O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
PENGAJIAN AM STPM & PENGAJIAN MALAYSIA
Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 1)
KONSEP NEGARA
Konsep Negara ada sempad...
PERLEMBAGAAN
Perlembagaan sumber undang-undang tertinggi
jadi panduan kepada pemerintah
beri perlindungan dan jaminan kepa...
memperoleh majoriti dua pertiga dari Dewan Rakyat dan
Dewan Negara dan perkenan Majlis Raja-Raja
memperoleh majoriti dua p...
Melalui Kuat Kuasa
Undang-Undang
lahir di Malaysia > Hari Malaysia
ibubapa lahir di Malaysia/pemastautin tetap
bapanya bek...
Dia perlu diberitahu sebab-sebab dia ditangkap oleh pihak
berkuasa
Jika dia ditangkap, dia berhak dibela oleh peguam
Dia t...
agama lain juga bebas diamalkan
5.KEDUDUKAN ISTIMEWA
Kedudukan Istimewa
Orang Melayu
Hak istimewa orang Melayu dalam perkh...
Kerajaan Persekutuan ada 3 peringkat kerajaan iaitu kerajaan
pusat,kerajaan negeri dan kerajaan tempatan
Demokrasi
Berparl...
Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (Siri 2)
STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
Struktur Pemerintahan
Kerajaan
Per...
Persidangan
parlimen( yang
pertama)
Sidang pertama dalam tempoh 120 hari selepas tarikh bubar
atau 90 hari selepas pilihan...
Tidak angkat sumpah dalam tempoh 3 bulan selepas dipilih
Tidak hadir sidang Dewan Negara selama 6 bulan berturut-turut
tan...
Keahlian Dewan
Rakyat
Berumur > 21 tahun
Warganegara Malaysia
Bermastautin di Malaysia
Sempurna akal
Hilang Kelayakan
jadi...
atas nasihat PM
Fungsi Kabinet Membuat dan menggubal dasar kerajaan
Member arahan bagi melaksanakan dasar
Menentukan dasar...
BIDANG KUASA
NEGERI
Hanya Kerajaan Negeri mempunyai kuasa terhadapnya
Dipanggil Senarai Negeri
BIDANGKUASA
PERSEKUTUAN +
N...
Dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-Undang dan
Kehakiman
MAHKAMAH ATASAN Mahkamah Persekutuan
Mahkamah Rayuan
Mahkama...
Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1(siri 3)
DEMOKRASI DAN PILIHAN RAYA
Pilihan raya Sistem demokrasi berparlimen mengadaka...
Mendaftar calon-calon yang bertanding
Memastikan calon memenuhi kelayakan yang ditetapkan
Menerima dan menyelidik rayuan t...
Calon pilihan raya
Syarat jadi calon
pilihan raya
Warganegara Malaysia
Umur > 21 tahun
Akal fikirannya sempurna
Tidak mufl...
Notis disiarkan dalam Warta Kerajaan yang mengandungi
keterangan hari penamaan calon dan hari pengundian
Hari penamaan cal...
Nota Ringkas Pengajian Am Penggal (siri 4)
TADBIR URUS NEGARA
Takrif Tadbir
Urus Negara
Yang Baik
Tatacara seorang menteri...
Senarai
Persekutuan/
Kuasa Mentadbir
Persekutuan
Hal ehwal luar negara
Pertahanan
Keselamatan dalam negara
Undang-undang s...
JENTERA PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
Jentera
Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
YDPA
Majlis Raja-Raja
Badan eksekutif
ka...
kerusi parlimen
YDPA melantik timbalan YDPA atas nasihat PM
YDPA melantik ahli kabinet atas nasihat PM
YDPA melantik ahli ...
Tidak boleh meninggalkan Malaysia tanpa izin Majlis Raja-
Raja lebih daripada 15 hari (lawatan tidak rasmi)
Tidak boleh me...
MAJLIS RAJA-RAJA
Ahli Majlis Raja-
Raja
Sultan 9 buah negeri beraja
Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan
Yang Dipertua Me...
Tujuan
Suruhanjaya
Perkhidmatan
Untuk kesaksamaan dalam hal ehwal pentadbiran awam
tanpa pengaruh politik
Pelantikan ahli
...
Tujuan
Suruhanjaya
Perkhidmatan
Pendidikan (SPP)
Memberi perkhidmatan yang adil dan berkesan
Melahirkan guru dan anngota y...
Fungsi Majlis
Angkatan Tentera
Mengawasi tatatertib angkatan tentera
Mengawasi pentadbiran angkatan tentera
Tujuan
Suruhan...
Pihak Berkuasa Tempatan dan Pihak Berkuasa Perbadanan
KETUA AUDIT NEGARA
Pelantikan Ketua
Audit Negara
Dilantik oleh YDPA ...
Setiausaha
Kabinet
Ketua Setiausaha Negara
Dia ialah Pegawai pentadbiran utama Jabatan Perdana
Menteri
Dia ialah Ketua Ter...
JABATAN PERDANA MENTERI
Fungsi Jabatan
Perdana Menteri
(JPM)
Bentuk dasar kerajaan
Menyelaraskan dasar kerajaan
Mengawal k...
Jenis-jenis
Kementerian
Kementerian yang beroperasi di peringkat Persekutuan
Kementerian yang beroperasi di peringkat Pers...
Pusat Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
Unit Perancang Ekonomi (UPE)
Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (UPP)
Unit Kerjasama ...
Menyelaraskan pelbagi projek pembangunan negara
Menganalisis kedudukan ekonomi negara atau
antarabangsa untuk dijadikan as...
Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 5)
JENTERA PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
Jentera
Pentadbiran
Kerajaan
Perseku...
untuk ambl alih tugas tertentu
supaya lebih bebas dalam hal pengurusan
supaya lebih bebas dalam hal kewangan
supaya boleh ...
Berkanun Mengurangkan birokrasi
Bermotifkan kebajikan
Untuk melibatkan diri dalam pembangunan sosioekonomi
Negara
Contoh B...
Belanjawan YDPA mengarahkan penyata anggaran pendapatan dan
perbelanjaan Persekutuan dibentangkan oleh Menteri
Kewangan di...
Pemerintah
Negeri
Di negeri beraja ialah sultan
Di Perlis ialah Yang diPertuan Besar
Di Sabah,Sarawak,Melaka,Pulau Pinang ...
Sistem
Pentadbiran
Kerajaan Negeri
Sultan/Yang Dipertua Negeri
Dewan Undangan Negeri
Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri/Kabi...
Sultan/YDP
Negeri
Tidak boleh berpolitik
Tidak boleh memegang jawatan berpendapatan
DEWAN UNDANGAN NEGERI
Dewan Undangan
N...
officio di Sabah
dan Sarawak
Tempohmasa
menjadi ahli MMK
Selama mana dibenarkan oleh sultan/YPN
Larangan
terhadap ahli
MMK...
KEW Negeri Menyediakan belanjawan Kerajaan Negeri
Memeriksa belanjawan tahunan negeri
Mengagihkan sumber kewangan kepada a...
Hasil lombong
Cukai perhutanan
Hasil tanah spt cukai parit dan tali air
Cukai Tak
Langsung
Hiburan
Hasil bukan cukai
Ekspo...
Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 6)
PERINGKAT PENTADBIRAN NEGERI DI MALAYSIA
Peringkat Pentadbiran Negeri di Seme...
Ketuanya ialah Pegawai Daerah
Pemanca Merupakan gelaran bagi ketua masyarakat
Menjadi ketua suku kaum
Bertanggungjawab kep...
Kuasa Kerajaan Negeri
terhadap Kerajaan
Tempatan
Mengawal sempadan
Mengawal status perbandaran
Melantik ahli majlis
Memeca...
Ketua Kerajaan
Tempatan
Ketua Majlis Bandaraya ialah Datuk Bandar
Ketua Majlis Perbandaran ialah Yang Dipertua Majlis
Ketu...
PENYELARASAN PENTADBIRAN
Antara Kerajaan
Persekutuan dengan
Kerajaan Negeri
Majlis Raja-Raja
Majlis Tanah Negara
Majlis Ke...
Persekutuan
Mengadakan perundingan antara Kerajaan
Persekutuan dengan Kerajaan Negeri berhubung
dengan penggunaan tanah
Kr...
MAJLIS PERHUTANAN NEGARA
Tujuan Majlis
Perhutanan Negara
Menyelaraskan dasar perhutanan
Menyelaraskan pentadbiran perhutan...
PENYELARASAN ANTARA KEMENTERIAN
Antara Kementerian Majlis Tindakan Negara
Majlis Perancang Negara
Majlis Keselamatan Negar...
Fungsinya Mengenalpasti isu yang mempengaruhi ekonomi
Mengenalpasti cabaran yang mempengaruhi ekon.
Memperkenalkan strateg...
Tujuan Penyelarasan
Pentadbiran
Menambah kecekapan dalam perkhidmatan awam
Menjimatkan sumber-sumber terhad
Mengelakkan pe...
TADBIR URUS NEGARA
KEPENTINGAN TADBIR URUS NEGARA YANG BAIK
Kepentingan tadbir
urus negara yang baik
Supaya rakyat memperc...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

de

Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 1 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 2 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 3 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 4 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 5 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 6 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 7 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 8 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 9 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 10 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 11 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 12 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 13 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 14 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 15 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 16 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 17 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 18 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 19 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 20 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 21 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 22 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 23 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 24 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 25 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 26 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 27 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 28 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 29 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 30 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 31 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 32 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 33 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 34 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 35 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 36 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 37 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 38 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 39 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 40 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 41 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 42 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 43 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 44 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 45 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 46 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 47 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 48 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 49 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 50 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 51 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 52 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 53 Nota Pengajian Am Penggal 1 Slide 54
Próximos SlideShares
Bab 1 sejarah awal negara (pengajian malaysia)
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

635 gostaram

Compartilhar

Baixar para ler offline

Nota Pengajian Am Penggal 1

Baixar para ler offline

Nota ringkas untuk kegunaan rakan2 Pra Universiti Penggal 1

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Nota Pengajian Am Penggal 1

 1. 1. PENGAJIAN AM STPM & PENGAJIAN MALAYSIA Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 1) KONSEP NEGARA Konsep Negara ada sempadan ada sistem pemerintahan ada rakyat/pemastautin tetap Sempadan negara yang beradaulat ada sempadan yang jelas sempadan membolehkan negara yang beradaulat ditadbir dengan sistematik sempadan menentukan bidangkuasa politik,ekonomi dan mobiliti sosial negara yang berdaulat Sistem pemerintahan komponen utama negara yang berdaulat ialah badan perundangan,badan eksekutif,dan badan kehakiman Rakyat persamaan bangsa,agama,budaya dan bahasa melahirkan semangat nasionalisme yang tinggi gagasan 1 Malaysia bertujuan satupadukan rakyat CIRI-CIRI NEGARA BERDAULAT Ciri-Ciri Negara Berdaulat merdeka berkuasa berwibawa beridentiti Merdeka bebas daripada belenggu penjajah bebas membuat keputusan Berkuasa sendiri berkuasa membuat keputusan perlembagaan membahagikan kuasa kepada 3 badan iaitu perundangan,eksekutif dan kehakiman setiap badan tidak boleh dipengaruhi atau dicampuri badan eksekutif dipilih melalui pilihanraya badan perundangan yang gubal undang-undang ialah Dewan Rakyat dan Dewan Negara, badan kehakiman menentukan hukuman ke atas pelanggaran undang-undang Berwibawa berupaya mempengaruhi dan menguasai rakyat memiliki kuasa politik yang stabil mampu menjamin keamanan dan keselamatan rakyat mempunyai kekuatan ekonomi mempunyai modal insan yang berkualiti ada perpaduan kaum Beridentiti sendiri contohnya Malaysia negara Islam sederhana Malaysia bersahabat dengan semua negara Malaysia berkecuali, tidak menyokong mana-mana blok kuasa besar asasnya ialah bendera,jata negara dan lagu kebangsaan
 2. 2. PERLEMBAGAAN Perlembagaan sumber undang-undang tertinggi jadi panduan kepada pemerintah beri perlindungan dan jaminan kepada rakyat perlembagaan bertulis/tidak bertulis ada ciri-ciri keluhuran ada sifat ketertinggiannya boleh dipinda tapi bersebab Perlembagaan Malaysia dokumen rasmi yang mengandungi segala peraturan menjadi panduan kepada kerajaan untuk mentadbir negara dan melaksanakan kuasa ada 15 bahagian,183 perkara peruntukkan kuasa kepada kerajaan persekutuan,negeri,tempatan perlembagaan bertulis Perlembagaan Bertulis kebal sukar dipinda undang-undang digubal di parlimen mahkamah ada kuasa untuk tafsir undang-undang dan melindungi perlembagaan contohnya perlembagaan Malaysia perlembagaan Malaysia ialah model Westminster dari Britain Keluhuran Perlembagaan bermaksud ketertinggian dan keagungan perlembagaan Ciri-Ciri Keluhuran Perlembagaan mengatasi kuasa YDPA mengatasi kuasa parlimen mengatasi kuasa Jemaah Menteri mengatasi mahkamah undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia adalah tidak sah dan terbatal undang-undang negeri mesti selaras dengan perlembagaan Malaysia mahkamah ada kuasa untuk batalkan akta yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia Ketertinggian Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia dianggap terbatal parlimen tidak boleh meluluskan undang-undang yang bercanggah mahkamah berkuasa membatalkan undang-undang yang bercanggah YDPA tidak boleh mengatasi perlembagaan Malaysia Sebab-Sebab Perlembagaan Boleh Dipinda memperoleh suara majoriti biasa dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara memperoleh majoriti dua pertiga dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara
 3. 3. memperoleh majoriti dua pertiga dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan perkenan Majlis Raja-Raja memperoleh majoriti dua pertiga dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan persetujuan Yang DiPertua Negeri jika di Sabah dan Sarawak Pindaan Perlembagaan Yang Perlu Perkenan Majlis Raja-Raja kewarganegaraan Akta Hasutan dan Kebebasan Bercakap Majlis Raja-Raja Raja dan Yang dipertua Negeri Bahasa Kebangsaan Kedudukan istimewa orang Melayu Kedudukan istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak Hak yang sah bagi kaum-kaum lain Kuasa perundangan Majlis Raja-Raja Pindaan Perlembagaan Negeri Perlu Perkenan Yang Dipertua (Sabah Dan Sarawak Kuasa Dewan Undangan Negeri Sabah.Sarawak Agama,bahasa,dan hak istimewa kaum Bumiputera Sabah,Sarawak Kuasa dan struktur Mahkamah Tinggi Borneo Pindaan Perlembagaan Negeri Yang Perlu Perkenan Sultan(Negeri Beraja)Ydpa(Negeri Tiada Raja) Dan Ydp(Sabah,Sarawak) Kedudukan sultan/YDP Negeri Kedaulatan sultan/YDP Negeri Kuasa pengampunan sultan/YDP negeri Keistimewaan Dewan Undangan Negeri Pindaan Perlembagaan Negeri Yang Perlu Persetujuan 2/3 Adun Sumpah/ikrar Bilangan kerusi dalam DUN Pemilihan DUN Pelantikan DUN PERUNTUKAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan Perlembagaan Persekutuan Kewarganegaraan hak asasi warganegara bahasa Melayu agama Islam kedudukan istimewa orang Melayu kedudukan istimewa Bumiputera Sabah & Sarawak 1.KEWARGANEGARAAN Jenis-jenis Kewarganegaraan kuat kuasa undang-undang pendaftaran isteri dan anak warganegara naturalisasi penggabungan wilayah Kewarganegaraan lahir di Malaysia < Hari Malaysia
 4. 4. Melalui Kuat Kuasa Undang-Undang lahir di Malaysia > Hari Malaysia ibubapa lahir di Malaysia/pemastautin tetap bapanya bekerja dengan kerajaan Malaysia di luar negara dan kelahiraannya di daftarkan dengann Pejabat Konsul Persekutuan atau didaftarkan dengan kerajaan Malaysia jika lahir di Sabah,Sarawak,Singapura dan Brunei dalam tempoh 1 tahun Kewarganegaraan Secara Pendaftaran ibu atau bapanya warganegara Malaysia,dia berumur < 21 tahun didaftarkan jadi warganegara suaminya warganegara Malaysia, jika isterinya ingin jadi warganegara Malaysia, dia mesti bermastaututin di Malaysia selama 2 tahun,kelakuan baik,masih berkahwin,perkahwinannya didaftarkan di Malaysia individu yang berumur 18 tahun atau lebih yang lahir di Malaysia sebelum Hari Merdeka,jika ingin jadi warganegara Malaysia mesti berpengetahuan dalam Bahasa Melayu,kelakuan baik,ingin tinggal tetap di Malaysia Kewarganegaraan Secara Naturalisasi/Masuka n untuk warganegara asing yang ingin jadi warganegara Malaysia mesti berumur > 21 tahun, telah tinggal tetap di Malaysia selama 10 tahun,kelakuan baik,tahu berbahasa Melayu Kewarganegaraan Secara Percantuman Wilayah mereka yang jadi warganegara Malaysia cara begini ialah penduduk Sabah,penduduk Sarawak,penduduk Singapura,penduduk United Kingdom dan tanah jajahannya serta pemastautin tetap di Sabah dan Sarawak Cara-Cara Penamatan Kewarganegaraan secara sukarela secara paksa Penamatan Kewarganegaraan Cara Sukarela umurnya > 21 tahun waras fikirannya tidak mahu jadi warganegara Malaysia Penamatan Kewarganegaraan Cara Paksa ada kerakyatan negara lain untuk warganegara cara masukan dan pendaftaran shj tidak setia kepada negara Malaysia derhaka kepada Malaysia ketika peperangan derhaka ketika berniaga menjalankan aktiviti dengan musuh Malaysia dipenjara > 12 bulan didenda >RM5000 tinggal di negara lain > 5 tahun secara berterusan tinggal di negara asing tetapi mendaftar dengan Pejabat konsulat Persekutuan 2.HAK ASASI WARGANEGARA MALAYSIA Hak Asasi Warganegara Malaysia Dia tidak boleh dibunuh kecuali menurut undang-undang Dia tidak boleh ditahan polis > 24 jam jika tiada perintah tahanan daripada majistret/pegawai daerah
 5. 5. Dia perlu diberitahu sebab-sebab dia ditangkap oleh pihak berkuasa Jika dia ditangkap, dia berhak dibela oleh peguam Dia tidak boleh dijadikan hamba abdi Dia boleh diberi kerja paksa mengikut undang-undang Dia berhak mendapat perlindungan undang-undang Jika dia dibebaskan,dia tidak boleh didakwa atas kesalahan yang sama Dia berhak memohon harbeas corpus jika dia ditahan secara tidak sah Dia berhak menikmati kesamarataan Dia tidak boleh didiskriminasikan dari segi agama, keturunan, tempat lahir atau jantina Dia bebas bergerak di mana-mana bahagian Malaysia Dia berhak bermastautin di mana-mana bahagian Malaysia Dia bebas bercakap Dia bebas berhimpun secara aman Dia bebas menubuhkan persatuan Dia bebas beragama Dia bebas memiliki harta Sekatan-Sekatan Terhadap Kebebasan Hak Asasi Kerajaan berkuasa untuk menahan dan menghukum sesiapa yang mengancam keselamatan negara (undang-undang subversif) Kerajaan berkuasa untuk mengenakan perintah berkurung dan menembak serta membunuh sesiapa yang mengingkari undang-undang darurat tanpa perbicaraan (Undang-undang Darurat) Para pelajar dilarang bergerak aktif dalam politik (Akta Universiti dan Kolej Universiti) Tidak boleh membocorkan rahsia kerajaan(Akta Rahsia Rasmi) Badan-badan penerbitan dan media elektronik tiada kebebasan untuk membangkitkan isu-isu sensitive yang boleh mengancam keselamatan negara (Akta Mesin Cetak dan Penerbitan) Rakyat dilarang menabur fitnah dan membangkitkan isu sensitif, iaitu hak istimewa orang Melayu,bahasa,kuasa raja dan kewarganegaraan Berkuasa untuk mengawal kemasukan rakyat dari Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak (Hak Istimewa Sabah dan Sarawak) 3.BAHASA MELAYU Bahasa Melayu Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara tetapi bahasa lain bebas digunakan 4.AGAMA ISLAM Agama Islam Agama Islam ialah agama persekutuan/agama rasmi tetapi
 6. 6. agama lain juga bebas diamalkan 5.KEDUDUKAN ISTIMEWA Kedudukan Istimewa Orang Melayu Hak istimewa orang Melayu dalam perkhidmatan awam,biasiswa,permit,kuota,ekonomi dan pendidikan adalah di bawah YDPA tetapi kaum bukan Melayu mendapat perlindungan sewajarnya Kedudukan Istimewa Bumiputera Sabah,Sarawak Hak istimewa orang Melayu dalam perkhidmatan awam,biasiswa,permit,kuota,ekonomi dan pendidikan adalah di bawah YDPA tetapi kaum bukan Melayu mendapat perlindungan sewajarnya KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN Kepentingan Perlembagaan Keamanan perpaduan kestabilan politik kestabilan sosial Keamanan Hak yang sama kepada semua warganegara Hak asasi dijamin Warganegara bebas berpersatuan,beragama dan memiliki harta Perpaduan Perlembagaan digubal berdasarkan kontrak sosial yang dipersetujui oleh semua kaum Bahasa,agama,pemerintahan beraja,kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak dipersetujui bersama Agama islam ialah agama persekutuan/agama rasmi tetapi agama lain bebas diamalkan Kestabilan politik/sosial Perlembagaan menjadi panduan untuk memerintah Malaysia supaya pentadbiran cekap,jujur,adil,telus dan licin SISTEM & STRUKTUR PEMERINTAHAN MALAYSIA YDPA- Badan eksekutif-PM dan kabinet Badan perundangan-parlimen Badan kehakiman-mahkamah SISTEM PEMERINTAHAN Malaysia ialah sebuah negara persekutuan Ketua negara ialah YDPA Sistem pemerintahan ialah demokrasi berparlimen Agama Islam ialah agama rasmi Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan YDPA berada di kemuncak Badan Perundangan,Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman Negara Persekutuan Ialah negara yang ada pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan(kerajaan pusat) dan Kerajaan Negeri Kedua-dua kerajaan mentadbir negara berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia Perlembagaan Malaysia memperuntukkan kuasa pemerintahan berdasarkan Senarai Negeri, Senarai Persekutuan dan Senarai Bersama
 7. 7. Kerajaan Persekutuan ada 3 peringkat kerajaan iaitu kerajaan pusat,kerajaan negeri dan kerajaan tempatan Demokrasi Berparlimen Maksudnya pemerintahan secara perwakilan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya Sistem ini berasaskan konsep Raja Berlembagaan,yakni YDPA sebagai ketua negara Kuasa diagihkan antara 3 komponen utama pemerintahan iaitu Badan Perundangan,Badan Kehakiman dan Badan Eksekutif Kerajaan diketuai oleh Perdana Menteri yang dipilih daripada parti yang mendapat majoriti dalam pilihan raya umum Perdana Menteri menjalankan kuasa eksekutif dengan dibantu oleh kabinet atau Jemaah Menteri yang dipilih daripada kalangan ahli Parlimen/ bukan Raja Berperlembagaan Ketua negara persekutuan Hanya boleh didakwa di Mahkamah Khas Raja Permaisuri Agong menduduki tempat kedua selepas YDPA Berkuasa dalam memelihara adat istiadat orang Melayu Mengetuai pentadbiran agama Islam di negeri baginda Ketua agama Islam di Pulau Pinang,Sabah,Sarawak dan Wilayah Persekutuan Kuasa pemerintahan terletak di tangan YDPA tetapi kuasa eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya Kuasa setakat diperuntukkan oleh Perlembagaan Menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dengan kuasanya dilaksanakan oleh Majlis Angkatan Tentera Mengisytiharkan darurat apabila keselamatan negara terancam Memperkenankan rang undang-undang yang digubal di Parlimen sebelum menjadi undang-undang yang sah Kuasa Budibicara YDPA Melantik Perdana Menteri Memperkenan atau tidak permintaan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen Meminta mesyuarat Raja-Raja Melayu diadakan bagi membincangkan perkara berkaitan dengan kedudukan,keistimewaan dan kehormatan Raja-Raja Melayu
 8. 8. Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (Siri 2) STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Struktur Pemerintahan Kerajaan Persekutuan/Pengagihan Kuasa Badan perundangan Badan pelaksana pentadbiran Badan kehakiman BADAN PERUNDANGAN/LEGISLATIF Badan Perundangan/Legisl atif Parlimen (badan perundangan persekutuan) Dewan Undangan Negeri (badan perundangan negeri) Parlimen ialah badan perundangan yang tertinggi Tanggungjawab badan perundangan Tanggungjawabnya ialah menggubal dan meluluskan undang- un dang. Undang-undang persekutuan yang diluluskan melalui YDPA,Dewan Rakyat,Dewan Negara Bidangkuasanya Bidangkuasanya terbahagi kepada 3 komponen iaitu Senarai Persekutuan,Senarai Negeri,Senarai Bersama Komponen Parlimen Yang diPertuan Agong Dewan Rakyat Dewan Negara Fungsi Parlimen Bahaskan hal ehwal kerajaan dan negara Bahaskan belanjawan negara Bahaskan rang undang-undang Bahaskan pindaan undang-undang Mengawal kewangan kerajaan (cukai dan kadar) Menjadi forum kritikan rakyat tentang dasar dan tin dakan kerajaan Membenarkan badan perundangan negeri membuat undang- undang negeri Keistimewaan parlimen Prosiding di parlimen tidak boleh dipersoalkan Prosiding di parlimen tidak boleh didakwa Berkuasa membuat peraturan Dewan Berkuasa menghukum ahli Dewan yang melanggar peraturan Dewan Pentadbiran parlimen Jawatankuasa Pemilih memilih ahli untuk Jawatankuasa Dewan Jawatankuasa Hak & Kebebaasan pertimbangkan perkara yang dikemukakan oleh Dewan dan kepentingan ahli Dewan Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat pertimbangkan peraturan dan mesyuarat Majlis Dewan Jawatankuasa Dewan menjadi penasihat kepada Yang diPertua Dewan demi kemudahan dan keselesaan ahli dewan Jawatankuasa kira-Kira Wang Negara memeriksa kira-kira badan pentadbiran dan mengurus wang negeri yang dibentangkan dalam Majlis Dewan
 9. 9. Persidangan parlimen( yang pertama) Sidang pertama dalam tempoh 120 hari selepas tarikh bubar atau 90 hari selepas pilihanraya atau 160 hari dari tarikh siding sebelum dewan bubar Sidang pertama mengandungi titah ucapan YDPA,perancangan takwim selama 5 penggal Kalendar sidang ditentukan oleh Perdana Menteri Melantik Yang diPertua Dewan Ahli dewan angkat sumpah Komponen Parlimen Yang diPertuan Agong Dewan Rakyat Dewan Negara Fungsi Yang diPertuan Agong Memanggil parlimen bersidang dalam tempoh masa 6 bulan dengan sidang sebelumnya Memperkankan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebelum diwartakan dan dikuatkuasakan. Jika tidak diperkenankan YDPA dalam masa 30 hari,rang undang-undang akan dianggap sudah diperkenankan. Rang undang-undang akan menjadi undang-undang dan diwartakan setelah Penyimpan Besar Raja-Raja mengenakan Cop Mohor Besar atas perintah YDPA Mempersetujui pembubaran atau memberhentikan persidangan parlimen (berhak tidak ikut nasihat Perdana Menteri) Memberi ucapan dan merasmikan pembukaan parlimen sahaja (YDPA tidak mengikuti persidangan parlimen) Dewan Negara Juga dipanggil Senat Ahlinya dikenali sebagai Senator Fungsi Dewan Negara Membahaskan rang undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Rakyat Menangguhkan rang undang-undang( kewangan 30 hari,bukan kewangan 1 tahun) yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat tetapi tiada kuasa menolaknya M enyemak dan meluluskan rang undang-undang Tiada kuasa mengusulkan rang undang-undang kewangan Berkuasa menambah atau mengurangkan bilangan ahli dewan Keahlian Dewan Negara Berumur > 30 tahun Warganegara Malaysia Bermastautin di Malaysia Sempurna akal Hilang kelayakan sebagai ahli Dewan Negara Memperoleh kewarganegaraan asing Tidak waras Bankrap/muflis Memegang jawatan bergaji dalam perkhidmatan awam Dipenjarakan > 1 tahun tanpa pengampunan Didenda > RM2000 tanpa pengampunan Tidak hantar penyata perbelanjaan pilihan raya dalam tempoh 31 hari dari tarikh keputusan rasmi
 10. 10. Tidak angkat sumpah dalam tempoh 3 bulan selepas dipilih Tidak hadir sidang Dewan Negara selama 6 bulan berturut-turut tanpa izin Speaker Keanggotaan Dewan Negara/Senat Ahlinya dipanggil Senator Jumlahnya 70 orang 26 daripada jumlah ialah 2 oarang wakil bagi setiap negeri dan Kuala Lumpur manakala satu masing-masing untuk Labuan dan Putrajaya 44 daripada dilantik oleh YDPA.Mereka ini cemerlang dalam perkhidmatan awam/bidang-bidang lain/khidmat masyarakat/mewakili kaum dan golongan minoriti Tempoh jadi senator ialah selama 3 tahun sepenggal dan maksimum 6 tahun( 2 penggal) Tempoh jawatan tidak terjejas walaupun parlimen bubar Senator yang dilantik kerana ganti yang bercuti atau meninggal dunia tempoh nya mengikut bakinya sahaja Speaker DewanNegara Dipilih dalam kalangan ahli sidang Dewan Mempengerusikan Dewan Memastikan ahli Dewan patuh tatatertib Dewan Menjadi jurucakap Dewan Mengenakan tindakan disiplin terhadap ahli Dewan yang tidak patuhi tatatertib Menerima/menolak solan ahli Dewan Menangguhkan sidang Dewan Menyingkir ahli sidang Dewan Timbalan Speaker Melaksanakan tugas Speaker yang tidak dapat hadir Setiausaha Dewan Mengendalikan pentadbiran Dewan Negara Dewan Rakyat Tempat wakil rakyat mendapat pembelaan bagi masyarakatnya Parti yang menang undi majoriti dalam pilihanraya umum akan membentuk kerajaan Pemimpin parti politik yang dapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat akan dilantik sebagai Perdana Menteri Jika PM hilang suara terbanyak Dewan Rakyat,maka PM kena letak jawatan Fungsi Dewan Rakyat Menggubal rang undang-undang Membahaskan rang undang-undang Membahaskan dasar-dasar kerajaan Membahaskan masalah rakyat Mencapai kata pemutus berhubung undang-undang kewangan Mengkaji semula rang undang-undang yang ditangguhkan oleh Dewan Negara Hanya Dewan Rakyat yang meluluskan rang undang-undang kewangan sebelum dipersembahkan kepada Yang diPertuan Agong
 11. 11. Keahlian Dewan Rakyat Berumur > 21 tahun Warganegara Malaysia Bermastautin di Malaysia Sempurna akal Hilang Kelayakan jadi ahli Dewan Rakyat Memperoleh kewarganegaraan asing Tidak waras Bankrap/muflis Memegang jawatan bergaji dalam perkhidmatan awam Dipenjarakan > 1 tahun tanpa pengampunan Didenda > RM2000 tanpa pengampunan Tidak hantar penyata perbelanjaan pilihan raya dalam tempoh 31 hari dari tarikh keputusan rasmi Tidak angkat sumpah dalam tempoh 3 bulan selepas dipilih Tidak hadir sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan berturut-turut tanpa izin Speaker Speaker Dewan Rakyat Dipilih dalam kalangan ahli sidang Dewan Mempengerusikan Dewan Memastikan ahli Dewan patuh tatatertib Dewan Menjadi jurucakap Dewan Mengenakan tindakan disiplin terhadap ahli Dewan yang tidak patuhi tatatertib Menerima/menolak solan ahli Dewan Menangguhkan sidang Dewan Menyingkir ahli sidang Dewan Timbalan Speaker Dewan Rakyat Melaksanakan tugas Speaker yang tidak dapat hadir Setiausaha Dewan Rakyat Mengendalikan pentadbiran Dewan Negara BADAN PELAKSANA/EKSEKUTIF Badan Pelaksana Kuasa membuat dasar kerajaan dan melaksanakannnya Kuasa eksekutif terletak pada YDPA. Kuasa tersebut boleh dijalankan oleh baginda atau jemaah menteri atau mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh kabinet Parlimen boleh dengan kuasa undang-undang memberi kuasa eksekutif kepada orang lain mengikut peruntukan Perlembagaan Kabinet/Jemaah Menteri Badan yang menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh YDPA Merupakan badan tertinggi untuk membentuk dasar kerajaan Malaysia Kabinet memberi arahan yang dilaksanakan oleh jentera pentadbiran Kerajaan Persekutuan Kabinet bertanggungjawab kepada parlimen,jika PM dapat undi tidak percaya,seluruh jemaah menteri turut meletak jawatan Parti yang mendapat undi majoriti Dewan Rakyat akan membentuk barisan kabinet YDPA akan melantik Timbalan Perdana Menteri dan menteri lain
 12. 12. atas nasihat PM Fungsi Kabinet Membuat dan menggubal dasar kerajaan Member arahan bagi melaksanakan dasar Menentukan dasar kerajaan Mengatasi masalah kecemasan rakyat dan negara Ahli Kabinet Diterajui oleh PM dan Timbalan PM Mesyuarat diadakan sekali seminggu pada hari Rabu secara tertutup Setiausaha Kabinet Ketua Setiausaha Negara akan menjadi setiausaha Kabinet Jawatankuasa Tetap Kaji sesuatu perkara sebelum diputuskan oleh Kabinet Contohnya Jawatankuasa Perjawatan Mengkaji Keselamatan Jalan Raya Jawatankuasa Khas/Sementara Kaji sesuatu perkara sebelum diputuskan oleh Kabinet Jabatan Perdana Menteri Menyelaraskan dasar kerajaan persekutuan Menentukan corak kepimpinan negara Menentukan pelaksanaan dasar kerajaan secara cekap dan berkesan melalui kementerian Diketuai oleh PM Dibantu oleh Menteri Kabinet PM dilantik oleh YDPA Organisasi di bawah Jabatan PM Majlis Pembangunan Negara Majlis Perancangan Negara Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perangkaan Negara Jabatan Audit Negara Jabatan Peguam Negara Badan Pencegah Rasuah Jabatan Perpaduan Negara Agensi-agensi pusat KEMENTERIAN,JABATA N Melaksanakan tugas eksekutif kerajaan pusat Biasanya menteri yang tidak mengetuai mana-mana kementerian dikenali sebagai Menteri Tanpa Berfortfolio JENIS-JENIS KEMENTERIAN Kementerian yang beroperasi di peringkat persekutuan sahaj seperti Kementerian Luar Negara,Kementerian Pertahanan,Kementerian Pengangkutan,Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian yang beroperasi di peringkat persekutuan dan negeri seperti Kementerian Pelajaran,Kementerian Kesihatan TUGAS KEMENTERIAN Gubal dasar kerajaan Merancang rancangan pembangunan Menyelaras rancangan pembangunan BIDANGKUASA PERSEKUTUAN Hanya Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya Dipanggil Senarai Persekutuan
 13. 13. BIDANG KUASA NEGERI Hanya Kerajaan Negeri mempunyai kuasa terhadapnya Dipanggil Senarai Negeri BIDANGKUASA PERSEKUTUAN + NEGERI Hanya Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mempunyai kuasa terhadapnya Dipanggil Senarai Bersama BIDANG KEHAKIMAN/JUDISIARI KEBEBASAN BADAN KEHAKIMAN Tidak memihak kepada sesiapa Mempunyai kebebasan yang tersendiri Tidak dikenakan kawalan oleh Badan Perundangan /pihak eksekutif Hakim tidak boleh dipecat kecuali kerana perkara 125(3) Kelakuan hakim tidak boleh dibincangkan dalam parlimen kecuali usul daripada ahli parlimen Maksimum umur jadi hakim ialah 65 tahun atau 66 tahun FUNGSI BADAN KEHAKIMAN Memastikan Perlembagaan Persekutuan dipatuhi dan ditegakkan mengikut peruntukan undang-undang KUASA BADAN KEHAKIMAN Sebagai pengadil Mahkamah Atasan Mahkamah Rendah Mendengar dan dan menentukan perkara sivil yang berkaitan dengan saman-lazimnya perlukan affidavit Mendengar dan menentukan perkara jenayah yang melibatkan kanun kesiksaan Menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan dan Badan Pelaksana Berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri KUASA MAHKAMAH Melaksanakan tugas kehakiman Mentafsir perlembagaan negara Mentafsir undang-undang Mengistiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Mengistiharkan bahawa sesuatu tindakan kerajaan adalah tidak sah di sisi undang-undang Tidak boleh panda undang-undang SISTEM MAHKAMAH Disusun ikut hierarki pyramid Individu yang tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi PELANTIKAN HAKIM Dilantik oleh YDPA dengan nasihat PM Urusan pelantikan,kenaikan pangkat dan pelucutan jawatan mereka di bawah kuasa YDPA Hakim tidak dibenarkan berpolitik untuk melindungi hakim daripada pengaruh politik PEGUAM NEGARA Penasihat undang-undang kerajaan Menjadi pendakwa raya bagi kerajaan Menjadi peguam bela bagi kerajaan
 14. 14. Dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-Undang dan Kehakiman MAHKAMAH ATASAN Mahkamah Persekutuan Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi Malaya Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak Mahkamah Khas MAHKAMAH RENDAH Mahkamah Majistret Mahkamah Sesyen Mahkamah Syariah Mahkamah Kanak-Kanak Mahkamah Penghulu Mahkamah Anak Negeri KETUA KEHAKIMAN Ketua Hakim Negara BIDANGKUASA MAHKAMAH PERSEKUTUAN Meluluskan rang undang-undang yang digubal oleh Parlimen atau Badan Perundangan Negeri BIDANGKUASA MAHKAMAH TINGGI Semua kes yang melibatkan hukuman mati Melebihi kuasa mahkamah rendah BIDANGKUASA MAHKAMAH SESYEN Semua kes yang tidak melibatkan hukuman mati Denda antara RM25000 hingga RM100,000 BIDANGKUASA MAHKAMAH MAJISTRET Semua kes yang < penjara 5 tahun Denda RM10000 Kes awam (RM25000) BIDANGKUASA MAHKAMAH KANAK2 Melibatkan pesalah remaja (<18 tahun) BIDANGKUASA MAHKAMAH PENGHULU Kes sivil yang nilainya tidak melebihi RM50 Kes jenayah yang dendanya tidak melebihi RM25 BIDANGKUASA MAHKAMAH ADAT NEGERI Kes-kes yang melibatkan kesalahan melanggar undang-undang adat
 15. 15. Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1(siri 3) DEMOKRASI DAN PILIHAN RAYA Pilihan raya Sistem demokrasi berparlimen mengadakan proses pilihan raya yang memberi kuasa kepada parti politik yang menang bilangan kerusi terbanyak dalam pilihan raya umum untuk memerintah negara Tujuan pilihan raya Memilih wakil rakyat di Parlimen untuk memerintah negara Memilih wakil rakyat di DUN untuk memerintah negeri Tempoh pilihan raya Diadakan setiap 5 tahun Diadakan sebelum 5 tahun tamat apabila YDPA membubarkan Parlimen atas cadangan PM Sejarah pilihan raya Kawasan pilihan raya berubah dari masa ke masa disebabkan pertambahan penduduk Pilihan raya pertama pada tahun 1951 untuk Majlis Perandaran Pulau Pinang 1952- pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, Perikatan menang 9/12 kerusi Pilihan raya umum pertama pada 1955,Perikatan menang 51/52 kerusi.Isu yang digunakan ialah kemerdekaan dan perpaduan kaum Pilihan raya 1959 dan 1969-isunya ialah perkauman Pilihan raya 1964 dan 1974-isunya ialah kestabilan politik Faktor yang menentukan kemenangan Ketokohan calon Kekuatan parti politik Dasar parti Kerajaan yang memerintah Sikap pengundi SURUHANJAYA PILIHAN RAYA(SPR) Tujuan SPR Memelihara, menyelia dan mengekalkan proses demokrasi negara melalui pilihan raya yang adil Memastikan rakyat dapat memilih wakil mereka melalui pengundian Peranan SPR Mendaftar pemilih sepanjang tahun Menyemak daftar nama pemilih sepanjang tahun Mengadakan pilihan raya kecil kerana ada kekosongan kerusi Mengkaji semula bahagian pilihan raya Menyempadankan semula bahagian pilihan raya sekurang-kurangnya dalam tempoh 8 tahun dan maksimumnya 10 tahun
 16. 16. Mendaftar calon-calon yang bertanding Memastikan calon memenuhi kelayakan yang ditetapkan Menerima dan menyelidik rayuan tentang keputusan pilihan raya untuk memastikan kelancaran perjalanan pilihan raya Keanggotaan SPR Ahli SPR dilantik oleh YDPA selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Anggotanya ialah Pengerusi,Timbalan Pengerusi,5 orang lain Urus setia SPR Pusat pentadbiran SPR Melaksanakan semua fungsi,dasar dan keputusan SPR Ahli Urusetia SPR Seorang setiausaha sebagai ketua pentadbir Pegawai pilihan raya negeri yang menjadi ketua pejabat pilihan raya negeri Kakitangan urus setia Syarat jadi ahli SPR Umur < daripada 65 tahun Tidak muflis Tidak pegang jawatan bergaji yang lain Bukan ahli parti politik Bukan wakil Parlimen Bukan ahli DUN ELEMEN PENTING PILIHAN RAYA Peraturan pilihan raya Parti politik yang memperoleh undi majoriti di Parlimen atau DUN akan membentuk kerajaan Undang-undang dan peraturan berkaitan urusan pilihan raya telah diwujudkan untuk memastikan pelaksanaan dan perjalanan pilihan raya yang baik dan lancar Pengundi Membuang 2 kertas undi (parlimen dan DUN) kecuali Wilayah Persekutuan Kelayakan jadi pengundi Warganegara Malaysia Umur > 25 tahun Telah berdaftar dengan SPR dalam daftar pemilih Bermastautin di bahagian pilihan raya Tidak hilang kelayakan Undi pos Bermastautin di luar kawasan pilihan raya Sebab-sebab undi pos Anggota perkhidmatan awam (isteri & suami) yang bertugas di luar negara Pegawai SPR yang bertugas pada hari pengundian Anggota polis (ditetapkan oleh undang-undang) Pegawai tentera yang bertugas di belantara Pelajar-pelajar (suami-isteri) yang belajar di luar negara semasa pilihan raya
 17. 17. Calon pilihan raya Syarat jadi calon pilihan raya Warganegara Malaysia Umur > 21 tahun Akal fikirannya sempurna Tidak muflis Tidak pernah dipenjarakan > 12 bulan Tidak pernah didenda RM2000 ke atas Tiada kerakyatan asing Bermastautin di negeri tempat dia bertanding untuk kerusi DUN Tidak boleh pegang jawatan berpendapatan seperti kakitangan awam dll Mengemukakan penyata perbelanjaan dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan Bahagian pilihan raya Penentuan bahagian pilihan raya berpandukan undang- undang Penentuan bahagian pilihan raya bergantung pada jumlah penduduk dan keluasan kawasan berkenaan Persempadan semula bahagian pilihan raya dalam tempoh 8 tahun (min) dan 10 tahun (max) Tempoh pelaksanaan pilihan raya Diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Parlimen dan DUN di Semenjung dan 90 hari di Sabah- Sarawak Pilihanraya kecil diadakan dalam tempoh 60 hari Sebab pilihan raya kecil /kekosongan luar jangka Kematian Peletakan jawatan Pelucutan keahlian Pilihan raya kecil kerana kekosongan luar jangka Tidak perlu diadakan jika berlaku dua tahun sebelum tamatnya tempoh DUN PERJALANAN PILIHAN RAYA Sebelum hari pengundian Notis pemberitahuan pendaftaran nama pemilih akan diwartakan oleh SPR Pendaftaran nama oleh pengundi baharu Pendaftaran kepada Pegawai Pendaftar jika pengundi lama ingin berpindah ke kawasan pilihan raya lain Semakan semula daftar pengundi untuk kemaskini butir pengundi dan tempat pilihan raya Parlimen dibubarkan oleh YDPA DUN dibubarkan oleh Sultan/YDP Negeri SPR keluarkan writ pilihan raya
 18. 18. Notis disiarkan dalam Warta Kerajaan yang mengandungi keterangan hari penamaan calon dan hari pengundian Hari penamaan calon ditetapkan dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi di pusat penamaan seperti majlis perbandaran,dewan serbaguna,sekolah,balai raya dan stadium Tempoh bantahan dalam masa 1 jam sebelum pegawai pengurus pilihan raya umumkan calon yang bertanding Antara jam 11.00 hingga 12.30 kertas penamaan calon dipamerkan Wang Deposit RM10,000 untuk Parlimen dan RM5000 untuk DUN duntuk calon yang bertanding Wang deposit tidak dikembalikan jika calon tidak dapat > 1/8 jumlah undi yang diperoleh oleh calon lain Semasa hari pengundian Masa mengundi dari 8 pagi hingga 5 petang Tempat mengundi diketuai oleh ketua tempat mengundi dan dibantu oleh kerani pengundian Mereka yang dibenarkan berada di tempat mengundi ialah pemilih,ahli SPR,pegawai SPR,ketua tempat mengundi,kerani pengundian,calon dan wakil calon,ejen tempat mengundi,ejen mengira undi,individu yang mendapat kebenaran SPR Pengiraan undi Individu yang dibenarkan berada ditempat mengira undi ialah ahli SPR,pegawai SPR,kerani mengira undi,calon,wakil calon,ejen mengira undi. Keputusan diumumkan oleh Pegawai Pengurus SPR Bantahan Keputusan undi Boleh dipertikaikan di Mahkamah Tinggi dalam masa 21 hari selepas pengumuman keputusan pilihan raya Sebab-sebab bantahan Berlaku penyogokan Perbuatan menyalahi undang-undang Tidak mematuhi undang-undang dan peraturan pilihan raya Calon atau ejen calon hilang kelayakan Berlaku penipuan atau ugutan
 19. 19. Nota Ringkas Pengajian Am Penggal (siri 4) TADBIR URUS NEGARA Takrif Tadbir Urus Negara Yang Baik Tatacara seorang menteri,ketua setiausaha,ketua jabatan,ketua eksekutif dan pegawai di semua peringkat pengurusan melaksanakan tanggungjawabnya secara telus,berakauntabiliti dan berhemat dari segi pengambilan keputusan dan penyampaian hasil Stuktur,budaya,dasar dan strategi serta tatacara mereka berurusan dengan pelbagai pihak yang berkepentingan Proses bagaimana agensi awam diarah,dikawal dan dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan objektif yang ditetapkan Objektif Tadbir Urus Yang Baik Untuk menyemai dan meningkatkan keyakinan rakyatterhadap keupayaan kerajaan dalam melaksanakan dasar yang telah diamanahkan Untuk mengekalkan akauntabiliti di dalam sistem penyampaian awam Ciri-Ciri Tadbir Urus Negara Yang Baik Dari segi prestasi-perkhidmatan secara cekap dan berkesan seperti yang diharapkan oleh stakeholders di samping memastikan value for money dan pengurangan pembaziran sumber dana Pematuhan-setiap agensi mematuhi undang- undang,peraturan,piawaian yang diguna pakai dan harapan masyarakat terhadap amalan kejujuran,akauntabiliti dan integiriti sert kewajipan perkongsian maklumat secara telus 4 Prinsip Tadbir Urus Terbaik Integriti-jujur,tatasusila yang tinggi,bertanggungjawab Akauntabiliti-bertanggungjawab atas semua tindakan dan keputusan Amanah/stewardship-melakasanakan apa yang diamanahkan Telus-meyakinkan orang ramai SISTEM DAN STRUKTUR PENTADBIRAN Sistem Dan Struktur Pentadbiran Malaysia ialah sebuah negara Persekutuan Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah Kerajaan Persekutuan dan beberapa buah Kerajaan Negeri Kedua-dua kerajaan menjalankan tugas berdasarkan kuasa Perlembagaan Malaysia Bidangkuasa Kerajaan Persekutuan Dari segi pemerintahan,terdapat pembahagiaan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri untuk mengelakkan pertindihan kerja dan memudahkan kawalan
 20. 20. Senarai Persekutuan/ Kuasa Mentadbir Persekutuan Hal ehwal luar negara Pertahanan Keselamatan dalam negara Undang-undang sivil dan jenayah Pentadbiran keadilan Kewarganegaraan Jentera kerajaan Kewangan Kerja raya dan bekalan kuasa Perdagangan dan perusahaan Perkapalan Perhubungan dan pengangkutan Pelayaran dan perikanan Siasatan,kajian dan penyelidikan Perubatan dan kesihatan Kebajikan orang asli Pelajaran Hari kelepasan am Perumahan Pelancongan Akhbar,terbitan dan penerbit Pawagam dan tempat hiburan Perkhidmatan bomba dan penyelamat Senarai Bersama Kebajikan masyarkat Biasiswa Perlindungan binatang dan burung liar Taman negara Penternakan Perancangan Bandar adan kampong Kutu rayau dan penjaja beredar Kesihatan awam Kebersihan dan pencegahan penyakit Perparitan dan pengairan Pemulihan tanah lombong Perkahwinan Penjagaan anak Derma
 21. 21. JENTERA PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Jentera Pentadbiran Kerajaan Persekutuan YDPA Majlis Raja-Raja Badan eksekutif kabinet,jabatan perdana menteri,kementerian,perbadanan awam,jabatan Badan Perundangan parlimen Badan kehakiman- mahkamah atasan,mahkamah rendah,mahkamah khas Ketua audit negara Suruhanjaya YANG DIPERTUAN AGONG/YDPA Yang Dipertuan Agong YDPA ialah ketua negara Ketua badan perundangan Ketua badan kehakiman Ketua badan eksekutif Memerintah berpandukan undang-undang Menerintah berpandukan Perlembagaan Persekutuan Pemilihan YDPA YDPA dipilih oleh Majlis Raja-Raja secara undian YDPA yang dipilih akan mengangkat sumpah dan menandatangani dokumen sumpah jawatan di hadapan Majlis Raja-Raja dan Ketua Hakim Negara Majlis Raja-Raja akan istiharkan YDPA yang dipilih melalui Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja kepada Parlimen Tempoh jadi YDPA ialah selama 5 tahun YDPA hanya boleh dipecat oleh Majlis Raja-Raja atas sokongan 5/9 raja YDPA boleh letak jawatan dengan menulis surat kepada Majlis Raja-Raja Saraannya ditanggung oleh Kumpulan Wang Disatukan Syarat jadi YDPA Raja-raja Cukup umur Matang Waras fikiran Tidak uzur Kuasa YDPA (Pentadbiran) YDPA merupakan Raja Berperlembagaan Kuasa pentadbiran negara di bawah naungan YDPA YDPA mendapatkan maklumat tentang pentadbiran negara daripada kabinet YDPA akan memilih dan melantik Perdana Menteri daripada ketua parti politik yang paling banyak menang
 22. 22. kerusi parlimen YDPA melantik timbalan YDPA atas nasihat PM YDPA melantik ahli kabinet atas nasihat PM YDPA melantik ahli suruhanjaya atas nasihat PM dan persetujuan Majlis Raja-Raja YDPA melantik Yang diPertua Negeri atas nasihat PM dan persetujuan Ketua Menteri YDPA akan diiringi oleh PM dalam mesyuarat Majlis Raja- Raja Kuasa YDPA (Perundangan) Memanggil, menangguh dan membubarkan parlimen Memberi ucapan semasa merasmikan persidangan pertama parlimen Meluluskan rang undang-undang dengan menyuruh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengenakan Cop Mohor Besar (undang-undang akan dikuatkuasakan setelah diwartakan) Walaupun YDPA tidak mahu meluluskannya, rang undang- undang akan menjadi rang undang-undang selepas 30 hari. Kuasa YDPA (Kehakiman) Melantik hakim atas nasihat PM selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja, Ketua Hakim Negara, Hakim-hakim Besar, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Tinggi Mempengerusikan Jemaah Pengampunan untuk hukuman di Mahkamah Tentera,Mahkamah Awam di Wilayah Persekutuan, Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan,Sabah,Sarawak,Pulau Pinang dan Melaka Kuasa Pengampunan YDPA untuk Mahkamah Tentera Mahkamah Awam di Wilayah Persekutuan Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan Mahkamah Syariah di Sabah Mahkamah Syariah di Sarawak, Mahkamah Syariah di Pulau Pinang Mahkamah Syariah di Melaka Kuasa Budibicara YDPA Melantik PM Bersetuju atau tidak untuk meluluskan permintaan PM untuk membubarkan Parlimen Memanggil satu mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk membincangkan hal ehwal di raja Had Kuasa YDPA Tidak boleh menjadi raja di negerinya Tidak boleh memegang jawatan bergaji Tidak boleh berniaga Tidak boleh berpolitik
 23. 23. Tidak boleh meninggalkan Malaysia tanpa izin Majlis Raja- Raja lebih daripada 15 hari (lawatan tidak rasmi) Tidak boleh melakukan kesalahan di dalam Kanun Keseksaan dan undang-undang di Malaysia Jika YDPA Melakukan Kesalahan Kes Sivil Dan Kes Jenayah Didakwa di Mahkamah Khas Raja-Raja Izin bertulis Peguam Negara Sebab-Sebab YDPA Dipecat Tingkah laku tidak baiAk Tidak waras Bagaimana YDPA dipecat Persetujuan Majlis Raja-Raja Tugas Lain YDPA Melantik Peguam Negara atas nasihat PM Melantik Ketua Setiausaha Negara atas nasihat PM Melantik Ketua Polis Negara atas nasihat PM Melantik Ketua Audit Negara atas nasihat PM selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melantik 44 ahli Dewan Negara Melantik Yang diPertua Dewan Rakyat Melantik Yang diPertua Dewan Negara Menjaga hak istimewa orang Melayu Menjaga hak istimewa Bumiputera Sabah/Sarawak Menjaga kepentingan kaum lain Mengisytiharkan darurat jika negara tidak aman Menjadi ketua agama Islam di negerinya Menjadi ketua agama Islam di Wilayah Persekutuan Menjadi ketua agama Islam di Sabah Menjadi ketua agama Islam di Sarawak Menjadi ketua agama Islam di Melaka Menjadi ketua agama Islam di Pulau Pinang Pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia TIMBALAN YANG DIPERTUAN AGONG Pelantikan Timbalan YDPA Dilantik oleh Majlis Raja-Raja Daripada Raja-Raja Melayu Sebab-sebab Timbalan YDPA ambil alih tugas YDPA YDPA gering > 15 hari YDPA berada di luar negara > 15 hari atas urusan tidak rasmi Jika YDPA mangkat Timbalan YDPA tidak boleh menjadi YDPA Pemilihan YDPA yang baharu akan didibuat oleh Majlis Raja-Raja
 24. 24. MAJLIS RAJA-RAJA Ahli Majlis Raja- Raja Sultan 9 buah negeri beraja Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Yang Dipertua Melaka,Pulau Pinang,Sabah, Sarawak Semasa Persidangan Majlis Raja-Raja YDPA diiringi oleh PM Raja-Raja Melayu diiringi oleh Menteri Besar Yang Dipertua Negeri diiringi oleh Ketua Menteri Wakil raja jika raja tidak dapat hadir Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tugas Majlis Raja-Raja Memilih YDPA dan timbalan YDPA Memecat YDPA dan timbalan YDPA Membincangkan dasar negara Berbincang tentang hal diraja Mempersetujui undang-undang atau sebaliknya rang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja- Raja Mempertimbangkan perkara berkaitan agama islam Mempertimbangkan perkara berkaitan adat istiadat Melayu Mempertimbangkan dasar hak istimewa orang Melayu Mempertimbangkan dasar hak istimewa bumiputera Sabah dan Sarawak Menjaga kepentingan kaum lain Pelantikan Yang Perlukan Rundingan Dengan Majlis Raja-Raja Pelantikan Ketua Negara Pelantikan Hakim Mahkamah Persekutuan Pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan Pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi Pelantikan Ketua Audit Negara Pelantikan Ahli Suruhanjaya Pelantikan Setiausaha Dewan Rakyat Pelantikan Setiausaha Dewan Negara SURUHANJAYA Jenis Suruhanjaya Tetap Khas Jenis Suruhanjaya Suruhanjaya Pilihan Raya Suruhanjaya Perkhidmatan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia(SUHAKAM) Suruhanjaya Khas Suruhanjaya Perkhidmatan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang Suruhanjaya Perkhidmatan Polis Majis Angkatan Tentera
 25. 25. Tujuan Suruhanjaya Perkhidmatan Untuk kesaksamaan dalam hal ehwal pentadbiran awam tanpa pengaruh politik Pelantikan ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM) Ketuanya ialah Ketua Pesuruhjaya dan dibantu ole 3 Timbalan Ketua Pesuruhjaya Fungsi SPRM Menerima aduan tentang perlakuan kesalahan rasuah Menyiasat kesalahan rasuah Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah Mengarah, menasihati dan membantu berkaitan kaedah memerangi rasuah Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Ditubuhkan untuk selaraskan hal-hal pilihan raya agar pilihan raya dapat dijalankan dengan adil dan saksama Pelantikan ahli SPR Ahli SPR dilantik oleh SPR selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Pemecatan ahli SPR Pemecatan ahli SPR oleh tribunal khas Ahli SPR Pengerusi Timbalan Pengerusi 4-30 orang ahli lain Fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) terhadap anggota perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri Pelantikan Pengesahan jawatan Kenaikan pangkat Pertukaran Tindakan tatatertib Ahli SPA Pengerusi Timbalan Pengerusi 4-30 orang lain Pelantikan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Dilantik dalam kalangan bekas pegawai perkhidmatan awam yang telah bersara tidak lebih 5 tahun
 26. 26. Tujuan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) Memberi perkhidmatan yang adil dan berkesan Melahirkan guru dan anngota yang selaras dengan matlamat Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Pendidikan Kebangsaan Ahli SPP Pengerusi Timbalan Pengerusi 4-8 ahli lain Peranan SPP Melantik guru Mengesahkan jawatan guru Meletakkan guru pada taraf pencen bagi mereka yang ingin bersara Menukarkan guru ke daerah dan negeri mengikut keperluan Mengawal Tatatertib para pendidik Peranan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman Dan Undang-Undang Mengawal tatatertib ahli-ahlinya Mencadangkan pelantikan ahli Mencadangkan pertukaran ahli Ahli SP Kehakiman dan Undang2 Pengerusi SPA Pendakwa Raya/Peguam Negara Setiausaha SPA Beberapa orang ahli atau bekas hakim Ahli Suruhanjaya Pasukan Polis Pengerusi – Menteri dalam Negeri Pegawai Polis sebagai pemerintah umum pasukan polis Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Wakil SPA 2-6 orang lain Tugas Suruhanjaya P.Polis Mencadangkan pelantikan Mencadangkan kenaikan pangkat Mencadangkan pertukaran anggota polis Mengesahkan jawatan pegawai polis Memasukkan anggota polis ke jawatan tetap mengawal tatatertib dan kelakuan anggota polis Pelantikan Ketua Polis Negara & Timbalannya Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM Ahli Majlis Angkatan Tentera Pengerusi-Menteri Pertahanan Wakil YDPA yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja Panglima Angkatan Tenteta Malaysia 2 orang pegawai kanan TLDM 2 orang lain
 27. 27. Fungsi Majlis Angkatan Tentera Mengawasi tatatertib angkatan tentera Mengawasi pentadbiran angkatan tentera Tujuan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) Memberi kesedaran tentang hak asasi manusia Kuasa SUHAKAM Melindungi hak asasi Memperjuangkan hak asasi Melindungi rakyat daripada pencabulan hak asasi manusia Memajukan ekonomi rakyat Mewujudkan alam sekitar yang sihat Fungsi SUHAKAM Menasihati kerajaan tentang perundangan Menasihati kerajaan menyertai triti antarabangsa tentang isu hak asasi manusia Menyedarkan masyarakat dengan pendidikan tentang hak asasi manusia Menyiasat aduan tentang pelanggaran hak asasi manusia Bidangkuasa SUHAKAM Menasihati kerajaan tentang aduan Mengesyorkan tindakan yang harus diambil Mengkaji pelanggaran hak asasi manusia Mengeluarkaan pernyataan awam tentang hak asasi manusia Melakukan penyelidikan Memastikan aktiviti hak asasi manusia mematuhi undang- undang Anggota SUHAKAM Tidak kurang 20 orang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama Tempoh berkhidmat selama 2 tahun Boleh dilantik semula Pelantikan Pengerusi dilantik oleh YDPA atas syor PM Timbalannya dipilih dalam kalangan anggota Sebab Suruhanjaya Khas Diwujudkan secara sementara Untuk membincangkan masalah yang timbul Mengkaji masalah yang timbul Mencari jalan penyelesaiannya Ahli Suruhanjaya Khas Pengerusi 2 orang lain Contoh Suruhanjaya Khas Suruhanjaya Gaji Aziz Suruhanjaya Gaji Harun Suruhanjaya mengkaji penambahbaikan pasukan polis Suruhanjaya Diraja tentang Gaji dan Syarat Perkhidmatan bagi
 28. 28. Pihak Berkuasa Tempatan dan Pihak Berkuasa Perbadanan KETUA AUDIT NEGARA Pelantikan Ketua Audit Negara Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM Berunding dengan Majlis Raja-Raja Pemecatan Ketua Audit Negara Tidak boleh dipecat kecuali melalui Tribunal Khas Saraan Ketua Audit Negara Dibuat oleh Parlimen Peruntukan daripada Kumpulan Wang disatukan Fungsi Ketua Audit Negara Mengaudit akaun dan aktiviti Kerajaan Persekutuan Mengaudit akaun dan aktiviti Kerajaan Negeri Mengaudit akaun dan aktiviti badan-badan berkanun Mengaudit akaun dan aktiviti Kerajaan Tempatan Mengaudit akaun dan aktiviti Majlis Agama Islam Memastikan ada akauntabiliti dalam pentadbiran dan pengurusan wang awam KABINET Kabinet Atau Jemaah Menteri Ialah badan yang menjalankan kuasa eksekutif YDPA Pembentukan Kabinet Dibentuk oleh parti yang mendapat kerusi atau undi majoriti di Dewan Rakyat Pelantikan Kabinet YDPA akan melantik Timbalan PM atas nasihat PM YDPA akan melantik menteri-menteri atas nasihat PM Saraan Kabinet Ditetapkan oleh Parlimen Peruntukan daripada Kumpulan Wang disatukan Fungsi Kabinet Menentukan dasar negara Membuat/menggubal dasar kerajaan persekutuan Memberi arahan agar dasar dilaksanakan Mengatasi masalah kecemasan yang melibatkan negara dan rakyat Pengerusi Ahli- Ahli Kabinet Perdana Menteri Pelantikan PM Dilantik oleh YDPA Daripada ahli parti yang mendapat undi majoriti bagi Dewan Rakyat Pelantikan Ahli Kabinet Dilantik oleh YDPA Atas nasihat PM Bilangan Ahli Kabinet Boleh berubah Ditentukan oleh PM Mesyuarat Kabinet Pada setiap hari Rabu Seminggu sekali Rahsia Tidak direkodkan
 29. 29. Setiausaha Kabinet Ketua Setiausaha Negara Dia ialah Pegawai pentadbiran utama Jabatan Perdana Menteri Dia ialah Ketua Tertinggi Perkhidmatan Awam Persekutuan Tugas Setiausaha Kabinet Menyediakan agenda mesyuarat Kabinet Menyediakan minit mesyuarat Kabinet Menyampaikan keputusan Kabinet kepada badan-badan pelaksana kerajaan Menjadi penasihat utama kepada Kabinet tentang perkara- perkara perkhidmatan kerajaan Pelantikan Menteri Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM Daripada ahli Dewan Rakyat Daripada ahli Dewan Negara Menteri tidak Berfortfolio Menteri yang tiada kementerian sendiri Ditempatkan di Jabatan Perdana Menteri Tujuan Mesyuarat Kabinet Membentuk dasar negara Peranan Ketua Setiausaha Negara, Ketua Jabatan, Ketua Setiausaha Memberi nasihat membentuk dasar negara Membantu kabinet membentuk dasar negara Peranan Jawatankuasa Tetap Kabinet Membantu Kabinet membentuk dasar Peranan Jawatankuasa Khas Kabinet Membantu Kabinet membentuk dasar Mengkaji perkara atau masalah secara mendalam Terdiri daripada beberapa orang menteri Keputusan Kabinet Mesti disokong oleh semua menteri Menteri mesti mempertahankan tindakan kerajaan di Parlimen Ahli-ahli Kabinet bertanggungjawab secara kolektif terhadap segala dasar dan keputusan yang dibuat Ahli-ahli kabinet bertanggungjawab secara kolektif terhadap Parlimen Ahli-ahli yang tidak menyokong kena letak jawatan PEGAWAI TADBIR UTAMA Pegawai Pentadbir Utama Ketua Setiausaha Negara Ketua tertinggi perkhidmatan awam Persekutuan Menjadi Setiausaha Kabinet
 30. 30. JABATAN PERDANA MENTERI Fungsi Jabatan Perdana Menteri (JPM) Bentuk dasar kerajaan Menyelaraskan dasar kerajaan Mengawal kementerian Mengawal jabatan Mengawal badan-badan persekutuan Menguruskan kerja-kerja Majlis Tertinggi Objektif Jabatan Perdana Menteri Merancang dasar kerajaan Menyelaraskan dasar kerajaan Mengawasi SUHAKAM Menyelaraskan urusan zakat,wakaf dan haji Mengawasi pembangunan tanah Persekutuan Agensi JPM Jabatan Perkhidmatan Awam(JPA) PERDA FELDA LUTH Mahkamah Syariah WP SPP SUHAKAM Ketua JPM PM KEMENTERIAN Kementerian Merupakan agensi pentadbiran negara tertinggi Fungsi Kementerian Menggubal dasar Merancang program Melaksanakan program Menyelaraskan pelaksanaan dasar Merancang,mengawal dan menyelaraskan pelaksanaan perkara-perkara di bawah kementerian Mengawal jabatan dan badan berkanun yang melaksanakan program kementerian Struktur Kementerian Kementerian dipertanggungjawabkan kepada seorang menteri Timbalan Menteri Membantu menteri gubal dasar Membantu menteri merancang program kementerian Kementerian yang penting seperti Pelajaran dan Kewangan ada 2 orang timbalan menteri Setiausaha Parlimen Bantu menteri Dilantik oleh Perdana Menteri Menerangkan dasar kementerian Menjawab pertanyaan atas nama menteri di Parlimen
 31. 31. Jenis-jenis Kementerian Kementerian yang beroperasi di peringkat Persekutuan Kementerian yang beroperasi di peringkat Persekutuan dan cawangan di negeri serta daerah Sistem Kewangan Kementerian Mengakaun sendiri seperti Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pertahanan kerana kementerian yang besar perbelanjaannya Akaun diakaun oleh pihak lain seperti Jabatan Akauntan Negara Akaun akan diaudit oleh Ketua Audit Negara dan dibentangkan di Parlimen Kementerian Utama Jabatan Perdana Menteri KETUA SETIAUSAHA NEGARA Ketua Setiausaha Negara Pegawai pentadbir utama Fungsi KSN Menjadi penasihat utama kepada PM Merancang program dan dasar Mengawal pelaksanaan program dan dasar Menyelaraskan kegiatan jabatan dengan kementerian Menyelaraskan kegiatan badan berkanun dengan kementerian Menjalankan dasar kementerian di semua peringkat,iaitu Persekutuan,Negeri dan Daerah Menjalankan arahan Menteri JABATAN Jabatan Agensi di bawah kawalan kementerian Agensi pelaksana kerajaan Melaksanakan dasar kementeriannya Ditubuhkan di peringkat negeri dan daerah Pegawai Utama Jabatan Dikenali sebagai Ketua Pengarah di peringkat persekutuan Dikenali sebagai Pengarah di peringkat negeri Dikenali pegawai di peringkat daerah Pegawai Tadbir Jabatan Dikenali sebagai Pengarah Negeri di peringkat negeri Dikenali sebagai Pengarah di peringkat negeri Dikenali sebagai Pegawai di peringkat negeri AGENSI PUSAT Peranan Agensi Pusat Membantu,menyelaras,mengawal perjalanan agensi pelaksana Membekalkan personel dan kewangan kepada agensi pelaksana Contoh Agensi Perbendaharaan
 32. 32. Pusat Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Unit Perancang Ekonomi (UPE) Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (UPP) Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Tugas Perbendaharaan Merumus,merancang dan melaksanakan dasar-dasar kewangan Merumus,merancang dan melaksanakan belanjawan kerajaan Menganalisis kedudukan ekonomi negara dan membuat unjuran bagi tujuan perancangan Menganalisis kedudukan ekonomi antarabangsa dan membuat unjuran bagi tujuan perancangan Mendapatkan wang melalui kutipan cukai Mendapatkan wang melalui pinjaman luar dan dalam negeri Mengagihkan sumber kewangan kepada agensi kerajaan untuk membangunkan negara Menentukan sistem perolehan,penggunaan,pengurusan dan pelupusan barang-barang kepunyaan kerajaan Memberi perkhidmatan seperti kontrak pusat,pinjaman perumahan dan pinjaman kepada agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Menyelia dan menyusun sistem industri insurans Tugas Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Menggubal dasar tentang pengambilan kerja,penamatan kerja,pelantikan,kenaikan pangkat,disiplin dalam perkhidmatan awam Menggubal dasar gaji,elaun dan pencen sektor awam Mewujudkan jawatan dalam perkhidmatan awam Menyelesaikan ketidakpuasan kakitangan kerajaaan tentang gaji Menyediakan kemudahan latihan untuk kakitangan kerajaan melalui Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Unit Perancang Ekonomi (UPE) Merupakan urus setia bagi Majlis Perancang Negara,Majlis Perancang dan Pembangunan Negara,Jawatankuasa Pelaburan Asing dan Panel Ekonomi Tugas UPE Merancang pembangunan ekonomi negara Menyediakan rancangan pembangunan 5 tahun Memeriksa belanjawan pembangunan tahunan bersama- sama JPA dan Perbendaharaan Menguruskan bantuan teknikal dan kewangan untuk negara daripada kerajaan asing atau institusi antarabangsa
 33. 33. Menyelaraskan pelbagi projek pembangunan negara Menganalisis kedudukan ekonomi negara atau antarabangsa untuk dijadikan asas perancangan pembangunan ekonomi Member khidmat nasihat kepada kerajaan tentang masalah ekonomi negara Menjalankan penyelidikan social dan ekonomi apabila perlu Tugas Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (UPP) Menyelaras projek pembangunan negara Mengesan pelaksanaan projek pembangunan negara Mengawasi agensi dan perbadanan awam seperti MISC,HICOM,PETRONAS,PERNAS supaya selaras dengan DEB,DPN,Dasar Wawasan Negara Membantu menyelesaikan masalah kontraktor bumiputera dari segi persaraan dan kewangan Menilai dan menyemak semula dasar dan program pembangunan kerajaan Merancang dan melaksanakan program atau projek khas kerajaan seperti bekalan elektrik,air,jalan dll Meningkatkan penyertaan bumiputera dalam perdagangan dan perindustrian melalui skim latihan dll Mengawasi pelaksanaan projek pembangunan Semenanjung Malaysia melalui Pejabat Kemajuan Negeri Mengawasi pelaksanaan projek pembangunan di Sabah dan Sarawak melalui Pejabat Pembangunan Negeri Mengawasi pelaksanaan projek pembangunan di Pulau Pinang melalui Bahagian Penyelarasan Penyertaan Bumiputera Tugas Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) Menggalakkan kerjasama antara sektor awam dengan swasta Merancang,menilai,menyelaras,merunding,dan memantau pelaksanaan projek kerjasama awam swasta Memantau pelaksanaan projek pembangunan koridor pertumbuhan Tugas Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Memodenkan sistem pentadbiran kerajaan Member perkhidmatan perundingan pengurusan kepada organisasi kerajaan
 34. 34. Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 5) JENTERA PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Jentera Pentadbiran Kerajaan Persekutuan YDPA Majlis Raja-Raja Badan eksekutif kabinet jabatan perdana menteri kementerian jabatan perbadanan awam Badan Perundangan parlimen Badan kehakiman- mahkamah atasan mahkamah rendah mahkamah khas Ketua audit negara Suruhanjaya PERBADANAN AWAM Perbadanan Awam Organisasi kerajaan yang menjalankan perniagaan Kerajaan ada kepentingan dalamnya Kerajaan ada ekuiti dalamnya Jenis Perbadanan Awam Badan berkanun Badan tidak berkanun Struktur Organisasi Perbadanan Awam Lembaga Pengarah membentuk dasarnya Lembaga Pengarah melaksanakan dasarnya Ketua Lembaga Pengarah ialah Pengurus Besar dan dilantik oleh YDPA Menteri mengawal perbadanan awam Pegawai Kanan kementerian akan mengawal perbadanan awam Pegawai kanan kementerian menjadi ahli lembaga pengarah perbadanan awam Tujuan Perbadanan Awam supaya kerajaan terlibat secara terus dalam ekonomi supaya kerajaan dapat menceburi dalam bidang yang kurang menguntungkan supaya kerajaan dapat menceburi bidang yang perlukan modal yang besar supaya kerajaan dapat menceburi bidang yang tidak mampu diceburi oleh pihak swasta membolehkan pembangunan sosioekonomi lebih cekap dan berkesan untuk membantu jabatan kerajaan
 35. 35. untuk ambl alih tugas tertentu supaya lebih bebas dalam hal pengurusan supaya lebih bebas dalam hal kewangan supaya boleh memiliki harta supaya boleh mengurus kumpulan wang supaya boleh menubuhkan anak syarikat Contoh Badan Berkanun Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia(LKIM) Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Lembaga Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Institut Piawaian dan Penyelidikan Malaysia (SIRIM) Majlis Amanah Rakyat (MARA) Perbadanan Kemajuan Bandar (UDA) LKIM Di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Membaiki ekonomi nelayan Meningkatkan pendapatan nelayan Mengembangkan industri perikanan FELDA Di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Membuka rancangan tanah untuk pertanian KEMAS Di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah Melahirkan masyarakat luar bandar yang berdikari Memberi latihan kemahiran kepada mereka Membantu mereka memperoleh pendapatan sampingan SIRIM Di bawah kementerian Sains,Teknologi & Inovasi Menjalankan penyelidikan untuk memajukan industri Meningkatkan kualiti barangan Malaysia MARA Di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Membantu ekonomi bumiputera Menggalakkan bumiputera berniaga Meningkatkan pemilikan saham bumiputera dalam syarikat Ciri Badan Berkanun Ditubuhkan di bawah Akta Parlimen Ketuanya ialah Pengurus Besar yang dilantik oleh YDPA Dikawal oleh Menteri secara terus Dasarnya ditentukan oleh Menteri Anggaran belanjawan tahunan disediakan oleh agensi pusat Rancangan Pembangunan 5 tahun disediakan oleh agensi pusat Jabatan Perkhidmatan Awam mesti dirujuk sebelum mengubah bilangan pekerja Perbendaharaan mesti dirujuk sebelum mengubah bilangan pekerja Fungsi Badan Melicinkan pentadbiran
 36. 36. Berkanun Mengurangkan birokrasi Bermotifkan kebajikan Untuk melibatkan diri dalam pembangunan sosioekonomi Negara Contoh Badan Tidak Berkanun Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) Syarikat Perkapalan Antarabangsa Malaysia Berhad (MISC) Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) Syarikat Perusahaan Makanan Malaysia (FIMA) Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) HICOM Di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Kenal pasti industri berat Melabur dalam industri berat Mengurus projek industri berat FIMA Di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,Koperasi & Kepenggunaan Galakkan kemajuan dalam industri makanan Galakkan bumiputera menyertai industri makanan PERNAS Di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi Meningkatkan taraf hidup bumiputera Meningkatkan pemilikan saham bumiputera dalam syarikat perniagaan Meningkatkan pemilikan saham bumiputera dalam syarikat perindustrian Ciri Badan Tidak Berkanun Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat Ketuanya ialah Pengurus Besar yang dilantik oleh YDPA Dikawal oleh Menteri secara tidak langsung Ekuiti kerajaan ada dalamnya Dasar-dasar ditentukan oleh Lembaga Pengarah Dasar-dasar dilaksanakan oleh Lembaga Pengarah Perbelanjaan tertakluk di bawah organisasi sendiri Bebas mengambil kakitangan Fungsi Badan Tidak Berkanun Menjalankan kegiatan perniagaan untuk memperoleh keuntungan bagi kerajaan Menceburi bidang yang mahal yang tidak mampu diceburi oleh pihak swasta SUMBER KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Sumber Kewangan Kerajaan Persekutuan Belanjawan Kumpulan Wang disatukan Kumpulan Wang Luar Jangka BELANJAWAN
 37. 37. Belanjawan YDPA mengarahkan penyata anggaran pendapatan dan perbelanjaan Persekutuan dibentangkan oleh Menteri Kewangan di Dewan Rakyat Tujuan Pembentangan Belanjawan Menentukan semua agensi kerajaan diberi peruntukan wang bagi tujuan pembangunan dan pengurusan Jenis Belanjawan Persekutuan Perbelanjaan tanggungan Perbelajaan bekalan Perbelanjaan pembangunan Perbelanjaan Tanggungan Perbelanjaan daripada Kumpulan Wang disatukan Persekutuan seperti elaun persaraan,ganjaran,bayaran balik cukai hadil dalam negeri,cukai kastam,cukai setem dll Perbelanjaan Bekalan Bagi membiayai keperluan mengurus kementerian dan agensi- agensinya Perbelanjaan pembangunan Bagi membiayai perbelanjaan langsung dan pinjaman kepada negeri-negeri dan agensi kerajaan KUMPULAN WANG DISATUKAN Kumpulan Wang disatukan Persekutuan Segala hasil dan wang yang diterima oleh Kerajaan Persekutuan disimpan dalam Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan Kumpulan Wang disatukan Negeri Segala hasil dan wang yang diterima oleh Kerajaan Negeri disimpan dalam Kumpulan Wang Disatukan Negeri Hasil agama Islam seperti Zakat,Fitrah,Baitu lmal Dimasukkan dalam kumpulan wang berasingan Cara Pengeluaran Wang Kumpulan Wang disatukan Mendapat kelulusan undang-undang Jenis-jenis Akaun dalam KW disatukan Akaun hasil disatukan Akaun amanah disatukan Akaun pinjaman disatukan Jenis-jenis pembayaran daripada Kumpulan Wang disatukan Pencen Pampas an kerana kehilangan jawatan Caj hutang Persekutuan Bayaran yang dijatuhi hukuman oleh mahkamah atau tribunal terhadap Kerajaan Persekutuan KUMPULAN WANG LUAR JANGKA Kumpulan Wang Luar Jangka Untuk perbelanjaan luar jangka Membiayai perbelanjaan kerajaan KERAJAAN NEGERI
 38. 38. Pemerintah Negeri Di negeri beraja ialah sultan Di Perlis ialah Yang diPertuan Besar Di Sabah,Sarawak,Melaka,Pulau Pinang ialah Yang diPertua Negeri Pentadbiran Negeri dilakukan oleh Menteri Besar/Ketua Menteri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Jabatan Negeri Bidangkuasa Kerajaan Negeri/Senarai Negeri Hukum syarak Undang-undang diri dan keluarga Islam Tanah pertanian Perhutanan Kerajaan tempatan Kerja air Hari kelepasan am negeri Penyu Penangkapan ikan di sungai Undang-undang dan adat istiadat bumiputera Perbadanan Pihak berkuasa negeri Ukuran tanah Perpustakaan Muzium Senarai Bersama Kebajikan masyarakat Biasiswa Perlindungan binatang Perlindungan burung liar Taman negara Penternakan Perancangan Bandar dan kampong Kutu rayau Penjaja beredar Kesihatan awam Kebersihan dan pencegahan penyakit Perparitan Pengairan Pemilihan tanah lombong Perkahwinan Penjagaan anak SISTEM PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI
 39. 39. Sistem Pentadbiran Kerajaan Negeri Sultan/Yang Dipertua Negeri Dewan Undangan Negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri/Kabinet/Majlis Tertinggi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri SULTAN/YANG DIPERTUA NEGERI Kuasa Eksekutif Sultan/YDP Negeri Bertindak atas nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (yang diketuai oleh Menteri Besar/Ketua Menteri) Melantik Menteri Besar Melantik ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atas nasihat MB Sultan menjadi ketua agama Islam di negerinya YDPA menjadi ketua agama Islam di negeri yang tidak beraja Kuasa Perundangan Sultan/YDP Sebahagian daripada badan perundangan negeri Merasmikan persidangan penggal pertama DUN Boleh membubarkan DUN atas nasihat MB/KM Boleh menolak permintaan pembubaran DUN Kuasa Kehakiman Sultan/YDP Melantik majistret Mengampun kesalahan yang dibuat di negerinya atas nasihat Jemaah Pengampunan Negeri Sultan yang bersalah didakwa di Mahkamah Khas Raja-Raja Jika didapati bersalah sultan tidak boleh memerintah negerinya Yang Dipertua Negeri yang bersalah di dakwa di mahkamah awam Kuasa Budibicara Sultan Melantik Menteri Besar berbangsa Melayu yang beragama Islam Bersetuju atau menolak pembubaran DUN Meminta diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk membincangkan hak istimewa raja-raja Melantik waris Melantik permaisuri Melantik pemangku raja Melantik jemaah pemangku raja Menentukan peraturan istana Melaksanakan tugas sebagai Ketua Agama Islamdi negerinya Menganugerahkan bintang kehormatan,pangkat dan kemuliaan Kuasa Budibicara YDPNegeri Melantik Ketua Menteri Bersetuju atau tidak permintaan pembubaran DUN Sekatan ke atas Tidak boleh berniaga
 40. 40. Sultan/YDP Negeri Tidak boleh berpolitik Tidak boleh memegang jawatan berpendapatan DEWAN UNDANGAN NEGERI Dewan Undangan Negeri Berfungsi sebagai parlimen di peringkat kerajaan negeri Pemilihan ahli DUN Melalui pilihan raya,mereka dipilih oleh rakyat Kuasa DUN Membuat undang-undang atas perkara yang terdapat dalam Senarai Negeri dan Senarai Bersama MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI (MMK) Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMK) Menyerupai kabinet/Jemaah Menteri di peringkat persekutuan Di Sabah dipanggil Kabinet Di Sarawak dipanggil Majlis Tertinggi Ketua MMK Di negeri beraja ketua MMK ialah Menteri Besar Di negeri Sabah,Sarawak,Melaka,Pulau Pinang ketua MMK ialah ketua menteri Pelantikan Menteri Besar Sultan akan melantik ahli DUN dari parti yang mendapat undi majoriti semasa pilihan raya Pelantikan Ketua Menteri YDN akan melantik ahli DUN dari parti yang mendapat undi majoriti semasa pilihan raya Bilangan ahli MMK 4-12 orang ahli DUN Pelantikan ahli MMK Dilantik oleh sultan/YDN Fungsi MMK Membuat dasar-dasar negeri Menggubal undang-undang dalam Senarai Negeri dan Senarai Bersama Mentadbir negeri dalam hal Senarai Negeri Ahli MMK yang tidak menang pilihan raya Dipanggil ex-officio Mereka ialah pegawai kerajaan Mereka ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Mereka ialah Pegawai Kewangan Negeri Mereka ialah Penasihat Undang-Undang Negeri Bidangkuasa ex- officio di negeri beraja Boleh mengambil bahagian dalam prosiding DUN Tidak boleh mengundi Bidangkuasa ex- officio di Pulau Pinang dan Melaka Hanya Penasihat Undang-Undang boleh mengambil bahagian dalam prosiding DUN Tidak boleh mengundi Bidangkuasa ex- Tidak dibenarkan prosiding
 41. 41. officio di Sabah dan Sarawak Tempohmasa menjadi ahli MMK Selama mana dibenarkan oleh sultan/YPN Larangan terhadap ahli MMK Berniaga Pekerjaan bergaji Ahli MMK di Sabah dan Sarawak Mengamalkan sistem menteri JABATAN NEGERI Jabatan Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pejabat Kewangan Negeri Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Unit Perancang Ekonomi Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Merupakan jabatan negeri yang utama Ketuanya ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri ialah Ketua Pentadbir Negeri Fungsi nya sama seperti Jabatan Perdana Menteri Di Pulau Pinang,Melaka,Perak,Pahang,Selangor,Negeri Sembilan,Sabah dan Sarawak pejabat SUK di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam Persekutuan Di negeri lain,pejabat SUK di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Tugas Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Merancang dasar kerajaan negeri Menyelaras dasar kerajaan negeri Menentukan pelaksanaan dasar pada peringkat daerah Memastikan agensi negeri melaksanakan dasar kerajaan negeri Tugas Setiausaha Kerajaan Negeri Ketua pentadbir utama negeri Ketua perkhidmatan awam negeri Penasihat pentadbir utama kepada Menteri Besar/Ketua Menteri Pengerusi Jawatankuasa MMK Pengerusi jawatankuasa peringkat negeri untuk menyelaraskan agensi negeri Ahli jawatankuasa perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Pejabat Kewangan Negeri Ketuanya ialah Pegawai Kewangan Negeri Fungsi Pejabat KEW Negeri Sebagai perbendaharaan Merancang kewangan negeri Menguruskan kewangan negeri Tugas Pejabat Melaksanakan dasar kewangan negeri
 42. 42. KEW Negeri Menyediakan belanjawan Kerajaan Negeri Memeriksa belanjawan tahunan negeri Mengagihkan sumber kewangan kepada agensi Kerajaan Negeri Merancang penggunaan wang melalui cukai dan pinjaman negeri Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Ketuanya ialah Penasihat Undang-Undang Negeri Tugasnya Memberi nasihat undang-undang kepada sultan Memberi nasihat undang-undang kepada Jabatan Negeri Memberi nasihat undang-undang kepada MMK Memberi nasihat undang-undang kepada Menteri Besar Memberi nasihat undang-undang kepada Ketua Menteri Unit Perancang Ekonomi Negeri/UPEN Ketuanya ialah Ketua Pengarah Perancang Ekonomi Negeri Fungsi UPEN Menyediakan rancangan pembangunan negeri bagi 5 tahun Menyelaras program pembangunan negeri Melaksanakan program pembangunan negeri Membuat pelaburan dalam negeri Memberi nasihat kepada Kerajaan Negeri berkenaan pembangunan negeri SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI Pelantikan ahli SPA Negeri Dilantik oleh sultan/YPN atas nasihat MB/KM Negeri yang ada SPA Negeri Johor,Kedah,Kelantan,Terengganu,Pahang,Perak,Sabah,Sara wak,Selangor Fungsi SPA Negeri Melantik kakitangan awam Menguruskan kenaikan pangkat kakitangan awam Mengenakan tindakan tatatertib Menukar kakitangan perkhidmatan awam SUMBER KEWANGAN KERAJAAN NEGERI Sumber Kewangan Kerajaan Negeri Cukai Langsung Cukai Tidak Langsung Eksport Galian Peruntukan Kerajaan Persekutuan Kumpulan Wang Rezab Negeri Pembiayaan Kerajaan Persekutuan Peruntukan Daripada Kumpulan Wang Persekutuan Disatukan Memohon Kepada Perbendaharaan(Tabung Kumpulan Wang Pendahuluan Negeri) Hasil Zakat,Fitrah Cukai Langsung Cukai tanah
 43. 43. Hasil lombong Cukai perhutanan Hasil tanah spt cukai parit dan tali air Cukai Tak Langsung Hiburan Hasil bukan cukai Eksport Galian Dalam bentuk royalty Peruntukan Kerajaan Persekutuan Berdasarkan bilangan penduduk Berdasarkan pennyelenggaraan jalan raya yang digunakan oleh orang awam Kumpulan Wang Rezab Negeri Jumlah pemberian yang ditetapkan oleh kerajaan persekutuan selepas berunding dengan Majilis Kewangan Negara untuk pembangunan negeri dan negeri yang ada masalah kewangan Pembiayaan Kerajaan Persekutuan Kerajaan Persekutuan membiayai jabatan di bawah Senarai Bersama Peruntukan Daripada Kumpulan Wang Persekutuan Disatukan Untuk pembekalan air,perumahan awam,taman perindustrian,projek yang ditetapkan oleh Majlis Kewangan Negara Pinjaman Daripada Perbendaharaan Memohon kepada Perbendaharaan untuk mendapatkan wang pendahuluan daripada Tabung Kumpulan Wang Pendahuluan Negeri Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan Segala hasil dan wang yang diterima oleh Kerajaan Persekutuan disimpan dalam Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan Kumpulan Wang Disatukan Negeri Segala hasil dan wang yang diterima oleh Kerajaan Negeri disimpan dalam Kumpulan Wang Disatukan Negeri Hasil Agama Islam Seperti Zakat,Fitrah, Baitulmal Dimasukkan dalam kumpulan wang berasingan
 44. 44. Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 6) PERINGKAT PENTADBIRAN NEGERI DI MALAYSIA Peringkat Pentadbiran Negeri di Semenanjung Malaysia Peringkat Pentadbiran Negeri di Sem.Malaysia Daerah Mukim Kampong Daerah Beberapa mukim membentuk daerah Mukim Beberapa kampong membentuk mukim Fungsi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Memberi peluang kepada rakyat untuk turut serta dalam pembangunan,perancangan,dan pelaksanaan projek pemb. Menjadi penghubung antara kerajaan dengan penduduk kampong dalam pelaksanaan projek pembangunan Menyatukan semua peringkat pentadbiran negeri Peringkat Pentadbiran Negeri di Sabah Peringkat Pentadbiran Negeri di Sabah Daerah Kampong Daerah Pegawai Daerah menjadi ketua Dibantu oleh Penolong Pegawai Daerah dan Ketua Daerah Tanggungjawab Ketua Daerah Mentadbir hal ehwal suku kaum di daerahnya Ketua Anak Negeri/Ketua Bumiputera Ketua bagi sesuatu suku kaum Seorang kakitangan kerajaan Ketua Kampung Seperti di Semenanung Malaysia Peringkat Pentadbiran Negeri di Sarawak Peringkat Pentadbiran Negeri di Sarawak Bahagian Daerah Daerah kecil Kampong Bahagian Ada 7 bahagian Residen Ketua bagi bahagian Ketua Pentadbir Bahagian Temenggong Ketua masyarakat Dilantik oleh kerajaan Dalam kalangan Bumiputera di setiap bahagian Daerah Setiap bahagian dibahagikan kepada beberapa daerah
 45. 45. Ketuanya ialah Pegawai Daerah Pemanca Merupakan gelaran bagi ketua masyarakat Menjadi ketua suku kaum Bertanggungjawab kepada Pegawai Daerah Daerah Kecil Terbahagi daripada daerah Ketuanya ialah Pegawai Perkhidmatan Tadbir Sarawak Kampung Peringkat pentadbiran terendah Ketuanya ialah penghulu Dilantik oleh kerajaan Sumber Kewangan Negeri Sabah & Sarawak Sumber Kewangan Sabah dan Sarawak Duti import atas petroleum Duti eksais atas petroleum Duti eksport galian hingga >10% Cukai jualan 30% hasil kastas Bayaran daripada pelabuhan Bayaran lesen untuk bawa penumpang atau barang ikut jalan darat Cukai langsung-cukai tanah,hasil lombong,cukai perhutanan,cukai parit.cukai tali aiar Cukai tidak langsung-spt hiburan Hasil bukan cukai Peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan Kumpulan Wang Rezab Negeri Pinjaman daripada Perbendaharaan Peruntukan untuk Senarai Bersama Tabung Kumpulan Wang Pendahuluan Negeri PIHAK BERKUASA TEMPATAN/KERAJAAN TEMPATAN Pihak Berkuasa Tempatan Di bawah bidangkuasa Kerajaan Negeri Tujuan Kerajaan Tempatan Memberi peluang kepada penduduk tempatan mengambil bahagian dalam pentadbiran kawasan mereka Memastikan pentadbiran awam di kawasan kawalannya berjalan lancar Memberi perkhidmatan dan rekreasi untuk memenuhi keperluan penduduknya Jenis-jenis Kerajaan Tempatan Majlis Bandaraya Majlis Perbandaran Majlis Daerah
 46. 46. Kuasa Kerajaan Negeri terhadap Kerajaan Tempatan Mengawal sempadan Mengawal status perbandaran Melantik ahli majlis Memecat ahli majlis Melantik Datuk Bandar Memecat Datuk Bandar Melantik Yang Dipertua Pihak Berkuasa Tempatan Memecat Yang Dipertua Pihak Berkuasa Tempatan Meluluskan belanjawan Pihak Berkuasa Tempatan Meluluskan pinjaman Pihak Berkuasa Tempatan Mengarahkan Pihak Berkuasa Tempatan melaksanakan dasar kerajaan Mengesahkan undang-undang kecil yang dipinda atau dibuat oleh Pihak Berkuasa Tempatan Menggubal sebahagian Akta Kerajaan Tempatan Memindahkan semua atau sebahagian kuasa Kerajaan Tempatan kepada Menteri Besar/Ketua Menteri Kuasa Kerajaan Persekutuan terhadap Kerajaan Tempatan Menggubal dasar Kerajaan Tempatan Menggubal undang-undang Kerajaan Tempatan Memberi khidmat nasihat Memberi khidmat nasihat teknikal Menyalurkan peruntukan kewangan kepada Kerajaan Tempatan Fungsi utama Kerajaan Tempatan Melaksanakan arahan Kerajaan Negeri berhubung projek kerajaan atau dasar kerajaan Melaksanakan arahan Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan memajukan Kerajaan Tempatan Mengadakan Kumpulan Wang Pihak Berkuasa Tempatan di bawah kawalannya Tugas Kerajaan Tempatan Mengawal kebersihan dan keselamatan Mengawal pencemaran air Mengawal pencemaran udara Membuat pemeriksaan makanan dan ubat-ubatan di kedai Pemeriksaan timbang dan sukatan di pasar Membuat perancangan penggunaan tanah Menyediakan padang rekreasi,parit,saluran najis,taliair dan kawalan banjir Menggalakkan aktiviti ekonomi setempat Membina pasar,ruang perniagaan,tempat berjaja
 47. 47. Ketua Kerajaan Tempatan Ketua Majlis Bandaraya ialah Datuk Bandar Ketua Majlis Perbandaran ialah Yang Dipertua Majlis Ketua Majlis Daerah ialah Pegawai Daerah Pelantikan Ketua Kerajaan Tempatan Dilantik oleh Kerajaan Negeri Di Wilayah Persekutuan,dilantik oleh Menteri Wilayah Persekutuan Tugas Ketua Kerajaan Tempatan Mempengerusikan mesyuarat Memanggil mesyuarat Setiausaha Kerajaan Tempatan Pegawai utama untuk memastikan kelancaran pentadbiran Kerajaan Tempatan Dilantik oleh Kerajaan Negeri Pegawai-pegawai Kerajaan Tempatan Pegawai teknikal Pegawai tadbir 8-24 orang Kriteria Kerajaan Tempatan Hasil pendapatan Majlis Bandaraya ialah RM100 j Hasil pendapatan Majlis Perbandaran ialah RM20j Hasil pendapatan Majlis Daerah<RM20j Jumlah penduduk bandaraya ialah 500000 orang Jumlah penduduk perbandaran ialah >150000 org Jumlah penduduk Majlis Daerah ialah <150000 org Mesyuarat Kerajaan Tempatan Diadakan sebulan sekali Keahlian Kerajaan Tempatan Dilantik daripada kalangan ahli politik Dilantik ketua jabatan teknikal daerah Sumber Kewangan Kerajaan Tempatan Peruntukan daripada Kerajaan Tempatan Peruntukan daripada Kerajaan Negeri Cukai taksiran seperti cukai sampah, cukai pintu Lesen penjaja Lesen pusat hiburan Lesen kedai kopi Lesen anjing Sewaan tempat berjaja Sewaan ruang gerai di pasar Bayaran perkhidmatan Denda Kriteria Peruntukan Kerajaan Persekutuan Bilangan penduduk Kerajaan Tempatan Jumlah hasil kutipan Kerajaan Tempatan Keluasan kawasan Kerajaan Tempatan
 48. 48. PENYELARASAN PENTADBIRAN Antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Majlis Raja-Raja Majlis Tanah Negara Majlis Kewangan Negara Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan Majlis Perhutanan Negara Majlis Perumahan Negara Majlis Air Negara Jawatankuasa Perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Mesyuarat Menteri-Menteri Besar atau Ketua Men MAJLIS RAJA-RAJA Tugas Utama Majlis Raja-Raja Membincangkan dasar-dasar negara spt di bawah- Hak istimewa orang Melayu Hak istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak Perubahan sempadan negeri Kewarganegaraan Penetapan tarikh upacara agama Islam yang sama Taraf bahasa Melayu MAJLIS TANAH NEGARA Fungsi Majlis Tanah Negara Membentuk dasar penggunaan tanah di Malaysia Mentadbir dasar penggunaan tanah di Malaysia Berunding dengan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri tentang penggunaan tanah dan penyelarasannya Memastikan tanah dikawal untuk pertanian,perhutanan dan perlombongan sumber galian Undang-undang Tanah Tanah di bawah kuasa Kerajaan Negeri Kerajaan Persekutuan boleh mengambil tanah sesebuah negeri untuk kemajuan negara Ahli Majlis Tanah Negara Seorang wakil negeri yang dilantik oleh sultan/YDN Wakil Sabah Wakil Sarawak Wakil dari Kerajaan Persekutuan (<10 orang) MAJLIS KEWANGAN NEGARA Fungsi Majlis Kewangan Negara Mentadbir hal ehwal kewangan negara Menentukan jumlah pinjaman wang Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Menentukan rancangan kemajuan negeri dan pembiayaannya Menentukan pinjaman yang dibuat oleh Kerajaan
 49. 49. Persekutuan Mengadakan perundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri berhubung dengan penggunaan tanah Kriteria peruntukan untuk Kerajaan Negeri Bilangan penduduk Negeri Jaringan jalan raya Persekutuan di negeri tersebut Peruntukan pembangunan khas Ahli Majlis Kewangan Negara Perdana Menteri sebagai pengerusi Menteri Kewangan yang dilantik oleh PM Menteri lain yang dilantik oleh PM Wakil-wakil Kerajaan Negeri yang dilantik oleh sultan/yDN MAJLIS NEGARA BAGI KERAJAAN TEMPATAN Fungsinya Mengadakan penyelarasan dengan Kerajaan Tempatan Ahli-ahlinya Menteri Perumahan Wakil Kerajaan Negeri yang dilantik oleh sultan/YDN Ahli yang dlantik oleh Kerajaan Persekutuan (<10 org) Perkara-perkara yang diselaraskan Membentuk dasar-dasar untuk memajukan Kerajaan Tempatan Pelaksanaan projek PBT Tindakan Kerajaan Tempatan Undang-undang Kerajaan Tempatan Penggubalan undang-undang oleh penasihat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Antara Kementerian Majlis Tindakan Negara Majlis Perancang Negara Majlis Keselamatan Negara Jawatankuasa Kabinet Majlis Tindakan Ekonomi Negara Antara Negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Majlis Tindakan Negeri Jawatankuasa Perancang Negeri Jawatankuasa Keselamatan Negeri Tujuan Penyelarasan Pentadbiran Menambah kecekapan dalam perkhidmatan awam Menjimatkan sumber-sumber terhad Mengelakkan pembaziran wang dan guna tenaga
 50. 50. MAJLIS PERHUTANAN NEGARA Tujuan Majlis Perhutanan Negara Menyelaraskan dasar perhutanan Menyelaraskan pentadbiran perhutanan Menyelaraskan pengurusan perhutanan Mengesahkan semua keputusan Majlis Perhutanan Negara sebelum dilaksanakan oleh Negeri/Pusat MAJLIS PERUMAHAN NEGARA Majlis Perumahan Negara Selaraskan undang-undang pentadbiran perumahan negara Menyediakan Projek Perumahan Rakyat (PPR) untuk memenuhi permintaan rakyat Menempatkan semula setinggan MAJLIS SUMBER AIR NEGARA (MSAN) Tujuan penubuhan MSAN Mengatasi masalah air di Lembah Kelang, Selangor dan Negeri Sembilan Selaraskan bekalan air di seluruh negara Negeri yang kaya air membantu negeri yang memerlukannya Anggota MSAN Perdana Menteri Semua Menteri Besar Semua Ketua Menteri Fungsi MSAN Menyelesaikan masalah air Mencari tempat yang sesuai untuk dibina empangan Menggalakkan negeri yang banyak air membantu negeri yang ada masalah air Mencari cara-cara menyalurkan air ke negeri yang ada masalah air JAWATANKUASA PERHUBUNGAN ANTARA KERAJAAN PERSEKUTUAN DENGAN KERAJAAN NEGERI AJK nya Ketua Setiausaha Negara Ketua Setiausaha Kementerian Setiausaha Kerajaan Negeri Peranannya Mencari jalan penyelesaian jika wujud masalah antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri MESYUARAT MENTERI-MENTERI BESAR/KETUA MENTERI Tujuannya Membincangkan pelaksanaan,masalah dasar kerajaan Membincangkan pelaksanaan,masalah projek kerajaan
 51. 51. PENYELARASAN ANTARA KEMENTERIAN Antara Kementerian Majlis Tindakan Negara Majlis Perancang Negara Majlis Keselamatan Negara Jawatankuasa Kabinet Majlis Tindakan Ekonomi Negara MAJLIS TINDAKAN NEGARA/MTN Fungsi MTN Menyelaraskan program-program pembangunan Meneliti laporan kementerian,jabatan,agensi tentang projek pembangunan Selaraskan masalah yang timbul antara agensi kerajaan Ahli MTN Perdana Menteri Ahli kabinet MAJLIS PERANCANG NEGARA/MPN Ahli MPN Perdana Menteri (selaku pengerusi) Ahli kabinetnya Fungsi MPN Mengkaji projek pembangunan Menyiapkan projek pembangunan Membincangkan projek pembangunan Membantu MTN melaksanakan projek pembangunan Menyemak laporan kemajuan agensi ekonomi MAJLIS KESELAMATAN NEGARA/MKN Ahlinya Perdana Menteri sebagai pengerusi Ahli kabinetnya Fungsi MKN Mewujudkan keamanan Bekerjasama dengan semua agensi kerajaan untuk menjaga keselamatan negara Berbincang tentang isu keselamatan negara mengkaji isu keselamatan negara menyelesaikan isu keselamatan negara MAJLIS TINDAKAN EKONOMI NEGARA/MTEN Tujuan MTEN ditubuhkan Mengatasi masalah ekonomi jangka pendek dan jangka sederhana Mengelakkan negara daripada kegawatan ekonomi kerana kejatuhan nilai ringgit dan saham BSKL Ahlinya Perdana Menteri selaku pengerusi Menteri yang berkaitan ekonomi Wakil daripada pelbagai bidang Wakil daripada pelbagai sector
 52. 52. Fungsinya Mengenalpasti isu yang mempengaruhi ekonomi Mengenalpasti cabaran yang mempengaruhi ekon. Memperkenalkan strategi untuk menghadapi cabaran ekonomi Menyediakan pelan tindakan Menyampaikan maklumat dan keputusan MTEN kepada kabinet JAWATANKUASA KABINET Penubuhannya Tetap Sementara (ad hoc) Tujuannya Mengkaji isu-isu yang rumit Menyelaraskan isu-isu yang rumit Contoh Jaw.Kabinet Jawatankuasa mengenai krisis air Jawatankuasa mengenai perpaduan negara Jawatankuasa mengenai pendidikan tinggi PENYELARASAN ANTARA NEGERI Antara Negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Majlis Tindakan Negeri Jawatankuasa Perancang Negeri Jawatankuasa Keselamatan Negeri MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI Fungsinya Sama seperti Kabinet di peringkat persekutuan Ketuanya MB/KM Semenanjung Malaysia Dipanggil Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sabah Dipanggil Kabinet Sabah Sarawak Dipanggil Majlis Tertinggi Sarawak MAJLIS TINDAKAN NEGERI Fungsinya Selaraskan projek pembangunan negeri Dibantu oleh Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri dan Jawatankuasa Kerja Kemajuan Negeri JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI Peranannya Selaraskan projek pembangunan negeri JAWATANKUASA KESELAMATAN NEGERI Peranannnya Selaraskan hal ehwal keselamatan negeri Jawatankuasa keselamatan daerah selaraskan hal keselamatan daerah Dibantu oleh JKKM dan JKKK Ahlinya Menteri Besar/KM Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
 53. 53. Tujuan Penyelarasan Pentadbiran Menambah kecekapan dalam perkhidmatan awam Menjimatkan sumber-sumber terhad Mengelakkan pembaziran wang dan guna tenaga JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN Komponen Jabatan Pembangunan Persekutuan Jabatan Pembangunan Persekutuan Kelantan Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah Jabatan Pembangunan Persekutuan Fungsi JPP Merancang projek pembangunan Kerajaan Persekutuan di peringkat negeri Merancang projek pembangunan Kerajaan Persekutuan di peringkat negeri Bidangkuasa JPP JPP di bawah Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP) PEJABAT PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN Objektif Umum Selaraskan projek dan program persekutuan dengan negeri Memastikan perbelanjaan kewangan mencapai tahap 100% Memastikan prestasi fizikal ikut jadual Memantau pelaksanaan projek pembangunan Persekutuan di peringkat negeri Menyelaraskan pelaksanaan projek pembangunan Persekutuan di peringkat negeri Memastikan projek pembangunan Persekutuan berjalan lancar dan berkesan Memastikan peruntukan diurus dengan baik dan digunakan sepenuhnya Fungsinya Memantau projek pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun Melaksanakan projek pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun Mengurus dan melaksanakan peruntukan projek khas Persekutuan atas arahan PM Merancang dan menyelaraskan rancangan pembangunan luar Bandar di bawah peruntukan Persekutuan Menyediakan laporan pencapaian projek persekutuan yang telah dilaksanakan
 54. 54. TADBIR URUS NEGARA KEPENTINGAN TADBIR URUS NEGARA YANG BAIK Kepentingan tadbir urus negara yang baik Supaya rakyat mempercayai kerajaan yang dipilih Meningkatkan budaya yang sihat Menarik pelaburan Meningkatkan pernigaan Kecekapan pasaran modal Keberkesanan ekonomi Melambangkan kredibiliti kerajaan CIRI TADBIR URUS NEGARA YANG BAIK Ciri tadbir urus negara yang baik Setia Jujur Tidak melibatkan politik kerana ketidakadilan Tiada kepentingan individu Tiada kepentingan parti Tegas Pembahagian kuasa antara politik dan pentadbiran Bersikap berkecuali Tiada rasuah Telus CABARAN TADBIR URUS YANG BAIK Cabaran Tadbir Urus Yang Baik Komitmen pengurusan kepada tadbir urus Hubungan erat dengan stakeholders Akauntabiliti kepada pihak luar Pematuhan kepada pihak luar Pematuhan kepada akauntabiliti dalaman Pengurusan strategik Pemantauan prestasi Pengurusan risiko Etika pengurusan dalam sektor kerajaan
 • nazirahazhar1

  Dec. 5, 2021
 • NurInsyirahInsyirah

  Dec. 5, 2021
 • hamidisalleh1

  Dec. 5, 2021
 • IKHTIAZIRZANI

  Dec. 5, 2021
 • NoorAzura16

  Dec. 1, 2021
 • shazwin2

  Nov. 30, 2021
 • AmirAladlie

  Nov. 30, 2021
 • hanamaisara1

  Nov. 28, 2021
 • HarryLinus

  Nov. 28, 2021
 • nrfitriamrhd

  Nov. 23, 2021
 • ssuser7cfa41

  Nov. 22, 2021
 • BudrizHkmm

  Nov. 21, 2021
 • isyakalib

  Nov. 21, 2021
 • AinFarah5

  Nov. 20, 2021
 • Alwalidofficial1

  Nov. 18, 2021
 • saraabaii

  Nov. 14, 2021
 • NurAtirah31

  Nov. 13, 2021
 • MaisarahSafiah

  Nov. 6, 2021
 • mohdfairus10

  Oct. 18, 2021
 • IniesSiaa

  Oct. 17, 2021

Nota ringkas untuk kegunaan rakan2 Pra Universiti Penggal 1

Vistos

Vistos totais

359.847

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

9.048

Ações

Baixados

5.827

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

635

×