Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Antvorskov Skole, 3.11.2011: Web 2.0 i undervisningen(20)

Anúncio

Último(20)

Antvorskov Skole, 3.11.2011: Web 2.0 i undervisningen

 1. Faghæfte 48 • Informationssøgning og - indsamling • Produktion og formidling • Analyse • Kommunikation, videndeling og samarbejde (UVM, 2010)
 2. Digital kompetence Den brug og anvendelse af it som børn skal lære op igennem deres uddannelsesforløb kan karakteriseres som digital kompetence. Digital kompetence er mere end bare færdigheder, i brug af digitale redskaber. Det er en sammensat kompetence, som indebærer refleksion og holdninger til brugen. Digital kompetence er færdigheder, kundskaber og holdninger som alle behøver, for at kunne anvende digitale medier i forhold til læring og beherskelse i et moderne og teknologisk samfund (Erstad, 2005) ”Digital kompetence som svagt defineret begreb” (Martin, 2006) Fotos: Colourbox
 3. Fremtidens medarbejder Den selv-programmerende medarbejder oplærer sig i samarbejde med andre og tilpasser sig nye opgaver, processer i takt med teknologiens og samfundets forandringstakt øges (Castells, 2000). ”At lære at lære” ”Lige som man ikke skal på læsekursus hver gang der kommer en ny bog, skal man ikke på it- færdigheds-kursus hver gang der kommer noget nyt it. Man skal kunne ”læse” det nye selv, kunne reflektere over dets muligheder, samt kunne KOLON, nr. 2, 2011) formulere spørgsmål så man kan videndele og udvikle sammen med kolleger (og elever) og få Line Skov Hansen, relevant hjælp til at komme videre” (PIL, 2008: Projektmedarbejder, MIL University College Nordjylland 123). 2. Oplæg om web 2.0, Antvorskov Skole, 2011
 4. En kultur for videndeling • Det er godt at prøve ting af i praksis, uden at man måske på forhånd kender alle svarerne • Det er vigtigt at turde fejle • Det er vigtigt at dele ud af sin viden og erfaringer • Det er vigtigt at kunne spørge kollegaerne eller elever om gode råd • Det skal være okay at sige fra Fotos: Colourbox
 5. Modeller for vidensledelse Pædagogisk videnledelse kan på den ene side beskrives som et værktøj eller en metode, som læreren anvender til løsning af problemer, eller som en strategi til at organisere videndeling, og på den anden side kan videnledelse beskrives som en skoles kultur, hvor der som et naturligt element i undervisningen gives tid til dialog og dermed deling af viden blandt eleverne. (Levinsen og Sørensen, 2008:92) Modellerne findes både i PIL rapporten og i bogen skole 2.0.
 6. It og didaktik I bogen ”Didaktik 2.0 – lærermiddelkultur mellem tradition og innovation” præsenteres og analyseres 3 grundlæggende begreber for at forstå nødvendigheden af en didaktik 2.0: • eleverne som didaktiske designere • adgang til viden. • skolens web 2.0 praksisformer. (Gynther, 2010)
 7. Didaktik Didaktikken siges at have tre opgaver: analyse, planlægning og iscenesættelse af undervisning (Jank og Meyer, 2005: 99). ”..it bør integreres i fagene…og der bør sættes fokus på det faglige og pædagogiske udbytte af at anvende it i undervisningen. (Højhastighedskomiteen, januar, 2010) Didaktisk relationsmodel (Hiim og Hippe, 1997)
 8. værktøjer 1. Hvad kan dette værktøj? 2. Hvad giver det mulighed for? 3. Hvilken læring skal værktøjet understøtte? 4. Hvilke rammer kræver det for at bruge det? 5. Hvilke kompetencer kræver det for at bruge det? 6. Hvad er målet med at inddrage det i netop denne situation? ”Kunsten at prøve sig frem” ”Learning by doing” ”Refleksion i handling” Trial - error
 9. på Anvortskov Skole Oplæg: • Brug af web 2.0 teknologier i lærings- og undervisningssammenhæng • Hvordan kan man som skole dele viden og erfaringer om web 2.0 tjenester og værktøjer og brugen af disse i en undervisnings og læringssammenhæng? • Hvordan kan man inddrage både lærere og elever i dette?
 10. It-værktøjskassen
 11. Trædestene og milepæle • Aktiviteter november – januar ? • Hvem er tovholdere på skolen? • Hvad skal vores produkt være? • Hvordan inddrager vi kolleger og elever? • Hvordan formidler vi det videre? Hands on www.wordle.net www.vuvox.com www.voki.com www.glogster.com www.wikispaces.com http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/ http://www.ittorvet.dk
 12. Castells, Manuel: End og millenium Information age Economy, Society and Culture, 2000. Erstad, O. (2005): Digital kompetanse i skolen – en innføring. Universitetsforlaget, Oslo Gynther, K (2010): ”Didaktik 2.0”. Didaktik serien, Akademisk Forlag, København. Hiim, H. og Hippe E. (1997): ”Læring gennem oplevelse, forståelse og handling - En studiebog i didaktik.” . Forlaget Gyldendal. Levinsen, K. T. og Sørensen, B. H. (2008): It, faglig læring og pædagogisk videnledelse. Rapport vedr. Projekt It Læring 2006-2007, DPU/Gentofte Kommune Martin, A. (2006). A european framework for digital literacy. Digital Kompetanse, Nr. 02 . Sørensen, B. ; Audon, L. og Levinsen, K. (2010): Skole 2.0. Århus, Kapitel 9: Lærerens nye positioner, videndeling og videnledelse. Forlaget Klim
Anúncio