O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Filipino Grade 4 1st Quarter Week 1

Filipino Grade 4 1st Quarter Week 1

 • Seja o primeiro a comentar

Filipino Grade 4 1st Quarter Week 1

 1. 1. IKAAPAT NA BAITANG FILIPINO YUNIT Gabay sa Pagtuturo 1 Unang araw
 2. 2. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan Unang araw Unang Markahan Unang Linggo
 3. 3. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan. Pamantayan sa Pagganap: Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan. KASANAYAN PAMPAGKATUTO:(PAKIKINIG) Nakikinig nang mabuti sa nagsasalita upang maulit atmabigyang kahulugan ang mga pahayag. F4PN-Ia-15 TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan
 4. 4. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1 Pakikinig nang Mabuti sa Nagsasalita Upang Maulit at Mabigyang Kahulugan ang mga Pahayag TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: KUWENTO: Ang Pambihirang Sombrero Ni: Jose Miguel Tejido / Adarna
 5. 5. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 1 • Gumawa ng isang sombrerong papel. • Ano ang maari mong gawin sa sumbrerong papel Pakikinig ng Mabuti sa Nagsasalita Upang Maulit at Mabigyang kahulugan ang mga Pahayag PANIMULANG GAWAIN
 6. 6. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Ano ang pakiramdam mo matapos magawa ang sombrero? Bakit kaya pambihira ang sombrero sa ating kuwento?
 7. 7. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11 YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Talasalitaan:2 1. Naghalungkat 2. Baul 3. kandelabra 4. Hawla 5. parasiyut - naghanap - Lalagyan/storage box - sisidlan ng kandila - Kulungan ng hayop - Aparatong ginagamit upang makatalon ng di nasasaktan Pakinggan ang pangungusap na sasabihin ng guro upang maibigay ang kahulugan ng bawat salita. Pakikinig ng Mabuti sa Nagsasalita Upang Maulit at Mabigyang kahulugan ang mga Pahayag
 8. 8. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Pag-usapan ang pabalat ng aklat. Ano ang pamagat ng kwento? Sino ang sumulat nito? Sino ang tagaguhit?
 9. 9. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Paktakda ng Pamantayan:3 Anu-ano ang dapat mong gawin kung nakikinig sa isang kwento? Pakikinig ng Mabuti sa Nagsasalita Upang Maulit at Mabigyang kahulugan ang mga Pahayag
 10. 10. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Pakinggan ang kwento:4 Pakikinig ng Mabuti sa Nagsasalita Upang Maulit at Mabigyang kahulugan ang mga Pahayag
 11. 11. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Sagutin ang mga tanong: 5 4. Anu-ano ang inilagay na bagay sa kanyang sombrero? 2. Saan nahalungkat ni Mia ang sombrero? 1. Ano ang kinahihiligang kolektahin ni Mia? 3. Sinu-sino ang naglagay ng bagay sa sombrero ni Mia? 5. Ano ang nangyari sa sombrero? 6. Kung ikaw si Mia, gugustuhin mo rin bang magkaroon ng magandang sombrero? Bakit? Pakikinig ng Mabuti sa Nagsasalita Upang Maulit at Mabigyang kahulugan ang mga Pahayag
 12. 12. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Gawin Ninyo:6 Pumili ng kapareha at gayahin ang isang eksena sa kwento. “Partner Tayo” Bakit kaya ganon ang nilagay na bagay sa sombrero ni Mia?Ibigay ang pakahulugan sa ginawa ni Mia? Pakikinig ng Mabuti sa Nagsasalita Upang Maulit at Mabigyang kahulugan ang mga Pahayag
 13. 13. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Gawin Mo:7 Kunin ang natapos na sombrerong papel. TANONG: May nais ka pa bang idagdag na palamuti sa iyong sombrero o sa sombrero ng iyong kaklase? Ano ito? Bakit mo ito ilalagay? Pakikinig ng Mabuti sa Nagsasalita Upang Maulit at Mabigyang kahulugan ang mga Pahayag
 14. 14. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 9 Ano kaya ang nais ipahiwatig ng nagsasalita? Pakinggan ang maikling pahayag na babasahin ng guro: Pakikinig ng Mabuti sa Nagsasalita Upang Maulit at Mabigyang kahulugan ang mga Pahayag Pagtataya:
 15. 15. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11 Takdang-Aralin: 10 Paksa: YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan,Ating Pahalagahan Makinig sa kuwentong di malilimutan ng inyong lolo o lola, nanay o tatay. Bakit di nila malilimutan ang kuwentong iyong napakinggan? Pakikinig ng Mabuti sa Nagsasalita Upang Maulit at Mabigyang kahulugan ang mga Pahayag
 16. 16. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Pakikinig ng Mabuti sa Nagsasalita Upang Maulit at Mabigyang kahulugan ang mga Pahayag
 17. 17. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Pakikinig ng Mabuti sa Nagsasalita Upang Maulit at Mabigyang kahulugan ang mga Pahayag
 18. 18. IKAAPAT NA BAITANG FILIPINO YUNIT Gabay sa Pagtuturo 1 Pangalawang araw
 19. 19. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan DAY 2 Unang Markahan Unang Linggo
 20. 20. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1 PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin. PAMANTAYAN SA PAGGANAP: Nakabibigkas ng tula at iba’t-ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon. TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan
 21. 21. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1 (WIKANG BINIBIGKAS) Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t- ibang situwasyon tulad ng pagbili sa tindahan. F4PS-Ia.12.8 TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan (GRAMATIKA) Nagagamit ng wasto ang mga pangngalan sa pagsasalita tungkol sa - sarili - ibang tao sa paligid F4WG-Ia-E-2 KASANAYAN SA PAGKATUTO:
 22. 22. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1 Paggamit ng Magagalang na Pananalita sa Iba’t-ibang Situwasyon/ Paggamit ng Pangngalan sa Pagsasalita TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: KUWENTO: Si Jose, Ang Batang Magalang Ni: Arjohn V. Gime
 23. 23. 1 Balik-Aral: TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita Kumpletuhin ang talaan ayon sa napakinggang kwento.(Ang Pambihirang Sombrero) TAO 1. 2. 3. BAGAY 1. 2. 3. HAYOP 1. 2. 3. LUGAR 1. 2. 3. PANGYAYARI 1. 2. 3. Ano ang tawag sa mga salitang ito? Ano ang Pangngalan?
 24. 24. 2 TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: Isa ka ba sa mga batang ito? Paano mo maipakikita ang pagiging magalang sa paaralan? Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita Panimulang Gawain:
 25. 25. 4 TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: Bakit kaya tinawag na batang magalang si Jose? Paano niya ipinakita ang pangangalaga hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na din sa mga taong nasa paligid niya? Alamin sa kuwento na nasa ph. 3-5, Yaman ng Lahi 4? Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita
 26. 26. 5 Basahin nang tahimik ang kwento: TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita
 27. 27. TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita
 28. 28. TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita
 29. 29. TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: “Naku oo nga e, may kulang pala ako sa aking lulutuing pananghalian. O di ba may pasok ka na bukas?” Opo, kaya nga po nag-aayos na ako ng akingnmga gamit at hindi muna ako nakipaglaro sa aking mga kaibigan upang makapagpahinga. Maghapon na naman po kasing titigil sa paaralan at hindi na makatutulog sa tanghali. Sige po mauna na ako.” ‘Magandang araw po, Mang Caloy, pahinga muna kayo,” ang kaniyang bati sa kaibigang abala sa pag-aayos ng kaniyang sirang tricycle, sabay kaway. “Uy, Ben. Kumusta? Handa ka na bukas? Umuwi ka na at mainit na ang sikat ng araw. Pasukan na natin bukas. Sige ka, ikaw rin baka magkasakit ka e, mamis mo ang mga mangyayari sa unang araw ng pasukan natin, “ Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita
 30. 30. TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita
 31. 31. 6 Pagtatalakay: TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang pinag-uusapan ni Jose at ang kanyang nanay? 2. Anu-anong salita ang ginamit ni Jose upang maipakita ang kaniyang pagiging magalang? Ginagamit mo rin ba ang mga ito? 3. Anu-ano pa ang ibang paraan ng pagpapakita ng paggalang? 4. Anu-ano ang maidudulot ng pagiging magalang? 5. Paano mo mahihikayat ang ibang mag-aaral na maging magalang? Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita
 32. 32. TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: 7 Gawin Natin: Itala ang mga pangngalan na nabasa sa kuwento: TAO 1. 2. 3. BAGAY 1. 2. 3. HAYOP 1. 2. 3. LUGAR 1. 2. 3. PANGYAYARI 1. 2. 3. Magbigay ng pangungusap gamit ang alinmang pangngalan sa talaan. Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita
 33. 33. TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: 8 Gawin Ninyo: • Bumuo ng 4 pangkat. Bubunot ang bawat lider ng kanilang Gawain. • Magtala ng sampung pangngalan na makikita rito at gumawa ng usapan gamit ang mga pangngalan. Pangkat 1 – SILID - AKLATAN Pangkat 2 – PALARUAN Pangkat 3 – KANTINA Pangkat 4 – HARDIN Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita
 34. 34. TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: 9 Gawin Mo: Umisip ng isang karanasan ng pagbili sa tindahan. Naging magalang ka ba sa karanasang ito? Ano ang binili mo sa tindahan? Ano ang sinabi mo sa nagtitinda? Ano naman ang sinagot sa iyo ng tindera? Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita
 35. 35. TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: 10 Tandaan Mo: Ano-ano ang mga magagalang na pananalita? Kailan ginagamit ang pangngalan? Ang po at opo ay tanda ng paggalang. Ito ay isang kaugalian ng mga Tagalog. Ang ibang pangkat etniko ng bansa ay magagalang din. Ito ay ipinapakita nila sa paggamit ng katawagan sa mga nakatatanda sa kanila, sa pagsasalita ng malumanay at sa pamamagitan ng pagkilos. Ang pangngalan ay ginagamit sa pagtukoy ng ngalan ng tao, bagay, pook o pangyayari. Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita
 36. 36. TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: 11 Magsalita Ka  Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na pangngalan. 1. Jose Rizal 2. Araw ng Kalayaan 3. Kalabaw 4. Pisara 5. San Carlos Town Center Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita
 37. 37. TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: Ginagawa mo ba ang mga ito? Kung OO ang iyong sagot iguhit sa iyong kwaderno ang  at  naman kung HINDI. 1. Gumagamit ako araw-araw ng magagalang na pananalita. 2. Iginagalang ko ang lahat ng nilalang ng Maykapal 3. Lagi kong sinusunod ang utos ng aking mga magulang at mga nakatatanda. 4. Nagdarabog ako kapag inuutusan. 5. Hindi kopinapansin ang ibang tao kapag may ginagawa ako. Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita
 38. 38. TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan YUNIT 1 Paksa: 12 Takdang - aralin: Kumpletuhin ang pahayag: Dapat pala akong maging __________________ na bata upang __________________. Paggamit ng mga Pangngalan at magalang na pananalita
 39. 39. IKAAPAT NA BAITANG FILIPINO YUNIT Gabay sa Pagtuturo 1 Pangatlong araw
 40. 40. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan DAY 3 Unang Markahan Unang Linggo
 41. 41. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1 PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t-ibang uri ng teksto at napapalawak ang talasalitaan. PAMANTAYAN SA PAGGANAP: Naisasalaysay muli ang nabasang kwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto. TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan
 42. 42. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1 (PAG-UNLAD NG TALASALITAAN) Nabibigyang kahulugan ang salita sa pamamagitan ng pormal na depinisyon. F4PT-Ia-1.10 (PAG-UNAWA SA BINASA) Natutukoy ang mga elemento ng kwento - tagpuan - tauhan - banghay F4PB-Ia-97 TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan KASANAYANG SA PAMPAGKATUTO:
 43. 43. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Pagtukoy sa Elemento ng Kwento 1 Aling alamat ang nabasa mo na? Ikuwento mo nga?. Balik-aral
 44. 44. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 2 Ano ang ginagawa ninyo kapag nakakakita kayo ng isang gagamba? Dapat ba nating patayin ang mga gagamba? Pagtukoy sa Elemento ng Kwento Pagganyak
 45. 45. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Pagganyak na Tanong:4 Ano ang kabutihang dulot ng pagiging mapagkumbaba sa talento o kasanayang ipinagkaloob ng Diyos? Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 46. 46. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 3 Gamitin ang diksiyunaryo upang maibigay ang kahulugan o depinisyon ng bawat salita. 1. biniyayaan 2. paghahabi 3. lupalop 4. makipagtagisan Pagtukoy sa Elemento ng Kwento Paglinang ng Talasalitaan
 47. 47. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 4 . Pagtukoy sa Elemento ng Kwento Pagtakda ng Pamantayan sa Pagbasa ng tahimik: Pagbibigay ng Pagganyak na Tanong 1.Sino sino ang mga nagsiganap sa kuwento? 2.Saan ang ganapan ng kuwento 3.Anong mahalagang pangyayari sa binasa
 48. 48. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 4 . Pagtukoy sa Elemento ng Kwento Pagbasa ng Alamat:
 49. 49. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan Noong unang panahon, may isang mag-asawa na biniyayaan ng isang magandang anak na babae. Ang kanilang anak ay tinawag nilang Amba.Ang mag-asawa ay may hanapbuhay na paghahabi ng mga tela. Parehas na galing sa angkan ng mga mahuhusay humabi ang mag- asawa. Kaya’t tama lamang na ito rin ay kanyang ipapamana sa nag- iisang anak.Habang maliit pa ang bata ay itinuro na ng mag-asawa kung paano ang humabi. At habang lumalaki na nga ang bata ay unti-unti itong naging bihasa sa paghahabi ng mga tela. PAKSA: Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 50. 50. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan Maging ang mga mahihirap na disenyo ay kaya ng gawin ng bata sa murang edad. Nahigitan na nito ang kakayanan ng kanyang ama at ina.Dahil sa kanyang natatanging kakayanan, naging tanyag ang bata sa iba’t ibang lupalop. Marami ang dumarayo hindi lamang para bumili ng mga disenyo kundi upang makita rin ang paggawa ng bata. Naging mayaman din ang mag-anak dahil sa mga bentang tela na ginagawa. Ngunit ang bata ay naging mayabang. Dahil sa alam nito na magaling siya sa kanyang PAKSA: Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 51. 51. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan kakayanang paghahabi hinamon nito ang sino man na magkipagtagisan sa kanya. Maraming mga mahuhusay na maghahabi ang tumaggap sa hamon ng batang si Amba. Gusto rin nilang patunayan kung siya nga ay magaling tulad ng napabalita. Nagtagisan ng galing ang mga maghahabi.Napakahusay nga ang bata. Lahat ng magagaling na maghahabi ay napakahanga sa kakayanan ni Amba. Nilaos sila ng bata at dahil dito, mas lalong yumabang ang bata.Ani niya, wala nang makakatalo sa kanyang kakayanan. Maging ang mga diyosa ay kanyang hinamak PAKSA: Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 52. 52. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan na wala na ngang makahihigit pa sa galing niya. Narinig ng mga diyosa ang kayabangan ng bata. Hindi na sila nasisiyahan sa nagiging asal ng bata.Isang araw, isang matanda ang nagpunta sa bahay ng bata at hinamon niya ito. Natawa ang bata ngunit pumayag din ito. Mukha namang pangkaraniwan lang ang matanda at baka nga hindi pa nito alam kung paano humabi. Sigurado na siyang walang panalo sa kanya ang matanda. PAKSA: Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 53. 53. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan Nag-umpisa ang paligsahan. Maraming tao ang dumalo upang manood kung mananalo ang matanda sa batang si Amba. Naging napakaganda ng telang hinabi ng matanda. Maging si Amba ay natulala sa mahirap na disenyong nagawa ng matanda. Ang pasya nang pagkapanalo ay sa tela ng matanda. Nagngingit-ngit ang bata. Paano daw siya natalo ng isang matanda na mahina na ang mata at uugod-ugod pa. Pinagalitan niya ang matanda at tinulak-tulak ito. Igigiit nito na ang matanda ay nandaya at baka ipinalit lamang ang isang nagawa nang tela sa ginagawa nito. Baka nga si Amba pa ang gumawa ng tela niya. PAKSA: Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 54. 54. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan Tangka na niyang pagbubuhatan ng kamay ang matanda nang biglang lumiwag ang damit ng matanda at nagbago ang kanyang anyo. Iyon pala ay isang diyosa na nagpapanggap lamang.Hindi na maganda ang asal ng bata ayon sa diyosa. Naging masyadong mayabang ang bata at nararapat daw itong parusahan. Nagbago ang anyo ng bata. Lumiit ito at nagkaroon ng mga mahahabang paa. PAKSA: Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 55. 55. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan Umiiyak ang kanyang mga magulang ngunit alam nilang wala na silang magawa para sa bata.Simula noon ang batang si Amba ay naging unang gagamba. Sa ngayon, makikita pa rin ang kahusayan ng mga gagamba sa paghahabi ng kanilang mga bahay PAKSA: Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 56. 56. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: ELEMENTO NG MAIKLING KWENTO TUHAN Tukuyin ang elemento ng isang maikling kuwento. Gawing gabay ang graphic organizer. TAUHAN TAGPUAN BANGHAY Pagtatalakay:5 SULIRANIN HIMIG Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 57. 57. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 6 5. Himig – ito ay tumutukoy sa kulay ng damdamin. Ang himig ay maaring mapanudyo, mapagtawa at iba pang pagpapahiwatig ng kulay ng kalikasang damdamin. 4. Banghay – tumutukoy ito sa pagbabalangkas ng mga pangyayari. 1. Tagpuan – tumutukoy ito sa pook at panahong pinangyarihan, ginalawan at kapaligiran ng mga tauhan. 2. Tauhan – dito malalaman kung sinu-sino ang ang magsisiganap sa kuwento at kung ano ang papel na gaganapan ng bawat isa, maaring bida, kontrabida o suporta 3. Suliranin – ang problemang kinakaharap ng pangunahing tauhan at ang kalutasan nito sa katapusan. Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 58. 58. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 6 Gawin Natin: 5. Ano ang unang pangyayari sa kuwento? Gitna at huling pangyayari? 1. Ano ang pamagat ng ating kwentong binasa? 2. Saan ito nangyari? 3. Ano ang suliranin ng kwento? 4. Ano ang himig nito? SAGUTIN Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 59. 59. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 7 Gawin Ninyo: 5. Ano ang unang pangyayari sa kuwento? Gitna at huling pangyayari? 1. Ano ang pamagat ng kwentong binasa? 2. Saan ito nangyari? 3. Ano ang suliranin ng kwento? 4. Ano ang himig nito? TANONG: Pangkat 1: Ang Pambihirang Sombrero Pangkat 2: Si Jose, Ang Batang Magalang Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 60. 60. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 7 Gawin Mo: Aling pangkat ng mga salita sa malaking kahon ang maiuugnay mo sa mga maliit na kahon.Isulat ang sagot sa kuwaderno alagaan kalungkutan sandigan matatag tagumpay Arugain, kalingain pundasyon, batayan pighati,panglaw panalo, wagi Malakas, matibay Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 61. 61. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 8 • Anu-ano ang elemento ng isang kwento? Pagtukoy sa Elemento ng Kwento PAGLALAHAT:
 62. 62. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 9 I. Basahin ang alamat ng Makahiya sa Hiyas sa Pagbasa ph. 52-55. Isulat sa kuwaderno kung ang pahayag ay tumutukoy sa tauhan, tagpuan,banghay, suliranin o himig ng kuwento. ____ 1. Si Mang Dongdong at Aling Iska ay may kaisa-isang anak na ang ngalan ay Maria. ____ 2. Isang araw, ang kanilang lugar ay sinakop ng mga masasamang bandido. ____ 3. Hindi tumigil sa pagluha si Aling Iska sa sinapit ng anak. Pagtukoy sa Elemento ng Kwento PAGTATAYA:
 63. 63. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 9 II. Isulat ang depinisyon ng mga sumusunod na salita gamit ang diksyunaryo o talahuluganan sa aklat. Gamitin ito sa pangungusap. 1. Alamat 2. Nagkubli 3. Nasisilaw 4. Malalapitan 5. nagtangan Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 64. 64. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 10 Takdang-Aralin: 5. Ano ang unang pangyayari sa kuwento? Gitna at huling pangyayari? 1. Ano ang pamagat ng ating kwentong binasa? 2. Saan ito nangyari? 3. Ano ang suliranin ng kwento? 4. Ano ang himig nito? Magbasa ng isang kwento at sagutin ang mga ss.na tanong. Pagtukoy sa Elemento ng Kwento
 65. 65. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan Pang-apat na araw Unang Markahan Unang Linggo
 66. 66. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1 PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t- ibang uri ng sulatin. PAMANTAYAN SA PAGGANAP: Nakasusulat ng talatang pasalaysay. TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan
 67. 67. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1 Pagsulat ng Talata tungkol sa Sarili TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Nakasusulat ng talata tungkol sa sarili F4PU-Ia-2 KASANAYANG PAMPAGKATUTO
 68. 68. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Pagsulat ng Talata 1 Sabihin kung anong uri ng pangungusap ang sumusunod. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa kuwaderno. Panimulang Gawain
 69. 69. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Pasalaysay Patanong Pautos Padamdam 1.Maraming tao ang nagsisimba sa araw ng pista. 2. May palaro ba sa plasa? 3. Papasukin mo ang mga bisita natin. 4.Naku! Dumulas ang bata sa palosebo 5. Masakit ang tiyan ko! Pagsulat ng Talata
 70. 70. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 2 Ano ang ibig sabihin ng talata? Pagsulat ng Talata
 71. 71. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Tukuyin kung ang mga sumusunod na talata ay nagsasalaysay, naglalahad at naglalarawan. Pagsulat ng Talata
 72. 72. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Mainit na araw noon nang kumain sa Luneta Park ni Ginoong X si Propesor Odessa Joson. Marami silang nabiling pagkain mula sa malapit na Jollibee. Nilagay nila lahat ng pagkain sa isang picnic basket para magmukhang sila mismo ang nagluto ng kanin, manok at burger steak. Malakas silang kumain ng baon nila habang hagakhak nang hagakhak sa mga nakakatawang istorya ng isa’t isa. Lumaki ang mata ni Ginoong X. Parang hindi na siya makahinga. Naging kulay lila na ang kanyang balat. Pagsulat ng Talata
 73. 73. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Ang alak ay ang tinuturing na “drug of choice” ng kabataan. Maraming kabataan ang nagdurusa sa sobrang pag-inom ng alak sa murang edad. Bilang resulta lumalaki ang problema ng bansa tungkol sa kalusugan. Kada taon tinatayang 5,000 kabataan na may edad na hindi bababa ng 21 ang namamatay dahil sa kalasingan; kabilang dito ang humigit kumulang na 1,900 na namamatay dahil sa aksidente sa motor, 1,600 dahil sa “homicides”,300 dahil sa pagpapakamatay, at daan-daang pinsala dahil sa pagkalasing ng mga tao ang naitatatala. Pagsulat ng Talata
 74. 74. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Tahimik ang paligid at walang maririnig kundi ang marahang pagsalpok ng mga alon sa dalampasigan. Papalubog na ang araw at mapula ang kalangitan na wari'y nagbabadya ng mahaba pang tag-init. Sandali kong nadama ang kapanatagan at katahimikan ng pag-iisip, malayo sa maingay na lungsod. manapa'y na isip kong katulad ng mga alon sana'y dalhin na ng dagat ang bawat kirot sa puso na aking nadarama. Pagsulat ng Talata
 75. 75. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Anu-ano ang dapat mong isaalang-alang sa pagsulat ng isang talata? Pagsulat ng Talata
 76. 76. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: 1.Dapat na may pasok o indensiyon sa pasimula ng isang talata. Ang pasok o indensiyon ay isang pulgadamula sa palugit kung sulat kamay o limang espasyo kung makinilyado. 2.Dapat may espasyo sa gawaing kanan ng papel, hindi sagad sa dulo, kalahati ng sukat ng palugitsa gawing kaliwa hindi kasama ang paok o indensiyon. 3.Sa bahagi ng may tuwirang sinabi ( direct quotation) nararapat itong ihiwalay sa punong talata. 4.Nababatay ang haba ng talata sasa kahalagahan at pagiging masalimuot ng paksa. 5.Mabisa ang maikling talata kung may sigla at kilos ang kaisipang nakapaloob dito. Pagsulat ng Talata PAANO NGA BA SUMULAT
 77. 77. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Kung ikaw ay gagawa ng isang talata tungkol sa iyong sarili, Anong pamagat ang maaari mong ilagay? Gawin Natin: Pagsulat ng Talata
 78. 78. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Sumulat ng isang talata tungkol sa iyong sarili. Gawin Ninyo: Pagsulat ng Talata
 79. 79. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 11YUNIT 1TEMA: Masayang Tahanan, Ating Pahalagahan PAKSA: Isulat nang maayos ang iyong talata. Gawin Mo: Pagsulat ng Talata

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • RodelynBarrera

  Jul. 27, 2020
 • NieEbarle

  Jul. 29, 2020
 • medersonvaguilar

  Jul. 31, 2020
 • dianacurammeng

  Aug. 3, 2020
 • MeilanRodriguez

  Aug. 12, 2020
 • JurisGementiza

  Aug. 13, 2020
 • SnowWhiteMenchero

  Aug. 14, 2020
 • AthenaWarrior

  Aug. 18, 2020
 • AthenaWarrior

  Aug. 18, 2020
 • FashionGlitter

  Aug. 23, 2020
 • RosannieGuevara

  Aug. 26, 2020
 • balbada0810

  Sep. 3, 2020
 • mildredbraca

  Sep. 4, 2020
 • MelissaMateo2

  Sep. 6, 2020
 • KristineJoyce10

  Sep. 13, 2020
 • AnalisaJavier

  Sep. 19, 2020
 • LigayaAsuncionInutan

  Oct. 18, 2020
 • RobertCabusao

  Dec. 7, 2020
 • joshualabayane

  Dec. 11, 2020
 • Adechan3

  Mar. 15, 2021

Filipino Grade 4 1st Quarter Week 1

Vistos

Vistos totais

29.299

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

93

Ações

Baixados

545

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

59

×