O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ung Kommunikation Uppsala110915_slides

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 25 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Ung Kommunikation Uppsala110915_slides (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Ung Kommunikation Uppsala110915_slides

 1. 1. Ung kommunikation Linnéuniversitetet Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med KK-stiftelsen 2006-2011 Lennart Axelsson, Linnéuniversitetet
 2. 2. <ul><li>Samhälleliga förändringar </li></ul><ul><li>Framtidskompetenser </li></ul><ul><li>Pedagogiska konsekvenser </li></ul>Egna reflektioner
 3. 3. <ul><li>John Dewey </li></ul><ul><li>Maria Montessori </li></ul><ul><li>Célestin Freinet </li></ul><ul><li>Anne Bamford </li></ul><ul><li>Peter Gärdenfors </li></ul><ul><li>Ken Robinsson </li></ul>
 4. 4. Internet Hemsidor och informationssökning, e-post 90-tal 00-tal 10-tal Stationär
 5. 5. Internet 90-tal 00-tal 10-tal Stationär Bärbar Hemsidor och informationssökning, e-post Web 2.0
 6. 7. Internet 90-tal 00-tal 10-tal Stationär Bärbar Mobil Hemsidor och informationssökning, e-post Web 2.0 Appar
 7. 8. Förändrade medievanor ” Variationen är stor mellan olika grupper. Lågutbildade ägnar betydligt längre tid åt att lyssna på radio och tv än att använda internet i hemmet medan det motsatta gäller för högutbildade. Dessa sociala skillnader genomsyrar alla åldersgrupper.” ” Det är i åldersgruppen 15 – 44 år som de största förändringarna i medie-vanor kan noteras.” (Mediebarometern 2009, pressmeddelande)
 8. 10. Framtidskompetenser EU:s 8 nyckelkompetenser 21st-Century Skills <ul><li>Vara kritiskt tänkande och kunna lösa problem </li></ul><ul><li>Tolka och bearbeta information, vara källkritisk </li></ul><ul><li>Vara kreativ och kunna tänka nytt </li></ul><ul><li>Kommunicera, samarbeta och förstå olika perspektiv </li></ul><ul><li>Skapa mening och uttrycka på olika sätt </li></ul><ul><li>Navigera mellan olika uttrycksformer </li></ul>Digital kompetens Jan Hylén, Rektorsakademin
 9. 11. Framtidskompetenser <ul><li>Singapore </li></ul><ul><li>Hongkong </li></ul><ul><li>Bort från råplugg och mekaniskt drillande av faktakunskaper </li></ul><ul><li>Vikten av förståelse och inre motivation betonas </li></ul><ul><li>Elevernas och studenternas eget lärande lyfts fram, lära sig att lära </li></ul><ul><li>Stort inslag av kreativa ämnen </li></ul><ul><li>21st Century Skills </li></ul><ul><li>Digital teknik, viktig hävstång för att nå målen </li></ul>
 10. 12. Peter Gärdenfors, 2010 Information – Kunskap – Förståelse <ul><li>Informellt kontra organiserat lärande – vardag kontra skola </li></ul><ul><li>Att visa och berätta som grundformer av undervisning </li></ul>Motivation!
 11. 13. Digital kompetens? Teknik Pedagogik/didaktik Kommunikation Innovation Kreativitet Generella Specifika Gäller alla ämnen och kunskapsområden! Oavsett ålder och stadium! Ämne
 12. 14. Två olika sätt att läsa text (Kress, 1997, 2003) <ul><li>Digitala texter är inte linjära </li></ul><ul><li>Hyperlänkar och bilder styr innehållet </li></ul><ul><li>Texten underordnad bilden </li></ul>SVT, Bolibompa, 2010
 13. 15. Digital läsförmåga och datoranvändning (Eleverna och nätet, PISA 2009)
 14. 16. Anne Bamford
 15. 17. New literacies Multimodala berättelser Leranimationer Photostory Garageband (Lankshear & Knobel, New Literacies, 2003) Multimediabyrån
 16. 18. Att skriva sig till läsning Kungsgårdens skola, Sandviken
 17. 19. Fanfiction (Christina Olin-Scheller, 2010)
 18. 20. www.ungkommunikation.se www.ungkommunikation.blogg.se Matematik - augmented reality - mobilitet HitLab
 19. 21. Gapminder World Google Docs Omvärld.se
 20. 22. <ul><li>Överblick </li></ul><ul><li>Relevans </li></ul><ul><li>Sammanhang </li></ul><ul><li>Förståelse </li></ul>Marcelo Milrad
 21. 23. Algodoo, AV-Media Kronoberg
 22. 25. Changing Educational paradigms

Notas do Editor

 • ” I åldersgruppen 15 – 44 år noteras de största medieförändringarna
 • PISA 2009 Results: Students on Line Eleverna och nätet

×