O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Didàctica Ciències Socials

Presentació de tres recursos que integren les TIC a la didàctica de les ciències socials:
webquest, exercicis TAF i webs temàtiques

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Didàctica Ciències Socials

 1. 1. <ul><li>Projectes didàctics a Secundària </li></ul><ul><li>José Luis Fierro </li></ul><ul><li>Divendres 12 de Març de 2010 </li></ul><ul><li>Universitat de Lleida </li></ul>
 2. 2. El per què de tot plegat
 3. 3. A secundària... <ul><li>MOTIVACIÓ </li></ul>
 4. 4. didàc TIC a de les CC.SS. <ul><ul><li>Webquest </li></ul></ul><ul><ul><li>TAF </li></ul></ul><ul><ul><li>Webs Temàtiques </li></ul></ul>
 5. 5. WEBQUEST
 6. 6. Què aporten les WQ a la didàctica <ul><li>Conèixer bons llocs webs </li></ul><ul><li>Integrar el treball cooperatiu a les aules </li></ul><ul><li>Fomentar la responsabilitat individual </li></ul><ul><li>Desplegar les competències digitals </li></ul><ul><li>Posar en marxa de manera entretinguda habilitats cognitives d’alt nivell </li></ul><ul><li>Treballar intensament la gestió de la informació </li></ul>
 7. 7. Alguns exemples de WebQuest <ul><li>Una aproximació al franquisme </li></ul><ul><li>La Guerra Freda </li></ul><ul><li>Primitivo </li></ul>
 8. 8. T.A.F . <ul><li>Treballem amb Fonts </li></ul>
 9. 9. Objectius dels TAF <ul><li>Aprendre el mètode de treball històric </li></ul><ul><li>Saber decodificar diferents tipus de missatges </li></ul><ul><li>Aproximar als alumnes a la manera de treballar dels historiadors </li></ul><ul><li>Potenciar l’autonomia dels estudiants </li></ul><ul><li>Treballar de manera cooperativa </li></ul><ul><li>Arribar a productes finals motivadors que generin aprenentatge significatiu </li></ul>
 10. 10. Tipus de taf <ul><li>Taf d’integració </li></ul><ul><ul><li>La descripció </li></ul></ul><ul><li>Taf de relació </li></ul><ul><ul><li>La relació. Causes i efectes </li></ul></ul><ul><li>Taf crítics o de deconstrucció </li></ul><ul><ul><li>La revisió d’estereotips, d’idees preconcebudes </li></ul></ul><ul><li>Taf de recerca </li></ul><ul><ul><li>mètode inductiu, formulació hipòtesi investigar sobre les causes </li></ul></ul>
 11. 11. Alguns exemples de TAF <ul><li>Colonialisme i imperialisme: busquem els per quès </li></ul><ul><li>Emigrar: expliquem la història des del principi </li></ul>
 12. 12. Viatges Virtuals - Webs Temàtiques
 13. 13. Objectius <ul><li>Oferir la sensació de viatjar a una època pretèrita o a un esdeveniment del passat. </li></ul><ul><li>A través de: </li></ul><ul><ul><li>Imatges </li></ul></ul><ul><ul><li>Cançons o arxius sonors </li></ul></ul><ul><ul><li>Documents </li></ul></ul><ul><ul><li>Vídeos, etc </li></ul></ul>
 14. 14. Alguns exemples de V. Virtuals <ul><li>Enllaç portada </li></ul><ul><li>La Transició Espanyola </li></ul><ul><li>El període entreguerres </li></ul>
 15. 15. Moltes gràcies <ul><li>José Luis Fierro Monteagudo </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://www.xtec.es/~jfierro/ </li></ul><ul><li>UdL, 12 de Març de 2010 </li></ul>

×