ไอโซโทป ไอโซโทน

Há 12 anos 23610 Visualizações

การค้นพบนิวตรอน

Há 12 anos 7792 Visualizações

การค้นพบโปรตอน

Há 12 anos 6583 Visualizações

การค้นพบอิเล็กตรอน

Há 12 anos 1119 Visualizações

แบบจำลองอะตอมทอมสัน

Há 12 anos 704 Visualizações

แบบจำลองอะตอมดอลตัน

Há 12 anos 768 Visualizações

โครงสร้างอะตอม

Há 12 anos 785 Visualizações