O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

1. Molekulske osnove bioloskih procesa

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Nukleinske kiseline
Nukleinske kiseline
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 11 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Mais de ltixomir (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

1. Molekulske osnove bioloskih procesa

 1. 1. Молекуларна биологија  Биомакромолекули:  Угљени хидрати (полисахариди)  Липиди  Нуклеинске киселине  Протеини
 2. 2. Нуклеинске киселине  DNK  RNK  Примарна структура  Секундарна структура  Терцијерна структура
 3. 3. Нуклеинске киселине  Примарна структура- нуклеотиди  Азотне базе  Пуринске- аденин, гуанин  Пиримидинске- цитозин тимин, урацил  Шећер: деоксирибоза, рибоза  Фосфатна група
 4. 4. Нуклеинске киселине  Секундарна структура:  DNK- дволанчана  RNK- једноланчана  Комплементарност база
 5. 5. Нуклеинске киселине  Терцијерна структура DNK  DNK је много дужа од пречника ћелије  DNK + протеини  Нуклеозоми  Нуклеозомски пакети  Петље  Хроматин  Хромозом
 6. 6. Нуклеинске киселине  Биолошке улоге:  DNK- носилац наследне информације (гена)  iRNK- преписује информацију са DNK и носи је до рибозома  tRNK- преноси аминокиселине до рибозома  rRNK- заједно са протеинима изграђује рибозоме
 7. 7. Протеини  Примарна структура  Изграђени из 20 аминокиселина  Аминокиселине се разликују по R остатку  Пептидна веза између амино (NH2) и карбоксилне (COOH) групе  Дипептиди, полипептиди
 8. 8. Протеини  Секундарна структура  Просторна организација аминокиселина  Водоничне везе између аминокиселина  α хеликс (водонична веза на свакој четвртој аминокиселини)  β плоча (водоничне везе између удаљених делова ланца)
 9. 9. Протеини  Терцијерна структура  α хеликс, β плоча и неуређени делови  Биолошки активан облик протеина  Глобуларни протеини  Фибриларни протеини
 10. 10. Протеини  Квартерна структура  Више ланаца  Олигомерни протеини  Хемоглобин (4 ланца)
 11. 11. Протеини  Биолошке улоге  Градивна (колаген, еластин)  Ензими (пепсин, трипсин)  Хормони (инсулин, хормон раста)  Транспортна (миоглобин, хемоглобин)  Контрактилна (актин, миозин)  Заштитна (имуноглобулини, интерферони)  Резервне материје (албумин)

×