O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
=    =                                                         ...
= pTAklsfphl bvroéské skuéány éro Éíáku vÉ vědě a nových íÉchnologáích na bvroéskou komásá=                ...
= Q=                                                           ...
qóéácká=z~řízÉní=z~hrnuàíW=•= ocfa= z~řízÉníW= máláonó= ádÉníáfák~cÉ= n~= zákl~dě= rádáové= frÉkvÉncÉ= EocfaF= šíííkó= ból...
•= ?fníÉlágÉníní= zbr~ně?W= ^ééláÉd= aágáí~l= poluíáons= E^apFI= kíÉrČ= vóívořál= sÉrá`háé= ™I= oznámál= v= dubnu= OMMQ= s...
z~číná= v= rÉJéoívrzÉní= zás~dó= ládské= důsíoànosíáI= ~= rkbp`l= sšÉobÉcnou= dÉkl~r~cí= o= ládském= gÉnomu= E= I= NVVTFK=...
wvlášíní=vČzn~m=má=í~ké=bČí=éřáéoàÉnó=k=zás~dám=d~í~=mánám~láz~cÉI=účÉl=séÉcáfák~cÉI=éroéorcáon~láíó=~=rÉlÉv~ncÉK=sšÉchnó=...
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20

644 visualizações

Publicada em

Publicada em: Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

Etické apekty ict implantatu v lidskem tele stanovisko 20

 1. 1. = = = == = = bvroéskáve vědě= = skuéána = éro eíáku a nové íechnologáe= bvroéské komásá= == = = bíácké aséekíy fCT ámél v ládském íěle= = == = = píanovásko čK OM= = == = = NSKbřezna OMMR= = == = = = = = = = = == = = bvroéská skuéána éro eíáku ve vědě a novČch íechnologáích na= bvroéskou komásá= == = = = píanovásko k eíáckČm aséekíům ámélaníáíů fCT v ládském těle= J píanovásko čK OM J= == = = = J NSK března OMMR J= == = = = = = = = = == = = buroée aárecí je služba, kíerá vám éomůže odéověděí na oíázky íýkající se bvroéské unáe= = _ezplaíná íelefonní lánka (*):= 00 800 6 7 8 9 10 11=EG) kěkíÉří oéÉráíořá mobálních sííí nÉumožňují éřísíué k MM UMM čísÉlI nÉbo mohou íyío hovory účíovaíK = == = = haíalogové údajÉ jsou uvÉdÉny na koncá íéío éublákacÉK= na áníÉrnÉíuK To sÉ lzÉ dosíaí érosířÉdnácívím sÉrvÉru buroéa Ehííé:LLÉuroéaKÉuKání)K= jnoho doélňujících ánformací o bvroéské unáá jÉ k dáséozácá = iucÉmburk: Úřad éro úřÉdní íásky bvroéských séolÉčÉnsívíI OMMR= fpBk VO-UV4-VPRN-U= © bvroéská séolÉčÉnsívíI OMMR= oÉérodukcÉ íÉxí síanováska čK OM jÉ éovolÉno éouzÉ sÉ souhlasÉm auíoraK oozmnožování oborfCT ámélaníáíy v ládském íělÉI rÉvázÉEsírK NNR-NR4) jÉ zakázánoK= sytištěno v iucembursku= == = = svTfŠTĚkv kA BÍiÉj mAmÍŘb BbZ CeiÓo-= = == = = = = = = = == = = lBpAe= = == = = pTAklsfphl k ° OM:= = ^kdifČqfk^=sbowb=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=KKKKKKKKKKP= co^k`lrwphÁ=sbowb=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=KKKKKKKKKKPT= NěmÉcká=vÉrzÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=KKKKKKKKTR= == = = pTrafb zahájÉna běhÉm éříéravu síanováska:= = "f`q ámélaníáíy v ládském íěleI éřezkumIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KK NNR arK=c~báÉnnÉ=ks~nzÉI=bvroéská=komásÉI=píážásí~=sÉ=sÉkrÉí~rááíÉm=bvroéské=skuéánó=éro=Éíáku=vÉ=vědě=~=novČch=íÉchnologáích= Únor=OMMR= == = = alaATbh:= = == = = pÉkrÉí~rááí=bvroéské=skuéánó=éro=Éíáku=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNRR= = == = = = = = = = == = = = = = = = == = = Texí síanováska k ° O0== bíácké aséekíy f`q ámélaníáíy v ládském íěle= == = = aodané bvroéská skuéána éro Éíáku vÉ vědě a nových íÉchnologáích na bvroéskou komásá= dnÉ NSK břÉzna OMMR= == = = N= = == = = = = = = = == = = = = = = = = == =
 2. 2. = pTAklsfphl bvroéské skuéány éro Éíáku vÉ vědě a nových íÉchnologáích na bvroéskou komásá= === == ČK OM= NSíh Března OMMR= === == lrágánal v angláckém jazyce= === == GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG= === == bíácké aséÉkíy fCT ámélaníáíy v ládském íělÉ= === == ldk~zW=pí~novásko=vóér~cov~né=n~=éřímČ=éodněí=bdb=wér~vod~àovéW=érofÉsor=píÉf~no=oodoíà=~=érofÉsor=o~f~Él=`~éurro= === == GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG= === == bvroéská skuéána éro Éíáku vÉ vědě a nových íÉchnologáích EbdbFI= = p=ohlÉdÉm=n~=pmlouvu=o=bvroéské=unááI=~=zÉàmén~=n~=článÉk=S=séolÉčnČch=usí~novÉních=íČk~àících=sÉ=dodržování=zákl~dních=érávX= p=ohlÉdÉm=n~=pmlouvu=o=bpI=~=zÉàmén~=n~=článÉk=NRO=o=vÉřÉàném=zdr~víX= p=ohlÉdÉm=n~=iásíánu=zákl~dních=éráv=bvroéské=unáÉ=zÉ=dnÉ=OUK=září=OMMMI=kíÉrou=schválál~=bvroéská=r~d~=v=_á~rráíz=dnÉ=NQKíh Říàn~=OMMM=~=ból~= vóhlášÉn~=v=kácÉ=sl~vnosíně=bvroéskČm=é~rl~mÉníÉmI=o~dou=~=homásí=dnÉ=TK=érosáncÉíh=OMMMI=~=zÉàmén~=článku=N=n~=?důsíoànosíá=člověk~?I=člK=P= o=?mrávo=n~=nÉdoíknuíÉlnosí=ládské=osobnosíá?I=~=článÉk=U=o=?ochr~ně=osobních=úd~àů?X=N= p=ohlÉdÉm=n~=směrnácá=OMMOLRULbp=bvroéského=é~rl~mÉníu=~=o~dó=zÉ=dnÉ=NOK=čÉrvÉncÉ=OMMO=o=zér~cování=osobních=úd~àů=~=ochr~ně=soukromí= v=odvěíví=ÉlÉkíronáckČch=komunák~cíX=O=== == OÚřední=věsíník=C=PSQ=ze=dne=NU =iásíoé~du=OMMMI=sK=N=J=OO= N íh = Úřední=věsíník=i=OMN=ze=dne=PNK=července=OMMOI=é=PTJQT=== == P= ===== = = = = = === == p=ohlÉdÉm=n~=směrnácá=VRLQSLbp=bvroéského=é~rl~mÉníu=~=o~dó=bvroéské=unáÉ=zÉ=dnÉ=OQK=říàn~=NVVR=o=ochr~ně=fózáckČch=osob=v=souváslosíá=sÉ= = zér~cováním=osobních=úd~àů=~o=volném=éohóbu=íěchío=úd~àůX=P= p= ohlÉdÉm= n~= směrnácá= o~dó= VMLPURLbep= zÉ= dnÉ= OMK= čÉrvn~= NVVM= o= sblážování= érávních= éřÉdéásů člÉnskČch= síáíů= íČk~àících= sÉ= ~kíávních= ámél~ní~bálních=zdr~voínáckČch=érosířÉdkůX=Q= p=ohlÉdÉm=n~=Úmluvu=o~dó=bvroéó=o=ládskČch=érávÉch=~=báomÉdácíněI=kíÉrá=ból~=éodÉésán~=dnÉ=QK=dubn~=NVVT=v=lváÉduI=zÉàmén~=n~=článÉk=N= ?ÚčÉl=~=obàÉkí?I=v=článku=O=?k~dř~zÉnosí=ládské=bóíosíá?I=článcích=R=~ž=V=n~=souhl~s=~=člK=NM=?poukromČ=žávoí=~=érávo=n~=ánform~cÉ?X=R= p=ohlÉdÉm=n~=sšÉobÉcnou=dÉkl~r~cá=o=ládském=gÉnomu=~=éráv~=člověk~=éřáà~íé=rkbp`l=dnÉ=NNK=lásíoé~du=NVVTX=S= p=ohlÉdÉm=n~=Úmluvu=o=ochr~ně=osob=sÉ=zřÉíÉlÉm=n~=~uíom~íázov~né=zér~cování=osobních=d~í=o~dó=bvroéó=dnÉ=NK=lÉdn~=NVUNX=T= p= ohlÉdÉm= n~= érohlášÉní= zás~d=zÉ= dnÉ= n~= pvěíovém= summáíu= o= ánform~ční= séolÉčnosíá= zÉ= dnÉ= NOK= érosáncÉ= OMMPI= zÉàmén~= n~= článÉk= RU= o= éoužáíí=ánform~čních=~=komunák~čních=íÉchnologáí=~=článku=RV=o=znÉužív~àící=éoužáíí= ánform~čních=~=komunák~čních=íÉchnologáíX=U= p=ohlÉdÉm=n~=slóšÉní=odborníků=~=úív~rům=homásÉ=bdb=n~=NRLNOLOMMPI=NSLMPLOMMQ=~=NRLMSLOMMQ=v=_rusÉluX= p=ohlÉdÉm=n~=zérávu=ar=c~báÉnnÉ=ks~nzÉ=?f`q=ámél~níáíó=v=ládském=íělÉ=J=oÉváÉw?I=únor=OMMRX=V= p=ohlÉdÉm=n~=kul~íého=síolu=org~názov~ného=bdb=dnÉ=ONsí=mrosáncÉ=OMMQ=v=^msíÉrd~muX= NM= mo=vóslÉchnuíí=bdb=zér~vod~àůI=érofÉsor=píÉf~no= oodoíà=~=érofÉsor=o~f~Él=`~éurroX=== == QÚřední=věsíník=i=OUN=ze=dne=OPíh =iásíoé~du=NVVRI=sK=PN=~ž=RM= P rd = Úřední=věsíník=i=NUV=ze=dne=OM Července=NVVMI=sK=NT=~ž=PS= R =hííéWLLconveníáonsKcoeKáníLíre~íóLenLíre~íáesLhímlLNSQKhím= T=hííéWLLéorí~lKunescoKorgLshsLenLevKéhéJroi_faZOOOUCroi_alZal_qlmfCCroi_pbCqflkZOMNKhíml = T =hííéWLLconveníáonsKcoeKáníLqre~íóLenLqre~íáesLeímlLNMUKhím= U =hííéWLLwwwKáíuKáníLwsásL= V s=éříloze=íohoío=sí~novásk~= pborník=z=deb~í=u=kul~íého=síolu=J=eíáckČm=~séekíům=ámél~níáíů=fCq=v=ládském=íěle=ze=dne=ONsí=mrosánec=OMMQ=== == Q= ===== = = = = === == Důvodům:= === == NK Úsla= = fnform~ční= ~= komunák~ční= íÉchnologáÉ= Ef`qF= éronák~í= do= n~šách= žávoíůK= aosud= í~ío= všudóéřííomná= vláv= má= éřÉdÉvším= éodílí= z~řízÉníI= kíÉrá= éoužívámÉ= éro= soukromé= účÉlóI= nÉbo= n~= ér~covášíáI= à~ko= àsou= osobní= éočíí~čÉI= mobální= íÉlÉfonóI= noíÉbookó= ~= éodobněK= szhlÉdÉm= k= novému= vČvoàá=íěchío=z~řízÉní=àsou=síálÉ=vícÉ=~=vícÉ=součásíí=n~šÉho=íěl~I=~=ío=buď=éroíoI=žÉ=àsmÉ=sÉ=nosí=EnosáíÉlná=coméuíángFI=nÉbo=éroíoI=žÉ=àsou= ámél~níovánó=v=n~šách=íělÉchK= k~=érvní=éohlÉd=ámél~níáíů=f`q=àsou=Éíáckó=bÉzéroblémovéI=éokud=sá=móslímÉI=žÉ=n~éříkl~d=o=k~rdáosíámuláíoróK=kácméněI=á=kdóž=f`q=ámél~níáíó= mohou= bČí= éoužáíó= n~= oér~vu= nÉdosí~íÉčné= íělÉsné= schoénosíá= mohou= bČí= í~ké= znÉužáí~I= zÉàmén~= éokud= àsou= í~ío= z~řízÉní= éřísíuéné= éřÉs= dágáíální=sííěK=a~lo=bó=sÉ=dokoncÉ=uv~žov~í=o=í~kovČch=z~řízÉní=à~ko=hrozbu=éro=ládské=důsíoànosíáI=~=zÉàmén~=n~=nÉdoíknuíÉlnosí=ládského=íěl~= Eváz=§=RFI=z~íímco=éro=àáné=íóío=ámél~níáíó=bó=mohló=bČí=váděn=érámárně=à~ko=érosířÉdÉk=éro=obnovÉní=éoškozÉnČch=ládské=schoénosíáI=~=íudíž=à~ko= příséěvÉk=k=éodéořÉ=ládské=důsíoànosíáK= jóšlÉnk~=nÉch~í=f`q=z~řízÉní=dosí~í=éod=kůžá=í~kI=~bó=nÉàÉn=oér~váíI=~lÉ=á=n~=éosílÉní=ládskČch=schoénosíí=vÉdÉ=k=vázÉ=scáJfá=s=hrozbou=~=L=nÉbo= vóužív~í=vl~sínosíáK=kácméněI=v=někíÉrČch=éříé~dÉchI=ámél~ní~cÉ=mákročáéů=àÉ=àáž=érobíhá=s=éoíÉncáálÉm=éro=ándáváduální=~=socáální=formó=konírolóK= DůvěrnČ=vzí~h=mÉzá=íělÉsnČch=~=ésócháckČch=funkcíI=àÉ=zákl~dníI=~bó=n~šÉ=osobní=ádÉníáíóK=jodÉrní=nÉurovědó=àsou=důr~zÉm=n~=ío=názorK=g~zók=~= přÉdsí~vávosí= vláv= àÉdánÉčnČm= zéůsobÉm= n~šÉ= vnímání= č~su= ~= érosíoruI= à~k= vnímámÉ= sÉbÉ= á= druhéI= à~k= àsmÉ= sÉ= íČk~àí= àánČch= nonJládské= žávé= bóíosíáI=~=n~=éřírodní=érosířÉdíI=à~k=àsmÉ=vóívořáí=hásíoráckóI=kulíurněI=éoláíáckóI=érávněI=Ékonomáckó=~=íÉchnáckó=n~ší=séolÉčnosíáI=à~k=àsmÉ=získ~àí= zn~losíá=o=sobě=~=o=světěI=~=zéůsobI=à~kČm=vórábímÉI=vóívářÉí=~=vóměňov~í=věcáK= f`q=érosířÉdkó=àsou=érodukíó=ládské=ánvÉncÉK=cunkcÉI=dosáhnouíI=àsou=z~ložÉnó=n~=érogr~mov~íÉlné=nÉbo=~lgoráímácké=vČéočíó=věíšánou=éomocí= nonJbáologácké=láíkóI=à~ko=àÉ=křÉmíkK=qo=umožňuàÉ=sámul~cá=někíÉrČch=báologáckČch=~=ésócháckČch=funkcíNNK=hrom=íoho=àÉ=v=zás~děI=~=dnÉs=í~ké=v= ér~xáI=lzÉ=ámél~níáí=z~řízÉním=f`q=v=ládském=íělÉI=~bó=== ===ge=ířeb~=éozn~men~íI=že=exásíuje=žává=dáskuse=o=mech~náckČ=éohled=n~=mozekI=kíerá=není=řešen~=v=íomío=sí~nováskuK= === =
 3. 3. = Q= = == = = = = = = = == = = k~éříkl~d=éro=obnovÉní=íělÉsnČch=funkcíI=nÉboI=à~ko=v=éříé~dě=éroíéz=~=umělČch=končÉíánI=n~hr~zov~í=někíÉré=čásíá=íěl~K= = qo=àsou=zákl~dní=důvodóI=éroč=možnČch=~=skuíÉčnČch=f`q=ámél~níáíó=v=ládském=íělÉ=m~àí=vÉlké=~=důlÉžáíé=Éíácké=důslÉdkóK= s= důslÉdku= íohoI= CílÉm íohoío síanováska àÉ= éřÉdÉvším= zvČšáí= éovědomí=~= oíázkó= íČk~àící= sÉ= ÉíáckČch= dálÉm~í= vóívořál= ř~du= ánform~čních= ~= komunák~čních=íÉchnologáí=ámél~níáíů=v=íomío=róchlÉ=sÉ=rozvíàÉàícím=odvěívímK=bíácké=uvědomění=~=~n~lČz~=musí=éroběhnouí=co=nÉàróchlÉàáI=~bó= ból~=z~àášíěn~=vhodná=~=vč~sná=doé~d=n~=různé=íÉchnologácké=~élák~cÉK=kácméněI=éokud=àÉ=ío=nuíné=pí~novásko=n~vrhuàÉ=à~sné=Éíácké=hr~nácÉI= érávní= éráncáéó= ~= n~vrhuàÉ= několák= krokůI= kíÉré= bó= měl~= éřáàmouí= odéovědnosí= rÉgul~čních= orgánů= v= bvroéěK= pí~novásko= sÉ= z~měřuàÉ= n~= ánform~ční=~=komunák~ční=íÉchnologáÉ=ámél~níáíů=v=ládském=íělÉ=Eváz=bod=SKNFK= OK dilpÁŘ= fCT zařízÉní: PřísíroàÉ=s=vóužáíím=ánform~čních=~=komunák~čních=íÉchnologáí=zér~vádl~=z~ložÉnó=n~=íÉchnologáá=křÉmíkovČch=čáéůK= Akíávní zdravoínácký érosířÉdÉk: h~ždČ= zdr~voínáckČ= érosířÉdÉkI= sÉ= séoléh~í= n~= àÉho= fungování= n~= vnáířním= ~= nÉzáváslČ= zdroà= ÉlÉkírácké= ÉnÉrgáÉI=nÉbo=zdroà=ÉnÉrgáÉI=nÉž=àÉ=éřímo=gÉnÉrov~né=ládskČm=íělÉm=nÉbo=gr~váí~cíKNO= Akíávní ámélaníabální zdravoínácký érosířÉdÉk: h~ždČ=~kíávní=zdr~voínáckČ=érosířÉdÉkI=kíÉrČ=àÉ=určÉn=k=úélnému=nÉbo=čásíÉčnému=z~vÉdÉní= chárurgáckó=nÉbo=mÉdák~mÉníózněI=do=ládského=íěl~=nÉbo=zdr~voínáckČm=zákrokÉm=do=éřározÉného=oívoru=~=kíÉrČ=má=éo=zákroku=zůsí~íKNP= masávní fCT ámélaníáíy: f`q=ámél~níáíó=v=ládském=íělÉI=kíÉré=séoléh~àí=n~=ÉxíÉrní=ÉlÉkírom~gnÉíácké=éolÉ=éro=àÉàách=čánnosí=Eváz=n~éřK=oddíl=PKNKN= ?sÉrá`háé?FK= lnlánÉ fCT ámélaníáíy: f`q=ámél~níáíóI=kíÉré=sÉ=séoléh~àí=n~=àÉàách=érovoz=n~=E?onlánÉ?FI=éřáéoàÉní=k=ÉxíÉrnímu=éočíí~čá=nÉbo=kíÉré=mohou=bČí= vóslČcháná=E?onlánÉ?FI=ÉxíÉrní=éočíí~č=Eváz=n~éřK=bod=PKNKO=báosÉnzoróFK= lfflánÉ fCT ámélaníáíy: f`q=ámél~níáíóI=kíÉré=ér~cuàí=nÉzáváslÉ=n~=ÉxíÉrních=z~řízÉní=fhq=Emožná=éo=éočáíÉčním=n~sí~vÉní=érovozuF=Eváz=n~éřK= oddíl=PKNKN=hluboká=mozková=síámul~cÉFK= == = = NPaefánáce=éřevz~í~=ze=směrnáce=o~dó=VMLPURLbep=o=~kíávních=ámél~ní~bálních=zdr~voínáckČch=érosíředkůK= NO = aefánáce=éřevz~í~=ze=směrnáce=o~dó=VMLPURLbep=o=~kíávních=ámél~ní~bálních=zdr~voínáckČch=érosíředkůK= == = = S= = == = = = = = = = == = = PK sĚabChÁ a íÉchnácké zázÉmí= = Esáz=éodrobné=zérávóI=kíÉrou=ar=c~báÉnnÉ=ks~nzÉ=?f`q=ámél~níáíó=v=ládském=íělÉ=J=rÉváÉw?=z=únor~=OMMR=J=v=éřílozÉ=íohoío=sí~novásk~F= PKNK poučasné aélákacÉ a výzkum PKNKNK AélákacÉ: fCT ámélaníáíy na írhu= q~ío=sÉkcÉ=obs~huàÉ=ánform~cÉ=o=ámél~níáíó=v=ládském=íělÉI=kíÉré=àsou=k=dáséozácá=v=obchodní=formě=~=bóló=érozkoumánóI=v=někíÉrČch=éříé~dÉchI= éo=cÉlá=dÉsÉíálÉííK= Akíávní zdravoínácké érosířÉdky= eásíoráÉ=ámél~ní~bálních=érosířÉdků=v=klánácké=ér~xá=z~č~l=v=rocÉ=NVSM=s=vČvoàÉm=érvních=srdcÉ=k~rdáosíámuláíoró=n~hr~dáí=~uíonomní=róímus=srdcÉK= pósíémó=éro= močovČ=měchČř=síámul~cÉI=kíÉré=umožňuàí=é~r~élÉgákó=Eochrnuíí=dolních=končÉíán=č~sío=v=důslÉdku=éor~nění=míchóFI=kÉ=konírolÉ= močÉní= náslÉdov~l= v= rocÉ= NVUMK= kÉànověàší= éříkl~dó= ~kíávní= ámél~níáíó= éro= funkční= ÉlÉkírácká= síámul~cÉ= àsou= síámuláíoró= éro= léčbu= bolÉsíá= u= é~cáÉníů=s=nádoró=~=ířÉsoucí=zéůsobÉné=m~rkánsonovou=chorobouI=~=obnováí=éochoéáí=funkcá=qu~dráélÉgács=Eochrnuíí=rukouI=nohou=~=íruéu=éod= hl~dánou=souvásÉàící=éor~nění=míchóFK=qóéácká=z~řízÉní=é~íříW= •=h~rdáov~skulární=é~cÉrs=éro=é~cáÉníó=s=éoruch~má=vÉdÉní=nÉbo=srdÉční=sÉlhání=•=hochlÉární=ámél~níáíóW=kochlÉárního=ámél~níáíu=sÉ=láší=od=sluch~dl~=v=íomI=žÉ=nÉní=zÉsíláí=zvuk=~=obchází=éoškozÉné=čásíá=éosl~í=zvukovČch=ságnálů= přímo=do=sluchového=nÉrvuK=•= pluchová= jozkovČ= kmÉn= ámél~níáíu= E^_fF= àÉ= zvukovČ= éroíézuI= kíÉrá= obchází= hlÉmČždě= ~= sluchového= nÉrvuI= kíÉrá= éomáh~àí= àÉdnoílávcůmI= kíÉří= nÉmohou=míí=éroséěch=z=kochlÉárního=ámél~níáíuI=éroíožÉ=sluchové=nÉrvó=nÉfunguàíK=jozkového=ámél~níáíu=síámuluàÉ=éřímo=kochlÉární=àádr~=sÉ= n~chází=v=mozkovém=kmÉnáK= •=fmél~ní~bální=érogr~mov~íÉlné=čÉré~dl~=drog=dodáníW= péráva baklofÉnÉm u=é~cáÉníů=s=rozíroušÉnou=sklÉrózou=s=íěžkou=sé~síácáíou=Eánír~íÉkální=éodáníI=íàK=do=éáíÉřního=k~náluF= p fnzulínová éuméa éro=dá~bÉíÉs= == = = T= = = = === = = = = == =•= fmél~ní~bální= kÉurosíámul~cÉ= z~řízÉníW= íÉrmín= ?nÉurosíámul~cÉ?= sÉ= vzí~huàÉ= n~= íÉchnologáÉI= kíÉré= nÉàsou= éřímo= síámulov~í= sv~l= à~ko= funkční= = = ÉlÉkírácká=síámul~cÉ=z~řízÉní=EíàK=k~rdáosíámuláíoróFK=péíšÉ=nÉurosíámul~cÉ=íÉchnologáÉ=uér~vov~í=ÉlÉkírácká=nÉrvová=čánnosíK= p jíšní síámulacÉ éro=chronácké=bolÉsíá= p pakrální nÉrvová síámulacÉ k=léčbě=rÉfr~kíÉrní=urgÉníní=ánkoníánÉncÉ= sagus síámulacÉ EskpF éro=koníroló=záchv~íů=éřá=ÉéálÉésáá=nÉbo=nál~dó=koníroló=v=íěžké=dÉérÉsá=éříé~dÉch= •=eluboká=mozková=síámul~cÉ=Ea_pFW= p éro=konírolu=ířÉs=u=é~cáÉníů=s=markánsonova nÉmoc= éro=ÉsÉncáálního írÉmoru: m~cáÉníá=s=ÉsÉncáální=írÉmor=nÉm~àí=éřízn~k=àáné=nÉž=írÉmorI=kíÉré=sÉ=mohou=vóskóínouí=v=àÉàách=rukouI=hl~vóI=nohóI=írué= nÉbo=hl~sÉmK=mokud=àdÉ=o=é~cáÉníó=s=m~rkánsonovou=nÉmocíI=mohou=bČí=éomohl=s=hloubkovou=íÉr~éáá=mozkové=síámul~cÉK=•=rmělá=cháé-řízÉné=noh~W=němÉcká=séolÉčnosí=líío=_ock=eÉ~líh`~rÉ=dmbe=vóvánul~=éroíéz~=s=názvÉm=?CJiÉg ®? což=àÉ=čáéJřízÉné=nohóK= fdÉníáfákacÉ a umísíění zařízÉní= jácrocháé=z~řízÉní=éřácházÉàí=vÉ=ířÉch=formáchW= oÉadJlnly: qo=àÉ=nÉààÉdnodušší=form~=éřísíroàÉI=kíÉré=m~àí=oÉ~dJlnló=ch~r~kíÉrI=éodobně=à~ko=nóní=sÉ=éoužívá=éro=ádÉníáfák~cá=zvíř~íK=aokoncÉ=á= í~ío=nÉààÉdnodušší=form~=bó=mnoho=~élák~cíI=n~éříkl~d=éro=zàášíění=^lzhÉámÉrovó=chorobó=u=é~cáÉníůI=děíí=~=bÉzvědomíK=®árší=vóužáíí=bó=bólo=à~ko= à~késá=národní=ádÉníáfák~ční=k~ríuI=n~=zákl~dě=ádÉníáfák~ční=čísloI=kíÉré=àÉ=n~=mákročáéuK= ČísíJésáí: íÉnío=íóé=mákročáéu=bó=bČí=schoéné=unésí=soubor=ánform~cíI=kíÉré=bó=mohló=bČí=rozšířÉnó=éodlÉ= éoířÉbóK=rmožňuàÉ=ukládání=d~í=~=àÉ= érogr~mov~íÉlná=n~=dálkuK=k~éříkl~dI=kdóž=mákročáé=nÉsÉ=osob~=àÉ=lék~řská=hásíoráÉ=~=hásíoráÉ=sÉ=vóvíàíI=d~lší=ánform~cÉ=bó=mohló=bČí=í~ké=éřádánó= do= mákročáéu= bÉz= nuínosíá= vóàmuíí= ámél~níov~nČch= čáéůK= johlo= bó= ío= í~ké= usn~dnáí= ~= z~zn~mÉnáv~í= fán~nční= ír~ns~kcÉK= qřÉíím= důlÉžáíČm= souborÉm=ánform~cíI=kíÉré=čísíJésáí=mákročáé=můžÉ=érovésí=bó=mohlo=bČí=rÉàsíříku=írÉsíůK= wařízÉní s možnosíí slÉdování: hromě čísíJésáí= schoénosíá= vČšÉ= éoés~né= z~řízÉní= můžÉ= í~ké= vóz~řov~í= rádáovČ= ságnálI= kíÉrČ= bó= mohl= bČí= slÉdován~K=Žádosíá=bó=oéěí=bČí=cÉlá=ř~d~I=à~k=àÉ=é~írné=z=méně=vóséělČch=íÉchnologáíI=kíÉré=àáž=ÉxásíuàíK=q~kové=z~řízÉní= == = = U= = == = = = = = = = == = = éoířÉbuàÉ=zdroà=ÉnÉrgáÉI=kíÉrČ=má=bČí=zmÉnšÉn=éřÉd=ámél~ní~bálníK=p=mákročáéÉm=ámél~níáíuI=bó=nÉéřÉíržáíé=slÉdování=možnéK=gÉsílážÉ=k~ždČ=čáé== vóz~řov~ného=ságnálu=ádÉníáfák~čním=frÉkvÉncÉI=ámél~níov~né=àÉdnoílávců=bó=mohl~=bČí=slÉdován~=àÉn=volbó=do=sérávného=ságnáluK=szhlÉdÉm=k= íomuI=éřáàím~č=àÉ=mobálníI=můžÉ=ozn~čÉného=àÉdáncÉ=slÉdov~í=kdÉkoláK=
 4. 4. qóéácká=z~řízÉní=z~hrnuàíW=•= ocfa= z~řízÉníW= máláonó= ádÉníáfák~cÉ= n~= zákl~dě= rádáové= frÉkvÉncÉ= EocfaF= šíííkó= bóló= érodánó= od= éočáíku=NVUMK= gsou=vóužívánó= éro= hoséodářská= zvíř~í~=v=záàmovém=chovuI=l~bor~íorní=zvíř~í~I=~=ohrožÉné=druhóJádÉníáfák~cÉK=q~ío=íÉchnologáÉ=nÉobs~huàÉ=žádné=chÉmácké=~ná=b~íÉrááK=Čáé=nákdó= běží=dolů=~=érůměrná=délk~=žávoí~=OM=lÉíK=•=sÉrá`háé=™=nÉbo=?ládské=čárovČ=kód?W=sÉrá`háé=™=EwwwKQvÉrácháéKcomF=gÉ=éodkožního=v~záv~=ocfa=z~řízÉní=o=vÉlákosíá=rČžového=zrnk~I=kíÉrČ=sÉ= ámél~níuàÉ=do=íukové=íkáně=éod=írácÉésK=pouč~sné=vóužáíí=sÉrá`háé=é~íříW= iék~řské=zázn~mó=~=zdr~voínáckČch=ánform~cí=EkrÉvní=skuéánuI=éříé~dné=~lÉrgáÉ=~=zdr~voíní=hásíoráÉF= lsobní=úd~àÉ=L=ádÉníáíóW=s=_~à~=_É~ch=`lub=EvÉ=®é~nělsku=~=kázozÉmskuI=hííéWLLwwwKb~à~KnlFI=iádé=éoužív~àí=sÉrá`háé=™=à~ko=čáéovou=k~ríuI=~bó= uróchlál~=éíí=obàÉdnávkó=~=él~íbóK= p cán~nční=úd~àÉ=EsÉkundární=ověřÉníF= hromě=íěchío=obl~sííI=rozšířÉné=~élák~cÉ=z~hrnuàí=vÉřÉànou=doér~vu=bÉzéÉčnosíI=éřísíué=k=cáílávČm=budovách=nÉbo=z~řízÉních=~=vóéáír~í=ládá=n~= éodmíncÉI=ÉxJírÉsí~ncáI=zločáncáI=~ídK=s=souč~sné=době=àÉ=osob~=éosí~váí=běhÉm=několák~=mÉírů=od=skÉnÉru=éro=zn~čku=n~=?érobudáí?K=mroío=můžÉ= bČí= éoužáí~= zn~čkó= náslÉdov~í= něčí= krokó= àÉn= íÉhdóI= éokud= àsou= v= blízkosíá= sním~čÉK= s= důslÉdku= íoho= sÉrá`háé= ™= àÉ= éro= íuío= chvíláI= nákolá= ámél~ní~bální=dmp=Edlob~l=mosáíáonáng=pósíÉmF=éřísíroàáK=•= b~vorské= séolÉčnosíá= fdÉní=qÉchnologó= EhííéWLLwwwKádÉníJíÉchnologóKcomF= k~bízí= z~měřování= éomocí= ládského= íěl~= EzÉàmén~= kůžÉF= à~ko=dágáíální= d~í~=vósíl~čK=•=ŽÉn~=dálkové=ovládáníJorg~smus=ámél~níáíW=síroàI=kíÉrČ=dodává=org~smus=éřá=síásku=íl~číík~=ból=é~íÉníován=v=rp^=v=lÉdnu=EOMMQFK= == = = V= = == = = = = = = = == = = PKNKOK sýzkum v oblasíá fCT zařízÉní fmélaníáíy iékařské= =•= _áosÉnsorsW= _áosÉnsors= nÉbo= jbjp= Ejácro= blÉkíroJmÉch~náckČ= sósíémFI= érosířÉdkó= àsou= sÉnzoró= ámél~ní~cá= uvnáíř= ládského= íěl~= éro= éřÉsné= slÉdování=nÉéřísíuénČch=čásíí=íěl~K=_áosÉnzorů=ívoří=síť=~=séolÉčně=slÉdov~í=zdr~voíní=sí~v=àÉàách=hosíáíÉlÉK=gÉdná=sÉ=o=sběr=d~í=o=fózáologáckČch= é~r~mÉírůI=à~ko=àÉ=krÉvní=íl~k=nÉbo=glukózó=v=krvá=~=rozhodování=n~=něm=z~ložÉnéI=à~ko=àÉ=uéozornění=lék~řÉI=~bó=éoíÉncáální=zdr~voíní=krázÉK= fnform~cÉI= kíÉré= m~àí= bČí= éřÉdánóI= àÉ= zás~dní= lék~řské= ánform~cÉI= kíÉré= àÉ= zÉ= zákon~= éovánÉn= bČí= bÉzéÉčnéK= s= důslÉdku= íohoI= ánform~ční= íÉchnologáÉ=àÉ=kráíáckou=součásíí=íěchío=báologáckČch=ámél~níáíůI=žÉ=s=ÉnÉrgáíI=é~měť=~=vČéočÉíní=k~é~cáíóI=souč~sné=náročné=vČzkumné=oíázkóK= bxásíuàÉ= několák= báomÉdácínskČch= ~élák~cíchI= kdÉ= í~ío= íÉchnologáÉ= budÉ= užáíÉčnáK= mříkl~dó= z~hrnuàí= sÉnzoró= ámél~níov~né= v= mozku= é~cáÉníů= s= m~rkánsonovou=nÉmocí=nÉbo=ÉéálÉésáíI=~kusíáckČm=~=oéíáckČm=báosÉnsor=éolÉ=éro=krÉvní=rozborI=~=sÉnzoró=ámél~ní~cá=do=íěl~=obnovÉní=r~kovánou= odh~láí=r~kovánné=buňkóK=•=rmělČ=háééoc~méusW=éříkl~d=budoucího=mozku=éroíéz~=àÉ=ámél~ní~bální=mozku=čáéI=kíÉrČ=bó=mohl=obnováí=nÉbo=zlÉéšáí=é~měťK=eáééoc~méus=hr~àÉ= klíčovou=rolá=éřá=sí~novÉní=vzéomínkóK=k~=rozdíl=od=z~řízÉníI=à~ko=àsou=kochlÉární=ámél~níáíóI=kíÉré=éouzÉ=síámuluàí=mozkovou=~kíáváíuI=íÉnío=čáé= ámél~níov~í= budÉ= érováděí= síÉàné= úkonó= à~ko= éoškozÉné= čásíá= mozkuI= ío= àÉ= n~hr~díK= qo= slábuàÉI= žÉ= sÉ= zéůsobI= à~k= éomocá= ládÉmI=kíÉří= uíréělá= éoškozÉní=mozku=v=důslÉdku=cévní=mozkové=éříhodóI=ÉéálÉésáÉ=nÉbo=^lzhÉámÉrov~=nÉmocK=•=koríákální=ámél~níáí=éro=nÉvádoméW=àÉ=známo=àáž=ř~du=lÉíI=žÉ=ÉlÉkírácká=síámul~cÉ=očí=ÉvokuàÉ=éhoséhÉnÉs=vÉdoucí=k=vázuální=vnímáníK=p=koríákální= ámél~níáí=ánform~cÉ=z=m~lého=dágáíálního=foío~é~ráíu=mohló=bČí=éřÉdávánó=do=ÉlÉkírod=ámél~níov~nČch=do=zr~kové=kůróI=obchází=nonJér~covní= síínácÉ=nÉbo=zr~kového=nÉrvuK=•=lční=ámél~níáí=nÉbo=umělá=síínácÉW=d~lší=vČzkumnícá=sÉ=z~měřuàí=n~=nové=íÉchnologáÉI=n~hr~dáí=éoškozÉné=síínácÉI=svěíloJcáílávé=buňkó=vrsívó=v=okuK= oÉíánální=éroíézó=z~hrnuàÉ=ÉlÉkíráckó=síámulov~í=nÉuronó=síínácÉ=z~=rÉcÉéíor=vrsívu=s=ságnálů=Esvěíl~F=z=mákroskoéáckČch=dágáíálního=foío~é~ráíuI=àÉ= možnéI=kdóž=vnáířní=síínácÉ=~=zr~kového=nÉrvu=zůsíáv~àí=nÉdoíčÉnóK=sÉ=skuíÉčnosíáI=àsou=v=souč~snosíá=dv~=éřísíuéó=àsou=éřÉdměíÉm=šÉířÉní=kvůlá= rÉíánální=éroíéz~W=subJsíínácÉ=~=bmfJsíínácÉK= == = = NM= = = = == = = = = = == =•= _r~ánJrozhr~ní= éočíí~čÉ= E_`fFI= nÉbo= éřímou= konírolou= mozkuW= íÉchnologáÉ= éodílí= vČšÉ= komunák~čních= íÉchnologáíI= bÉrou= ánform~cÉ= z= mozku= ~= = = zíělÉsnáí=íoK=bxásíuàí=áníÉrn~láz~cÉ=íÉchnologáÉ=EkochlÉární=nÉbo=zr~kového=nÉrvuJámél~níáíóFI=àÉàáchž=cílÉm=àÉI=~bó=ánform~cÉ=z=vÉnku=~=éoskóíov~í= ándáváduální=éřísíué=k=námK=qóío=dvě=íÉchnologáÉ=sÉ=n~konÉc=séoàí=k=formě=áníÉr~kíávních=íÉchnologáíI=kíÉré=bó=umožnálo=vsíuéJvČsíué=áníÉr~kcÉK= qóío=sósíémó=bó=mohló=umožnáí=ládÉm=vóužív~í=ságnáló=éřímo=z=mozku=éro=komunák~cá=~=řízÉní=éohóbuK= PřÉsíožÉ=ládské=síudáÉ=éouk~zuàí=n~= možnosí=vóužáíí=mozku=ságnálóI=řízÉní=~=koníroló=ÉxíÉrních=z~řízÉníI=vČzkumnícá=zdůr~zňuàíI=žÉ=mnoho=lÉí= vČvoàÉ=~=klánáckého=íÉsíování=budou=éož~dovánó=éřÉd=í~ío=z~řízÉní=J=včÉíně=?nÉuroJéroíÉíáckého?=končÉíán=ochrnuíČch=osobI=k=dáséozácáK= aozor nÉbo slÉdovací zařízÉní=•=nošÉní=f`q=z~řízÉní=éro=slÉdování=ládského=íěl~W=í~kovČ=éřísíroà=umožňuàÉ=ándáváduální=s=éřáàím~čÉm=určáí=něčí=éozácÉ=éo=cÉlém=světěK=•=fnír~dÉrmální=dmp=lsobní=rmísíění=z~řízÉníW=v=kvěínu=OMMPI=^élákov~ná=aágáí~l=poluíáons=E^apF=EhííéWLLwwwK~dsxKcomF=rvÉdlI=žÉ=?aágáí~l=^ngÉl?I= éroíoíóé=ámél~ní~bální=dmp=slÉdov~cí=z~řízÉní=ból~=úséěšně=íÉsíován~K=kácméněI=íÉchnáckČmá=odborníkó=kl~dÉ=oíázkuI=zd~=sósíém=mohl=skuíÉčně= fungov~íK=aáskJív~rov~nČ=?osobní=umísíění=z~řízÉní?=oé~ířÉní=SIPR=cm=v=érůměru=NIOT=cm=~=do=hloubkó=J=což=àÉ=zhrub~=síÉàné=vÉlákosíá=à~ko=krokJ ívůrcÉK= qoío= slÉdování= dmp= bó= mohl~= bČí= éoužáí~= éro= různé= účÉlóI= à~ko= n~éříkl~d= v= éříé~dě= lék~řské= éohoíovosíá= Eánf~rkíI= ÉéálÉésáÉ= nÉbo= dá~bÉíÉsFI=nÉbo=éro=ádÉníáfák~cá=~=umísíění=účÉló=Eéro=ládá=s=vósokČm=rázákÉm=éovoláníI=děíáI=sí~lkÉró=nÉbo=éodÉzřÉlČch=íÉrorásíůF=K= sylÉéšÉní nÉbo komodáíy zařízÉní= močíí~č=vědcá=éřÉdéověděláI=žÉ=běhÉm=éříšíích=dv~cÉíá=lÉí=nÉuronové=rozhr~ní=budou=n~vržÉnó=í~kI=žÉ=sÉ=nÉàÉn=zvČší=dón~máckČ=rozs~h=smóslóI= ~lÉ=í~ké=zvČší=é~měť=~=umožňuàí=?cóbÉr=móslÉí?=J=nÉvádáíÉlné=komunák~cá=s=osí~ínímáK= jožné=z~řízÉní=z~hrnuàíW=•= mroíÉíácké= koríákální= ámél~níáí= EáníÉlágÉncÉ= nÉbo= smóslovČm= ?zÉsálov~čÉ?FW= éůvodně= vóvánuíó= éro= nÉvádoméI= budÉ= koríákální= ámél~níáí= umožňuàÉ= ?zdr~vé?=ládá=síálČ=éřísíué=k=ánform~cím=z=éočíí~čÉ=buď=n~=zákl~dě=íohoI=co=vádí=dágáíální=foío~é~ráíI=nÉbo=n~=umělé=?okno=?áníÉrf~cÉK= == = = NN= = = = == = = = = = == =•=rmělé=sásáonW=éodlÉ=nÉdávného=vČzkumu=z~váz~l~=vóvánouí=umělé=síínácáI=àÉ=možnéI=žÉ=àÉdnoho=dnÉI=váděí=svěílo=v=ánfr~čÉrvÉnémK=s=íomío=éříé~děI== = n~mísío=éoužáíí=sí~nd~rdní=vádÉo=k~mÉróI=ánfr~čÉrvÉné=k~mÉró=bó=mohló=bČí=éoužáíóK=•=^udáo=zubní=ámél~níáí=nÉbo=zub=íÉlKW=n~vržÉn~=v=rocÉ=OMMOI=zub=^udáo=ámél~níáíI=síálÉ=ÉxásíuàÉ=éouzÉ=vÉ=formě=koncÉéíuK=jácroJvábr~čním=z~řízÉním= ~=bÉzdráíovČm=nízkofrÉkvÉnční=éřáàím~č=sÉ=ámél~níuàí=do=zubů=běhÉm=ruíánní=zubní=chárurgáÉK=wub=komunákuàÉ=s=ř~dou=dágáíálních=z~řízÉníI=à~ko= àsou=mobální=íÉlÉfonóI=rádá~=~=éočíí~čÉK=wvuková=ánform~cÉ=sÉ=éřÉnáší=z=zubu=do=vnáířního=uch~=kosíí=ír~nsdukcÉK=wvuk=éříàÉm=àÉ=zcÉl~=dáskréíní= umožňuàÉ=ánform~cÉI=kíÉré=obdrží=kdÉkolá=~=kdókoláK= •=rmělČ=háééoc~méusW=à~k=àáž=bólo=uvÉdÉno=vČšÉI=mohlo=bó=ío=ámél~ní~bální=mozku=čáé=éosílÉní=é~měíáK= PKOKlsíaíní jožnosíá využáíí= lsí~íní=možnosíá=vóužáíí=f`q=ámél~ní~bálních=z~řízÉní=z~hrnuàíW=•= jácrosofí=é~íÉní=číslo= STRQQTO= EOOK= čÉrvn~= OMMQF= sÉ= íČká= ládské= íělo= à~ko= médáum= éro= éřÉnos= d~í= E~= ÉnÉrgáÉF= n~= ?àáné= érosířÉdkó?I= à~ko= àÉ= ma^= EmÉrson~l=aágáí~l=^ssásí~níFI=mobální=íÉlÉfonóI=zdr~voínáckČch=érosířÉdků=Eéro=účÉló=dohlÉduW=à~ko=n~éříkl~d=v=domovÉch=důchodců=àÉFI=ocfa=což= umožňuàÉ=lok~lázov~í=àáné=osobóK=s=rodánné=wÉbové=síránkó=v~šÉ=děíá=mohló=éřáhlásáí=do=sósíému=dohlÉdu=~=éodív~í=sÉ=n~=íoI=co=àÉàách=rodáčÉ=nÉbo= ér~rodáčÉ=děl~àíK=m~íÉní=nÉéoéásuàÉ=žádné=konkréíní=z~řízÉníK=
 5. 5. •= ?fníÉlágÉníní= zbr~ně?W= ^ééláÉd= aágáí~l= poluíáons= E^apFI= kíÉrČ= vóívořál= sÉrá`háé= ™I= oznámál= v= dubnu= OMMQ= séolÉčně= s= éásíolí= vórábí= ck= ~= vórábí= í~kzv~nČ=?sm~rí=zbr~ně?K=qóío=zbr~ně=mohou=bČí=vóhozÉn=éouzÉ=íÉhdóI=éokud=érovozuàÉ=àÉàách=m~àáíÉl=s=ocfaJčáé=ámél~níov~nČ=do=àÉho=rukouK= PKPKSK výzkum a vývoj rámcového érogramu EcmSF= "`íle fnfoêmaíáon pocáeíy qechnologáes EN.) íéma v êámcá S. êámcového éêogêamu àe zaàásíáí vedoucí éosíavení bvêoéy v éêůřezových a aélákovaných íechnologáí na sêdcá hoséodářsíví založeného na znalosíech. geàím cílem àe zvýšáí ánovace a konkuêenceschoénosí evêoéských éodnáků a éêůmyslu a éřáséěí k věíšímu éêoséěchu éêo všechny evêoéské občany.= Těžášíěm fpq v S. om àe na budoucí geneêacá íechnologáíI kíeêé éočííače a sííě budou začleněny do každodenního éêosíředíI êendeêáng dosíuéné velké množsíví služeb a aélákací éêosířednácívím bezsíaêosínýJaž kJéoužáíí ládské êozhêaní. qaío váze "ambáení= == = = NO= = == = = = = = = = == = = áníelágence "síaví užávaíele do síředu budoucího vývoàe éêo oíevřenou znalosíní séolečnosíá založené naJéêo všechny".N4= = Příklady érojÉkíů fánancovaných zÉ SK rámcového érogramu= k~norozměrů=m~íÉrááló=~=sÉnzoró=~=jácrosósíÉms=éro=lék~řské=ámél~níáíó=zlÉéšÉní=zdr~ví=~=kv~láíó=žávoí~= s=íomío=éroàÉkíu=klíčové=mákrosósíém=íÉchnologáí= ~=zéůsobů=komunák~cÉ=sÉ=budÉ=rozvíàÉíI=kíÉré=éřánášÉàí=zér~vod~àsíví=éřímo=n~= člověk~I=vÉ= formě= lék~řské= ámél~níáíó= ~= ~mbul~níní= měřácích= sósíémůI= ~= í~ké= umožnáí= ánform~cÉ= od= íěchío= z~řízÉní=sÉ= éřÉdáv~àí= sÉ= do= šáršího= žávoíního= érosířÉdíK=`ÉlkovČm=cílÉm=àÉ=vóvánouí=íÉchnologáÉI=kíÉré=àdou=k=vóívořÉní=mákro=sósíémI=~=é~k=vóér~cov~í=séÉcáfáckou=zdr~voínáckČch=érosířÉdků=k= vóužáíí=íěchío=íÉchnologáíK= sČslÉdnČ= vČsíuéní= lék~řské= érodukíó= é~íří= kochlÉární= ámél~níáíó= ~= síínácÉI= nÉrvové= síámul~cÉI= konírol~= močového= měchČřÉ= ~= sósíémó= éro= monáíorování=íl~kuK=ldh~duàÉ=sÉI=z=dosíuénČch=sí~íásíáckČch=úd~àůI=žÉ=éřáblážně=RMB= obóv~íÉl=záé~dníI=íàK=~sá=RMM=máláonů=obč~nůI=budÉ=íréěí= ~lÉséoň=àÉdÉn=z=zdr~voíních=éroblémů=cílÉnČch=n~=íomío=éroàÉkíuK= mroàÉkí=lmqfsfm= `ílÉm=lmqfsfm=àÉ=oéíám~láz~cÉ=ámél~ní~bálních=vázuální=éroíézu=n~=síámul~cá=zr~kového=nÉrvu=~=àÉho=dÉmonsír~cÉ=v=rámcá=érÉJklánácké=síudáÉK= bíácké=oíázkó=àsou=řÉšÉnó=v=rámcá=íohoío=éroàÉkíu=sÉ=zvlášínímá=úkoló=éroàÉkíu=àÉ=věnován~=získání=ánform~cÉ=od=blánd=péolÉčÉnsívíI=~=zÉàmén~=u= é~cáÉníů=~=àÉàách=zásíuécůK=oůzné=~séÉkíó=éroíézóI=íÉdó=funkčnosíI=vzhlÉd=~=Éíák~=àsou=éokróíóK=qo=àÉ=nÉzbóínéI=~bó=sÉ=éřímé=vČzkumné=úsálí=v= soul~du=sÉ=skuíÉčnČmá=éoířÉb~máK= 4K moÁskÍ plrsfpilpTf 4KNK lbÉcné zásady= fnov~ční=érvkó=íém~í=zmíněnČch=v=íomío=sí~novásku=àÉ=obíížné=určáí=ér~vádl~I=kíÉrá=àsou=zvlášť=éoužáíÉlné=n~=f`q=ámél~níáíó=v=ládském=íělÉK=mroío= bó= měl= érávní= rámÉc= bČí=odvozÉnó=z= obÉcnČch= zás~d= vnáírosíáíních= érávních= éřÉdéásů= ~= mÉzánárodních= násíroàůK= qóío= obÉcné= zás~dó= můžÉ= éoskóínouí=vÉdÉní=nÉzbóíné=n~síínáí=érávní=normó=nÉzbóíné=éro=rÉgul~cá=íÉchnologáÉI=kíÉrá=uér~vuàÉ=íěl~=~=àÉho=vzí~hu=k=žávoínímu=érosířÉdíI=~= íím=hlubocÉ=doé~dó=n~=osobní=ádÉníáíó=~=žávoí~K=qóío= NQ =omS=OMMPJOMMQ=ér~covního=érogr~mu=Npq=íém~I=hííéWLLwwwKcordásKluLásíLworkérogr~mmeLenLO_OKhím= NP= == = = = = = = = == = = érávní= éráncáéó=lzÉ= n~lézí= v= íÉxíÉch= íČk~àících= sÉ= různČch=zálÉžáíosííW= od= báoÉíákó= n~= ÉlÉkíronácké= zér~cování=ánform~cíI=od= omÉzÉní=souhl~s=k= = dÉfánování=zdr~voínáckČch=érosířÉdkůK= mokud= àdÉ= o= Évroéské= érávní= zázÉmíI= bó= měl~= zvlášíní= vČzn~m= bČí=éřáéoàÉnó= k= iásíáně= zákl~dních= éráv= brI=kíÉrá= àÉ= v=souč~sné= době čásí= ff= pmlouvó=o=Úsí~vě=éro=bvroéuK=qo=sí~noví=obÉcné=zás~dó=důsíoànosíáI=svobodóI=rovnosíáI=solád~ráíóI=obč~nsíví=~=sér~vÉdlnosíáI=à~kož=á=cÉlásívosí=~= nÉdoíknuíÉlnosí=íěl~I=zÉàmén~=s=ohlÉdÉm=n~=ánformov~nČ=souhl~s=EčlK=PFI=~=n~=ochr~nu=osobních=úd~àů=EčlánÉk=UFK=líázÉk=ochr~nó=úd~àů=àsou= vóvíàÉnó=vÉ=směrnácích=VRLQS=~=OMMOLRUK=wás~d~=éřÉdběžné=oé~írnosíá=àÉ=vČslovně=uvÉdÉn~=v=článku=NTQ=pmlouvó=o=bpI=à~kož=á=vÉ=věíším=dÉí~áluI= ~=sdělÉní=homásÉ=EOMMM=L=NF=zÉ=dnÉ=OK=únor~=OMMMKNR=^kíávní=zdr~voínácké=érosířÉdkó=àsou=dÉfánovánó=~=uér~vÉnó=směrnácí=VMLPURK= jÉzá=mÉzánárodní=násíroàÉI=konkréíní=vČzn~m=m~àí=bČí=éřáéoàÉnó=k=Úmluvě=o=ládskČch=érávÉch=~=báomÉdácíně=o~dó=bvroéó=ENVVTF=~=rkbp`l= sšÉobÉcnou= dÉkl~r~cí= o= ládském= gÉnomu= ~= ládskČch= érávÉch= ENVVTFI= zÉàmén~= éokud= àdÉ= o= rÉséÉkíování= důsíoànosíá= ~= áníÉgráíó= àÉdnoílávců= ~= ánformov~ného= souhl~su= éráncáéK= sČzn~mné= směró= m~àí= rovněž= z~= éřÉdéokl~duI= bodó= RU= ~= RV= aÉkl~r~cÉ= éráncáéů= pvěíového= summáíu= o= ánform~ční= séolÉčnosíá= EOMMPFI= kíÉré= éouk~zuàí= n~= éoířÉbu= ánform~čních= ~= komunák~čních= íÉchnologáí= musí= bČí= vždó= érováděn~= í~kovČm= zéůsobÉmI=~bó=rÉséÉkíov~ló=zákl~dní=éráv~=~=soukromého=žávoí~=K= károdní= úsí~vní= lásíánó= ~= vnáírosíáíní= érávní= éřÉdéásó= obs~huàí= několák= usí~novÉní= vzí~huàící= sÉ= n~= rÉséÉkíování= důsíoànosíáI= ochr~n~= fózácké= áníÉgráíó=~=zdr~víI=ánformov~nČ=souhl~sI=~=ír~nsél~ní~cíK= močÉí=soudních=~=sérávních=rozhodnuíí=àÉdn~í=éřímo=nÉbo=nÉéřímo=souvásí=s=oíázk~má=z~bČvá=v=íomío=sí~nováskuI=à~ko=àÉ=n~éříkl~d=rozsudÉk=zÉ= dnÉ=NQK=říàn~=OMMQ=bvroéskČ=soudní=dvůr=vÉ=lmega v. lbeêbüêgeêmeásíeê Bonn éroàÉdnáv~ného=éříé~du=ErozsudÉk=`JPSLMONSF=^=usnÉsÉním=zÉ= dnÉ=NOK=říàn~=OMMQ=~mÉráckČ=Úř~d=éro=éoír~vánó=~=léčáv~=n~=íÉsíování=sÉrá`háé=éro=lék~řské=účÉlóK= s=cÉlkuI=íóío=násíroàÉ=umožňuàí=n~sí~vÉní=odvodáí=soubor=zás~dI=n~=náchž=mohou=bČí=érávní=rámÉc=éosí~vÉnČ=~=n~=kíÉrém=mohou=zákonnosíá=f`q= ámél~níáíů=v=ládském=íělÉ=musí=bČí=éosouzÉnóK= == = = =hííéWLLeuroé~KeuKáníLcommLdgsLhe~líh_consumerLlábr~róLéubLéubMT_enKédf= NR = =hííéWLLcurá~KeuKáníLjuráséLcgáJbánLformKél?l~ngZenCpubmáíZpubmáíC~lldocsZ~lldocsCdocjZdocj=C=aocoé=Z=docoé=C=docor=Z=docor=C=docjo=Z= docjo=C=num~ff=Z=PSB=OcMO=C=resm~x=Z=NMM= == = = NQ= = == = = = = = = = == = = 4KOK iádské důsíojnosíá= = == = = iásíán~= zákl~dních= éráv= bvroéské= unáÉI= oíÉvřÉ= sÉ= zás~dou= důsíoànosíáK= ČlánÉk= NI= kíÉrČ= uvádíI= žÉ= "iádská důsíoànosí àe nedoíknuíelná." qo= àÉ= = éosí~vÉn=n~=němÉckém=drundgÉsÉíz=~=àÉ=v=soul~du=s=érohlášÉním=v=érÉ~mbulá=iásíánóI=éodlÉ=něhož=àÉ=rnáÉ=řÉklI=~bó=?mísío=àÉdnoílávcÉ=sířÉdu= své=čánnosíá?K=qÉnío=éráncáé=ból=éoívrzÉn=à~ko=~bsoluíní=hr~nácÉ=v=lmega rozhodnuííI=kíÉré=éov~žuàÉ=z~=lÉgáíámníI=němÉcké=orgánóI=~bó=z~káz~ló= hru=s=názvÉm="eêa na zabíàení" éroíožÉ=bólo=zàášíěnoI=žÉ="eêozbu éêo veřeàný éořádek z důvodu skuíečnosíáI že v souladu s konceécí éřevládaàící ve veřeàném míněníI komeêční využáíí heê zahênuàících sámulacá zabíàení ládských byíosíí éoêušál základní hodnoíyI zakoívené v úsíavěI a sáce ládské důsíoànosíá ".= qÉnío="Zásah do ládské důsíoànosíá" nÉní=àÉn=o=í~kovČ=dovozI=à~k=lÉgáíámázov~í=zák~z=omÉzuàÉ=svobodu=éodnákáníI=~lÉ=í~ké=éůsobí=à~ko=hr~nácÉ=n~= svobodu= ándáváduální= volbóI= éroíožÉ= ío= vólučuàÉI= žÉ= ánformov~l= hráčů= Dsouhl~s= lzÉ= éov~žov~í= z~= éoložku= ívořáí= hruI= v= oíázcÉ= něcoI= co= àÉ= séolÉčÉnskó= ~= érávně= éřáà~íÉlnéK= mroío= bó= měl= důsíoànosí= zás~dě= éov~žován~= z~= násíroà= k= ádÉníáfák~cá= éříé~důI= vÉ= kíÉrČch= orgán= bó= měl= bČí= n~érosío="kedoíknuíelné".= sÉ=vÉlmá=známČ=sčííání=ládu=wákon=éříé~dě=kěmÉck~=ío=bólo=zdůr~zněnoI=žÉ=éřÉsně="lhnásko úsíavního éořádku àe hodnoía a důsíoànosí osobyI kíeêá éêovozuàe v sebeuêčení àako člen svobodné séolečnosíá EoozsudÉk=_undÉsvÉrf~ssungsgÉráchí=zÉ=dnÉ=NRK=érosáncÉ=NVUPFK=qo=àÉ=v=soul~du=s= à~snČ=návod=obs~žÉné=v=érÉ~mbuláI=à~kož=á=v=článku=N=z=roku=NVQU=sšÉobÉcnou=dÉkl~r~cá=ládskČch=érávI=kíÉrČ=vČslovně=odk~zuàÉ=n~=důsíoànosí= à~ko= zákl~dní= součásí= ládské= bóíosíáI= ~= éodmínkou= éro= svobodu= ~= rovnosíK= mokud= àdÉ= o= nověàší= úsí~vní= zkušÉnosíáI= sí~číI= žÉ= článÉk= NS= vÉ= fr~ncouzském=obč~nském=zákoníku=nÉbo=člK=O=v=áí~lském=ochr~ně=osobních=úd~àů=zákoníkuI=kíÉré=sÉ=vČslovně=zmáňuàí=důsíoànosíK=qo=él~íí=rovněž= v=mÉzánárodních=násíroàíchI=à~ko=àÉ=n~éříkl~d=eÉlsánská=dÉkl~r~cÉ=ENVSQFI=Úmluvu=o~dó=bvroéó=o=ládskČch=érávÉch=~=báomÉdácíně=ENVVTFI=kíÉrá=
 6. 6. z~číná= v= rÉJéoívrzÉní= zás~dó= ládské= důsíoànosíáI= ~= rkbp`l= sšÉobÉcnou= dÉkl~r~cí= o= ládském= gÉnomu= E= I= NVVTFK= honÉčně článÉk= N= iásíánó= zákl~dních=éráv=br=EOMMMF=uvádíI=žÉ="iádská důsíoànosí àe nedoíknuíelná. jusí býí êeséekíována a chêáněna."= aá=sÉ=éroío=k=závěruI=žÉ=důsíoànosí=àÉ=unávÉrzálníI=zákl~dní=~=nÉvóhnuíÉlné=rámcÉm=á=kdóž=bó=sÉ=mělo=vždó=bČí=váděn=éroíá=konkréíní=kulíurní= zázÉmíK=qÉnío=závěr=bó=mohl=bČí=éodéorován=v=souč~sné=době=íímI=zdůr~ználI=žÉ=důsíoànosí=àÉ=odk~zov~l=sÉ=n~=s=někdóJrosíoucí=frÉkvÉncí=v= násíroàích= éřáà~íČch= mÉzánárodních= org~náz~cíI= kíÉré= z~síuéuàí= všÉchnó= svěíové= kulíuró= J= à~ko= àÉ= rkbp`l= Eoér~vduI= důsíoànosí= àÉ= uvÉdÉno= é~ínácíkráí=vÉ=sšÉobÉcné=== == NR= ===== = = = = === == mrohlášÉní=o=ládském=gÉnomuFK=w=íohoío=hlÉdásk~=àÉ=důsíoànosí=nÉvóhnuíÉlně=sí~nÉ=crossJkulíurní=koncÉéíK=kácméněI=àÉdÉn=bó=měl=vzíí=v=úv~huI= = žÉ=í~m=àÉ=í~ké=mír~=nÉàÉdnozn~čnosíá=v=odk~zu=n~=íoío=slovoK=?aůsíoànosí?=sÉ=éoužívá=à~k=k=vóàádřÉníI=žÉ=àÉ=ířÉb~=zcÉl~=rÉséÉkíov~í=ándáváduální= ~uíonomáá=~=éráv~=~=n~=éodéoru=ívrzÉníI=kÉ=konírolÉ=àÉdnoílávců=~=àÉàách=chování=z~=účÉlÉm=hodnoíI=žÉ=někdo=hodlá=uložáí=n~=àáné=osobóK=hromě= íoho= článÉk= N= iásíánó= zákl~dních= éráv= sí~novíI= žÉ= důsíoànosí= àÉ= ířÉb~= nÉàÉn= "oeséekíována I ~lÉ= í~ké= "`hêáněné J= mo= vzoru= náslÉdov~l= v= němÉckém=drundgÉsÉízK=qo=zn~mÉnáI=žÉ=orgánó=vÉřÉàné=mocá=àsou=éovánnó=nÉàÉnI=~bó=sÉ=zdržÉló=násálného=oíÉvřÉní=nÉbo=n~rušÉní=àÉdnoílávcÉ= soukromé=sféróI=~lÉ=í~kéI=~bó=éodnákl~=krokó=~kíávně=í~kI=~bó=bóló=vóívořÉnó=éodmínkó=umožňuàící=àÉdnoílávcům=žíí=důsíoàněK= 4KPK iádské kÉdoíknuíÉlnosí= wás~d~=nÉdoíknuíÉlnosíá=íěl~=~=fózácké=~=ésóchácké=áníÉgráíó=sí~novÉnČch=v=článku=P=iásíánó=zákl~dních=ér~vádÉl=éráv~=vÉškÉrČch=čánnosííI=kíÉré= mohou= ohrozáí= áníÉgráíu= zcÉl~= nÉbo= čásíÉčně= J= ~= ío= á= sÉ= souhl~sÉm= subàÉkíu= úd~àůK= tel= uvádíI= žÉ= "Zdêaví àe síav úélné fyzáckéI duševní a socáální éohodyJbyííI a nákolá éouze àako neéřííomnosí nemocá nebo slabosíá." kácméněI= zdÉ= àÉ= nuíné= řÉšáí= àáná= sáíu~cÉI= éroíožÉ= áníÉgráíó= nÉní= éov~žováno=z~=~bsoluíně=nÉdoíknuíÉlná=J=s=odvoláním=n~=zás~hóI=kíÉré=zéůsobuàí="qêvalé snížení" z=vl~síního=íěl~=EdlÉ=§=R=obč~nského=zákoníku= v=fíálááFI=~nÉbo=àsou=v=rozéoru=s=vÉřÉànČm=éořádkÉm=~=L=nÉbo=morálkóK= qo=àÉ=rámÉc=éoužáííI=n~éříkl~d=éro=éosuzování=lÉg~láíó=dárcovsíví=orgánůI=kíÉrá=àÉ=omÉzÉn~=zíráíou=zákl~dních=funkcíK=q~ío=úv~h~=bó=mohl~=vésí=k= závěruI=žÉ=áníÉgráí~=zás~d~=bó=nÉměl~=bČí=àÉn=éokud=àsou=íělÉsné=funkcÉ=vl~síně=znovu=áníÉgrov~í=~=L=nÉbo=lÉéšíK=hromě=íohoI=svobod~=éoužív~í= něčí=íělo=àÉ=vČslovně=omÉzÉn~=mnoho=usí~novÉníI=éodlÉ=náchž=àÉ=z~kázáno=oíočáí=íěloI=àÉho=čásíá=~=L=nÉbo=érodukíó=do=zdroàů=zásku=EčlánÉk=P= iásíánó= zákl~dních= érávI= článku= ON= Úmluvó= o= ládskČch= érávÉch= ~= báomÉdácíněI= článÉk= Q= rkbp`l= sšÉobÉcné= dÉkl~r~cÉFK= oozsáhlá= vČsí~vb~= zás~dó=nonJkomodáfák~cÉ=~=nonJánsírumÉní~láz~cá=můžÉ=vÉdou=k=závěruI=žÉ=ámél~ní~cí=f`q=éro=účÉlóI=kíÉré=àsou=obÉcně řečÉnoI=záskJsouvásÉàící= En~éřK=dosí~í=sÉ=do=dásco=v=rámcá=érÉfÉrÉnčních=éodmínÉkF=bó=nÉměló=bČí=éovolÉnóK=Esáz=sí~novásko=oddíl=SKQFK= 4I4 poukromí a ochranu údajů= kázorI=žÉ=subàÉkíó=úd~àů=nÉàsou=volnéI=~bó=sÉ=bÉz=ohlÉdu=n~=vóužáíí=vl~síních=orgánůI=kíÉré=sá=éřÉàíI=àÉ=éoívrzÉnoI=á=kdóž=nÉéřímoI=éodlÉ=člK=U=EOF= bp=VRLQS=pměrnácÉ=o=ochr~ně=osobních=úd~àůK=== == NS= ===== = = = = === == wdÉ=àÉ=uvÉdÉnoI=žÉ=síáíó=mohou=sí~nováíI=žÉ=subàÉkí=úd~àů=vČslovnČ=souhl~sI=nÉní=dosí=dovoláíI=~bó=vóužálá=svého="`áílávé údaàe" J=l=sÉxuální=žávoíI= = názoróI=zdr~víI=Éínáckého=éůvoduI=~náž=bóJ=ad hoc éovolÉní=vódánoI=n~éříkl~d=íímI=žÉ=konírolní=orgán=Eváz=§=OS=áí~lskČch=ochr~ně=osobních=úd~àůI= zákoníkuFK= qo= àÉ= chíěl= chránáí= nÉàcáílávěàší= čásíá= ?ÉlÉkíronácké= íěl~?= íímI= žÉ= brání= úd~àů= sÉ= od= zéřísíuénění= čásíá= svČch= ÉlÉkíronáckČch= orgánó= í~kovČm=zéůsobÉmI=kíÉrČ=mohl=ohrozáí=àÉàách=áníÉgráíóK= w=obÉcněàšího=hlÉdásk~I=iásíán~=zákl~dních=éráv=br=bóló=rozdíló=mÉzá=ochr~nou=soukromého=~=rodánného=žávoí~=EčlánÉk=TFI=~=n~=ochr~nu=osobních= úd~àů=EčlánÉk=UFI=kíÉré=náslÉdně=sí~l~=~uíonomní=ándáváduální=érávoK=mroío=àÉ=nuíné=z~bČv~í=sÉ=druh=ochr~nóI=kíÉrá=àÉ=éroíá=à~kékolá=rÉlÉv~níní= vnáknuíí=do=àÉdné=soukromé=sféróI=~=n~=druhé=sír~ně=éřáznává=érávo=n~=ánform~ční=sÉbÉurčÉní=k~ždého=àÉdnoílávcÉ=J=včÉíně=éráv~=zůsí~í=éánÉm= d~í~=o=něàK=qo=àÉ=oér~vdovČ=éříé~d=?Úsí~vó=àÉdnoílávcÉ?I=kíÉrČ=n~řázuàÉ=dodržování=fózácké=á=ÉlÉkíronácké=íěl~K=mřÉsněàá=řečÉnoI=àÉ=ochr~n~=osobních= úd~àů=v=br=n~=zákl~dě=směrnácÉ=bp=VRLQSNT=à~kož=á=n~=směrnácÉ=bp=OMMOLRUNUK=qÉn=í~ké=obs~huàÉ=zvlášíní=usí~novÉní=vzí~huàící=sÉ=n~=umísíění= àÉdnoílávcůK=poubor=zás~d=~=ér~vádÉl=o=ochr~ně=osobních=úd~àů=àÉ=v=souč~sné=době=sdílÉàí=všÉchnó=člÉnské=síáíó=brI=síÉàně=à~ko=několák=d~lších= síáíůI= kíÉré= J= z= h~n~dó= do= ^usíráláÉI= z= g~éonsk~= do= mnoh~= zÉmích= i~íánské= ^mÉrákó= J= schváláló= sálnou= ochr~nu= úd~àů= sí~nd~rd= z~ložÉno= přÉdÉvším=n~=éoskóíování=éodrobnČch=ánform~cí=séolu=s=vČslovnČm=úd~àů=Dsouhl~sK=mroío=à~kČkoláv=íóé=ámél~níáíu=f`q=vóž~duàÉ=éřísné=éřÉdběžné= hodnocÉní=s=cílÉm=éosoudáí=?doé~d=soukromí?K= 4KRK mráncáé érÉvÉncÉ= wás~dó=éřÉdběžné=oé~írnosíá=nÉvóž~duàÉ=nÉérůchodné=hr~nácÉ=nÉbo=éřímo=z~k~zuàÉK=gÉdná=sÉ=o=obÉcnČ=násíroà=řízÉní=rázákI=kíÉrá=ból~=éůvodně= omÉzÉn~= n~= oíázkó= žávoíního= érosířÉdíK= sÉ= sdělÉní= homásÉ= z= únor~= OMMM= àÉ= uvÉdÉnoI= žÉ= ?= zásadou éředběžné oéaíênosíá není defánován ve pmlouvěI kíeêá síanoví éouze àednou J k ochêaně žávoíního éêosíředí. Ale v éêaxáI àeàí êozsah àe mnohem šáêšíI a ío konkêéíně v éříéadě éředběžné obàekíávní vědecké hodnocení naznačuàeI že exásíuàí êozumné důvody k obavámI že éoíencáálně nebezéečné doéady na žávoíního éêosíředíI zdêaví ládíI zvířaí nebo êosílán mohou býí v êozéoêu s vysokou úêovní=== ==pměrnáce=VRLQSLbp=bvroéského=é~rl~meníu=~=o~dó=ze=dne=OQK=říjn~=NVVR=o=ochr~ně=fózáckČch=osob=v=souváslosíá=se=zér~cováním=osobních=úd~jů= = ~o=volném=éohóbu=íěchío=úd~jů=Úřední=věsíník=i=OUNI=OPLNNLNVVRI=síránkách=PN=~ž=RM= pměrnáce=OMMOLRULbp=bvroéského=é~rl~meníu=~=o~dó=ze=dne=NOK=července=OMMO=o=zér~cování=osobních=úd~jů=~=ochr~ně=soukromí=v=odvěíví= elekíronáckČch=komunák~cí=Esměrnáce=o=soukromí=~=elekíronáckČch=komunák~cíchF=Úřední=věsíník=i=OMNI=PNLMT=L=OMMO=sK=PT=~ž=QT=== == NT= ===== = = = = === == lchêana zvolené ve péolečensíví EpdělÉní=phrnuíí=odsí~vÉc=PFK=mroío=sÉ=homásÉ=domníváI=žÉ=?=zásady éředběžné oéaíênosíá àe obecně àeden "= EqàK=obÉcné=zás~dóF=E§=P=sdělÉníFI=àÉàáchž=rozs~h=éřÉs~huàÉ=br=J=à~k=uk~zuàÉ=několák=mÉzánárodních=dokumÉníůI=éočín~àÉ=aÉkl~r~cÉ=o=žávoíním= érosířÉdí=~=rozvoàá=éřáà~íé=v=oáo=dÉ=g~nÉáro=v=rocÉ=NVVOK= wákl~dní=složkó=~=éřÉdéokl~dó=éro=uél~ínění=zás~dó=éřÉdběžné=oé~írnosíáI=àsou=ÉxásíÉncá=rázák~I=možnosí=éoškozÉníI=~=vědÉcká=nÉàásíoí~I=éokud= àdÉ= o= rÉ~láz~cá= íéío= škodóK= I= híÉrá= àÉ= doíčÉn~= zás~d~= obÉzřÉínosíá= řízÉní= rázák~= musí= rozhodnouí= o= érÉvÉníávních= ~kcíI= kíÉré= àsou= úměrné= éoíÉncáálním=nÉbÉzéÉčím=àÉ=zmírněno=~=kíÉré=nÉàsou=éokusÉm=o=vóívořÉní=?nulové=rázáko?=sáíu~cÉK=ŘízÉní=rázák=~kcÉ=bó=měl~=bČí=z~měřÉn~=n~= určÉní=?éřáà~íÉlné=rázáko?=ér~hové=hodnoíó=s=ohlÉdÉm=n~=hodnoíó=v=sázcÉ=J=~=rÉséÉkíování=ládské=íěloI=àÉ=bÉzéochóbó=àÉdnou=z=hodnoíI=kíÉrČ=sá= z~slouží=nÉàvóšší=érávní=ochr~nóK=kácméněI=á=kdóž=kořÉnó=v=zákl~dních=éož~d~vcíchI=zás~d~=éřÉdběžné=oé~írnosíá=àÉ=?érocÉdurální?=séíšÉ=nÉž= ?skuíÉčné?=ch~r~kíÉrI=což=zn~mÉnáI=žÉ=sÉ=nÉuél~íňuàÉ=odh~dnouí=ánov~cÉI=à~ko=í~kovémI=~lÉ=àÉàí=doé~dóK=mokud=àsou=nÉg~íávní=účánkó=zàášíěnoI= žÉ=chóbíI=nÉbo=àÉJlá=žádosí=mÉch~násmó=àsou=uér~vÉnéI=é~k=d~né=vědÉcké=čá=íÉchnologácké=ánov~cÉ=lzÉ=éov~žov~í=z~=éřáà~íÉlnČK=mroío=sÉ=zás~dou= přÉdběžné=oé~írnosíá=àÉ=dón~máckČ=násíroàI=kíÉrČ=můžÉ=slÉdov~í=vČvoà=odvěíví=~=nÉusíálÉ=ověřov~íI=žÉ=éřáà~íÉlnosí=~=éodmínkách=d~né=ánov~cÉ= àsou=sélněnó-čímž=sÉ=zvóšuàÉ=sérávó=v=čÉm=ból=n~zČván=?rázákové=séolÉčnosíá?K= oázák~=souvásÉàící=s=f`q=ámél~níáíó=bóló=zdůr~zněnó=Řád=rp=cood=~nd=arug=sérávó=vÉ=vzí~hu=k=éodkožní=čáé=s=názvÉm=?sÉrá`háé?=Eváz=bod=PFW= "kežádoucí íkáň êeakcá; mágêacá ámélaníovaných íêanséondéêu; ohêožena bezéečnosí ánfoêmacíI éoêucha ámélaníovaného íêanséondeêI selhání vkladačeI selhání elekíêonáckého skeneêuI elekíêomagneíácké êušeníI úêazu elekíêáckým éêoudemI magneíácká êezonance nekoméaíábáláíou a àehly báče". a~lo=bó=sÉ=dáváíI=žÉ=íÉsíó=n~=sÉrá`háé=bóló=schválÉnó=éro=lék~řské=účÉlóI=íváří=v=ívář=í~kové=éodrobnČ=sÉzn~m=možnČch=rázák!=movolÉní=můžÉ= bČí=odÉéřÉnoI=àÉsílážÉ=zás~du=éřÉdběžné=oé~írnosíá=bóló=vz~íó=v=úv~hu=s=ohlÉdÉm=n~=í~ío=rázák~=s=vósokou=mírou=nÉàásíoíóK= 4KSK aaía jánámalázacÉI Cíl séÉcáfákacÉI wásada éroéorcáonaláíy a rÉlÉvancÉ=
 7. 7. wvlášíní=vČzn~m=má=í~ké=bČí=éřáéoàÉnó=k=zás~dám=d~í~=mánám~láz~cÉI=účÉl=séÉcáfák~cÉI=éroéorcáon~láíó=~=rÉlÉv~ncÉK=sšÉchnó=íóío=zás~dó=àsou= nÉsouvásí=s=lÉg~láíó=éoužáíí=àÉdnoílávČch=ánform~čních=~=komunák~čních=íÉchnologáíI=~lÉ=souvásí=vícÉ=s=konkréíní=éodmínkó=éro=àÉàách=éoužáíí=J=íÉdó= koníÉxíI=vÉ=kíÉrém=àsou=éoužáíóK= == = = NU= = == = = = = = = = == = = jánám~láz~cÉ=úd~àů=zás~d~=àÉ=vČslovně=uvÉdÉn~I=n~éříkl~d=v=člK=NS=EOF=z=fr~ncouzského=obč~nského=zákoníkuI=hdÉ=àÉ=z~=éřÉdéokl~duI=žÉ="fl ne= éeuí ýíêe éoêíe aííeáníe à láníégêáíé du coêés humaán quen cas de nécessáíé éouê la éeêsonne" Eqo=můžÉ=éouzÉ=éorušáí=áníÉgráíu=ládského=íěl~I=v= příé~dě=nuínosíá=osobníFK=lbàÉkíávněI=í~ío=zás~d~=zn~mÉnáI=žÉ= člověk=bó=měl=vóužív~í=éouzÉ=sÉ=d~ného=násíroàÉI=éokud=àÉ=rÉlÉv~níní=cílovou= nÉmůžÉ=bČí=dos~žÉno=éomocí=méně=?bodóJdoíěrnČ?=násíroàÉK=qo=àÉ=v=éodsí~íě=?mánám~láz~cÉ?=zás~dó=sí~novÉné=v=několák~=zákonů=n~=ochr~nu= soukromíI=à~ko= àÉ= §= P= E~F= němÉckého= _undÉsd~íÉnschuízgÉsÉíz= ~= §= P= áí~lské= kód= éro= ochr~nu= úd~àůK= pubàÉkíávněI= d~í~= mánám~láz~cÉ= éráncáé= éosíuláíó=ÉxásíÉncÉ=osobního=éodmínkouI=žÉ=nÉmůžÉ=bČíI=éokud=sÉ=vórovnáv~l=s=íímI=žÉ=éoužívá=zvlášíní=násíroàI=kíÉrČ=ukážÉ=nÉzbóínéK= ÚčÉlÉm=séÉcáfák~cÉ=zás~d~=zn~mÉnáI=žÉ=àÉ=ířÉb~=éro=vČběr=cílÉI=àáchž=má=bČí=dos~žÉnoK=k~éříkl~d=Úmluv~=o=ládskČch=érávÉch= ~=báomÉdácíně= sí~novíI= žÉ= zkouškó= érÉdákíávní= gÉnÉíácké= nÉmocá= ?můžÉ= bČí= býí éêovedena éouze éêo zdêavoíní účely nebo éêo vědecký výzkum v oblasíá zdêavoíních důvodů " (ČlánÉk=NOFK=wàÉdnodušÉně řečÉnoI=àÉ=vzí~h=z~ložÉnČ=mÉzá=zvlášíní=okolnosíáI=k=dáséozácá=násíroàÉI=~=rÉfÉrÉnční=hodnoíóK= mouzÉ=íó=násíroàÉI=kíÉréI=v=d~ném=koníÉxíuI=složáí=zkoušku=soul~d=s=íěmáío=hodnoí~má=mohou=bČí=éoužáíó=zákonněK= pÉ=zás~dou=éroéorcáon~láíó=àÉ=rovněž=z~ložÉn=n~=vzí~hu=mÉzá=násíroàá=m~àí=bČí=éoužáíó=~=účÉló=hlÉd~íK=kácméně=sÉ=zdÉ= aůr~z= nÉní=kl~dÉn=n~= éov~hu=účÉló=v=oíázcÉI=~lÉ=n~=éroéorcáon~láíó=z=násíroàůI=kíÉré=àsou=éoužívánóI=íznI=á=kdóž=účÉl=à~ko=í~kovČ=àÉ=lÉgáíámní=nÉmusí=bČí=slÉdovánó= éomocí=násíroàů=éro=nÉéřáměřÉnéK=sÉ=skuíÉčnosíá=vČšÉ=uvÉdÉné=sdělÉní=homásÉ=sí~novuàÉ=vóàádřáí=vzí~h=mÉzá=obÉzřÉínosíá=~=éroéorcáon~láíóI=kdóž= říkáI=žÉ=?=Úélný zákaz nemusí býí úměêná êeakcá na éoíencáální êázáka ve všech éříéadech. kácméněI v někíeêých éříéadech àe ío àedáné možné odéovědá na dané êázáko. "= mokud= àdÉ= o= vČzn~m= zás~dóI= kíÉrá= àÉ= vČslovně= sí~novÉn~= v= článku= S= směrnácÉ= VRLQSI= àÉ= možné= vzíí= v= úv~huI= éokud= àdÉ= o= ánform~ční= ~= komunák~ční= íÉchnologáÉ= ámél~níáíů= síÉàněK= sskuíkuI= můžÉ= d~ná= íÉchnologáÉ= bČí= lÉgálně= uél~ínáíI= éokud= àÉ= úzcÉ= ~= àÉdnozn~čně= rÉlÉv~níní= okolnosíáK=qo=àÉ=smóslÉm=àÉ=z~bránáí=n~dměrnému=~=L=nÉbo=nÉvhodné=éoužáíí=dosíuénČch=násíroàůK= k~konÉcI=všÉchnó=íóío=zás~dó=doélňuàí=sÉ=n~vzáàÉmK=mo=určÉní=lÉgáíámní=účÉlI=éro=vóužáíí=f`q=ámél~níáíI=àÉdÉn=bó=měl=zàásíáíI=zd~=àÉ=ío=skuíÉčně= nÉzbóínéI=à~kož=á=íomI=zd~=násíroàÉ=EbudÉF=musí=bČí=rÉlÉv~níní=~=éřáměřÉnéK= 4KTK AuíonomáÉ a lámáíy fCT fmélaníáíy= lmÉzÉní= f`q= ámél~níáíó= v= ládském= íělÉI= à~k= vóélČvá= z= ~n~lČzó= zás~dó= obs~žÉné= v= různČch= érávních= násíroàů= bó= měl~= bČí= éosouzÉn~= dálÉ= s= ohlÉdÉm=n~=obÉcné=zás~dó=~=ér~vádl~=éro=~uíonomáá=àÉdnoílávcůI=kíÉrá=zdÉ=má=ív~r= == = = NV= = == = = = = = = = == = = svobodnou=volbuI=à~k=éoužív~í=své=íěloI=~bóch=cáíov~l=známČ=slog~nI="gsem vládce svého vlasíního íěla"I svobodu=volbóI=éokud=àdÉ=o=něčí=zdr~víI= = svobod~=od=vněàších=konírol=~=vlávK= mokud= àdÉ= o= àánou= možnosí= íČk~àící= sÉ= vl~síního= íěl~I= úv~hámI= éokud= àdÉ= o= cÉlásívosí= ~= nÉdoíknuíÉlnosí= zás~d= síálÉ= él~íí= J= zÉàmén~= éro= éož~d~vkÉm=souhl~suK=sskuíkuI=souhl~s=àÉ=nuínČI=~lÉ=nÉní=dosí~íÉčnáI=~bó=sÉ=lÉgáíámázov~í=užáíí=ámél~níáíů=J=což=v= k~ždém=éříé~dě=bó= nákdó= nÉměl~=bČí=érovÉdÉn~=éřÉd=subàÉkíu=úd~àů=éřáním=~=L=nÉbo=bÉz=vědomí=muK= mokud=àdÉ=o=àánou=možnosí=séoàÉní=s=àÉdním=zdr~víI=subàÉkí=úd~àů=má=érávoI=~bó=sÉ=vždó=éroíá=ámél~níáí=~=míí=àá=odsír~náíI=éokud=àÉ=ío=íÉchnáckó= možné=J=~náž=àsou=doíčÉnó=ánformov~ného=souhl~su=éovánnosíáI=à~kož=á=érávo=odmíínouí=lék~řskou=ééčáK= mokud=àdÉ=o=ÉxíÉrní=koníroló=~=vlávuI=~uíonomáÉ=àÉdnoílávcÉ=sÉ=síává=obzvlášíě=důlÉžáíé=v=souváslosíá=s=érávÉm=n~=ér~vádloI=žÉ=osob~I=chování= můžÉ=bČí=sí~novÉn~=~=L=nÉbo=ovlávňován=subàÉkíó=sérávu=ÉlÉkíronáckČch=v~zÉb=J= éokud=íÉnío=vÉdou= k=írv~lé=séoàÉní=s= ÉxíÉrnímá=subàÉkíůK= f=v= příé~dě=nÉÉxásíÉncÉ=íohoío=íóéu=írv~lého=éřáéoàÉníI=àÉ=ířÉb~=vzíí=v=úv~huI=žÉ=f`q=ámél~níáíó=mohouW= ~F=umožnáí=àÉdnoílávcůmI=~bó=àÉ=umísíěn=n~=írv~lČ=~=L=nÉbo=éřílÉžáíosíněX=bF=umožňuàí=éřísíué=k=ánform~cím=obs~žÉnČm=v=ÉlÉkíronáckČch=z~řízÉníchI=~bó=sÉ=změnál=n~=dálkuI=~náž=bó=subàÉkíu=úd~àů=zn~losíáK= q~ío=rázák~=àsou=vázánó=n~=zvČšÉní=s=éřáàÉíím=àÉdnoíné=íÉchnácké=normóI=kíÉré=mohou=umožnáí=d~í~=číÉn~=~=uér~vál=á=àáné=subàÉkíóI=nÉž=àÉ=subàÉkí= úd~àů=~=ánsíáíucÉ=L=org~náz~cÉ=lÉgálně řídící=éříslušné=z~řízÉní=nÉbo=éřáéoàÉníK=lbě=okolnosíá=àsou=à~sně=v=rozéoru=s=ér~vádló=o=ochr~ně=úd~àů=v= obl~síá=sběru=~=zér~cování=úd~àůK=wÉàmén~I=?rÉJés~ní?=d~í~=doé~dó=n~=érávo=n~=osobní=ádÉníáíóI=kíÉrá=àÉ=vČslovně=uznán~=článkÉm=N=směrnácÉ=bp= VRLQSK= 4KUK wávěrÉčné éoznámky= mro=érávní=rámÉcI=àÉ=ířÉb~=éozn~mÉn~íI=žÉW=~F=ÉxásíÉncÉ=uznáv~ného=vážnéI=~lÉ=àásíé=rázákoI=v=souč~sné=době=él~íí=éro=nÉààÉdnodušší=íóéó=f`q=ámél~níáíu=v=ládském=íělÉI=vóž~duàÉ=uél~íňování= zás~dó=éřÉdběžné=oé~írnosíáK=wÉàmén~=àÉ=ířÉb~=rozlášov~í=mÉzá=~kíávnímá=~=é~sávnímá=ámél~níáíóI=vr~íné=~=nÉvr~íné=ámél~níáíóI=~=mÉzá=offlánÉ=~= onlánÉ=ámél~níáíóX= == = = OM= = = = == = = = = = == =bF=účÉlÉm=m~ndáíó=séÉcáfák~cÉ=zás~dě=nÉàméně=rozdíl=mÉzá=lék~řskou=~=nonJlék~řské=~élák~cÉK=_ó=vš~k=měló=lék~řské=~élák~cÉ=rovněž=ířÉb~=hodnoíáí= = = přísně=~=sÉlÉkíávněI=àÉdn~k=z~bránáí=íomuI=~bó=bóló=sloužáí=à~ko=érosířÉdÉk=k=lÉgáíámáz~cá=àáné=druhó=éoužáííX=cF=d~í~=ér~vádl~=mánám~láz~cÉ=zás~dě=mámo=lÉg~láíu=f`q=ámél~níáíůI=kíÉré=àsou=éouzÉ=z~měřÉn~=n~=ádÉníáfák~cá=é~cáÉníůI=éokud=mohou=bČí=n~hr~zÉnó= méně=ánv~závní=~=síÉàně=bÉzéÉčné=násíroàÉX=dF=ér~vádl~=zás~dou=éroéorcáon~láíó=z=zákonnosí=ámél~níáíůI=à~ko=àsou=íóI=kíÉré=àsou=éoužívánóI=n~éříkl~dI=vČlučně=s=cílÉm=usn~dnáí=vsíué=do=vÉřÉànČch= érosíorX=ÉF=zás~d~=cÉlásívosíá=~=nÉdoíknuíÉlnosíá=íěl~=vólučuàÉI=žÉ=souhl~s=subàÉkíu=úd~àůI=àÉ=dosí~íÉčné=éro=všÉchnó=druhó=ámél~níáíu=kíÉré=m~àí=bČí=éoužáíóI=~=fF=důsíoànosí=zás~d~=z~k~zuàÉ=ír~nsform~cá=íěl~=do=obàÉkíuI=kíÉrČ=budÉ=m~náéulov~í=~=ovlád~í=n~=dálku=J=v=éouhČ=zdroà=ánform~cíK= qóío= úv~hó= můžÉ= vésí= k= závěruI= žÉ= vzhlÉdÉm= k= souč~sné= sáíu~cáI= mnoho= skuíÉčnČch= nÉbo= éoíÉncáálních= f`q= ámél~níáíů= v= ládském= íělÉ= àsou= érávně=nÉéříéusínéI=s=vČhr~dou=konkréíní=úv~hó=o=vČàámÉčné=sáíu~cÉI=à~k=àÉ=uvÉdÉno=nížÉ=vÉ=svém=sí~novásku=oddílu=Eváz=bod=SKQKSFK= RK bíáckých kořÉnů= pouč~sné=séolÉčnosíá=àÉ=konfroníován=sÉ=změn~máI=kíÉré=m~àí=co=do=čánění=s=~níroéologáckou=éodsí~íou=àÉdnoílávcÉK=q~m=àÉ=éosíuéně=éosun=v= éokrok=J=éoíéI=co=ból=éozorovánI=éřÉs=vádÉo=slÉdování=~=báomÉírácké=érvkóI=àsou=àÉdáncá=kíÉré= sÉ=měníI=érosířÉdnácívím=různČch=ÉlÉkíronáckČch= z~řízÉníI=éod=kůžá=čáéó=~=áníÉlágÉníní=zn~čkóI=do=í~kové=míróI=žÉ=oná=àsou=zvČšÉně=obráíál=sÉ=do=sííě=àÉdnoílávcůK=q~k=bóchom=mohlá=bČí=nÉusíálÉ= přáéoàÉn=~=můžÉ=bČí=n~sí~vÉn=různěI=í~kžÉ=č~s=od=č~su=bóchom=odÉsíl~í=~=éřáàím~í=ságnáló=umožňuàící=éohóbI=n~=návókó=~=koní~kíó=dohlÉd~í=~= dÉfánovánóK=qo=bó=bólo=vázáno=n~=změnu=vČzn~mu=~=obs~hu=~uíonomáá=àÉdnoílávců=DI=~=ovlávnáí=àÉàách=důsíoànosíK= q~ío=nÉúérosná=ÉrozÉ=osobní=vČs~dó=J=šl~=~ž=í~k=d~lÉkoI=à~k=ír~nsformov~í=íělo=J=koÉxásíuàÉ=nÉàÉn=s=rosíoucím=důr~zÉm=n~=důsíoànosíI=~lÉ=í~ké=sÉ= àáž=zmínál=skuíÉčnosíI=žÉ=osob~=àÉ=vÉ=sířÉdu=úsí~vního=éořádku=Eváz=mrÉ~mbulÉ=~=člK=N=I=P=~=U=iásíánó=zákl~dních=éráv=bvroéské=unáÉ=~=váděí=mrávní= rámÉc=íohoío=sí~novásk~I=bod=QKO=~=QKQFK= == = = ON= = == = = = = = = =

×