O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Akademia Kształcenia i Doskonalenia zawodowego

mojzawod.pl

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Akademia Kształcenia i Doskonalenia zawodowego

  1. 1. Nowa  forma  nauczania  
  2. 2. •  czas  trwania:  1-­‐4  semestrów   •  system  dzienny  lub  zaoczny   •  egzamin  potwierdzający  kwalifikacje  w  zawodzie     •  możliwość  uzupełnienia  wykształcenia  o  nowe   kwalifikacje  lub  zdobycie  zupełnie  nowego  zawodu  
  3. 3. •  Kwalifikacyjny  kurs  zawodowy  to  możliwość   zdobycia  zawodu  bez  konieczności  uczęszczania   do  szkoły  zawodowej  lub  szkoły  policealnej.   •  Nauka  oparta  jest  na  podstawie  programowej   kształcenia  w  danym  zawodzie.     •  Kurs  obejmuje  jedną  DOWOLNĄ  kwalifikację.   Zdobycie  pełnego  zawodu  wymaga   uzupełnienia  wiedzy  o  wymagania  ogólne  (Kurs   Kompetencji  Ogólnych  –  KKO).  
  4. 4. Kwalifikacja  1   (K1.)   150  godz.   Kwalifikacja  2   (K2.)   150  godz.   Kwalifikacja  3   (K3.)   150  godz.   Efekty  wspólne  dla  wszystkich  zawodów  oraz  efekty   kształcenia  wspólne  dla  zawodów  w  ramach  obszaru   ZAWODU  200  godz.   Kwalifikacyjny  kurs  zawodowy  –  350  godz.  (1  semestr)     KONIEC  NAUKI   Zdolność  –  K1   KONIEC  NAUKI   Zdolność  –  K1+K2   lub  tylko  K2   DALSZA  NAUKA   DALSZA  NAUKA   KONIEC  NAUKI   Zdolność  –  K1+K2+K3   lub  tylko  K3  
  5. 5. Kwalifikacja  1   (K1.)   150  godz.   Kwalifikacja  2   (K2.)   150  godz.   Kwalifikacja  3   (K3.)   150  godz.   Efekty  wspólne  dla  wszystkich  zawodów  oraz  efekty   kształcenia  wspólne  dla  zawodów  w  ramach  obszaru   ZAWODU  200  godz.   ZAWÓD  to  trzy  Kwalifikacyjne  Kursy  Zawodowe  
  6. 6. •  kadrę  dydaktyczną  posiadającą  kwalifikacje  określone  w   Rozporządzeniu  MEN  w  sprawie  szczegółowych   kwalifikacji  wymaganych  od  nauczycieli.   •  odpowiednie  pomieszczenia  wyposażone  w  sprzęt  i   pomoce  dydaktyczne  umożliwiające  prawidłową   realizację  kształcenia   •  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pracy  i  nauki   •  warunki  organizacyjne  i  techniczne  umożliwiające  w   kształceniu  osób  niepełnosprawnych   •  nadzór  służący  podnoszeniu  jakości  prowadzonego   kształcenia  
  7. 7. Jeżeli  nie  masz  czasu  na  naukę  –   to  propozycja  dla  Ciebie    jest  prowadzony  według  programu  nauczania   uwzględniającego  podstawę  programową  kształcenia  w   zawodach   •  Obejmuje  tylko  część  zagadnień  z  podstawy   programowej  w  danym  zawodzie   •  Osoba,  która  ukończyła    i  podejmuje  kształcenie  na   ,  jest  zwalniana  z  zajęć  prowadzonych  w  ramach   kursu  umiejętności  zawodowych    
  8. 8. •  Technik  administracji   •  Technik  rachunkowości   •  Technik  usług  fryzjerskich   •  Technik  usług   kosmetycznych   •  Technik  budownictwa   –  Betoniarz-­‐zbrojarz   –  Murarz-­‐tynkarz     –  Monter  konstrukcji   budowlanych     •  Technik  elektryk   –  Elektromechanik     –  Elektryk   •  Technik  informatyk   •  Technik  hotelarstwa   •  Technik  obsługi  turystycznej   •  Florysta   •  Technik  rolnik   –  Rolnik   •  Opiekun  medyczny  

×