O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Escola de Familias: Sexualidade e adolescencia (Quérote +)

38 visualizações

Publicada em

Presentación Quérote +

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Escola de Familias: Sexualidade e adolescencia (Quérote +)

 1. 1. EDUCACIÓN SEXUAL FAMILIAS
 2. 2. https://prezi.com/8ltidurxdgc3/querote-presentacion/# QUE É? QUE SERVIZOS OFRECEN? A MOCIDADE USA ESTE SERVIZO REALMENTE?
 3. 3. Escribe o teu nome e ao lado a palabra coa que asocies o termo sexualidade DEFINE OS TERMOS DO QUE PARTIMOS...CO-CONSTRUÍNDO COÑECEMENTO
 4. 4. ¿DE QUE FALAMOS CANDO FALAMOS DE SEXUALIDADE? Amor Desexo Reproducción Coito Erótica Limitacións Riscos Posibilidades O Feito Sexual Humano: Todos e todas somos sexuados, vivimos como tal e expresamos a nosa erótica dun xeito único e particular. É un proceso en construcción constante desde que nacemos até que morremos. Hai dous sexos pero moitos matices e particularidades, moitas maneiras de construírse e vivirse como homes e mulleres. Cada persoa ten unha sexualidade única e irrepetible que se vive de distinto xeito segundo a etapa evolutiva. Existen tantas sexualidades como persoas.
 5. 5. DEFININDO SEXO SEXUALIDADE ERÓTICA IDENTIDADE SEXUAL ORIENTACIÓN SEXUAL PARELLA AMOR
 6. 6. SEXO: Identidade sentida da persoa, resultado do continuo duns e doutros caractéres sexuais (biolóxicos e culturais) - Xenéticos – Hormonais – Xenitais – Neuronais – Hipofisiarios – De asignación – Morais – Estereotípicos – Imaxinarios – Conductuais – Simbólicos – Relacionais – Etc. SEXUALIDADE(S): Da conta de como se senten, perciben e se viven os suxeitos sexuados a través do proceso biográfico ERÓTICA: Expresión do desexo ₋ Fantasía: o que se imaxina e non pode ou se quere realizar, é excitante para a persoa e lle fai sentir satisfeito/a - Desexos: o que se imaxina, e quere practicarse, é excitante para a persoa e lle fai sentir satisfeito/a - Prácticas: o que as persoas facemos expresando os nosos desexos, nos excita e nos fai sentir satisfeito
 7. 7. https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA&t=15s
 8. 8. Actitudes cara a sexualidade A actitude ten triple compoñente: Cognitivo: información que temos, coñecemento crenzas en relación ao tema Afectivo-evaluativo: valoración que facemos en relación ao tema, bo-malo (grados) Conductual: intención da conducta ante o tema, o que facemos fronte ao tema.
 9. 9. EXEMPLOS DE DIFERENTES ACTITUDES. Hai que probalo e experimentalo todo ¿Non cres que falas demasiado de sexualidade? Así obsesionase á xente. As persoas normais no fan esas cousas.   É mellor non explicar nada e que cada quen o descubra por se mesmo/a.   As persoas con discapacidade non teñen vida sexual.   A educación sexual ten que ser sobre cómo evitar os embarazos e ITS. Quen segue sendo virxen ata os 25 anos debe ter algún problema. Os medios de comunicación son unha boa fonte de información. Os adolescentes xa o saben todo sobre sexo. A sexualidade é unha dimensión básica de todo ser humán. As prácticas eróticas homosexuais son mais perigosas ca as heterosexuais.   As mulleres disfrutan menos do sexo que os homes.
 10. 10. MODELOS DE EDUCACIÓN SEXUAL MODELO MÉDICO-PREVENTIVO OBXECTIVO: evitar riscos asociados ás relacións sexuais METODOLOXÍA:prescriptiva, campañas medo embarazo/ITS, reparto preservativos CONTIDOS: - Bioloxía - Métodos anticonceptivos - ITS - Embarazo POSITIVO: situacións de emerxencia/acción rápida NEGATIVO: esquence moitos aspectos vitais da sexualidade
 11. 11. MODELOS DE EDUCACIÓN SEXUAL MODELO MORAL OBXECTIVO: educar en valores morales, na abstinencia METODOLOXÍA: directiva CONTIDOS: - Reproducción humana - Crianza - Matrimonio POSITIVO: vincular ás familias coa educación sexual e darlle valor aos aspectos éticos NEGATIVO:nega o dereito á educación sexual
 12. 12. MODELOS DE EDUCACIÓN SEXUAL MODELO BIOGRÁFICO OBXECTIVO: adquirir coñecementos e habilidades para resolver as necesidades interpersoais, afectivas e sexuais METODOLOXÍA: participativa, acceso e busca de información por si mesm@s, entrenamento en habilidades sociais CONTIDOS: - Anatomía - Actividades sexuais humanas - Xénero - Fisioloxía - Resposta sexual humana - Etc. - Pracer - Afecto POSITIVO: recolle o positivo dos modelos anteriores, vincula ás familias ao proceso educativo NEGATIVO: require profesionais para manexar a temática
 13. 13.  A educación sexual comeza soa, e frecuentemente comeza da mellor maneira posible.  Edúcase co que se fala e co que se cala, cos xestos tanto como cos silencios, co exemplo,…  Todas e todos somos sexuados dende que nacemos e o seremos ata que morramos, non pode ser doutro modo. Se queremos que os nenos e nenas, mozas e mozos poidan crecer en tódolos seus aspectos, non se pode obviar esta circunstancia; é máis, aínda que se quixera, seguirían sendo sexuados, e a súa sexualidade seguiría tendo presencia. De que falamos cando falamos de educación sexual?
 14. 14. O obxectivo da educación sexual diríxese a que nenos e nenas, mozas e mozos e persoas adultas aprendan a coñecerse, aprendan a aceptarse e aprendan a expresar a súa erótica de modo que sexan felices. Isto que quere dicir?
 15. 15.  Aprender a coñecerse: coñecerse significa aprender como somos e como funcionamos. Coñecerse inclúe coñecer ás demais persoas.  Aprender a aceptarse: é contribuir a que estean contentos e contentas por como son, que estean a gusto consigo mesmos/as, que sintan que non hai ninguén mellor ou peor que eles ou elas. Cando nos coñecemos e coñecemos aos demais e máis fácil aceptarse.
 16. 16.  Que aprendan a expresar a súa sexualidade de modo satisfactorio, En resumo, traballar polo que se quere conseguir e non só polo que se pretende evitar.
 17. 17. Obxectivos etapa infantil - Adquirir os valores e actitudes báseadas no modelo biográfico que lles permitan contrastar a concepción social en torno á sexualidade humana. -Apreciar a sexualidad como una forma de comunicación, afectividade e satisfacción entre as personas e, cando se desexa, de reproducción. - Recoñecer a súa identidade sexual sentida, independente dos seus xenitales. -Actuar con naturalidade ante os temas sexuais, participando no diálogo sobre estos temas na escola, na sociedade e desenvolvendo un vocabulario. - Desenvolvemento de roles en relación ao seu desexo e non a o seu xénero.
 18. 18. . ESTRATEXIAS NA ETAPA INFANTIL A curiosidad infantil é verbal e non verbal. Intentar responder sempre. O importante non é o contido da resposta, se non interese amosado. Non enganar ao neno ou nena. Responder ao que preguntan. O/A neno/a marca a pauta do que vai querendo saber. Arriscarse. Os/As neno/as sempre o poñen fácil. Non teñen percepción do escándalo. Comprobádeo! Trasmitir unha boa disposición, que saiban que poden preguntar ou falar do tema. Recoñecer as dificultades e facerllas saber ao neno ou nena: "non sei como vou a explicarche isto, resultame moi difícil pero vou a intentalo...". Naturalidade, mostrarse como se é e no finxir un papel. Poñer exemplos que coñezan.
 19. 19. - Entender e vivenciar a sexualidade como valor - Ofertar modelos e referentes de diversidade frente ao modelo estandarizado de sexualidade xenitalizada (pornografía) - Cultivar actitudes que faciliten a expresión satisfactoria da sexualidade - Mellorar a autoestima e habilidades interperoais - Educar no desexo, e no consentimento Obxectivos na adolescencia
 20. 20. CARACTERÍSTICAS DA ETAPA EVOLUTIVA: ADOLESCENCIA - Cambios físicos. - Capacidade de diferenciar e reflexionar sobre o real e o posible. - Cuestionamento do razoamento do mundo “adulto”. - Cambio na escala relacional: dos pais pásase o grupo de iguais e ás relacións de parella. - Pudores e vergoñas por non parecer o suficientemente maduros ou “enterados”. SEXUALIDADE -Búscase que tódolos cambios ratifiquen a súa identidae sexual, reafirmándose en “modelos ideais”. -Todo o “sexual” soa a prestixioso. -Preocúpanse polo que é o “normal”, por cumprir a norma xeral, as espectativas. -Prestan máis atención ao de “fóra “que ao que pasa “dentro”. -Necesidade de coñecer os propios desexos e aceptalos.
 21. 21. https://www.youtube.com/watch?v=IcORzwnpqB8
 22. 22. DIFICULTADES ACTUAIS. •Os modelos de relación entre os sexos varían, falta de exemplos alternativos • Crise económica: Mudan as condicións familiares; redúcese a estructura e distribución de roles, adicación laboral, … • Novas necesidades dos/das nenos/as (realidades que non viviron os pais/nais) • Novos espazos de encontro con novos instrumentos e ferramentas (internet).
 23. 23. • Os/as pais/nais delegan a función de educar en sexualidade • Compartir espazo e tempo en parella voltase máis complicado • Aumento do tempo de separación familiar • Globalización: Expansión dun modelo de pensar e vivir que pretende ofrecerse como único e incuestionable. • Influencia dos mass media
 24. 24. AMOR: EXISTEN VARIAS IDEAS DE AMOR COMPETINDO ENTRE SI
 25. 25. https://www.youtube.com/watch?v=Pj0 Uh2Pe6JU
 26. 26. https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH8
 27. 27. . CASOS PRÁCTICOS FACTORES PREDISPOÑENTES: • Información. • Actitude. • Norma subxetiva • Valores e crenzas • Ideais / modelos • Percepción do risco FACTORES FACILITADORES: • Acceso aos recursos. • Habilidades FACTORES REFORZANTES: • Entorno •Parella / familia
 28. 28. INTERNO/ ACTUAL EXTERNO /FUTURO NEGATIVO Debilidades Necesidades actuais Ameazas Riscos a previr POSIVO Fortalezas Aspectos positivos que deben manterse Oportunidades Potencialidades que deberían aproveitarse ANÁLISE DE CASOS
 29. 29. CASOS I Miña filla de 13 anos quere abrirse unha conta de instagram, eu teño medo porque escoitei do perigo do envío de imaxes íntimas ¿como abordo o tema? https://www.facebook.com/help/instagram/299484113584685?helpref=hc_fnav
 30. 30. O teu fillo de 17 anos, ao que nunca lle coñeciches parella, comeza a mostrar interés por películas, música e noticias relacionadas co colectivo LGBTI ¿como actuarías? https://www.youtube.com/watch?v=o5RHPAI43dM CASOS II
 31. 31. Que che gustaría cambiar na educación sexual que estás facendo? Por onde empezarías ou empezaríades? CASOS III
 32. 32. MOITAS GRACIAS POLA SÚA ATENCIÓN PAULA FERNÁNDEZ RICO TRABALLADORA SOCIAL TFNO: 881997611 CORREO: paula.fernandez.rico@xunta.gal

×