O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Zing me open social training 01

Hướng dẫn lập trình viết ứng dụng trên mạng xã hội Zing me

Thông tin chi tiết xem tại
http://developer.me.zing.vn/

Download config & sample files
http://code.google.com/p/zingmeapis/downloads/list

 • Entre para ver os comentários

Zing me open social training 01

 1. 1. Xây dựng ứng dụng Open Social trên Zing Me Nguyễn Thanh Tú tunt@vng.com.vn Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 1
 2. 2. Mô hình ho ạt động của Ứng dụng Open Social trên Zing Me A.1 JS API Gadget Gadget.io makeRequest() (OS App Front-End, rendered by (JSONP call) Shindig) B.1 JS API A.4 JSON Opensocial B.2 JS API Callback DataRequest Callback Sent() A.2 REST API GET/POST (OAuth Reserve Home server phone home) Zing me Shindig (OS App Back-End) Core Lib A.3 JSON Response App’s Data Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 2
 3. 3. Chu ẩnbị • Web server: Apache • Back-end: PHP. • Công cụ: – PDT hoặc Netbean – Firefox with Firebug add on. • Kiến thức: – HTML – JavaScript – PHP Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 4. 4. Cài đặt Web server • Download phiên bản XAMPP dành cho Window tại đây: http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html • Chạy chương trình để cài đặt XAMPP. Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 5. 5. Config Web server Copy file ZingMe_Traing_OpenSocialconfighosts đè lên C:WINDOWSsystem32driversetchosts Copy file ZingMe_Traing_OpenSocialconfighttpd-vhosts.conf đè lên C:xamppapacheconfextrahttpd-vhosts.conf Copy file ZingMe_Traing_OpenSocialconfigphp.ini đè lên C:xamppphpphp.ini Restart lại apache để các config có hiệu lực. Chạy XAMPP Control Panel (sau khi cài đặt sẽ có Icon ở ngoài Desktop) Chọn Stop, sau đó Start lại Apache Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 6. 6. Ch ạy thử các API • Chép 2 thư mục (app_test và testos) trong ZingMe_Traing_OpenSocialSample_Code vào C:xampphtdocs • Đăng nhập sandbox zing me: • Mở trình duyệt với địa chỉ: http://dev.me.zing.vn • Đăng nhập: các accout để test: chitdi1, chitdi2 , ..., chitdi9 mật khẩu giống như account. Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 7. 7. Ch ạy thử các API Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 8. 8. Ch ạy thử các API • Sau khi đã đăng nhập vào sandbox zing me, chạy URL http://testos.me.zing.vn (domain này virtual host ở: C:xampphtdocstestos) để chạy thử các API. Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 9. 9. Ch ạy Ứng dụng Open Social mẫu trên Sandbox của Zing Me Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 10. 10. Ứng dụng mẫu • Ứng dụng Trắc nghiệm trên Zing Me, viết theo chuẩn Open Social Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 10
 11. 11. Ứng dụng mẫu • Container: Cần có container để render ứng dụng. • Zing Me Container: http://dev.container.me.zing.vn Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 11
 12. 12. Zing Open Social APIs • Zing me API http://developer.me.zing.vn/download/ZingOsAPI_v1.3.doc • Java Script APIs – makeRequest() – embedFlash() – … • REST APIs – GET /social/rest/people/{guid}/@self – GET /social/rest/people/@me/@self – GET /social/rest/people/{guid}/@friends – POST /social/rest/activities/@me/@self/@app – POST /social/rest/mediaitems/@me/@self Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 12
 13. 13. Mô hình ho ạt động Zing me Container Home server makeRequest() Ứng dụng trắc nghiệm Lấy danh sách bạn bè Gadget trắc nghiệm OpenSocial PHP Client Danh sách bạn bè Zing me OpenSocial Provider Lấy danh sách bạn bè Nhận request, xử lý và trả kết quả về Client REST API Service Trả về danh sách bạn bè Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 13
 14. 14. HỎI ĐÁP Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 14
 15. 15. Liên hệ • Nguyễn Thanh Tú • Email: tunt@vng.com Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 15

×