O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
EPORTFOLIO JA OMAN OSAAMISEN
TUNNISTAMINEN
Ilona Laakkonen
SUORITUKSISTA OSAAMISEEN
• osaamisen kokonaisvaltainen hahmottaminen
• opiskelijan toimijuus oman osaamisen kehittämisessä...
• oman osaamisen
jäsentämisen työkalu
• voidaan käyttää myös
oppimis- tai
kehittymisprosessin
seuraamiseen
• näytekansio, ...
Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 4
EPORTFOLIO TUKEE OSAAMISEN
KEHITTYMISTÄ
Lähtötilanne: laaja-
alainen koonti
osaamisesta ja
kokemuksesta
Prosessi: osaamise...
Työportfolio on oppijan
oma, henkilökohtainen
tila. Se on kokemusten
tallentamisen ja
kuvaamisen paikka,
kasvava ja yksity...
Tavoitteenasettelutyökalu
ja osaamismatriisi
auttavat hahmottamaan
työelämäosaamista,
jäsentämään
asiantuntijuutta ja
kehi...
Näyteportfoliot ovat
ikkunoita työportfolion
sisältöön. Ne tarjoavat
mahdollisuuden koostaa ja
esitellä osaamista ja
kokem...
Havainnollista ja kerrosta – ja tee
näyteportfoliosta itsesi näköinen!
Digitaalinen muoto mahdollistaa
kerroksellisuuden j...
Esitelkää portfolioitanne
toisillenne, antakaa ja
pytäkää palautetta!
ePortfolio toimii hyvin vertaisryhmätyöskentelyn
poh...
Ota väline haltuusi ja käytä sitä! Ei
ole vain yhtä tapaa tehdä portfoliota.
Samalla opit taitoja, joista on hyötyä
myöhem...
OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA
KUVAAMINEN
Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 12
MITÄ OSAAMISTA TEILLÄ ON?
Miettikää ryhmässä, mitä tulevassa ammatissanne tarvittavaa työelämäosaamista
teillä jo on ja mi...
OSAAMISEN TUNNISTAMISEN MUISTILISTA
Mahdollisuudet
osaamisen
kehittämiseen
• Perehdy siihen, millaisia
mahdollisuuksia yli...
OSAAMISEN KIRJAAMINEN TYÖPORTFOLIOSSA
Kirjaa omat oppimiskokemuksesi, työkokemuksesi ja esim harrastukset,
vapaaehtoistoim...
OSAAMISMATRIISISSA
Tutustu työelämäosaamisen alueiden kuvauksiin
(ohjeissa) ja mieti, mitkä taidot painottuvat erityisesti...
OSAAMISEN KUVAAMINEN
”Minulla on hyvät sosiaaliset taidot”- tämä lause ei vielä kanna
1. Voit linkittää väittämäsi työkoke...
HARJOITUS
Mieti jotakin sellaista tilannetta tai ongelmaa, jonka onnistuit ratkaisemaan tai jotakin
taitoa, jossa olet mie...
NÄYTEPORTFOLIO: IKKUNA
OSAAMISEEN
Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 19
tarinan, ”punaisen langan”
kuka olen, millainen olen
mitä olen tehnyt, mitä haluan tehdä tulevaisuudessa
mitä osaan, mi...
• ansioluettelo
• työnäytteitä
• arvioita työ- ja
opiskelusuorituksista
• todistuksia
järjestötoiminnasta
• materiaalia
ha...
OSAAMISESTA KERTOMISEN PERUSKYSYMYKSET
• Mitä kokonaisuuksia muodostuu, mikä on ydinosaamista ja mikä
täydentää sitä
• Mit...
Asiantuntijuus riippuu aina kontekstista ja näkökulmasta - kokoa
erilaisia näyteportfolioita eri osaamisalueistasi
Tuoko p...
MITEN LIIKKEELLE?
1. Aloita kokoamalla työportfolioosi aiemmat tutkintosi,
työkokemuksesi, harrastuksesi ja täkeimmät opin...
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
LISÄÄ TIETOA
Materiaalit ja ohjeet Student Lifen sivuilta
jyu.fi/studentlife/ePortfolio
Sovellus on k...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

3

Compartilhar

Baixar para ler offline

Osaamisen tunnistaminen ja ePortfolio

Baixar para ler offline

Perusasioita portfoliotyöskentelystä, digitaalisesta portfoliosta ja osaamisen tunnistamisesta.

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Osaamisen tunnistaminen ja ePortfolio

 1. 1. EPORTFOLIO JA OMAN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Ilona Laakkonen
 2. 2. SUORITUKSISTA OSAAMISEEN • osaamisen kokonaisvaltainen hahmottaminen • opiskelijan toimijuus oman osaamisen kehittämisessä ja tavoitteiden asettamisessa • relevanssi sekä tulevan työelämän kannalta että opiskelijan itsensä kannalta • tietoisuus tahdosta, taidoista, mahdollisuuksista ja työelämästä Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 2
 3. 3. • oman osaamisen jäsentämisen työkalu • voidaan käyttää myös oppimis- tai kehittymisprosessin seuraamiseen • näytekansio, omien suoritusten ja vahvuuksien esittely PORTFOLIO ON Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 3
 4. 4. Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 4
 5. 5. EPORTFOLIO TUKEE OSAAMISEN KEHITTYMISTÄ Lähtötilanne: laaja- alainen koonti osaamisesta ja kokemuksesta Prosessi: osaamisen täydentämisen tarpeet ja opintojen suunnittelu Tavoite: työelämässä tarvittava osaaminen Tallenna työ-, opiskelu- ja harrastushistoriasi työportfolioon 1 Pohdi työelämätavoitteitasi ja tarvitsemaasi työelämäosaamista Osaaminen-välilehdellä 2 Käytä osaamismatriisia opintojesi suunnittelun apuvälineenä 3 Kerro osaamisestasi työnantajalle näyteportfolion avulla 4 Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 5
 6. 6. Työportfolio on oppijan oma, henkilökohtainen tila. Se on kokemusten tallentamisen ja kuvaamisen paikka, kasvava ja yksityinen arkisto. Aloita täältä, täydennä säännöllisesti! Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 6
 7. 7. Tavoitteenasettelutyökalu ja osaamismatriisi auttavat hahmottamaan työelämäosaamista, jäsentämään asiantuntijuutta ja kehittämään sitä suhteessa tavoitteisiin. Osaamismatriisissa voi kuvata omaa osaamistaan kullakin alueella: mitä se on ja miten se on kehittynyt. Arvioi osaamistasi suhteessa tavoitteisiin ja harjoittele sen kuvaamista. Käytä osaamismatriisia myös opintojen suunnittelun tukena! Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 7
 8. 8. Näyteportfoliot ovat ikkunoita työportfolion sisältöön. Ne tarjoavat mahdollisuuden koostaa ja esitellä osaamista ja kokemuksia esimerkiksi ohjauksen, arvioinnin tai työnhaun näkökulmasta. Näyteportfolio kertoo tarinasi muille – varmista, että siinä on punainen lanka! Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 8
 9. 9. Havainnollista ja kerrosta – ja tee näyteportfoliosta itsesi näköinen! Digitaalinen muoto mahdollistaa kerroksellisuuden ja sen, että osaamisesta ei tarvitse vain kertoa, siitä voi esittää näyttöjä. ePortfolio mahdollistaa kuvien, äänen, videoiden, linkkien ja visuaalisten esitysten liittämisen osaksi kokonaiskuvaa. Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 9
 10. 10. Esitelkää portfolioitanne toisillenne, antakaa ja pytäkää palautetta! ePortfolio toimii hyvin vertaisryhmätyöskentelyn pohjana. Se auttaa hahmottamaan osaamista kokonaisuutena, ja erilaiset tavat jäsentää osaamista nostavat esille kunkin vahvuuksia. Näyteportfolioiden esittely toisille antaa mahdollisuuden saada palautetta, suhteuttaa omaa osaamista muihin ja oppia siitä, millä tavoin asiantuntijuutta voi tehdä näkyväksi. Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 10
 11. 11. Ota väline haltuusi ja käytä sitä! Ei ole vain yhtä tapaa tehdä portfoliota. Samalla opit taitoja, joista on hyötyä myöhemminkin. ePortfolion rakenne ohjaa opiskelijaa työelämäosaamisen kehittämisessä. Joustavuus ja väljyys antavat mahdollisuuksia välineen käyttämiseen myös muihin oppimisen ja ohjauksen tarpeisiin ja erilaisissa konteksteissa. Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 11
 12. 12. OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA KUVAAMINEN Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 12
 13. 13. MITÄ OSAAMISTA TEILLÄ ON? Miettikää ryhmässä, mitä tulevassa ammatissanne tarvittavaa työelämäosaamista teillä jo on ja mistä se on peräisin. Keksikää yhdessä esimerkki kannaltanne relevantin työelämäosaamisen kehittymisestä 1. Opinnoissa 2. Harrastuksessa 3. Töissä Kirjoittakaa muistiin yksi-kaksi lausetta kustakin. Mikä osaaminen kehittyi, miten ja mitä siitä seurasi? Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 13
 14. 14. OSAAMISEN TUNNISTAMISEN MUISTILISTA Mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen • Perehdy siihen, millaisia mahdollisuuksia yliopisto, harjoittelu ja erilaiset työkokemukset antavat. Hae mahdollisuuksia kehittää vahvuuksiasi ja heikompia osa-alueita. Oma osaaminen, ominaisuudet ja vahvuudet • Työskentele itsenäisesti ja pohdi omia vahvuuksiasi suhteessa työelämän vaatimuksiin, pyydä palautetta, suhteuta sekä oman alan opiskelijoihin etä muiden alojen opiskelijoihin. Tietyssä tehtävässä (tavoite) tarvittava osaaminen • Tutustu työnantajiin ja strategioihin, juttele alalla toimivien kanssa, tutustu alumnitarinoihin. Omalla alalla vaadittava yleinen osaaminen • Lue oman alan kirjallisuutta ja lehtiä, tutustu asiantuntijuuteen, erikoistumisvaihtoehtoihin ja kehitysnäkymiin. Tutkinnossa vaadittava osaaminen • Lue opetussuunnitelmaa, tutkintovaatimuksia ja kurssien oppimistavoitteita. Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 14
 15. 15. OSAAMISEN KIRJAAMINEN TYÖPORTFOLIOSSA Kirjaa omat oppimiskokemuksesi, työkokemuksesi ja esim harrastukset, vapaaehtoistoiminta tai luottamustehtävät työportfolioon Kirjatessasi kokemuksia huomaa Taidot-välilehti – täällä voit rastittaa relevanteimmat osaamisalueet joita kokemus kehitti Kiinnitä huomiota myös siihen, miten kuvaat kokemuksiasi – jo tässä vaiheessa kannattaa pitää mielessä tekstin lopullinen yleisö, eli mahdollinen työnantaja Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 15
 16. 16. OSAAMISMATRIISISSA Tutustu työelämäosaamisen alueiden kuvauksiin (ohjeissa) ja mieti, mitkä taidot painottuvat erityisesti omalla alallasi ja mitä ne käytännön työssä voisivat tarkoittaa. Kirjaa osaamismatriisiin lyhyt kuvaus omasta osaamisestasi kullakin alueella. Erityisosaaminen –taulukossa on oman ammattialasi osaamista. Voit lisätä omia taitoja, esimerkiksi purkaa oman alasi asiantuntijuutta pienempiin osa-alueisiin. Tässä kannattaa pyytää apua ohjaajalta! Harjoittele osaamisen kuvaamista ja kirjaa osaamisesi matriisiin. Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 16
 17. 17. OSAAMISEN KUVAAMINEN ”Minulla on hyvät sosiaaliset taidot”- tämä lause ei vielä kanna 1. Voit linkittää väittämäsi työkokemukseen, opintoihin tai vaikkapa harrastuksiisi ”Tiimityö on minulle luontaista ja ole kehittänyt taitojani opinnoissani XXX projektissa, jossa …” 2. Voit konkretisoida osaamisen käytännön toiminnaksi Sosiaaliset taidot: olen hyvä kuuntelija; en kaihda hankalienkaan asioiden esille ottamista; olen hyvä selvittämään erimielisyyksiä; 3. Usein kannattaa antaa esimerkkejä siitä, miten taidot ovat kehittyneet eri kokemusten myötä. Esiintymistaidot: Olen oppinut jäsentämään selkeitä esityksiä, hyödyntämään teknologiaa esiintymiseni tukena. Saamani palautteen perusteella minusta on tullut selkeäsanainen ja rohkea puhuja. 4. Portfolio antaa mahdollisuuden tukea väitteitäsi myös eri tavoin, show and tell: Liitä mukaan työnäyte, joka kertoo kiinnostuksestasi ja asiantuntijuuden kehittymisestä, tai tue väitteitäsi vaikkapa saamallasi palautteella.Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 17
 18. 18. HARJOITUS Mieti jotakin sellaista tilannetta tai ongelmaa, jonka onnistuit ratkaisemaan tai jotakin taitoa, jossa olet mielestäsi kehittynyt. Kirjoita siitä lyhyt kuvaus STAR-tekniikalla: S - Situation – kuvaile tilanne T - Task – tavoite, haaste, ongelma A - Action - mitä teit, miten toimit R - Result – lopputulos; Reflect – mitä opit Jakakaa tarinanne kolmen hengen ryhmissä toisillenne. Antakaa toisillenne palautetta. Tallentakaa tarinanne hyödynnettäväksi portfoliossanne. Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 18
 19. 19. NÄYTEPORTFOLIO: IKKUNA OSAAMISEEN Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 19
 20. 20. tarinan, ”punaisen langan” kuka olen, millainen olen mitä olen tehnyt, mitä haluan tehdä tulevaisuudessa mitä osaan, miten kehitän osaamistani todisteita tarinalle eli näytteitä töistä, kokemuksista, vahvuuksista, kehittymisestä PORTFOLIO SISÄLTÄÄ Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 20
 21. 21. • ansioluettelo • työnäytteitä • arvioita työ- ja opiskelusuorituksista • todistuksia järjestötoiminnasta • materiaalia harrastustoiminnasta • suosittelijat Siinä missä ansioluettelo/CV on poikkileikkaus osaamisesta, portfolio kertoo ajassa etenevän, kerroksellisen tarinan osaamisen kehittymisestä ja identiteetistä. AMMATILLINEN PORTFOLIO VOI SISÄLTÄÄ Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 21
 22. 22. OSAAMISESTA KERTOMISEN PERUSKYSYMYKSET • Mitä kokonaisuuksia muodostuu, mikä on ydinosaamista ja mikä täydentää sitä • Mitä osaan suhteutettuna muihin saman alan ihmisiin? • Mitä oman alani ihmiset osaavat suhteessa muihin? • Erilaisia kuvauksia eri tarkoituksiin – kuka on yleisö ja mitä hän haluaa kuulla? • Miten vastaan työnantajan toiveisiin? • Miten voin osoittaa omaa osaamistani? Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 22
 23. 23. Asiantuntijuus riippuu aina kontekstista ja näkökulmasta - kokoa erilaisia näyteportfolioita eri osaamisalueistasi Tuoko pelkkä teksti persoonasi esiin? Lisää kuvia, videoita, äänitiedostoja Kerrosta tarinaasi! - Miten sinusta on tullut sinä? Mitä olet lukenut? Keneltä opit? Keiden kanssa teet työtä? Mikä sinua kiinnostaa? Millainen olet ihmisenä? Mikä on tekemisen tapasi? Tee näkyväksi osaamisesi, ei vain suorituksia. Mistä töistäsi olet ylpeä? Näytä, älä pelkästään kerro. MUUTAMA JUTTU VIELÄ Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 23
 24. 24. MITEN LIIKKEELLE? 1. Aloita kokoamalla työportfolioosi aiemmat tutkintosi, työkokemuksesi, harrastuksesi ja täkeimmät opintosi. Muista osaamisnäkökulma! 2. Tallenna ePortfolioosi myös sellaisia kurssi- ja projekitöitä, joista olet ylepä tai joita tehdessäsi koet oppineesi erityisen paljon (pysähdy miettimään, mitä) 3. Pohdi myös tulevaisuuden tavoitteitasi ja niissä tarvitsemaasi osaamista. 4. Pysähdy aika ajoin tarkastelemaan osaamismatriisiasi ja mieti, miten voit osaamistasi kehittää. Päivitä myös osaamiskuvauksia. Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 24
 25. 25. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LISÄÄ TIETOA Materiaalit ja ohjeet Student Lifen sivuilta jyu.fi/studentlife/ePortfolio Sovellus on käytössä Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksilla osoitteessa eportfolio.jyu.fi Jo käytössäsi ei ole portfolioympäristöä, kokoa oma portfoliosi esimerkiksi pilvipalveluiden avulla: tiedostot OneDriveen, GoogleDriveen tai Dropboxiin, ja niiden esittelemisen ja pohdinnan alustaksi esimerkiksi Wordpress tai Blogger, verkostoitumiseen LinkedIn, diaesityksille Slideshare jne. Syys 2015 ILONA LAAKKONEN 25
 • Tytti

  Dec. 8, 2019
 • TarjaSTolonen

  Oct. 14, 2018
 • simomooses

  Apr. 4, 2016

Perusasioita portfoliotyöskentelystä, digitaalisesta portfoliosta ja osaamisen tunnistamisesta.

Vistos

Vistos totais

1.652

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

114

Ações

Baixados

11

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

3

×