โครงงานคอมพิวเตอร์ เเนวคิดเชิงนามธรรม วิทยาการคำนวณ ม.1 สถานศึกษาพอเพียง เทคโนโลยี ม.1 การเเก้ปัญหา อัลกอรึทึม ผังงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
Ver mais