Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Steven McEeve(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Steven McEeve

 1. Forum mladih sa invaliditetom Tim Steven McEeve | Kaktus Talents 2021
 2. Dok odrastamo prolazimo kroz niz faza. Na tom putu, bezbroj faktora utiče na naš kvalitet života. U prvoj fazi, upoznajemo se sa svetom. Tada najbrže učimo i primamo nove informacije, različite impulse i ponašanja. Zatim uvežbavamo naučeno. Bivamo akteri u raznim situacijama, svojom voljom ili ne, i tada već otkrivamo sopstvene mogućnosti, ali i mane. Kroz vaspitanje, život sa porodicom, sticanje prijatelja, obrazovanje i slobodne aktivnosti, dodatno rastemo i napredujemo na svim poljima. Finalno, jednog dana, postajemo samostalni i spremni da preuzmemo odgovornost. Tada i zapravo počinjemo da živimo. …….
 3. ……. Na tom putu, postoji bezbroj faktora, karakternih osobina, materijalnih i nematerijalnih dobara koje posedujemo, i hteli mi to ili ne živimo sa njima i vremenom ih osvešćujemo i upošljavamo sa ciljem da budemo srećniji za sebe i druge. Oni koji su imali sreće da prepoznaju znakove pored puta nešto ranije, u mladosti su postali izvanredni umetnici, sportisti, matematičari ili lekari. Neki su ipak prošli nešto duži put, ali na kraju došli na mesto na kome je trebalo da budu. Ne postoji niko ko je na tom putu uspeo da zaobiđe sve prepreke, pogotovo samostalno, ali zajedno možemo učiniti i naizgled nemoguće. Ti faktori, osobine, dobra, mogu biti nasleđena, urođena ili stečena. Uticaj nas samih na iste nije jednak, ali je suština ista, možemo učiniti sve ukoliko imamo nekoga ko veruje u nas. …...
 4. …… Po popisu stanovništva iz 2011. godine, u Republici Srbiji živi približno 570.000 osoba sa invaliditetom, od čega je 38% starosne dobi između 15 i 65 godina, a što predstavlja kategoriju potencijalno radno angažovanog stanovništva. Ipak, popis stanovništva otkriva da je gotovo 90% osoba sa invaliditetom ekonomski neaktivno. Od svih osoba sa invaliditetom, samo 9% je u trenutku popisa imalo zaposlenje. Invaliditet se po uzroku nastanka može podeliti na nasleđen, urođen ili stečen. Uticaj nas samih na iste nije jednak, ali je suština ista, možemo učiniti sve ukoliko imamo nekoga ko veruje u nas. …...
 5. JA VERUJEM
 6. VERUJEM U TEBE
 7. Primarni slogan Sekundarni slogan Fotografija osobe koja doprinosi humanizaciji same arhitekture ključnog vizuala Poziv na akciju koji se adaptira u zavisnosti od kanala komunikacije i ciljne javnosti kojoj se obraćamo
 8. Definisanje potreba interesnih strana Forum mladih sa invaliditetom - Udruženje Potreba udruženja je dodatna promocija, popularizacija i masovno korišćenje usluga udruženja i portala za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i uzročno-posledično rast broj korisnika na portalu na obe strane - kandidati i poslodavci. Potreba udruženja jeste i širenje svesti o ovoj važnoj temi među svim javnostima. Kompanije - Poslodavci Kompanije imaju potrebu za regrutacijom kvalitetnih kandidata, školovanih i obučenih za ispunjenje radnih obaveza, kao i poslovanje u skladu sa zakonskim regulativama. Takođe, imaju potrebu da u okviru svoje organizacione kulture i komunikacione strategije budu poslodavac koji podstiče kreiranje inkluzivnog radnog okruženja. Osobe sa invaliditetom - Kandidati Potreba osoba sa invaliditetom koja nemaju posao ili imaju isti ali žele promenu ili napredak jeste priprema, savetovanje i profilisanje za tržište rada i finalno pronalazak (novog) posla na kome će moći da ostvare potpuni lični i profesionalni potencijal. Kandidati imaju i potrebu za poštovanjem, uživanjem svih ljudskih prava i jednakošću u svom radnom okruženju.
 9. Ciljne javnosti Javnosti kojima se obraćamo
 10. Kanali i alati komunikacije Lista odabranih kanala komunikacije i alata Sajt Foruma mladih sa invaliditetom Društvene mreže Digitalni PR Događaji i saradnje OOH
 11. Cilj kampanje Promena narativa Na osnovu sprovedenog mini kvalitativnog istraživanja sa grupom od 10 slučajnih ispitanika, zaključili smo da su prve asocijacije na termin “osobe sa invaliditetom” počinjale skoro uvek sa negacijom - NE vidi, NE čuje, NE priča, NE može, NE želi i drugo. Takođe, zaključili smo da formalno obrazovanje nažalost ne pruža dovoljno informacija po pitanju ove teme, te ispitanici često stigmatizuju naše kandidate prema karakteristikama njihovog psiho-fizičkog stanja - ne razumeju da naši kandidati takođe imaju kvalitete, potrebe, želje, snove kao i svako drugi. Kada izgovorimo “NE” odmah pomislimo na zabranu, ograničenje, prekid. S toga, biramo da nam prva asocijacija na termin “osoba sa invaliditetom” ne počinje sa “NE”. Biramo da verujemo u njih! NE vidi NE čuje NE priča NE može NE želi
 12. Cilj kampanje Podizanje svesti kroz edukaciju i motivaciju Za potrebe realizacije kampanje, kreirali smo miks tradicionalnih i digitalnih medija pomoću kojih bismo pokrili čitavu teritoriju Republike Srbije i obezbedili da naše poruke stignu na prave adrese. Plan je da se svakom kanalu komunikacije prilagode poruke i ključni vizual u maniru javnosti kojoj se obraćamo. Svesni da naše poruke moraju stići i do pojedinaca sa različitim tipovima invaliditeta, plan podrazumeva korišćenje i lokalnih resursa poput institucija (fakulteta, resursnih centara), Kancelarija za mlade, nevladinih organizacija i udruženja. Kako bi naše poruke bile prihvaćene na pravi način, lanac moraju činiti i akteri na lokalu kojima se veruje, oni koji su deo svakodnevice osoba sa invaliditetom. Cilj kampanje je da podigne svest opšte javnosti o ovoj temi, da edukuje i motiviše. Takođe, da osobama sa invaliditetom i kompanijama ostvarimo personalizovanu komunikaciju baziranu na krovnoj komunikacionoj platformi.
 13. Kanali i alati komunikacije Sajt Foruma mladih sa invaliditetom Kako bi kompletna komunikacija imala finalno odredište, mesto na kome sve poruke i oglasna rešenja vode, ideja je da kreiramo novu landing stranicu na sajtu udruženja. To može biti potpuno nova stranica ili redizajn postojeće stranice zaposljavanje.fmi.rs. Pored osnovnih informacija, na stranici će se nalaziti sledeće celine: 1. Informacije o uslugama udruženja i pozivi na akciju. 2. Informacije o saradnicima i partnerima koji su podržali kampanju. 3. Sekcija “U koga ti veruješ?” koja ima za cilj da pozove sve ciljne javnosti da kroz jednostavan mehanizam pošalju poruku dragoj osobi, kažu joj da veruju u nju i pritom pomognu širenju naše ključne poruke. 4. Sekcija za preuzimanje besplatnog PDF priručnika za HR menadžere koji ima za cilj da pomogne u prikupljanju email adresa HR menadžera zainteresovanih za ovu temu, ali i da ih dodatno edukuje i prikaže mogućnosti koje postoji u kontekstu kreiranja inkluzivnog radnog okruženja. Predlog prikaza sekcije “U koga ti veruješ?”
 14. Kanali i alati komunikacije Društvene mreže Za potrebe kampanje “Verujem u tebe” shodno ciljevima, ali i trenutnoj prisutnosti udruženja, odabrali smo sledeće društvene mreže: - Facebook; - Instagram; - LinkedIn. Facebook i Instagram 1. Kroz iste će se realizovati plasiranje sadržaja i oglašavanje sa ciljem edukacije i podsticanja interakcije sa svim ciljnim javnostima. Kroz testiranje reakcija na kampanju, naknadno ćemo odlučiti koja mreža će imati vodeću ulogu. 2. Ideja je da kreiramo Instagram filter koji će pozivati ljude da snime video sa našim filterom i označe osobu u koju veruju, a pritom i pomognu širenju naše ključne poruke. Predlog prikaza oglasnog rešenja koje se plasira kroz Instagram Story sekciju
 15. Kanali i alati komunikacije Društvene mreže 3. Ideja je da Instagram filter, ali i ostale aktivnosti, promovišemo kroz tri odabrane osobe od uticaja, i to: - Dejana Backo @devojka_sa_krilima - Milica Veljković @whimsicalwheel - Zorana Ivanić @profazadrmr Tri gore predložene osobe od uticaja su osobe sa invaliditetom. Pored njih, ideja je da pozovemo još 10 osoba od uticaja da ukoliko žele podele našu poruku sa svojim pratiocima. Prikaz profila tri ključne osobe od uticaja
 16. Kanali i alati komunikacije Društvene mreže LinkedIn 1. Na ovoj društvenoj mreži primarno ćemo se obraćati poslodavcima i HR menadžerima sa ciljem širenja svesti o ovoj temi i otvaranja dijaloga. Sam sadržaj i plasiranje istog, realizovaćemo uz pomoć kompanija sa kojima udruženje već sarađuje. Svake nedelje, objavićemo primer dobre prakse u jednoj kompaniji kroz statički vizual ili video. Pozvali bismo i kompanije partnere da podele naš sadržaj na svojim LinkedIn stranicama uz poruku #MiVerujemo. 2. Realizovaćemo kratku obuku za jednu osobu ili marketing volontera iz udruženja sa ciljem podsticanja komunikacije sa HR menadžerima kompanija i promocije besplatnog PDF priručnika za HR menadžere.
 17. Kanali i alati komunikacije Digitalni PR U ovom segmentu, plan je da realizujemo dva tipa aktivnosti, i to: 1. Saradnja sa Pojačalo podkastom Pojačalo podkast je do sada realizovao niz specijala, sa 2 ili više epizoda, sa ciljem promocije neke specifične teme. Ideja je da uz saradnju sa Pojačalo podkastom realizujemo specijal od 3 podkast epizode pod nazivom “Verujem u tebe” u okviru koga bi glavna tema bila zapošljavanje i edukacija osoba sa invaliditetom, a kao gosti bi se mogli naći: - Jovana Krivokuća-Milovanović, izvršna direktorka udruženja - Sve tri ili jedna od odabranih osoba od uticaja - Osoba iz HR sektora neke od kompanija koje koriste usluge udruženja 2. Plasiranje PR tekstova Slanje predefinisanog PR teksta online portalima (opštim i stručnim), i to teksta sa ciljem identifikovanja problema i širenja svesti o istom uz pominjanje udruženja kao strane koja se bavi ovom temom. Za portale koji budu zainteresovani, možemo zakazati i intervjue sa osobama koje su pronašle posao putem platforme i imaju želju da podele svoje iskustvo sa drugima.
 18. Kanali i alati komunikacije Događaji i saradnje U ovom segmentu, plan je da realizujemo tri tipa aktivnosti, i to: 1. Događaj “Verujem u tebe” Realizacija događaja na međunarodni dan osoba sa invaliditetom (3. decembar) uz saradnju sa 3 do 5 studentskih organizacija iz Beograda. Koncept događaja je da traje 3 dana - petak, subota i nedelja i da glavni motivi događaja budu motivacija i zapošljavanje mladih osoba sa invaliditetom. Organizator događaja bi bile studentske organizacije, a partner udruženje. Govornici bi bili uticajni ljudi sa inspirativnim pričama iz različitih životnih sfera. Zamisao je da ovo bude tradicionalni događaj koji bi se organizovao svake godine i potencijalno prerastao u svojevrsnu motivacionu konferenciju.
 19. Kanali i alati komunikacije Događaji i saradnje 2. Saradnje sa fakultetima i organizatorima konferencija Pored događaja “Verujem u tebe”, plan je da kreiramo godišnji kalendar gostovanja udruženja na fakuteltima i konferencijama. Naša želja je da svakog meseca postoji minimalno jedno gostovanje u periodu od 6 meseci realizacije kampanje. Odabrali bismo fakultete iz najnaseljenijih gradova u Srbiji, a koncept gostovanja bi bila organizacija motivacionog predavanja ili radionica i uz isto širenje svesti o problemu i uslugama udruženja. Konferencije koje bismo targetirali su konferencije koje se bave ljudskim resursima i tu smo kao primarnog partnera identifikovali kompaniju HR World i njihove događaje, časopise i radionice. 3. Saradnje sa nevladinim organizacijama i lokalnim Kancelarijama za mlade Slanje poziva nevladinim organizacijama i lokalnim Kancelarijama za mlade da se priključe našoj kampanji i pomognu o širenju sveti o ovom problemu i povećanju poseta portala za zapošljavanje i korišćenja usluga udruženja.
 20. Kanali i alati komunikacije OOH U ovom segmentu, plan je da realizujemo tri tipa aktivnosti, i to: 1. Postavka bilbord i citylights oglasnih rešenja Zakup bilbord i citylights rešenja u poslovnim zonama i strogom centru Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca i Subotice. 2. Postavka postera u liftovima poslovnih centara Postavka postera sa pozivom na akciji “Prenesi svom HR menadžeru” u liftovima poslovnih i potencijalno tržnih centara. Primarno, za partnerstvo i podršku za ovu aktivnost bismo poslali upit kompaniji Confluence Property Management. 3. Saradnja sa Agencijom za privredne registre Agencija za privredne registre u Beogradu je mesto koje posećuju mladi privrednici, računovodstvene agencije, advokati, menadžeri finansija i računovostva u kompanijama i smatramo da ovde leži sjajna prilika za promociju naše ključne poruke. Mehanizam je izuzetno jednostavan. Aparat koji služi za izdavanje rednog broja u čekaonici u šalter sali agencije svakom posetiocu koji klikne izbacuje papir. Uz dogovor sa agencijom, u sam dizajn papira sa rednim brojem bismo implementirali poziv na akciju.
 21. Vremenski okvir realizacije kampanje Aktivnost Nov 2021 Dec 2021 Jan 2022 Feb 2022 Mar 2022 Apr 2022 Maj 2022 Sajt Foruma mladih sa invaliditetom Društvene mreže; Facebook i Instagram; Realizacija kampanje i oglašavanje Društvene mreže; Facebook i Instagram; Instagram filter Društvene mreže; Facebook i Instagram; Osobe od uticaja na društvenoj mreži Instagram Društvene mreže; LinkedIn; Realizacija kampanje u saradnji sa partnerima Društvene mreže; LinkedIn; Obuka sa ciljem podsticanja komunikacije sa HR menadžerima Digitalni PR; Saradnja sa Pojačalo podkastom Digitalni PR; Plasiranje PR tekstova Događaji i saradnje; Događaj “Verujem u tebe” Događaji i saradnje; Saradnje sa fakultetima i organizatorima konferencija Događaji i saradnje; Saradnje sa nevladinim organizacijama i lokalnim kancelarijama za mlade OOH; Postavka bilbord i citylights oglasnih rešenja OOH; Postavka postera u liftovima poslovnih centara OOH; Saradnja sa Agencijom za privredne registre Priprema aktivnosti Realizacija
 22. Budžetska konstrukcija Aktivnost Aktivnost bez alokacije sredstava (realizacija uz postojeću FMI infrastrukturu i/ili pro bono podršku marketing agencije) Aktivnost koja se realizuje uz podršku partnera (ustupanje usluga/proizvoda ili finansijska podrška) Potencijalni partneri za realizaciju aktivnosti (u slučaju da se aktivnost realizuje uz podršku partnera) Sajt Foruma mladih sa invaliditetom Društvene mreže; Facebook i Instagram; Oglašavanje Jedna od članica FMI platforme ili neka kompanija sa komplementarnom komunikacionom platformom Društvene mreže; Facebook i Instagram; Instagram filter Društvene mreže; Facebook i Instagram; Osobe od uticaja na društvenoj mreži Instagram Društvene mreže; LinkedIn; Realizacija kampanje u saradnji sa partnerima Društvene mreže; LinkedIn; Obuka sa ciljem podsticanja komunikacije sa HR menadžerima Digitalni PR; Saradnja sa Pojačalo podkastom Pojačalo podkast ili jedna od članica FMI platforme Digitalni PR; Plasiranje PR tekstova Događaji i saradnje; Događaj “Verujem u tebe” Jedna od članica FMI platforme Događaji i saradnje; Saradnje sa fakultetima i organizatorima konferencija Događaji i saradnje; Saradnje sa nevladinim organizacijama i lokalnim kancelarijama za mlade OOH; Postavka bilbord i citylights oglasnih rešenja Alma Quattro, Info Media Group, DPC OOH; Postavka postera u liftovima poslovnih centara Confluence Property Management OOH; Saradnja sa Agencijom za privredne registre Agencija za privredne registre
 23. Zaključak Rešenje problema i postavka osnove za budućnost Sigurni smo da kampanja “Verujem u tebe” može postati dugoročna komunikaciona platforma udruženja. Ona predstavlja sam početak puta, puta odrastanja svih nas i našeg okruženja. Naš zadatak je da se ova kampanja ne završi po isteku 6 meseci predviđenih za realizaciju, već da nastavi da menja stav, onog “NE” sa početka naše priče. U periodu od 6 meseci trajanja kampanje, očekujemo sledeće ishode: - Veća vidljivost problema i svest o postojanju istog u opštoj javnosti - Veći broj osoba sa invaliditetom na portalu - Veći broj kompanija, i malih i srednjih i velikih, u članstvu FMI platforme - Otvaranje novih kanala komunikacije, saradnji i partnerstva, kao i unapređivanje postojećih - Motivacija za sve interesne strane da znaju da je moguće, da neko veruje u njih i da prepreke postoje samo ukoliko ih tako i doživimo Invaliditet se po uzroku nastanka može podeliti na nasleđen, urođen ili stečen. Uticaj nas samih na iste nije jednak, ali je suština ista, možemo učiniti sve ukoliko imamo nekoga ko veruje u nas.
 24. HVALA NA PAŽNJI! Tim Steven McEeve | Kampanja “Verujem u tebe” | Kaktus Talents 2021 VERUJEM U TEBE
Anúncio