O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Gebe ve Lohusa Takibi - www.jinekolojivegebelik.com

Gebe ve Lohusa Takibi - www.jinekolojivegebelik.com

 • Entre para ver os comentários

Gebe ve Lohusa Takibi - www.jinekolojivegebelik.com

 1. 1. GEBE VE LOHUSA TAKİBİ
 2. 2. A) GENİTAL ORGAN DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>Uterus </li></ul><ul><li>Vajina-vulva-pelvis tabanı </li></ul><ul><li>Tuba ve overler </li></ul><ul><li>Parametrium ve Ligamentler </li></ul>
 3. 3. UTERUS <ul><li>Ağırlık </li></ul><ul><li>Pozisyon </li></ul><ul><li>Kıvam </li></ul><ul><li>A. uterina ve A.ovarika </li></ul><ul><li>Myometrium </li></ul><ul><li>İstmus </li></ul><ul><li>Serviks </li></ul>
 4. 4. VAJİNA-VULVA-PELVİS TABANI <ul><li>Hipertrofi </li></ul><ul><li>Bağ dokusunda ödem-gevşeme </li></ul><ul><li>Chadwick Belirtisi </li></ul><ul><li>Vulvada varisler </li></ul><ul><li>Vajen asiditesinde artış (pH 4-5 3) Buna bağlı kandida enfeksiyonu riski artar </li></ul>
 5. 5. TUBA VE OVERLER <ul><li>Tubalar uzar, hipertrofik ve ödemlidir </li></ul><ul><li>Overlerde; Corpus Luteum geriler </li></ul><ul><li>Folikül gelişmesi ve ovülasyon durmuştur </li></ul>
 6. 6. PARAMETRİUM VE LİGAMENTLER <ul><li>Gevşeme-yumuşama-hipertrofi </li></ul><ul><li>Lig. Rotundum ve sakrouterin bağlar uterusu travayda yerinde ve kendi ekseninde tespit ederler </li></ul><ul><li>Parametriumda fagositler çoğalır ve enfeksiyondan korurlar </li></ul>
 7. 7. B) ANNE ORGANİZMASINDAKİ NORMAL GEBELİK DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>KVS değişiklikleri </li></ul><ul><li>Solunum Sistemi değişikleri </li></ul><ul><li>Üriner Sistem değişikleri </li></ul><ul><li>Sindirim Sistemi değişikleri </li></ul><ul><li>İskelet ve eklemlerdeki değişikler </li></ul><ul><li>Deri ve karın duvarındaki değişikler </li></ul><ul><li>Memelerdeki değişikler </li></ul>
 8. 8. I- KVS DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>Fetüs gelişimi </li></ul><ul><li>Uterus volüm artışı </li></ul><ul><li>Anne dolaşımına plasental dolaşımın katılması </li></ul><ul><li>Diyaframın kalbi yukarı-öne-sola iterek kendi ekseni etrafında döndürmesi </li></ul>Kalp ve dolaşım sistemini zorlayan yeni koşullar yaratır
 9. 9. Kan volümünde ve kan elementlerinde artma <ul><li>Gebeliğin 10-20. haftalarında başlar, 32-34. haftalarda en yüksek düzeye ulaşır. Doğuma kadar sabit kalır. </li></ul><ul><li>Plazma volümündeki artış elektrolit volümündeki artıştan daha fazladır </li></ul>hemodilüsyon Hb/Htc azalır
 10. 10. <ul><li>Htc %34  </li></ul><ul><li>Hb 11g/dl  </li></ul><ul><li>Eritrosit 3-5 milyon  </li></ul><ul><li>Lökosit ve trombositlerde  </li></ul><ul><li>Fibrinojen ve diğer faktörler (VII,VIII,X)  </li></ul>ANEMİ
 11. 11. Kan basıncı <ul><li>6. aydan sonra  </li></ul><ul><li>140/90mm Hg kan basıncı hipertansiyon sınırı kabul edilir. </li></ul><ul><li>Uzun süre ayakta kalan gebelerde; </li></ul><ul><li>-Sistolik P  </li></ul><ul><li>- Diastolik P ve nabız  </li></ul>Diastolik P - Sistolik P farkı artmıştır
 12. 12. <ul><li>Periferik kan damarlarının dilatasyonu ve dolaşıma plasental dolaşımın eklenmesiyle sistemik vasküler direnç  </li></ul>
 13. 13. Supin Hipotansif Sendrom <ul><li>Gebe uterusun v.cava inf. ve pelvis venlerine yaptığı basınç venöz dönüşte azalmaya kalp debisinde düşmeye hipotansiyon ve şoka neden olur. </li></ul><ul><li>Sırtüstü yatan kadınlarda baş dönmesi, solukluk, taşikardi, terleme, bulantı görülür. </li></ul>
 14. 14. II-SOLUNUM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>Göğüs kafesi genişleme, diyaframda yükselme </li></ul><ul><li>Kapiller damarlarda artan kan dolaşımı </li></ul><ul><li>Larinkste ödem ve ses kısıklığı </li></ul><ul><li>Burun solunumunda güçlük </li></ul><ul><li>Burun kanamalarında artış </li></ul><ul><li>Vital kapasitede artış </li></ul><ul><li>Hiperventilasyon </li></ul><ul><li>Rezidüel havada azalma </li></ul>
 15. 15. III-ÜRİNER SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>Böbrek pelvisi ve üreterlerde dilatasyon </li></ul><ul><li>Peristaltizmde  ………Üriner enf. riski  </li></ul><ul><li>Ödem </li></ul><ul><li>Glikozüri %20 </li></ul><ul><li>Proteinüri (0,5-1 g/l  ) </li></ul><ul><li>(Böbrek hastalığı, Preeklampsi, Üriner enf.) </li></ul>
 16. 16. IV-SİNDİRİM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>Gingivitis, tükürük  </li></ul><ul><li>Mide yukarı sola itilmiş </li></ul><ul><li>Peristaltizmde yavaşlama </li></ul><ul><li>Konstipasyon </li></ul><ul><li>Hipoasidite (6.aydan sonra) </li></ul><ul><li>Hiperemezis gravidarum </li></ul>
 17. 17. V-İSKELET VE EKLEMLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER <ul><li>Boyun ve göğüs vertebraları yük altındadır. </li></ul><ul><li>Lomber lordoz </li></ul>
 18. 18. VI-DERİ VE KARIN DUVARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER <ul><li>Pigmentasyon </li></ul><ul><li>-Yüz ve alında (chloasma gravidarum) </li></ul><ul><li>-Meme areolasında </li></ul><ul><li>-Göbekte </li></ul><ul><li>-Vulvada </li></ul><ul><li>-Anüste </li></ul><ul><li>-Linea alba Linea negro </li></ul><ul><li>Stria gravidarum </li></ul><ul><li>Saç dökülmesi </li></ul><ul><li>Karın duvarında genişleme, gerilme </li></ul><ul><li>Göbek çukurunda düzleşme </li></ul>
 19. 19. VII-MEMELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER <ul><li>Meme damarlarında artma </li></ul><ul><li>Montgomery tepecikleri </li></ul><ul><li>Areolada pigmentasyon artışı </li></ul><ul><li>Meme ucu büyük ve ağrılı </li></ul><ul><li>Hiperplazi, hipertrofi </li></ul><ul><li>Kolostrum </li></ul>
 20. 20. C) ENDOKRİN SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>Hipofiz bezi </li></ul><ul><li>Tiroid bezi </li></ul><ul><li>Böbreküstü bezi </li></ul>
 21. 21. HİPOFİZ <ul><li>Hipertrofi </li></ul><ul><li>FSH ve LH  </li></ul><ul><li>Prolaktin 8. Haftadan itibaren  </li></ul><ul><li>Oksitosin salınımı  </li></ul><ul><li>Vazopresin (ADH)  </li></ul>
 22. 22. BÖBREKÜSTÜ BEZİ <ul><li>Hipertrofi </li></ul><ul><li>Kortizol  </li></ul><ul><li>Aldosteron  </li></ul>Çatlak oluşumunda etkili
 23. 23. D) METABOLİZMA DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>Su metabolizması </li></ul><ul><li>Elektrolit metabolizması </li></ul><ul><li>Karbonhidrat metabolizması </li></ul><ul><li>Protein metabolizması </li></ul><ul><li>Yağ metabolizması </li></ul>
 24. 24. GEBELİKTE SU RETANSİYONU NEDENLERİ: <ul><li>Sodyum retansiyonu </li></ul><ul><li>Plazma ve eritrosit volümünde artış </li></ul><ul><li>Alt ekstremitelerde venöz basıncın artması </li></ul><ul><li>Böbreklerde reabsorbsiyon değişiklikleri </li></ul><ul><li>Östrojen hormonu </li></ul>
 25. 25. E) GEBELİKTE PSİKOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİ <ul><li>I. Trimester </li></ul><ul><li>-Ambivalans (kararsızlık) </li></ul><ul><li>-Gebeliği kabul etme </li></ul><ul><li>-İçe dönüklük, pasiflik </li></ul><ul><li>- Değişken ruh hali </li></ul>
 26. 26. <ul><li>II. Trimester </li></ul><ul><li>- İçe dönüklük, pasiflik </li></ul><ul><li>- Kendini beğenme </li></ul><ul><li>- Bedendeki değişikliğe bağlı utanma/gurur </li></ul>
 27. 27. <ul><li>III. Trimester </li></ul><ul><li>- İçe dönüklük </li></ul><ul><li>- Anksiyete </li></ul><ul><li>- Cinsel istekte azalma </li></ul><ul><li>- Dalgalı ruh hali </li></ul><ul><li>- Doğum korkusu </li></ul><ul><li>- Ölüm korkusu (anne-bebek) </li></ul>
 28. 28. Kesin Gebelik Semptomları <ul><li>Çocuk Kalp Seslerinin Duyulması </li></ul><ul><li>Çocuk kısımlarının batın üzerinden muayenesi </li></ul><ul><li>Çocuk hareketlerinin görülmesi / Hissedilmesi </li></ul><ul><li>Fetüsün Ultrason ile gözlenmesi </li></ul><ul><li>Fetal EKG ve Fonokardiografi </li></ul>
 29. 29. Gebelikte fundus Yüksekliği <ul><li>Aydan sonra pubis üzerinde yükselmeye başlar </li></ul><ul><li>Ayda umbilikus ile symfisis pubis arasındadır </li></ul><ul><li>Ayda umbilikus seviyesinde </li></ul><ul><li>Ayda umbilikus ile sternum arasındadır </li></ul><ul><li>Ayda sternumun 4 parmak altındadır </li></ul><ul><li>Ayda sternuma dayanır </li></ul><ul><li>Ayda sternumun 2 parmak altındadır </li></ul>
 30. 30. LEOPOLD MANEVRALARI 1.Leopold Manevrası 2. Leopold Manevrası
 31. 31. LEOPOLD MANEVRALARI 3.Leopold Manevrası 4.Leopold Manevrası
 32. 32. ANTENATAL BAKIMIN AMAÇLARI <ul><li>Gebelik boyunca anne sağlığını korumak, yükseltmek </li></ul><ul><li>Fetüsün normal gelişmesi ve sağlığını güvence altına almak </li></ul><ul><li>Ana-çocuk sağlığı sorunlarını erken tanımlamak, önlemek </li></ul><ul><li>Gebelikte görülecek tehlikeli patolojik belirtileri anneye açıklamak </li></ul>
 33. 33. GEBELİKTE YETERSİZ VE DENGESİZ BESLENMENİN ANNE VE ÇOCUK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
 34. 34. ANNEDE <ul><li>Ölüm riski artar, </li></ul><ul><li>Yaşam süresi kısalır, </li></ul><ul><li>Dişlerde çürüme ve osteomalazi ortaya çıkar, </li></ul><ul><li>Anemi ve avitaminozlar gelişir, </li></ul><ul><li>Çocuk ve aile bakımı güçleşir, </li></ul><ul><li>Emzirme verimsiz olur, </li></ul><ul><li>Sonraki gebelikler sağlıksız olur. </li></ul>
 35. 35. ÇOCUKTA <ul><li>Perinatal ölüm riski artar, </li></ul><ul><li>Düşük doğum ağırlıklı doğar, </li></ul><ul><li>Fizik ve mental gelişme geriliği olur, </li></ul><ul><li>Hastalıklara yakalanma riski artar. </li></ul>
 36. 36. PUERPERİUMDAKİ FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
 37. 37. GENİTAL ORGANLAR <ul><li>Uterus </li></ul><ul><li>Serviks </li></ul><ul><li>Tuba ve overler </li></ul><ul><li>Vagina ve dış genitaller </li></ul><ul><li>Pelvis tabanı ve destek dokular </li></ul>
 38. 38. LOĞUSALIKTA FUNDUS YÜKSEKLİĞİ <ul><li>Doğumdan hemen sonra umbilikus symphis pubis arasında </li></ul><ul><li>Doğumdan 5-6 saat sonra umbilikusun 1-2 parmak üzerinde </li></ul><ul><li>1. Gün umbilikus / 1 parmak altında </li></ul><ul><li>3. Gün umbilikusun 2-3 parmak altında </li></ul><ul><li>7. Gün Sym. Pubisin 2 parmak altında </li></ul><ul><li>10. Gün Sym. Pubisin üzerinde ya da aşmıştır. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Lochia Rubra : ilk 3 gün, açık kırmızı renkli kanlı – pıhtılı – ekşimsi kokulu </li></ul><ul><li>Lochia Seroza : 4 – 10 günler, pembemsi – kahve daha akıcı – seröz nitelikli – kokusuz </li></ul><ul><li>Lochia Alba : 10 günden sonra, 3-4 hafta sürebilir. Kirli – beyaz, sarımsı / renksiz az miktarda – kokusuz. </li></ul>
 40. 40. İLK OVÜLASYON <ul><li>En Erken Ortalama </li></ul><ul><li>Emzirenlerde: 3 ay sonra 17 hafta </li></ul><ul><li>Emzirmeyenlerde 27.Gün 10 hafta </li></ul>
 41. 41. SÜT AKIMININ SÜRDÜRÜLMESİ <ul><li>Süt akımı için gerekli hormonların dengeli biçimde bulunması </li></ul><ul><li>Annenin sağlıklı olması, meme bezi ve ucunda sorun olmaması </li></ul><ul><li>Annenin düzenli ve dengeli beslenmesi, istirahat ve dinlenmeye zaman ayırması </li></ul><ul><li>Bebeği İle uzun süre beraber kalabilmesi </li></ul><ul><li>Stres ve anksiyete gibi emosyonel durumlardan uzak kalması </li></ul>
 42. 42. EKSTRAGENİTAL ORGANLAR <ul><li>Memeler </li></ul><ul><li>Karın ve cilt duvarı </li></ul><ul><li>Dolaşım sistemi </li></ul><ul><li>Solunum sistemi </li></ul><ul><li>Üriner sistem </li></ul><ul><li>Endokrin sistem </li></ul>
 43. 43. YETERSİZ UTERİN İNVOLÜSYON <ul><li>Yumuşak ve yeterince kontrakte olmayan uterus </li></ul><ul><li>Fazla miktarda kanama </li></ul><ul><li>Pelvik rahatsızlık, israrlı bel ağrısı </li></ul><ul><li>Zamanla Küçülmeyen uterus </li></ul>
 44. 44. DOĞUM SONU ERKEN AYAĞA KALDIRMANIN YARARLARI <ul><li>Tromboflebit – Pulmoner emboli, </li></ul><ul><li>Batın distansiyonu, </li></ul><ul><li>İdrar retansiyonu, </li></ul><ul><li>Konstipasyon ve </li></ul><ul><li>Uterin retroversiyon u ÖNLEMEK </li></ul><ul><li>Annenin Kendisini daha zinde ve psikolojik olarak yeterli hissetmesini sağlamak. </li></ul>
 45. 45. KEGEL EGZERSİZLERİ <ul><li>Amaçlar: </li></ul><ul><li>Pelvis taban kaslarını kuvvetlendirme. </li></ul><ul><li>Pelvik organları destekleme. </li></ul><ul><li>Vaginanın eski tonusunu kazanmasına yardımcı olma, </li></ul><ul><li>Perineal kanamayı arttırma ve doku regenerasyonunu hızlandırma. </li></ul>

×