Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή
Próximos SlideShares
Ιστορία Στ' τάξης Επαναληπτικό (ενότητα Β)Ιστορία Στ' τάξης Επαναληπτικό (ενότητα Β)
Carregando em ... 3
1 de 1

Mais conteúdo relacionado

Mais de kostism(20)

Último(20)

Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή

  1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2: Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή Ἀλλ' ἐπεὶ τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν προσφερόμενος τοὺς πέριξ ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς, Πού βρίσκονταν και τι έκανε ο στόλος των εχθρών; Αλλά όταν ο στόλος των εχθρών, πλησιάζοντας στην Αττική από την πλευρά του Φαλήρου… πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν Ἰσθμόν. Σε ποια κίνηση σκέφτονταν να προχωρήσουν οι Πελοποννήσιοι; Ἔνθα δὴ ὁ Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο καὶ συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκιννον πραγματείαν. Τι έκανε ο Θεμιστοκλής εκείνη τη στιγμή; Ενώ λοιπόν έτσι είχε η κατάσταση… Ἦν δὲ τῷ μὲν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος, αἰχμάλωτος, εὔνους δὲ τῷ Θεμιστοκλεῖ καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ παιδαγωγός. Ποιος ήταν ο Σίκινος; Τοῦτον ἐκπέμπει πρὸς τὸν Ξέρξην κρύφα, κελεύσας λέγειν Πού τον έστειλε ο Θεμιστοκλής; ὅτι Θεμιστοκλῆς ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς αἱρούμενος τὰ βασιλέως ἐξαγγέλλει πρῶτος αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας, Τι τον διέταξε να πει; ότι ο Θεμιστοκλής … καὶ διακελεύεται ἐπιθέσθαι καὶ διαφθεῖραι τὴν ναυτικὴν δύναμιν και συμβουλεύει να… και να … ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεζῶν χωρὶς ὄντες Πότε; ενώ βρίσκονται σε σύγχυση χωρίς το πεζικό. Ταῦτα δ' ὁ Ξέρξης ὡς ἀπ' εὐνοίας λελεγμένα δεξάμενος, ἥσθη Πώς αντιμετώπισε ο Ξέρξης το μήνυμα που του έστειλε ο Θεμιστοκλής; καὶ εὐθὺς ἐξέφερε πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν νεῶν διακοσίαις ναυσὶν ἀναχθέντας ἤδη διαζῶσαι τὰς νήσους, Σε ποια κίνηση προχώρησε τελικά ο Ξέρξης; ὅπως ἐκφύγοι μηδεὶς τῶν πολεμίων. Με ποιον σκοπό; Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Θεμιστοκλῆς 12.2-6 (διασκευή)