O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

παρουσίαση σεμινάριο Ε.Ε.Π.Φ. 21 03-13

368 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

παρουσίαση σεμινάριο Ε.Ε.Π.Φ. 21 03-13

  1. 1. ΢ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Επαναχρηςιμοποίηςη υλικών:Δημιουργίεσ από ανακυκλώςιμα/ «άχρηςτα» υλικά, τέχνη από ςκουπίδια
  2. 2.  Οργανωτική Επιτροπή Σεμιναρίου Μαρία Ρουςςομουςτακάκη Χριςτίνα Παπαζήςη Παύλοσ Κοςμίδησ ΢μαράγδα Βαςιλοπούλου Χριςτίνα Θεοδωρίκα Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα: Δημήτρησ Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα (Κέας & Ανάφης, Γέρακας, Αθήνα) Ευθυμίου Κορίνα Πρεβεδουράκη Ελένη Παβλιτςένκο Κωνςταντίνα Μπολιεράκη
  3. 3. Η ποίηςη κρύβεται ςτα μικρά και αςήμαντα πράγματα, γιατί έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώνει ό,τι αγγίζει και να μετατρέπει κάθε τι αρνητικό ςε θετικό. Ο προβληματιςμόσ για ένα καθαρότερο περιβάλλον έχει ςυνδεθεί πολλέσ φορέσ με την τέχνη τησ ανακύκλωςησ. Με ευτελή παλιά, χρηςιμοποιημένα, υλικά δίδονται νέεσ ςχεδιαςτικέσ λύςεισ, ερεθίςματα για μικρέσ δημιουργίεσ και παιχνίδι.
  4. 4. Η εκπαιδευτική πρακτική πάνω ςτην τέχνη τησ ανακύκλωςησ περιέχει διαθεματικούσ άξονεσ μια που η τεχνολογία ςυμμετέχει ςτη δημιουργία του καλλιτεχνικού έργου. Καλλιεργώντασ την περιβαλλοντική ευαιςθηςία, προςεγγίζουμε με έναν ακόμη τρόπο την τέχνη, ενιςχύοντασ την ομαδοςυνεργατική διάθεςη των ανθρώπων και επανςυνδέοντάσ τουσ με την πραγματικότητα αλλά και την ανάγκη για δημιουργικό παιχνίδι.

×