Anúncio
Anúncio

MS Presov

  1. „Miesto, kde sa nám bude žiť lepšie“ Prešov Slovenská republika
  2. Realizátorky projektu: 2.trieda Červíci: p. uč. Kubusová B., Čurillová J. 5.trieda Kuriatka: p. uč. Graveczová Z., Mgr.Tuschlová P.
Anúncio