եկամուտ ծախս ,հարաբերություն BCR>1, ծրագիրը ընդունելի է IRR=
 12. 12. www.pptXTREME.com Որպեսզի բոլոր էկոլոգիական ուղղվածություն ունեցող էկոնոմիկական ծրագրերը ,ունենան դրական էֆեկտ `ապա ∑ = + − = n t t tt r CB NPV 0 )(1 Et-Էկոլոգիական բաղկացուցիչ
 13. 13. www.pptXTREME.com Խնդրի լուծման բազում ,տարբերակներից ընտրել այն որը բավարարում է` C + r K → min պայմանին Վերը բերված բոլոր մոտեցումները պետք է թույլ տան փոքրացնել բնատարությունը և ապահովել էկոլոգիական ծրագրի էֆեկտիվությունը ∑ = ∆ n i iK V 1 Э =
 14. 14. www.pptXTREME.com ` ,Այսինքն անհրաժեշտ է որքան հնարավոր է քիչ ներխուժել բնական միջավայր և փորձել ստանալ էֆեկտ բնամթերքների ,մշակման :վերամշակման փուլերում Դրան կարելի է հասնել առաջնային բնամթերքների համալիր և արդյունավետ օգտագործման արդյունքում

×