کاربردپذیری و بازاریابی

Há 8 anos 426 Visualizações

بوم مدل کسب و کار

Há 8 anos 2821 Visualizações

استراتژی محتوا و تجربه کاربری

Há 9 anos 1804 Visualizações

لین استارتاپ ماشین تهران

Há 9 anos 414 Visualizações

بازاریابی محتوا و محتوای ناب

Há 9 anos 935 Visualizações