Anúncio

Paglakas ng Europe

Saint Charles Academy (SCA)
14 de Mar de 2019
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Paglakas ng Europe

 1. Pag-usbong ng Bourgeoisie • Sino ang Bourgeoisie? -panggitnang uri ng mamamayan sa Europe - binubuo sila ng mga mangangalakal, banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko) shipowner (nagmamay-ari ng mga barko) at mga negosyante.
 2. Merkantilismo • Ano ang Merkantilismo? -patakarang pang- ekonomiya na nakatuon sa pag-iipon ng mahahalagang metal tulad ng ginto at tanso.
 3. Pag-usbong ng National Monarchy • Ano ang Monarchy? -uri ng pamahalaang pinamumunuan ng hari at reyna
 4. Pag-usbong ng Nation-State
 5. Ang Repormasyon • Ano ang Katoliko? -ito ay nangangahulugang “universal”
 6. Ang Repormasyon • Ano ang Repormasyon? -kilusang panrelihiyon na naglalayong manghingi ng reporma sa Simbahang Katoliko. Ito ang katawagan din sa mga kaganapan na yumanig sa Kakristiyanuhan na humnatong sa pagkakahati ng
 7. Martin Luther • Ama ng Protestante (mga tumututol o sumasalungat sa turo ng Simbahang Katoliko)
 8. Siyamnapu’t Limang Proposisyon (Ninety-Five Theses)
 9. Ang Repormasyon • Ano ang Repormasyon? -kilusang panrelihiyon na naglalayong manghingi ng reporma sa Simbahang Katoliko. Ito ang katawagan din sa mga kaganapan na yumanig sa Kakristiyanuhan na humnatong sa pagkakahati ng
 10. Kontra-Repormasyon • Malakas na kilusan ng mga tapat na Katoliko upang paunlarin ang Simbahan
 11. Katoliko at Protestante
 12. Pag-usbong ng Renaissance • Ano ang Renaissance? -ito ay nangangahulugang “rebirth”o“muling pagsilang” ng kulturang klasikal ng Greece na sumibol sa bansang Italya.
 13. Bakit sa Italya?
 14. Humanista ng Renaissance • Sino ang mga Humanismo? -isang kilusang intelektuwal na naniniwalang dapat pagtuunan ng pansin ang klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome. Humanista ang taong tumatangkilik sa ideyang ito
 15. Mga Ambag • Sining at Panitikan 1. Francesco Petrarch -Ama ng Humanismo - Songbook (isang koleksyon ng mga sonata ng pag-ibig sa pinakamamahal niyang si Laura
 16. Mga Ambag • Sining at Panitikan 2. Giovanni Boccacio -kaibigan ni Petrarch - Decameron (koleksyon ng isandaang nakakatawang salaysay
 17. Mga Ambag • Sining at Panitikan 3. William Shakespeare -Makata ng mga Makata -Julius Caesar, Romeo and Juliet, Hamlet, Anthony and Cleopatra, Scarlet
 18. Mga Ambag • Sining at Panitikan 4. Desiderius Erasmus -Prinsipe ng mga Humanista -In Praise of Folly (tinuligsa niya ang hindi mabuting gawa ng mga pari at mga karaniwang
 19. Mga Ambag • Sining at Panitikan 5. Nicollo Machiavelli -The Prince
 20. Mga Ambag • Sining at Panitikan 5. Miguel de Cervantes -Don Quixote de la Mancha
 21. Mga Ambag • Pagpipinta 1. Michaelangelo Bounarotti - La Pieta at Sistine Chapel
 22. Mga Ambag • Pagpipinta 2. Leonardo Da Vinci - The Last Supper, Mona Lisa
 23. Mga Ambag • Pagpipinta 3. Raphael Santi - “Ganap na Pinto” - “Perpektong Pintor” - Madonna and the Child
 24. Mga Ambag • Paglililok 1. Donatello - David
 25. • Paglililok 1. Donatello - David
 26. Mga Ambag • Agham 1. Nicolas Copernicus - teoryang Heliocentric
 27. Mga Ambag • Agham 1. Galileo Galilei - teoryang Heliocentric
 28. Mga Ambag • Agham 1. Isaac Newton -Universal Gravitation
Anúncio