O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Examen T6 1º de Bach.(2ª parte)

515 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Examen T6 1º de Bach.(2ª parte)

  1. 1. džĂŵĞŶ dϲ ϭǑ ĂĐŚ͘ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ^^ / ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ /͘ ͘^͘ ,ƵĞƌƚĂ ZŽƐĂƌŝŽEŽŵďƌĞ LJ ĂƉĞůůŝĚŽƐ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŶǑ ĚĞ ĨŽůŝŽƐ͗ͺͺͺͺͺ &ĞĐŚĂ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ +DOOD ODV UDPDV GH ODV VLJXLHQWHV IXQFLRQHV ௫ మ ିଵ ௫మ ଶି௫ మ ‫ݕ‬ൌ మ ‫ݕ‬ൌ ‫ݕ‬ൌ మ ௫ ାଵ ௫ିଵ ௫ ିଶ௫1RWDV • 1R VH SXHGH HVFULELU FRQ OiSL] VDOYR SDUD ODV JUiILFDV EROtJUDIR URMR QL XVDU WtSH[ (O XVR GH FXDOTXLHUD GH ORV WUHV DQXOD OD SUHJXQWD HQ GRQGH DSDUH]FDQ • +DEODU DQWHV GH TXH OD ~OWLPD SHUVRQD KDD HQWUHJDGR HO H[DPHQ VXSRQGUi XQ VXVSHQVR LQPHGLDWR HQ HO PLVPR • 1R VH SXHGH LQWHUFDPELDU PDWHULDO (O KDFHUOR VXSRQGUi XQ VXVSHQVR LQPHGLDWR HQ HO H[DPHQ • ෠ &DGD SUHJXQWD YDOH ͵Ԣ͵ SXQWRV

×