O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

І.В.Луценко. Нормативно-правова база діяльності асистента вчителя: основні функції та посадові обов’язки

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

І.В.Луценко. Нормативно-правова база діяльності асистента вчителя: основні функції та посадові обов’язки

Baixar para ler offline

І.В.Луценко. Нормативно-правова база діяльності асистента вчителя: основні функції та посадові обов’язки

І.В.Луценко. Нормативно-правова база діяльності асистента вчителя: основні функції та посадові обов’язки

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Semelhante a І.В.Луценко. Нормативно-правова база діяльності асистента вчителя: основні функції та посадові обов’язки (20)

Anúncio

Mais de Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

І.В.Луценко. Нормативно-правова база діяльності асистента вчителя: основні функції та посадові обов’язки

 1. 1. Нормативно-правова база діяльності асистента вчителя: основні функції та посадові обов’язки І.В.Луценко, науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
 2. 2. • Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» Особистісно орієнтоване спрямування навчально- виховного процесу забезпечує асистент учителя, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.
 3. 3. • інструктивно-методичний лист від 18.05.12 № 1/9 -384 «Організація інклюзивного навчання загальноосвітніх навчальних закладах»
 4. 4. • Класифікатор професій доповнено посадою асистента вчителя (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327) • Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010 р. № 1205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603
 5. 5. • Постанова КМУ від 18 серпня 2012 р. № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963» введено посаду асистента вчителя до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників.
 6. 6. • Лист МОНмолодьспорту від 28.09.2012 №1/9- 694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»
 7. 7. • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» №1324 від 5 червня 2014 р. “абзац десятий частини першої статті 25 після слів "вихователя загальноосвітньої спеціальної школи (школи- інтернату)" доповнити словами "та асистента вчителя інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів“ Педагогічне навантаження вихователя загальноосвітнього навчального закладу становить 30 годин, вихователя загальноосвітньої спеціальної школи (школи-інтернату) "та асистента вчителя інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів" - 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку.
 8. 8. • Лист МОНмолодьспорту від 25.09.2012 №1/9-675 «Щодо посадових обов'язків асистента вчителя».
 9. 9. Асистент вчителя, а не Асистент дитини
 10. 10. • разом із учителем класу виконує навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, запроваджуючи ефективні форми їх проведення, допомагає дитині у виконанні навчальних завдань, залучає учня до різних видів навчальної діяльності; • у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини; адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально- пізнавальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами
 11. 11. Функції: організаційна: • допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням; • надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця; • допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня; • співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють із дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми розвитку. • Забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці. • Веде встановлену педагогічну документацію.
 12. 12. навчально-розвиткова: • співпрацюючи з учителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів; • здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів. • Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану. • Стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі в науковій, технічній, художній творчості.
 13. 13. діагностична: • разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку, вивчає особливості діяльності і розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учня; оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня.
 14. 14. прогностична: • на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку; консультативна: • постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу; інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня.
 15. 15. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×