O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án

Tổng hợp các tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm 91 câu hỏi về thuế doanh nghiệp khác nhau có lời giải chi tiết cho các bạn

 • Seja o primeiro a comentar

Tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án

 1. 1. GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG THẮC MẮC VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPTổng hợp 91 câu hỏi thắc mắc các tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giúp các bạntự tin hơn trong công việc kế toán. Bạn nào có nhu cầu download tài liệu kế toán mời bạnvào website: http://ketoanhn.com/Câu hỏi 1:Trong năm 2009 Công ty đã có các tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý, Cuối năm quyết toánxử lý số thuế TNDN chênh lệch tăng hoặc giảm sau quyết toán như thế nào?Trả lời:Theo hướng dẫn tại Điểm 3.4, Phần II Công văn số 353/TCT-CS ngày 29/1/2010 của Tổng cụcThuế thì:- Trường hợp DN tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được ưuđãi miễn, giảm, gia hạn cao hơn so với số tạm tính của 4 quý. Chênh lệch tăng thêm đó sẽ đượcgia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/10/2010.- Trường hợp DN tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được ưuđãi miễn, giảm, gia hạn thấp hơn so với số tạm tính của 4 quý thì DN lập hồ sơ khai bổ sung điềuchỉnh theo quy định tại Điểm 5.1, Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính.--------------------------------Câu hỏi 2:1- Khi doanh nghiệp đóng tiền bảo hiểm XH, BHYT cho người lao động theo hợp đồng lao độngthì chi phí này có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?2- Nếu trong hợp đồng lao động có ghi rõ mức phụ cấp trả hàng tháng cho người lao động thì cáckhoản phụ cấp đó có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?Trả lời:Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:1- Các khoản trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định đều được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN.2- Các khoản chi trả cho người lao động mang tính chất tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấptrả cho ngưòi lao động theo quy định của pháp luật đã ghi rõ trong hợp đồng lao động thì đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
 2. 2. --------------------------------Câu hỏi 3:Theo phương án trồng rừng và quản lý rừng bền vững của Công ty đã được UBND tỉnh phêduyệt thì Công ty được miễn thuế TNDN trong 2 năm đầu. Nhưng đến năm 2009 thực hiện thì cơquan thuế trả lời là không được miễn, giảm. Như vậy Công ty được miễn, giảm hay không?Trả lời:Trường hợp của Công ty không được miễn giảm thuế TNDN là do: Công ty được chuyển đổi từLâm trường sang từ ngày 13/6/2007 (Lâm trường được thành lập từ năm 1996). Dự án mở rộngkinh doanh trồng rừng và quản lý rừng bền vững của Công ty triển khai trong năm 2009, do đótheo hướng dẫn tại Mục 6, Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính thì Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.--------------------------------Câu hỏi 4:Trung tâm có được áp dụng mức thuế TNDN theo hình thức lấy doanh thu nhân 5% hay không?Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu vừa tiếp nhận nguồn kinh phí của ngân sách, vừa làm dịchvụ có xuất hoá đơn thuế GTGT.Trả lời:Tại Khoản 4, Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: “ Đơn vị sự nghiệp có phátsinh hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp(tương ứng với mức thuế suất 25%) sau khi đã thực hiện ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanhnghiệp (nếu có) mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác địnhđược chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tínhtheo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:- Đối với dịch vụ: 5%;- Đối với kinh doanh hàng hoá: 1%;- Đối với hoạt động khác: 2%.Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp đơn vị khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ xác định được doanhthu nhưng không hạch toán và không xác định riêng được chi phí, không xác định được riêngthuế GTGT đầu vào phục vụ riêng cho hoạt động kinh doanh, thì thực hiện nộp thuế GTGT theophương pháp trực tiếp (áp dụng tỷ lệ GTGT quy định tại Điểm 2.2b, Muc II, Phần B Thông tư số129/2008/TT-BTC) và nộp thuế TNDN theo hướng dẫn trên.
 3. 3. --------------------------------Câu hỏi 5:Năm 2008 công ty lỗ 70 triệu (theo tôi biết là không phải làm kế hoạch chuyển lỗ và được hiểu làchuyển trong vòng 5 năm liên tiếp). Năm 2009 công ty có lãi (lợi nhuận tính thuế) 60 triệu vậycông ty có được chuyển hết 70 triệu lỗ không? Hay chỉ được chuyển nhỏ hơn hoặc bằng 60triệu?Trả lời:Tại Khoản 2, Mục VII, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn:“ Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì đuợc chuyển lỗ của nămquyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ tính liên tụckhông quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ”.Căn cứ hướng dẫn trên, thì công ty chỉ chuyển lỗ nhỏ hơn hoặc bằng 60 triệu, số lỗ còn lại đượcchuyển sang các năm sau nhưng liên tục không quá 5 năm.--------------------------------Câu hỏi 6:Công ty nằm trong KCN được thuê đến thời hạn 2012 là trả lại đất. Vậy có thể đăng ký khấu haoTSCĐ nhanh không? thấp hơn mức tối thiểu nhà nước quy định?Trả lời:
 4. 4. Theo hướng dẫn tại Điểm 2.2d, Mục IV, phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì:“Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụngvà trích khấu hao tài sản cố định. Trường hợp doanh nghiệp có lãi, có nhu cầu về khấu hao nhanhđể đổi mới công nghệ đang áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng là phần trích khấuhao vượt quá mức khấu hao nhanh theo quy định.”Theo hướng dẫn tại Điểm 2, Điều 13 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của BộTài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, hướng dẫn:“ …- Phương pháp khấu hao đường thẳng:Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp khấuhao đường thẳng.Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiếtbị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súcvật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinhdoanh có lãi.”Căn cứ hướng dẫn trên, nếu TSCĐ của Công ty là các máy móc, thiết bị; … được nêu tại Điều 13Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009, đồng thời Công ty hoạt động đảm bảo có lãithì được khấu hao nhanh theo quy định trên.--------------------------------
 5. 5. Câu hỏi 7:Định mức ăn trưa, công tác phí, trong và ngoài tỉnh và ngoài nước cụ thể là bao nhiêu?Trả lời:1. Tại Khoản 4, Mục V, Phần I Công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 về việc hướng dẫnquyết toán thuế TNDN năm 2009 của Tổng cục Thuế, hướng dẫn: Doanh nghiệp được tính vàochi phí được trừ khoản tiền ăn giữa ca bằng tiền, bằng hiện vật cho người lao động nếu có thựcchi trả và khoản chi này có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.Riêng đối với Công ty Nhà nước, mức chi tiền ăn giữa ca cho người người lao động trước ngày1/5/2009 không quá 450.000 đ/tháng, từ ngày 1/5/2009 không quá 550.000 đ/tháng. Trường hợpcác Công ty Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền cho phép chi tiền ăn giữa ca vượt mứckhống chế quy định nêu trên và khoản chi tiền ăn giữa ca nếu có thực chi trả và có đầy đủ hoáđơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế.Căn cứ hướng dẫn trên, đơn vị khi chi tiền ăn trưa nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháptheo quy định của pháp luật sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.2. Theo hướng dẫn tại Điểm 2.9, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được tính vào chi phí: “Chi phụcấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp chongười lao động đi công tác trong nước và nước ngoài (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) vượtquá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chứcNhà nước.”.Theo quy định hiện hành thì mức chi phụ cấp đi công tác trong nước và nước ngoài đối với cánbộ, viên chức nhà nước thực hiện theo các văn bản sau:- Trong nước: Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính;
 6. 6. - Nước ngoài: Thông tư 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính.Doanh nghiệp chỉ được đưa vào chi phí theo mức quy định theo các hướng dẫn trên.--------------------------------Để giải quyết các thắc mắc trong quá trình quyết toán mời bạn tham gia khóa học kỹ năng quyếttoán thuế tại trung tâm đào tạo kế toán Hà NộiCâu hỏi 8:Về chi phí trang phục đưa vào chi phí được trừ tính bình quân /người/ năm được không? VD: chiphí trang phục năm 2009 chi cho 80 lao động là 100.000.000đ tính bình quân là1.250.000đ/người/ năm được không?Trả lời:Theo hướng dẫn tại Điểm 2.6, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn: “ 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếbao gồm:…2.6. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hoá đơn; phần chi trangphục bằng hiện vật cho người lao động vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm; phần chi trang phụcbằng tiền cho người lao động vượt quá 1.000.000 đồng/người/năm”.Căn cứ hướng dẫn trên thì mức chi phí trang phục nếu chi bằng tiền thì không vượt quá 1 triệuđồng/người/năm, nếu chi bằng hiện vật (có hoá đơn) thì không vượt quá 1,5 triệuđồng/người/năm, không được tính bình quân cho toàn Công ty (1,5 tr + 1 tr /2= 1,250).--------------------------------
 7. 7. Câu hỏi 9:Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp vừa và nhỏ được áp dụng Thông tư số 03/2009/TT-BTC vềgiảm 30% thuế TNDN, vậy: Khi làm quyết toán thuế TNDN có phải kê khai phụ lục 03-4H/TNDN, theo tôi thấy phụ lục 03-4H/TNDN là phụ lục ưu đãi cho cơ sở SXKD sử dụng nhiềulao động nữ mà công ty tôi không được ưu đãi về khoản này vậy có phải kê khai phụ lục nàykhông?Trả lời:Theo hướng dẫn tại Điểm 3, Phần 3 Công văn số 353/TCT-SC ngày 29/1/2010 hướng dẫn quyếttoán thuế TNDN 2009, thì: “Trường hợp doanh nghiệp được giảm thuế theo các giải pháp củaChính phủ kích cầu đầu tư, tiêu dùng; chống suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanhnghiệp thì sử dụng phụ lục Mẫu số 03-4H/TNDN để kê khai số thuế TNDN được miễn, giảm.”.Như vậy, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế TNDN năm 2009 theo quyđịnh tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính thì số thuế TNDNđược giảm thực hiện trên Phụ lục mẫu số 03-4H/TNDN như sau:Doanh nghiệp ghi bổ sung: Thuế TNDN được giảm theo các giải pháp kích cầu của Chính phủ =(Thuế TNDN phải nộp năm 2009 x 30%).--------------------------------Câu hỏi 10:Chi phí lưu trú đi nước ngoài theo thông tư được đưa vào phí nhưng chứng từ không có hoá đơnđỏ, chứng từ bằng tiếng nước ngoài thì cần làm thao tác gì để đưa vào phí?
 8. 8. Trả lời:Tại Khoản 1, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định:“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đápứng đủ các điều kiện sau:1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.Theo quy định trên, trường hợp Công ty thực tế có phát sinh các khoản chi phí liên quan đếnhoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải đảm bảo có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp làm căncứ để hạch toán chi phí và được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN(chứng từ nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt).--------------------------------Câu hỏi 11:Tiền môi giới cho việc tìm đối tác đầu tư vào công trình thì tiền chi đó có được tính vào chi phíkhông? (có hợp đồng và hoá đơn)Trả lời:
 9. 9. Tại Khoản 1, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định:“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đápứng đủ các điều kiện sau:1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”. Căn cứ hướng dẫn trên thì tiền môi giới có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinhdoanh có đầy đủ, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì được hạch toán vào chi phí.--------------------------------Câu hỏi 12:Tiền phạt do nộp chậm thuế chuyển quyền sử dụng đất (trước đây) thì có được tính vào chi phíkhông?Trả lời:Tại Điểm 2.29, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định:“Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: Các khoản tiền phạt vềvi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi
 10. 10. phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế và các khoản phạt về vi phạm hànhchính khác theo quy định của pháp luật.”Căn cứ hướng dẫn trên thì khoản tiền phạt do nộp chậm thuế chuyển quyền sử dụng đất khôngđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.--------------------------------Câu hỏi 13:Khi bắt đầu hoạt động, Doanh nghiệp tôi đã thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao. Vậycác năm sau có phải đăng ký lại nếu như phương pháp trích khấu hao không có gì thay đổi?Trả lời:Căn cứ Điểm 2.2 (d), Khoản 2, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN, có quy định: “... Doanh nghiệp phảiđăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơquan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao...”;Căn cứ Điểm 4, Điều 13, Phần C Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tàichính hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ quy đinh: “Phương pháp khấuhao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và đăng ký phải được thực hiện nhấtquán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ trừ khi có sự thay đổi trong cách thức sử dụng tài sảnđó để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp hoặc khi có thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồilợi ích kinh tế cho doanh nghiệp... và mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi phương pháptrích khấu hao tối đa không quá hai lần trong quá trình sử dụng và phải có ý kiến bằng văn bảncủa cơ quan thuế quản lý trực tiếp”.
 11. 11. Theo các quy định trên, khi bắt đầu hoạt động Doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký phương pháptrích khấu hao TSCĐ, trường hợp năm sau không có sự thay đổi phương pháp trích khấu haoTSCĐ thì không phải đăng ký lại.--------------------------------Câu hỏi 14:Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp mới, lĩnh vực hoạt động mới nên chưa xây dựng được địnhmức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng hợp lý. Như vậy chi phí nguyên nhiên vật liệulàm sao để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?Trả lời:Căn cứ Điểm 2.3, Khoản 2, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN, thì:Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sảnxuất, kinh doanh do doanh nghiệp tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xây dựng từ đầu nămhoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng.... Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà nước đã ban hành địnhmức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành”.Căn cứ quy định trên, thì doanh nghiệp phải tự xây dựng định mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu,nhiên liệu, năng lượng...nếu nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá mà doanh nghiệp sử dụngđã được Nhà nước ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã banhành.
 12. 12. --------------------------------Câu hỏi 15:Việc giảm, giãn thuế TNDN năm 2009 theo chủ trương kích cầu của Chính phủ, trường hợpkhông đúng ngành nghề theo quy định của Thông tư số 12/2009/TT-BTC, nếu DN đáp ứng tiêuchí là DN vừa và nhỏ theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC có được hưởng không?Trả lời:Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Mục II; Khoản 1, Mục III Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghịquyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằmngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thì trường hợpCông ty xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì thuộc diện được giảm 30% thuế TNDN phảinộp năm 2009 và giãn nộp thuế TNDN theo quy định được hướng dẫn trên, không cần phải xácđịnh yếu tố ngành nghề theo Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009.--------------------------------Câu hỏi 16:Chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo và dạynghề? Ưu đãi thuế TNDN đối với Trung tâm ngoại ngữ?Trả lời:Tại Khoản 3, Mục II, Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định thuế suất ưu đãi:
 13. 13. “Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp có đượctừ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường(sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá). Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hộihoá được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định”; Mục II Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính, quy định điều kiệnđược hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo quy định tại Điều 2 Nghị định số69/2008/NĐ-CP: “Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; ytế; văn hoá; thể dục thể thao; môi trường phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chíquy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008của Thủ tướng Chính phủ được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quyđịnh tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.”;Căn cứ Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở được hưởng chính sáchkhuyến khích phát triển xã hội hoá theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (Ban hành kèm theoQuyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) thì Trungtâm không thuộc trong danh mục các cơ sở được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xãhội hóa nên không được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn trên.--------------------------------Câu hỏi 17:Đơn vị sự nghiệp có thu có thuộc đối tượng được giảm, gia hạn nộp thuế TNDN năm 2009 theoThông tư số 03/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính không?Trả lời:* Tại Khoản 1, Mục I Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướngdẫn:
 14. 14. “Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IVnăm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 theo hướng dẫn tại Mục IIThông tư này.Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:- Có vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tưhiện đang có hiệu lực trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 không quá 10 tỷ đồng; trường hợpdoanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì vốn điều lệ ghi trong Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu không quá 10 tỷ đồng”.- Có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV năm 2008 không quá 300 người, không kể laođộng có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng; trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ 01 tháng 10măn 2008 thì số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thukhông quá 300 người.”* Tại điểm 1.1, Phần II Công văn số 353/TCT-CST ngày 29/01/2010 hướng dẫn quyết toán thuếTNDN năm 2009 của Tổng cục Thuế, hướng dẫn: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% sốthuế TNDN phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế TNDN phải nộp của năm 2009, bao gồmcả ... Đơn vị sự nghiệp có thu...Căn cứ các quy định nêu trên đơn vị mà đáp ứng một trong 2 tiêu chí trên thì thuộc đối tượngđược giảm, gia hạn nộp thuế TNDN năm 2009.--------------------------------Câu hỏi 18:
 15. 15. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính ưu đãi đầu tư do nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hộikhó khăn.Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 lại quy định các khoản chênh lệch bán ngoại tệthu lãi suất tiền gửi thu nhập khác phải nộp thuế. Thu nhập doanh nghiệp 25%. Trong khi chênhlệch bán ngoại tệ là do giá ngoại tệ quy định của Ngân hàng nhà nước áp vào để hạch toán quy raVNĐ. Thực tế đơn vị thu tiền ngoại tệ từ uỷ thác xuất khẩu không phải đơn vị mua bán ngoại tệ.Trong năm 2009 Công ty được ưu đãi đầu tư, nhưng phải nộp thuế TNDN do chênh lệch lãi khibán ngoại tệ thu được từ uỷ thác xuất khẩu gạo (khi xác định giá ngoại tệ để hạch toán theo giácông bố của Ngân hàng nhà nước). Vậy nộp thuế TNDN có đúng không?Trả lời:Tại Khoản 6, Mục V, Phần C và Điểm 2.6.a, Mục I, Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:“Thu nhập khác:Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ; Lãi về chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh trong kỳ củahoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cáckhoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quátrình đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn trước hoạt động sản xuất kinh doanh).Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ bằng tổng số tiền thu từ bán ngoại tệ trừ (-) tổng giámua của số lượng ngoại tệ bán ra”.“Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với: Các khoản thu nhập khác quyđịnh tại mục V Phần C Thông tư này”.
 16. 16. Căn cứ các quy định nêu trên trường hợp Công ty có phát sinh thu nhập từ chênh lệch tỷ giá (đâylà thu nhập khác) thì phải nộp thuế TNDN.--------------------------------Câu hỏi 19:Ưu đãi về thuế TNDN khi đầu tư vào KCN - TTCN thị xã Vị ThanhTrả lời:Căn cứ Điểm 4, Mục II và Điểm 3, Mục III Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC (nêu trên),hướng dẫn:"- Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm) áp dụng đối với doanh nghiệp thànhlập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lụcban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với doanhnghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy địnhtại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ".Theo quy định tại điểm 50, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP thì VịThanh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - Xã hội khó khăn, vì vậy doanh nghiệp thành lập mớitừ dự án đầu tư tại Vị Thanh sẽ được hưởng ưu đãi về thuế TNDN là: thuế suất thuế TNDN là20% trong thời gian 10 năm và miễn thuế 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.--------------------------------
 17. 17. Câu hỏi 20:Đối với thu nhập từ chênh lệch tỷ giá hối đoái, lãi tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp phải nộp thuếthu nhập doanh nghiệp mà không được ưu đãi thuế TNDN là không hợp lý, đề nghị các ngànhchức năng cần có công văn hướng dẫn rõ ràng để doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng.Trả lời:- Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật thuế TNDN (có hiệu lực từ 01/01/2009) thì: “Thu nhậpkhác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyềnsở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhậptừ lãi tiền gởi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòiđã xoá nay đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinhdoanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từhoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.”Tại điểm a khoản 3 Điều 18 Luật thuế TNDN nêu trên quy định:“3. Việc ưu đãi thuế TNDN quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này không áp dụng đốivới:a). Thu nhập quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này.”Như vậy kể từ ngày 01/01/2009 trở đi các khoản thu nhập khác (là thu nhập từ hoạt động ngoàihoạt động ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư), trong đó có thu nhậptừ bán ngoại tệ không được ưu đãi thuế TNDN, khoản thu nhập này phải nộp thuế theo thuế suấtthuế TNDN 25%.Việc Doanh nghiệp đòi hỏi các ngành chức năng cần có Công văn hướng dẫn rõ ràng để Doanhnghiệp hiểu và thực hiện đúng là không cần thiết vì vấn đề này đã được quy định rõ ngay trong
 18. 18. Luật thuế TNDN nêu trên, kể cả trong Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn củaBộ Tài về thi hành Luật thuế TNDN.--------------------------------Câu hỏi 21:Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng có được giảm, giãn nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số03/2009/TT-BTC không?Trả lời:Theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 1326/BTC-CST ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính vềviệc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC thì thu nhập làm căn cứ tính số thuế TNDN phảinộp của quý IV/2008 và của năm 2009 được giảm 30% theo gói kích cầu của Chính phủ baogồm số thuế TNDN phải nộp tính trên tổng thu nhập từ các hoạt động của Doanh nghiệp nhỏ vàvừa, kể cả thu nhập chuyển quyền sử dụng đất, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản và thunhập khác.Do đó thu nhập từ lãi tiền gửi vẫn được tính giảm 30% số thuế phải nộp theo hướng dẫn nêutrên.--------------------------------Câu hỏi 22:Việc thu thuế TNDN đối với thu nhập tăng thêm do phát mãi tài sản thế chấp tại ngân hàng cóđúng không? trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi đầu tư có được ưu đãi thuếTNDN không?
 19. 19. Trả lời:Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật thuế TNDN thì Doanh nghiệp có thu nhập từ quyền sởhữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản;...là thu nhậpthuộc thu nhập khác phải chịu thuế TNDN theo thuế suất thuế TNDN 25% và như trên đã nêucác khoản thu nhập này không được ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN.Như vậy khi phát mãi tài sản thế chấp tại ngân hàng (tức là có sự chuyển nhượng tài sản củaDoanh nghiệp) nếu phát sinh thu nhập (có lãi) thì thu nhập này thuộc diện chịu thuế TNDN làđúng theo quy định của Luật thuế TNDN.--------------------------------Câu hỏi 23:Để phát triển sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải có công nghệ cao, không riêng gì ở nước mình,các nước khác nếu có chi phí nghiên cứu khoa học được bớt 5% thuế. Thuế của Việt Nam có ưuđãi vấn đề này không?Trả lời:- Căn cứ quy định tại khoản 1, mục VIII phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN thì kể từngày 01/01/2009, Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật ViệtNam được trích tối đã 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế TNDN để lập Quỹphát triển khoa học và công nghệ của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xác định mức trích lậpquỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định trước khi tính thuế TNDN và báo cáo sử dụngquỹ vào Tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm.
 20. 20. --------------------------------Câu hỏi 24:Đơn vị chúng tôi có xử lý tài sản thế chấp ngân hàng là đất để đảm bảo tiền vay nhưng phải đóngthuế TNDN 25% trên thu nhập từ bán tài sản thế chấp này gây khó khăn cho đơn vị chúng tôi; đềnghị Cục Thuế đề xuất với Trung ương cho giảm thuế suất đối với trường hợp này; chỉ nên thutừ 5% đến 10% là phù hợp.Trả lời:Căn cứ quy định tại phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN thì việc tính thuế, kê khai, nộp thuế đối vớithu nhập từ bán tài sản là đất thế chấp bảo đảm tiền vay phải nộp thuế TNDN theo thuế suất25%.Về nội dung đơn vị đề nghị cho giảm thuế suất thuế TNDN đối với trường hợp này xuống còn5% đến 10%, cơ quan thuế xin ghi nhận và tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.--------------------------------Câu hỏi 25:Vật tư, hàng hoá mua vào có hoá đơn đầu vào, khi bán ra phải lập hoá đơn đầu ra. Tuy nhiên chiphí vận chuyển thô sơ cũng như chi phí bốc dỡ vật tư, hàng hoá từ bến đổ vật tư đến chân côngtrình không có hoá đơn nên Doanh nghiệp chúng tôi không hạch toán vào chi phí được, để đượcchấp nhận là chi phí hợp lý doanh nghiệp cần làm các thủ tục, giấy tờ gì?Trả lời:
 21. 21. Căn cứ quy định tại điểm 1, điểm 2.4, mục IV, phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN thì trườnghợp Doanh nghiệp không có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì không được tínhvào chi phí hợp lý. Để các khoản chi phí đó được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, doanhnghiệp thực hiện theo hướng dẫn sau:- Trường hợp chi phí vận chuyển, bốc dỡ do người cung cấp thuộc đối tượng kinh doanh nếukhông có hoá đơn thì làm thủ tục (gồm hợp đồng cung ứng dịch vụ vận chuyển thô sơ, bốc dỡvật tư; giấy mua bán dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ) để được cấp hoá đơn lẻ tại Chi cục Thuế.Trước khi được cấp hoá đơn lẻ, người cung ứng dịch vụ phải nộp thuế đúng theo quy định củapháp luật.- Trường hợp Doanh nghiệp có mua dịch vụ của người không kinh doanh như vận chuyển thô sơ,bốc dỡ,… thì Doanh nghiệp được lập Bảng kê mẫu 01/TNDN kèm chứng từ thanh toán chongười cung ứng dịch vụ để làm cơ sở tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Mức giá vậnchuyển thô sơ cũng như mức giá bốc dỡ vật tư ghi trên Bảng kê mẫu 01/TNDN phải phù hợpmức giá thị trường, nếu không phù hợp mức giá thị trường thì cơ quan thuế sẽ ấn định lại theomức giá thị trường như đã nêu trên.- Trường hợp Doanh nghiệp sử dụng lao động thuê ngoài thực hiện vận chuyển thô sơ, bốc dỡ thìlập hợp đồng lao động thuê ngoài cho từng vụ việc vận chuyển, bốc dỡ. Mỗi lần thanh toán tiềnthù lao cho lao động thuê ngoài từ 500.000 đồng trở lên Doanh nghiệp phải khấu trừ 10% tiềnthuế Thu nhập cá nhân (của từng người lao động), cấp chứng từ cho họ và kê khai, nộp thuế vàoKho bạc Nhà nước đúng theo quy định. Nếu người lao động lập Bảng cam kết về việc chỉ phátsinh thu nhập tại Doanh nghiệp và ước tính cả năm không có thu nhập tính thuế TNCN thìDoanh nghiệp không phải khấu trừ 10% như nêu trên.--------------------------------Câu hỏi 26:
 22. 22. Đến 30/6/2009 Công ty chuyển đổi hình thức doanh nghiệp nhưng theo yêu cầu của đơn vị chủquản cấp trên công ty thực hiện quyết toán thuế TNDN cho cả năm 2009. Đề nghị Cục Thuế thựchiện kiểm tra quyết toán cho công ty.Trả lời:Theo hướng dẫn tại điểm 5.1 mục III Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 củaBộ Tài chính thì công ty phải khai quyết toán thuế TNDN khi chuyển đổi hình thức sở hữudoanh nghiệp, đồng thời phải nộp hồ sơ quyết toán thuế cho Cục Thuế trong thời hạn 45 ngày kểtừ ngày chuyển đổi. Do đó, Cục Thuế yêu cầu công ty thực hiện quyết toán thuế đến thời điểm30/6/2009 theo quy định để Cục Thuế có căn cứ quyết toán thuế TNDN cho công ty.--------------------------------Câu hỏi 27:Năm 2010 doanh nghiệp đăng ký kế hoạch chuyển lỗ của năm 2009 thì thực hiện biểu, mẫu gì vàgởi đến cơ quan thuế vào thời điểm nào?Trả lời:Đăng ký kế hoạch chuyển lỗ theo Mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính và gửi đến cơ quan thuế cùng với hồ sơquyết toán thuế năm, cụ thể chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặcnăm tài chính.--------------------------------Câu hỏi 28:
 23. 23. Ngoài mức lãi suất quy định trong hợp đồng vay vốn thì ngành ngân hàng còn thu thêm 0,4% gọilà phí dịch vụ, như vậy khỏan phí này doanh nghiệp có được tính vào chi phí hoạt động củadoanh nghiệp?Trả lời:Theo quy định tại điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 thìkhoản phí dịch vụ ngân hàng thu được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếnếu có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp.--------------------------------Câu hỏi 29:Các khoản chi phí xây dựng, trang trí phòng tiếp khách, nhà xưởng phục vụ hoạt động SXKD cóđược tính vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp?Trả lời:Theo quy định tại khoản 1.1, khoản 1.2 điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008:1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đápứng đủ các điều kiện sau:1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
 24. 24. 1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”.Căn cứ các quy định trên thì các khoản chi xây dựng, trang trí phòng tiếp khách, nhà xưởng phụcvụ hoạt động SXKD của DN có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định là các khoản chiđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.--------------------------------Câu hỏi 30:Doanh nghiệp mua rượu bia làm quà tết cho công nhân có hoá đơn hợp pháp có được xác định làchi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?Trả lời:Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1.2, điểm 1, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính thì khoản chi này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinhdoanh nên không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.--------------------------------Câu hỏi 31:Sửa chữa tài sản cố định không có hoá đơn chứng từ thì có được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế?Trả lời:
 25. 25. Căn cứ quy định tại điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 thìdoanh nghiệp sửa chữa tài sản cố định nhưng không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp thì khoản chiphí này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.--------------------------------Câu hỏi 32:Công ty nhận được xe mô tô khuyến mãi có được đưa vào trích khấu hao tài sản cố định không?Trả lời:Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 thì: TSCĐ được đưa vàotính khấu hao khi xác định thu nhập chịu thuế nếu thỏa mãn các điều kiện sau:- TSCĐ phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của Công ty.- TSCĐ phải được quản lý,theo dõi hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chếđộ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.- TSCĐ trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.Căn cứ quy định trên, nếu TSCĐ (xe mô tô) đáp ứng các điều kiện trên đồng thời doanh nghiệpphải kê khai, nộp thuế TNDN đối với thu nhập quà tặng (thu nhập khác) thì công ty được tríchkhấu hao trên giá trị xe được khuyến mãi đã kê khai, nộp thuế TNDN và tính vào chi phí đượctrừ khi tính thuế TNDN.
 26. 26. --------------------------------Câu hỏi 33:Đối với các khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, chênh lệch đánhgiá lại số dư các khoản phải thu, phải trả ngoại tệ cuối năm (hoà nhập dự phòng các khoản phảithu, phải trả bằng ngoại tệ). Hỏi :- Các khoản thu nhập này có được miễn, giảm thuế theo các quy định về ưu đãi thuế TNDN- Nếu không được ưu đãi thì thuế suất thuế TNDN là bao nhiêu- Có được trừ chi phí hay không- Các khoản thu nhập và chi phí được kê khai như thế nào trên tờ khai.Trả lời:- Không thuộc diện được miễn, giảm thuế theo các quy định về ưu đãi thuế TNDN.- Về thuế suất thuế TNDN: Từ năm tài chính 2008 trở về trước: áp dụng thuế suất thuế TNDN là28%; từ năm tài chính 2009 trở đi: áp dụng thuế suất thuế TNDN 25%.- Các chi phí có liên quan đến các khoản thu nhập nêu trên được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế.
 27. 27. - Khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN Công ty Honoroad Việt Nam phải phản ánh khoản thunhập này vào mục 7 - Thu nhập khác (mã số 17) và chi phí có liên quan đến khoản thu nhập nàyvào mục 8 - Chi phí khác (mã số 18) của Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dùngcho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ kèm theo Tờ khai quyết toánthuế TNDN (Mẫu số 03 - 1A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT - TT - BTC).--------------------------------Câu hỏi 34:Công ty có được trích khấu hao TSCĐ là quyền sử dụng đất không?Trả lời:Căn cứ vào Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính, thì:- Trước ngày 01/01/2010 đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất (trừ TSCĐ vô hình làquyền sử dụng đất lâu dài) của Công ty được trích khấu hao nếu TSCĐ đó có hồ sơ, theo dõi chitiết và được phản ánh trong sổ sách kế toán theo quy định.- Từ ngày 01/01/2010 trở về sau đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất (bao gồm cả quyềnsử dụng đất có thời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài) Công ty không được trích khấu hao.--------------------------------Câu hỏi 35:
 28. 28. Nếu chủ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ trực tiếp tham gia điều hành sản xuấtkinh doanh (ví dụ tham gia với vai trò là giám đốc, phó giám đốc công ty) thì thù lao trả cho họsẽ được xem là các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hay không?Trả lời:Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.5(d), Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính thì tiền lương, tiền công trả cho chủ công ty TNHH 1 thành viên(do một cá nhân làm chủ) không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.--------------------------------Câu hỏi 36:Công ty mua thức ăn để chăn nuôi cá sấu của những người trực tiếp đánh bắt, hoặc một số cánhân mua bán nhỏ lẻ hàng ngày ở chợ không có hoá đơn chứng từ. Có thể sử dụng Bảng kê thumua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn (mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thôngtư số 130/2008/TT - BTC để thanh toán không?Trả lời:Công ty chỉ được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn (mẫusố 01/TNDN) đối với trường hợp mua hàng hoá là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sảnxuất, đánh bắt trực tiếp bán ra. Đối với trường hợp mua thức ăn để chăn nuôi cá sấu từ tổ chứchoặc cá nhân kinh doanh thì phải có hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng thì mới được đượccông nhận là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ các khoản chi muahàng hoá có giá trị thấp dưới mức quy định (dưới 100.000 đồng) mà người bán là đối tượngkhông được cấp hoá đơn.--------------------------------
 29. 29. Câu hỏi 37:Công ty mua hồ sơ dự thầu của đơn vị HCSN, đơn vị bán chỉ ra phiếu thu thì khoản chi nàyCông ty có được tính vào chi phí hợp lệ khi quyết toán thuế TNDN?Trả lời:Căn cứ Thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 thì đơn vị HCSN không có chức năng kinhdoanh và việc bán hồ sơ dự thầu cung cấp thiết bị y tế không phải là hoạt động kinh doanh nêncác đơn vị trên sử dụng phiếu thu theo mẫu của Bộ Tài chính qui định là hợp lệ và Công ty đượctính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.--------------------------------Câu hỏi 38:Ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao, Trường có các hoạt động khác như: mặt bằng căng tin, giữxe, liên kết đào tạo đại học và đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệp, các hoạt động này cóphải nộp thuế không?Trả lời:Căn cứ vào Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính thi::- Hoạt động mặt bằng căn tin và giữ xe có thuế suất thuế GTGT là 10% và thuế TNDN là 25%.
 30. 30. - Hoạt động liên kết đào tạo đại học và đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệp thu học phíkhông theo mức qui định của UBND TP Cần Thơ mà thu theo mức do trường liên kết đào tạoqui định thuộc đối tượng nộp thuế TNDN.Hoạt động đào tạo được hưởng thuế suất thuế TNDNlà 10% trên thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng danh mục loại hình, tiêu chí qui mô theo Quyết địnhsố 1466/QĐ-TTg.Đối với lớp đào tạo hệ vừa học vừa làm trong chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội củaUBND và thu học phí theo qui định của Uỷ ban thì không thuộc đối tượng nộp thuế TNDN.Trường hợp nhà trường không có đầy đủ hoá đơn đầu vào, không hạch toán và xác định được chiphí, thu nhập thì kê khai theo tỷ lệ % doanh thu để tính thuế GTGT và thuế TNDN.--------------------------------Câu hỏi 39:Trong quá trình hoạt động SXKD, Công ty có nhận được các khoản: quà biếu, quà tặng, chiếtkhấu thanh toán khi mua thức ăn cho cá thì các khoản thu nhập này được hạch toán vào đâu?Trả lời:Căn cứ điểm 13 mục V phần C Thông tư 130/2008/TT-BTC thì các khoản thu nhập nêu trênđược hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế TNDN.--------------------------------Câu hỏi 40:
 31. 31. Công ty có thuê xe cẩu của cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản nhưng bên cho thuê không xuấthoá đơn, vậy tiền thuê xe, tiền nhiên liệu và nhân công đã sử dụng cho xe có được đưa vào chiphí hợp lý khi tính thuế TNDN.Trả lời:Căn cứ Điểm 1, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính thì chi phí thuê tài sản của cá nhân kinh doanh, không có hoá đơn không được tính vào chiphí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.--------------------------------Câu hỏi 41:Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở tỉnh khác kê khai quyết toán thuế TNDN nhưthế nào?Trả lời:Căn cứ Điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chínhthì: công ty có đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc không phải kê khainộp thuế TNDN, Công ty tập trung kê khai tại trụ sở chính có cả phần phát sinh của đơn vị trựcthuộc.Theo quy định tại điểm 1, Phần D Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính, thì: Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạchtoán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơidoanh nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sởsản xuất.
 32. 32. Số thuế TNDN tính nộp của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuếTNDN phải nộp trong kỳ nhân (X) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổngchi phí của doanh nghiệp.Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc=Tổng chi phí của cơ sở hạch toán phụ thuộcTổng chi phí của doanh nghiệpSố liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanhnghiệp năm trước liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác định.Đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp đang hoạt động có thành lập thêm cơ sởsản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương thì doanh nghiệp phải tự xác định tỷ lệ chi phícho kỳ tính thuế đầu tiên. từ kỳ tính thuế tiếp theo tỷ lệ chi phí được xác định theo nguyên tắctrên.--------------------------------Câu hỏi 42:Công ty được BQL Khu kinh tế mở Chu Lai cấp Giấy chứng nhận ƯĐĐT tháng 11/2009 đượcưu đãi về thuế TNDN, như vậy đối với hoạt động kinh doanh bất động sản của đơn vị có được ưuđãi không?Trả lời:Tại Điểm 3, Điều 14, Chương III Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai (ban hành kèmtheo Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg ngày 06/11/2006 của Thủ tướng chính phủ, quy định:“Các dự án đầu tư vào KKTM Chu Lai được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn có
 33. 33. điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và chính sách áp dụng đối với các khu kinh tế theoquy định của pháp luật về đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàpháp luật khác liên quan”.- Tại Khoản 2, Điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Thu nhập khác bao gồm thunhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sửdụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, chovay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòiđược; thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của nhữngnăm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất,kinh doanh ở ngoài Việt Nam”.- Tại Khoản 3(a), Điều 18 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định không áp dụng ưu đãi thuếTNDN đối với: “a)Thu nhập quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này...”.Căn cứ các quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư vào địa bàn khu kinh tếmở Chu lai thì dự án đầu tư này được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo Giấy chứng nhận đầu tưđã cấp; riêng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thuộc loại thu nhập khác nên theoquy định của Luật thuế TNDN năm 2008 thì thu nhập này không được hưởng ưu đãi về thuếTNDN.--------------------------------Câu hỏi 43:Công ty đã bị thiệt hại trong cơn bão số 11 năm 2009 có được miễn giảm thuế thu nhập doanhnghiệp không?Trả lời:
 34. 34. Công ty CP Khoáng sản Phú Yên bị thiệt hại trong cơn bão số 11 năm 2009, thì doanh nghiệpđược tính vào chi phí khi tính thuế TNDN đối với phần giá trị tổn thất do thiên tai không đượcbồi thường. Theo hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại phần H Thông tư số130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, thì trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hạido thiên tai không thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.--------------------------------Câu hỏi 44:Phế liệu thu hồi trong quá trình sản xuất không bán được thì doanh nghiệp phải xử lý và cần thủtục thế nào để doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ?Trả lời:Doanh nghiệp phải thành lập hội đồng thanh hủy gồm: Giám đốc, Kế toán, thủ kho; hội đồng lậpbiên bản xác định loại hàng, số lượng, tình trạng phế liệu phải thanh hủy, cách thức thanh hủy.Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của việc thanh hủytrên.--------------------------------Câu hỏi 45:- Tiền lương của chủ DNTN và giám đốc Công ty TNHH một thành viên (do cá nhân làm chủ)có tính vào chi phí được trừ hay không?
 35. 35. - Về phân bổ khấu hao TSCĐ: trong một năm do doanh nghiệp nhận thi công được ít công trình,nên chi phí sử dụng máy ít nhưng chi phí khấu hao lại lớn hơn chi phí sử dụng máy thì xử lý nhưthế nào?- Phân bổ chi phí trả trước theo tỷ lệ doanh thu các công trình, doanh thu vận chuyển, doanh thumáy đào có đúng không?- Trích lập dự phòng bảo hành công trình của năm 2009 thì hạch toán vào năm 2010 có đúngkhông? Trường hợp không trích dự phòng bảo hành công trình mà phát sinh đến đâu (khi phátsinh thực tế bảo hành) thì hạch toán thẳng vào chi phí 154 có được không? Riêng khoản chi phíthực tế này thì cuối năm sẽ phân bổ theo tỷ lệ cho doanh thu có đúng không (vì nó không thuộccông trình nào của năm 2010)?Trả lời:- Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2.5, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính thì tiền lương của chủ DNTN, chủ công ty TNHH 1 thành viên (do1 cá nhân làm chủ) không được tính vào chi phí được trừ.- Trường hợp DN trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng thì không phân biệt mức độhoạt động của TSCĐ (do thực tế theo công trình nhận được), doanh nghiệp vẫn tính vào chi phísố khấu hao đã trích.- Việc tính và phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn (TK 142) và chi phí trả trước dài hạn (TK 242)phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí mà doanh nghiệp chủ động lựa chọn phươngpháp và tiêu thức phù hợp, kế hoạch hóa chặt chẽ.- Đối với trích lập dự phòng bảo hành công trình xây lắp: Điều 3 Thông tư số 228/2009/TT-BTCngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòngquy định:
 36. 36. “Điều 3. Nguyên tắc chung trong trích lập các khoản dự phòng.1. Các khoản dự phòng nêu tại điểm 1, 2, 3, 4 Điều 2 Thông tư này được trích trước vào chi phíhoạt động kinh doanh năm báo cáo của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có nguồn tài chínhđể bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong năm kế hoạch, nhằm bảo toàn vốn kinh doanh; đảm bảocho doanh nghiệp phản ánh giá trị vật tư hàng hóa tồn kho, các khoản đầu tư tài chính không caohơn giá cả trên thị trường và giá trị của các khoản nợ phải thu không cao hơn giá trị có thể thuhồi được tại thời điểm lập báo cáo tài chính.2. Thời điểm lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là thời điểm cuối kỳ kế toán năm. Trườnghợp doanh nghiệp được Bộ Tài chính chấp thuận áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch(bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc 31/12 hàng năm) thì thời điểm lập và hoàn nhập các khoản dựphòng là ngày cuối cùng của năm tài chính….”.Căn cứ hướng dẫn trên, việc trích lập dự phòng bảo hành công trình xây lắp phải được doanhnghiệp trích trước vào chi phí hoạt động kinh doanh năm báo cáo của doanh nghiệp. Phươngpháp lập dự phòng và xử lý khoản dự phòng đối với dự phòng bảo hành công trình xây lắp thựchiện theo Điều 7 Thông tư số 228/2009/TT-BTC nêu trên.--------------------------------Câu hỏi 46:Đơn vị chúng tôi đang xây dựng một nhà máy sản xuất mới. chúng tôi nhờ 2 chuyên gia cố vấngiám sát công trình xây dựng. Hai chuyên gia là người nước ngoài của một Công ty cùng tậpđoàn với công ty chúng tôi. Chi phí ăn ở đi lại của 2 chuyên gia này chúng tôi phải trả lại choCông ty cùng tập đoàn với chúng tôi tại Hồng Kông (FK ASIA) (Chúng tôi không phải trả tiềnlương tiền công cho 2 chuyên gia này). Chứng từ để chúng tôi thanh toán là giấy báo nợ Công tyFK ASIA.Xin hỏi Cục thuế:
 37. 37. - Chi phí mà chúng tôi thanh toán trên có phải là chi phí hợp lệ để tính thuế TNDN không?- Nếu không chúng tôi cần những chứng từ gì để hợp lý?Trả lời:Tại điểm 1, Mục IV, Phần C Thông tư 130/2009/TT-BTC quy định chi phí được trừ khi xác địnhthu nhập chịu thuế nếu thoả mãn 2 điều kiện:Chi phí phục vụ hoạt động SXKD và có hoá đơn chứng từ hợp pháp.Nếu chi phí ăn ở đi lại phát sinh tại Việt Nam của 2 chuyên gia, đơn vị thanh toán nhưng chứngtừ chi phí là giấy báo nợ của Công ty FK ASIA thì không phải là chi phí hợp lý để tính thuếTNDN.--------------------------------Câu hỏi 47:Công ty được miễn thuế TNDN trong vòng 3 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế.Công ty được thành lập năm 2007, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinhdoanh thu năm 2008. Năm 2008, 2009, công ty lỗ. Theo Thông tư 30 của BTC thì thời gianchuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm. Vậy khoản lỗ năm 2008 Công ty phải chuyển lỗ sangnăm 2009 và lỗ 2009 chuyển lỗ sang năm 2010. Như vậy thì thiệt cho Công ty , vì Công ty đượcmiễn thuế trong vòng 3 năm khi bắt đầu có thu nhập chịu thuế, nếu 3 năm liên tục bị lỗ thì tínhmiễn thuế TNDN bắt đầu từ năm thứ 4 khi phát sinh doanh thu. Vậy Công ty chúng tôi chuyểnkhoản lỗ năm 2008, 2009 trong năm 5 năm bắt đầu từ năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 được
 38. 38. không (vì năm 2008, 2009 lỗ Công ty chúng tôi dự toán là năm 2010, 2011, 2012 lãi ---->3 nămlãi này được miễn)?Trả lời:Tại điểm 2, Mục VII, Phần C Thông tư 130/2009/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính,quy định:Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ của năm quyết toán thuế trừvào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm,kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.Căn cứ quy định trên, nếu năm 2010 công ty bắt đầu có lãi thì thời gian chuyển lỗ tính từ năm2010.--------------------------------Câu hỏi 48:Khi quyết toán thuế TNDN có số thuế phải nộp thấp hơn số thuế tạm KK và nộp trong năm, đơnvị có được hoàn không hay chuyển vào kỳ KK tiếp theo.Trả lời:Thuế TNDN nộp thừa đơn vị chọn 1 trong 2 cách : có thể làm hồ sơ hoàn số thuế nộp thừa, hoặcchuyển bù trừ sang cùng loại thuế trong kỳ kiếp theo, nếu để bù trừ trong kỳ tiếp theo trong ứngdụng QLT sẽ tự động tính bù trừ trong cùng sắc thuế.
 39. 39. --------------------------------Câu hỏi 49:Chi phí đăng thông báo chi trả cổ tức, chi phí quản lý sổ cổ đông có được tính vào chi phí hợp lýđể tính thuế TNDN không? Phần thuế GTGT của 2 ý trên có được khấu trừ không?Trả lời:Theo Khoản 1, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hànhNghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: “Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này,doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;- Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.Như vậy, các khoản Chi phí đăng thông báo chi trả cổ tức, chi phí quản lý sổ cổ đông nếu đápứng các điều kiện trên thì được tính vào chi phí hợp lý để tính xác định thuế TNDN và đượckhấu trừ thuế GTGT đầu vào.--------------------------------Câu hỏi 50:Đơn vị chúng tôi được miễn thuế TNDN trong 3 năm đầu
 40. 40. - Đơn vị được thành lập vào tháng 8/2008 (đã có chi phí phát sinh). Hỏi: Vậy thời gian kết thúcviệc miễn giảm thuế 100% này được tính như thế nào?- Theo tôi có 2 cách tính sau, cách nào đúng, cách nào sai?:+ Sẽ kết thúc vào tháng 8/2011 (cách tính theo tháng).+ Sẽ kết thúc vào 31/12/2010 (theo năm).Trả lời:Tại Điểm 6, Mục II, Phần E Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 hướng dẫn thi hànhNghị định số 24 ngày 14/2/2007 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành luật thuế TNDN, quyđịnh: “Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp Kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thờigian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ Kỳ tính thuế đầu tiên cơ sở kinh doanh bắt đầu cóthu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các Kỳ tính thuế trước chuyển sang). Trường hợp, Kỳ tínhthuế đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế , nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinhdoanh hàng hoá, dịch vụ dưới 12 tháng thì cơ sở kinh doanh có quyền đăng ký với cơ quan thuếtính thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay Kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ Kỳ tính thuế tiếptheo. Trường hợp cơ sở kinh doanh đăng ký thời gian miễn, giảm thuế vào Kỳ tính thuế tiếp theothì phải xác định số thuế phải nộp của Kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách nhà nước theoquy định” .Căn cứ hướng dẫn trên đơn vị có thể tính miễn thuế theo một trong hai cách tính đều đúng.--------------------------------Câu hỏi 51:
 41. 41. Công ty là đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN năm 2009. Năm 2009, Công ty vẫn nhậnđược 2 thông báo nộp phạt do không viết tay vào tờ khai thuế TNDN là được gia hạn. Công ty đãlàm công văn xin Cục thuế không phạt nộp chậm thuế TNDN năm 2009. Vậy Công ty có đượcgiải quyết không phải nộp số tiền nộp chậm không?Trả lời:+ Về nguyên tắc đơn vị tự tính, tự khai, tự nộp thuế theo quy định.+ Trường hợp khai sai, sót thì doanh nghiệp được khai điều chỉnh theo quy định.Theo đó Doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế nhưng không ghi thời gian đượcgia hạn trên tờ khai theo quy định, có phát sinh số thuế phải nộp thì phải nộp số thuế đã khai vàoNSNN và bị phạt chậm nộp nếu chậm nộp.Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn có kê khai điều chỉnh thực hiện nộp theothời gian gia hạn quy định thì người nộp thuế được điều chỉnh giảm tiền thuế, tiền phạt (nếu có).--------------------------------Câu hỏi 52:Đề nghị hướng dẫn các thủ tục chứng từ để được hạch toán chi phí hợp lý hợp lệ và khấu trừ thuếGTGT đối với vé máy bay? Trường hợp công ty có đại lý vé máy bay của hãng hàng không,CBCNV của công ty sử dụng vé máy bay từ đại lý của công ty cung cấp thì chứng từ có đượctính chi phí hợp lý và khấu trừ thuế GTGT hay không?Trả lời:
 42. 42. 1- Tại Khoản 1, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính, quy định: Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoảnchi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:+ Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;+ Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật- Tại Khoản 1, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính quy định.Điều kiện để được khấu trừ thuế đầu vào:+ Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào...+ Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổnggiá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã cóthuế GTGT.+ Thời hạn kê khai khấu trừ tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát sinh hoá đơn, chứng từ.Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và các quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Quy chế in,phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử ban hành kèm theo Quyết định số18/2007/QĐ-BTC ngày 22/3/2007 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vémáy bay điện tử, thì hoá đơn, chứng từ để vé máy bay được hạch toán chi phí hợp lý được trừ khitính thu nhập chịu thuế và khấu trừ thuế GTGT là:* Trường hợp vé điện tử thì chứng từ phải có:
 43. 43. - Vé điện tử hoặc tờ “hành trình/phiếu thu”.- Phiếu thu tiền cước vận chuyển theo mẫu quy định tại Quy chế in, phát hành, sử dụng và quảnlý vé máy bay điện tử ban hành theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC nêu trên, đã được đăng kýmẫu, đăng ký lưu hành với cơ quan thuế.- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (nếu thanh toán qua ngân hàng).* Trường hợp khách hàng mua vé máy bay truyền thống bằng giấy, chứng từ phải là cuống vémáy bay và chứng từ thanh toán.2. - Trường hợp CBCNV của Công ty có sử dụng vé máy bay từ đại lý của Công ty cung cấp nếusử dụng cho họat động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT đầuvào, và được trừ khi xác định thuế TNDN.--------------------------------Câu hỏi 53:Tỷ lệ chi phí khuyến mại bị khống chế trong tỷ lệ 10% chi phí hợp lý của doanh nghiệp khôngbao gồm giá vốn gây khó khăn rất nhiều cho DN đặc biệt là hoạt động bán lẻ, quảng cáo, khuyếnmại. Cơ quan thuế có thể cân nhắc tư vấn để thay đổi tỷ lệ này?Trả lời:Quy định tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại... không quá 10% và khôngquá 15% trong thời hạn 03 năm đối với DN thành lập mới từ năm 2009 trên chi phí hợp lý khôngbao gồm giá vốn hàng bán đối với cơ sở kinh doanh thương mại. Tỷ lệ khống chế này đã được
 44. 44. thực hiện trong nhiều năm qua và đã có sự điều chỉnh cho phù hợp với từng thời kỳ (Thời điểmtrước 1/1/2003 tỷ lệ này là 5% và 7%), về đa phần các doanh nghiệp đã chấp nhận. Ý kiến củadoanh nghiệp Cục thuế xin ghi nhận để báo cáo cấp trên xem xét.--------------------------------Câu hỏi 54:Các khoản chi phí chênh lệch tỷ giá mà ngân hàng mua hộ doanh nghiệp nhập khẩu cao hơn sovới tỷ giá liên ngân hàng thì chi phí trên có được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệpkhông?Trả lời:Tại Khoản 1, mục IV, phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC quy định về chi phí được trừ khixác định TNCT nếu khoản chi đó thoả mãn 2 điều kiện sau:“- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;- Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”Theo quy định trên, trường hợp đơn vị có hợp đồng với ngân hàng, nhờ ngân hàng mua hộ ngoạitệ để thanh toán với khách hàng nước ngoài với giá mua ngoại tệ lớn hơn tỷ giá bình quân trênthị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phátsinh của ngoại tệ đó có chứng từ hợp pháp theo đúng quy định và có chứng từ hợp pháp thì:- Đối với doanh thu hay chi phí theo nguyên tệ đơn vị tính, hạch toán theo đúng tỷ giá giao dịchbình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tạithời điểm phát sinh doanh thu, chi phí.
 45. 45. - Đối với khoản chênh lệch tỷ giá giữa giá ngân hàng mua hộ và tỷ giá bình quân trên thị trườngngoại tệ liên ngân hàng đơn vị được hạch toán vào chi phí.--------------------------------Câu hỏi 55:Chi phí hoa hồng môi giới muốn được tính vào chi phí hợp lý thì cần những chứng từ gì?Trả lời:Tại Khoản 1, mục IV, phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính, quy định: chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu khoản chi đó thoả mãn 2điều kiện sau:“- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;- Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”Theo quy định trên, để Chi phí hoa hồng môi giới được tính vào chi phí SXKD khi xác định thunhập chịu thuế thì phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp, đó là:- Trường hợp Công ty chi trả hoa hồng môi giới cho khách hàng là các tổ chức kinh doanh:+ Hợp đồng môi giới: trong đó quy định cụ thể về khoản chi môi giới phục vụ cho sản xuất, kinhdoanh hàng hoá của đơn vị.
 46. 46. + Hoá đơn GTGT do khách hàng xuất cho Công ty với thuế suất thuế GTGT 10%.+ Chứng từ giao, nhận tiền.- Trường hợp Công ty chi hoa hồng môi giới cho các cá nhân:+ Hợp đồng môi giới: trong đó quy định cụ thể về khoản chi môi giới phục vụ cho sản xuất, kinhdoanh hàng hoá của đơn vị.+ Chứng từ giao, nhận tiền.+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN do Công ty xuất cho khách hàng mỗi lần chi trả hoa hồng chokhách hàng.Căn cứ quy định trên, nếu đơn vị phát sinh chi phí hoa hồng môi giới mà có đủ chứng từ đã nêuở trên và không vượt mức chi khống chế quy định tại điểm 2.19, mục IV, phần B Thông tư số130/2008/TT-BTC thì được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.--------------------------------Câu hỏi 56:Công ty được giảm 30% thuế TNDN quý 4 năm 2008 nhưng Công ty đã nộp đủ 100% thì cóđược trừ vào phần nộp của năm 2009 không?Trả lời:
 47. 47. - Tại Khoản 2, Mục VII, Phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lýthuế, quy định: Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế nộp thừa theo các cách sau:+ Bù trừ số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả bù trừ giữa các loại thuếvới nhau.+ Trừ vào số tiền thuế phải nộp của lần nộp tiếp theo.+ Hoàn trả khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt”.Trường hợp tiền thuế nộp thừa được để lại trừ vào số tiền thuế phải nộp của lần tiếp theo trongcùng một loại thuế thì được thực hiện tự động trong hệ thống quản lý của cơ quan thuế, ngườinộp thuế không phải làm thủ tục bù trừ.Căn cứ quy định trên, doanh nghiệp được bù trừ số tiền thuế nộp thừa vào kỳ tiếp theo.--------------------------------Câu hỏi 57:Đơn vị là nhà thầu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ (%)tính trên doanh thu, có phát sinh khoản tiền lãi tiền gửi ngân hàng, hàng tháng ngân hàng tính trảlãi đồng thời khấu trừ 10% để nộp thuế thay cho đơn vị chúng tôi, như vậy có đúng không vàtheo quy định nào?Trả lời:
 48. 48. Tại Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính, quy định:- Tiết 2.3, Điểm 2, Mục I quy định thu nhập chịu thuế bao gồm: Thu nhập từ Lãi tiền vay là thunhập của Bên cho vay từ các khoản cho vay dưới bất kỳ dạng nào mà khoản vay đó có haykhông được đảm bảo bằng thế chấp, người cho vay có hay không được quyền hưởng lợi tức củangười đi vay; thu nhập từ lãi tiền gửi (trừ lãi tiền gửi của các cá nhân người nước ngoài và lãitiền gửi phát sinh từ tài khoản tiền gửi để duy trì hoạt động tại Việt Nam của cơ quan đại diệnngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam), kể cả cáckhoản thưởng đi kèm lãi tiền gửi (nếu có); thu nhập từ lãi trả chậm theo qui định của các hợpđồng.- Điểm 1, Mục III quy định: “Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầuphụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 Mục III Phần B Thông tư này nếuNhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêutại Điểm 1 Mục II Phần B Thông tư này.Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế với cơ quan thuế để thực hiện nộp thay thuế cho Nhàthầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợpđồng”.Căn cứ quy định trên, trường hợp Nhà thầu nước ngoài đáp ứng được điều kiện theo quy định tạiĐiểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính,đang thực hiện kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì khi có phát sinh khoản thu nhậpkhác như lãi tiền gửi ngân hàng, Nhà thầu nước ngoài phải trực tiếp kê khai nộp thuế TNDN đốivới khoản thu nhập này, các Ngân hàng khi chi lãi tiền gửi ngân hàng cho Nhà thầu nước ngoàinày, không phải thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu. Trường hợp đơn vịđang thực hiện kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu nên việc kê khai xácđịnh thuế TNDN phải nộp đối với khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng được thực hiện theoquy định tại Điểm 3, Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên.--------------------------------
 49. 49. Câu hỏi 58:Công ty hỏi việc trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định có được tính vào chi phí hợp lýkhi xác định thu nhập chịu thuế không?Trả lời:Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 7 Chế độ quản lý sử dụng và trich khấu hao TSCĐ ban hànhkèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và khoản 2 Điều7, phần B Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độquảnlý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (có hiệu lực từ 01/01/2010) thì: Các chi phí sửa chữatài sản cố định được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ,nhưng tối đa không quá 3 năm. Đối với những TSCĐ mà việc sửa chữa có tính chu kỳ thì DNđược trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm với điều kiện sau khi tríchtrước, DN vẫn kinh doanh có lãi. Nếu số thực chi sửa chữa TSCĐ lớn hơn số trích theo dự toánthì DN được tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch , nếu nhỏ hơn thì hạch toán giảm chi phíKD trong kỳ.--------------------------------Câu hỏi 59:Công ty hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.Trả lời:Căn cứ quy định tại phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính:Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản có thu tiền theo tiến độ dự án mà chưa xác địnhđược chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tínhTNDN trong năm, công ty kê khai vào mẫu 09/TNDN và tạm nộp thuế TNDN của 4 quý năm
 50. 50. 2009 theo tỷ lệ 2% trên doanh thu sau khi đã trừ giảm 30% theo kích cầu của Chính phủ. Khi bàngiao bất động sản công ty phải quyết toán chính thức thuế TNDN và xác định lại số thuế TNDNđược giảm 30% theo kích cầu của Chính phủ;Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản mà công ty đã xác định được doanh thu, chi phíthì cuối năm công ty kê khai, quyết toán theo qui định.--------------------------------Câu hỏi 60:Tiền thuê về dịch vụ Ca Huế không có hoá đơn có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuếTNDN không?Trả lời:Tại khoản 1, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quyđịnh các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện:“- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;- Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”Căn cứ vào quy định trên khoản chi tiền thuê về dịch vụ Ca Huế của các đơn vị kinh doanhkhông có hoá đơn thì không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN; để tính vào chiphí phải có hoá đơn hợp lệ, bên cung cấp dịch vụ đến cơ quan thuế làm thủ tục nộp thuế và đượccấp hoá đơn lẻ; Trường hợp Doanh nghiệp sử dụng cá nhân làm dịch vụ ca huế thì lập hợp đồnglao động thuê ngoài cho từng dịch vụ. Mỗi lần thanh toán tiền thù lao cho lao động thuê ngoài từ500.000 đồng trở lên Doanh nghiệp phải khấu trừ 10% tiền thuế Thu nhập cá nhân (của từng
 51. 51. người lao động), cấp chứng từ cho họ và kê khai, nộp thuế vào Kho bạc Nhà nước đúng theo quyđịnh.--------------------------------Câu hỏi 61:Doanh nghiệp chúng tôi mới thành lập đi vào hoạt động từ 15/10/2009, DN có phải nộp hồ sơquyết toán thuế TNDN năm 2009 không?Trả lời:Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổiloại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phásản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanhnghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loạihình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản)để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp nămđầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng. Căncứ hướng dẫn trên Công ty không phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2009 màquyết toán chung với năm 2010, công ty phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.--------------------------------Câu hỏi 62:Công ty thuê một đơn vị HC nhà nước lập khảo sát không có hoá đơn GTGT mà chỉ ký hợp đồngkinh tế. Vậy chi phí đó có được tính trừ khi tính thu nhập chịu thuế không?
 52. 52. Trả lời:Theo quy định tại điểm 1.2, khoản 1 Mục IV, Phần C Thông tư số 130/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính thì khoản chi không có hoá đơn chứng từ hợp pháp thì không được tính trừ khitính thu nhập chịu thuế.Tuy nhiên đối với đơn vị hành chính sự nghiệp có SX KD hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượngchịu thuế GTGT, phát sinh không thường xuyên, không có hoá đơn thì được cơ quan thuế cungcấp hoá đơn lẻ để sử dụng cho từng trường hợp.--------------------------------Câu hỏi 63:Đề nghị hướng dẫn chọn phụ lục trên phần mềm hỗ trợ kê khai để kê khai thuế TNDN khi giảm30%.Trả lời:Trường hợp Doanh nghiệp đang trong thời kỳ được hưởng ưu đãi thuế (miễn thuế, giảm thuế)theo quy định của Luật Thuế TNDN; vừa được hưởng giảm 30% thuế TNDN theo quy định tạiThông tư 03/2008/TT-BTC, thì phải chọn ít nhất là 02 phụ lục.- Phụ lục 03-4A: kê khai ưu đãi thuế theo quy định của Luật (Ví dụ, doanh nghiệp SX mới thànhlập đang trong thời kỳ được giảm 50% thuế TNDN phải nộp..).- Phụ lục 03-4H để kê khai thuế TNDN được giảm 30% thuế TNDN phải nộp theo Thông tư03/2009/TT-BTC sau khi đã được giảm 50% thuế TNDN phải nộp theo luật thuế TNDN.
 53. 53. --------------------------------Câu hỏi 64:XD định mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng đối với tàu biển như thế nào để đượctính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?Trả lời:Căn cứ Điểm 2.3, khoản 2, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định các khoảnkhông được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: “Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, nănglượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý.Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sảnxuất, kinh doanh do doanh nghiệp tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xây dựng từ đầu nămhoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng.... Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà nước đã ban hành địnhmức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành”.Căn cứ quy định trên, thì doanh nghiệp phải tự xây dựng định mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu,nhiên liệu, năng lượng... Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà nướcđã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành, và thôngbáo cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuấttheo mức tiêu hao được xây dựng.--------------------------------
 54. 54. Câu hỏi 65:Công ty tham gia cổ đông vào Cty liên doanh khai thác khoáng sản Việt Lào để thực hiện dự ánkhảo sát, thăm dò khoáng sản. Trong quá trình thực hiện Công ty có phát sinh chi phí trên đườngđi công tác Lào. Công ty hỏi những chi phí trên có được đưa vào chi phí hợp lý cho việc xác địnhthuế TNND từ đầu tư nước ngoài trên phần lợi nhuận chuyển về từ Lào.Trả lời:Căn cứ Mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.Công ty có khoản thu nhập từ tham gia cổ phần vào Cty liên doanh khoáng sản Việt Lào thì đâylà khoản thu nhập từ đầu tư vốn không phải là thu nhập từ đầu tư nước ngoài. Do vậy các khoảnchi phí phục vụ cho dự án tại Lào phát sinh tại Công ty không được tính vào chi phí khi xác địnhthu nhập chịu thuế của Công ty.--------------------------------Câu hỏi 66:Công ty bán TSCĐ do không còn sử dụng vào hoạt động SXKD nhưng bị lỗ, vậy có được bù trừvào kết quả hoạt động SXKD của đơn vị không?Trả lời:Căn cứ mục II phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thìThu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hànghoá, dịch vụ và thu nhập khác, do vậy trường hợp Công ty bán thanh lý TSCĐ do không còn giátrị sử dụng, căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD và kết quả bán TSCĐ để tổng hợp chung xácđịnh thu nhập chịu thuế trong kỳ.
 55. 55. --------------------------------Câu hỏi 67:Trích khấu hao tài sản cố định năm 2010 được thực hiện theo quy định nào?Trả lời:Kể từ ngày 01/01/2010 đơn vị thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo qui định tại Thôngtư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụngvà trích khấu hao tài sản cố định.--------------------------------Câu hỏi 68:Đề nghị cơ quan thuế cho biết chính sách miễn, giảm thuế TNDN của công ty cổ phần đối vớicác doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Sơn La?Trả lời:Cơ sở kinh doanh mới thành lập được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN tuỳ theo mức độ đápứng các điều kiện ưu đãi miễn, giảm thuế được quy định tại các điều 12, điều 13, luật thuếTNDN số 14/2008/QH12; điều 15, điều 16, điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP; Phần H,Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.--------------------------------

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • vanloc198788

  Mar. 15, 2013
 • mariatran96742

  May. 6, 2013
 • ssusere688bb

  May. 23, 2013
 • trucgiangnguyen1238

  May. 30, 2013
 • PhuongNguyen187

  Jul. 11, 2013
 • tanchaunguyen1

  Sep. 21, 2013
 • huyleonel

  May. 13, 2014
 • huynhgia6886

  Sep. 17, 2014
 • CCKun

  Sep. 21, 2014
 • conhcon9

  Oct. 29, 2014
 • kittyquach7

  Dec. 10, 2014
 • thanhhienhien2

  Oct. 9, 2019

Tổng hợp các tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm 91 câu hỏi về thuế doanh nghiệp khác nhau có lời giải chi tiết cho các bạn

Vistos

Vistos totais

31.628

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

34

Ações

Baixados

1.197

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

12

×