O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bolsas

31 visualizações

Publicada em

becas

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Bolsas

 1. 1. O R I E N T A C I Ó N A C A D É M I C A 4 º E S O X U Ñ O 2 0 1 7 BOLSAS E AXUDAS
 2. 2. TIPOS DE BOLSAS E AXUDAS Bolsas do MEC Centros residenciais Docentes (CRD)
 3. 3. BOLSAS MEC • QUEN AS PODE SOLICITAR? • Calquera alumno/a español que curse os seus estudos postobrigatorios en España • Diferentes bolsas para diferentes estudos.
 4. 4. CANDO SE SOLICITAN? Habitualmente convócanse a finais de Agosto e poden presentarse ata: -30 de setembro (Non universitarios) -15 outubro (Universitarios)
 5. 5. DONDE SE SOLICITAN? • Unicamente na páxina web do Ministerio de Educación • http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ • Debes acceder á SEDE ELECTRÓNICA
 6. 6. • Guía paso a paso para presentar a solicitude de bolsa na sede electrónica do MEC: • http://www.dudasbecasmec.com/2014/08/presenta-la- beca-mec-20142015-guia-paso.html
 7. 7. CANDO SEI SE ME DERON A BOLSA OU NON? • Hai alumnado que en xaneiro xa sabe se lle concederon a bolsa e outros non o saben ata xuño. • Podes consultar na Sede Electrónica o estado da tramitación.
 8. 8. COMO ME INGRESAN O DIÑEIRO? • Hai duas vías: • -Se a túa bolsa e con orde de pago: envíanche a orde de pago nun email. Ingresan en 1-4 semanas. • -SE a túa bolsa e sen orde de pago: no email non aparece ese número. Ingresan de 3-7 semanas.
 9. 9. HAI QUE PRESENTAR A BOLSA CADA ANO? • Si!! A beca presentase cada ano.
 10. 10. QUE PASA SE ANULO A MATRÍCULA DESPOIS DE PEDIR A BOLSA? • Nada, cando o MEC vexa que non envían os teus requisitos académicos anulará a bolsa. • Se anulas a matrícula podes optar a bolsa o ano seguinte.
 11. 11. HAI LÍMITE DE IDADE PARA RECIBIR A BOLSA? • Non, podes solicitala a calquera idade.
 12. 12. REQUISITOS ACADÉMICOS • PARA BACHARELATO: • 1º BACH: Mínimo un 5,5 de nota media en 4ºESO. • 2º BACH: Só con 1 materia suspensa de 1º.
 13. 13. REQUISITOS ACADÉMICOS • Para FP de GRAO MEDIO: • 1º curso: Mínimo un 5 de nota media en 4º ESO. • 2º curso: Só 1 módulo suspenso do 1º curso.
 14. 14. REQUISITOSJ ACADÉMICOS • En función dos ingresos obtidos pola unidade familias no ano anterior.
 15. 15. TIPOS DE BECAS • BOLSA DE RENTA: 1500 euros ( por debaixo do umbral1) • BOLSA DE RESIDENCIA: 1500 e ( por debaixo do umbral 2 e que vivan fóra de casa por motivos académicos.) • BOLSA BÁSICA: 200 e ( por encima do umbral 1 e por debaixo do 2) • BOLSA VARIABLE: mínimo 60 euros. Máximo1500 euros para estudos non universitarios. Depende de notas do curso anterior, renda familiar, presupostos… Calcular
 16. 16. DUDASBECASMEC.COM
 17. 17. MÁIS INFORMACIÓN SOBRE AS BECAS MEC…
 18. 18. CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES • QUE SON OS CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES? Os centros residenciais docentes (CRD) ofrecen manutención e aloxamento a estudantes de bacharelato e de ciclos formativos de grao medio e superior de FP que cursan os seus estudos fóra da súa localidade.
 19. 19. CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES • ¿QUE SERVIZOS OFRECEN? Atención personalizada ao alumnado por persoal docente. Servizo de orientación. Servizo de mediación. Servizo médico.
 20. 20. CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES • Cada ano, a finais de maio sae a convocatoria para solicitar praza nos CRD. • Centro residencial docente da Coruña • Centro residencial docente de Ourense • Centro residencial docente de Vigo
 21. 21. REQUISITOS Ser español. Que os estudos para os cales solicita a praza de residencia non os poida cursar na localidade de residencia por non existir un centro que os imparta, nin nunha localidade próxima, ou porque a distancia entre este e o domicilio familiar e os medios de comunicación dispoñibles impidan un acceso diario con facilidade. Requisitos de renda familiar.
 22. 22. CRD DE A CORUÑA • IES Universidade Laboral • IES Urbano Lugrís • IES Fernando Wirtz Suárez • CIFP Ánxel Casal • CIFP Someso • IES Adormideras • IES Monte das Moas • IES Imaxe e Són • IES Nº 1 A Sardiñeira • IES Eusebio da Guarda • IES Agra do Orzán • CIFP Paseo das Pontes • IES Ramón Menéndez Pidal • Escola de Arte Pablo Picasso • Conservatorio de Música Superior • CEE Nosa Sra. do Rosario • CPR Cervantes • CPR Cruz Roja Española • CPR Hogar de Santa Margarita • CPR Karbo • CPR López y Vicuña • CPR Nebrija • CPR San Andrés • CPR Caixa Galicia
 23. 23. CRD DE OURENSE • IES Universidade Laboral • CIFP Portovello • IES 12 de Outubro • IES A Carballeira • CIFP A Farixa • IES As Lagoas • IES Xulio Prieto Nespereira • Escola de Arte Antonio Failde • CPR San Martín • CPR Santo Cristo • CPR Valle Inclán
 24. 24. CRD DE VIGO • CIFP Manuel Antonio • IES Carlos Casares • IES Ricardo Mella • IES Teis • IES Nº 1 de Vigo Politécnico • IES A Guía • CIFP Valentín Paz Andrade • IES Audiovisual • IES Alexándre Bóveda • Conservatorio de Música Superior • Centro de Ensinanzas Artísticas Superiores • CPR Aloya • CPR Cebem • CPR Colexio Fogar Caixanova • CPR Daniel Castelao • CPR Divino Maestro • CPR Mendiño • CPR Montecastelo • CPR San Miguel • CPR Vivas • CPR San José de la Guía • CPR Fillas de María Inmaculada
 25. 25. OMIX DE OUTES

×