O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Petcv executiu juny 2020

El Pla Estratègic de Turisme de la Comunitat Valenciana 2020-2025.

https://www.invattur.es

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Petcv executiu juny 2020

 1. 1. 2020/2025 Coordinació: Secretaria Autonòmica de Turisme a través de l’Invat.tur ESTRATÈGIC PLA DE TURISME
 2. 2. Els 14 reptes del turisme valencià 1 2 3 4 5 6 7 L’adequació dels productes turístics El valor dels espais i recursos territorials La transformació digital de l’activitat turística La competitivitat del model turístic L’economia digital i liberalització de servicis La coordinació vertical i horitzontal entre administracions La desestacionalització de l’oferta turística regional 8 9 10 11 12 13 14 Els canvis en la demanda La governança com a marc de consens sobre la política turística local – regional Els agents privats i civils davant la política turística Els espais turístics i el canvi climàtic L’economia circular com a canvi de paradigma Les noves destinacions turístiques emergents L’estratègia de les destinacions properes i competidores 1 El testimoni del Llibre Blanc
 3. 3. Eixos estratègics del Llibre Blanc Vertebració territorial Ordenació territorial i Urbanística Canvi Climàtic Model Territorial-Turístic Formació Suport a la Competitivitat Innovació i NNTT Regulació Product Posicionament / Marques Intel·ligència de Mercats Mercats Nou model econòmico Coordinació i cooperació Coneixement turístic Dinamització turística EMPRESES I COMPETITIVITAT TURÍSTICA GOVERNANÇA TURÍSTICA TERRITORI I DESTINACIONS TURÍSTIQUES MERCATS I PRODUCTES TURÍSTICS 1 El testimoni del Llibre Blanc
 4. 4. El Codi Ètic del turisme valencià: els valors Lʼètica com a valor intangible cap a la diferenciació HOSPITALITAT Professionalitat Cordialitat Respecte Inclusió Cura 2 Les bases sobre les que sʼassenta aquest pla
 5. 5. Objectius de Desenvolupament Sostenible (Nacions Unides) 2 Les bases sobre les que sʼassenta aquest pla
 6. 6. Llei 15/2018 de turisme, oci i hospitalitat 1. Sostenibilitat 2. Hospitalitat 3. Seguretat i garantia 4. Vertebració territorial 5. Competitivitat 6. Qualitat de servei 7. Agilitat 8. Transparència 9. Participació i corresponsabilitat 10. Respecte als drets de visitants i residents 11. Accesibilitat i inclusió 12. Igualtat 12 Compromisos Art. 5 Llei 15/2018 Sostenibilitat (1, 10) 6 pilars Pla Estratègic Hospitalitat (2, 3, 10, 11, 12) Vertebració territorial (4) Capital humà (6) Responsabilitat (7, 8, 9) Seguretat (3, 5, 9) 2 Les bases sobre les que sʼassenta aquest pla
 7. 7. 3 Metodologia Fases del Pla Gener - juny Juliol 2020 Participació social i contrast amb el sector Ajust del document final Publicació del document final 201920182017 Validació de reptes, objectius i part propositiva Esborrany del Pla Estratègic Marc de treball per a la redacció del Pla Estratègic: comissió de seguiment Inici de revisió de documentació i benchmarking de destinacions Entrevistes i taules de treball amb responsables de direccions i àrees de TCV Identificació de reptes i objectius Definició de la part propositiva Llibre Blanc del Turisme de la Comunitat Valenciana
 8. 8. 1 visió 6 pilars 12 compromisos 4 La visió i els pilars del pla
 9. 9. Una visió de futur a aconseguir “La Comunitat Valenciana ha de ser una destinació turística autèntica, segura, elegida pel seu caràcter hospitalari, el seu estil de vida mediterrani i els seus valors ètics; gestionada de manera col·laborativa i corresponsable, i orientada cap a la seua transformació en territori intel·ligent (inclusiu, innovador i sostenible)” 4 La visió i els pilars del pla
 10. 10. Dotze compromisos integrats en sis pilars COMPROMISOS VALORS Hospitalitat Seguretat i garantia Igualtat Drets de visitants i residents Turisme accesible i inclusiu Participació i corresponsabilitat Sostenibilitat Vertebració territorial Agilitat Transparència Qualitat de servicis Competitivitat Inclusió Respecte Cura Professionalitat Cordialitat 4 La visió i els pilars del pla
 11. 11. 10 Objectius estratègics 36 Objectius programàtics 5 Els objectius estratègics
 12. 12. 1 Millorar, diversificar i potenciar lʼoferta turística de la Comunitat Valenciana 2 Incrementar la qualitat, la seguretat, la rendabilitat econòmica i la competitivitat de lʼoferta 3 Acondicionar el territori turístic i el paissatge os sʼexcerceix lʼactivitat 4 Adequar el producte a les necessitats de la demanda 5 Procurar el benestar de residents i usuaris de serveis turístics 5 Els objectius estratègics
 13. 13. 6 Garantir el dret de les persones amb discapacitat a un turisme accesible i intel·ligent 7 Promoure la sostenibilitat social, ambiental i el desenvolupament local mitjançant la diversificació i la desestacionalització 8 Fomentar la col·laboració i la cooperació amb els agents socials mitjançant la seua participació 9 Consolidar i mejorar lʼocupació en el sector turístic 10 Incidir en la formació i el foment de la recerca i innovació turística 5 Els objectius estratègics
 14. 14. 5 Línies estratègiques 34 Programes 6 Línies estratègiques i programes
 15. 15. Línia estratègica 1 Governança del turisme LE1P1 Coordinació administrativa LE1P2 Cooperació corresponsable públic-privada LE1P3 Codi Étic del Turisme Valencià LE1P4 Govern obert LE1P5 Planificació i gestió compartida Programes 6 Línies estratègiques i programes
 16. 16. Línia estratègica 2 Vertebració del territori i les destinacions LE2P1 Xarxa de platges i espais naturals intel·ligents LE2P2 Plans de dinamització i governança turística LE2P3 Consolidació turística de lʼespai rural i interior LE2P4 Adaptació del canvi climàtic LE2P5 Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI-CV) Programes LE2P6 Transició cap a una economia circular 6 Línies estratègiques i programes
 17. 17. LE3P1 Suport al nou model turístic LE3P2 Actualització i armonització de la normativa LE3P3 Agilitat administrativa LE3P4 Vigilància del intrusisme LE3P5 Acceleració i empreniment empresarial Programes LE3P6 Sistema integrat de qualitat turística 6 Línies estratègiques i programes Línia estratègica 3 Impuls de la competitivitat , del capital humà i de la gestió del coneixement
 18. 18. Línia estratègica 3 Impuls de la competitivitat , del capital humà i de la gestió del coneixement LE3P7 Formació especialitzada LE3P8 Qualitat laboral LE3P9 Smart Data Office LE3P10 Recerca i coneixement turístic LE3P11 Transferència del know - how Programes LE3P12 Transformació digital del secto turístic 6 Línies estratègiques i programes
 19. 19. Línia estratègica 4 Màrqueting turístic LE4P1 Gestió de marques i posicionament global LE4P2 Impuls a la segmentació de mercats LE4P3 Creació i promoció de producte desestacionalitzador LE4P4 Publicitat omnicanal LE4P5 Relacions amb intermediaris, mitjans i influencers Programes LE4P6 Relacions amb el client final LE4P7 Comunicació institucional LE4P8 Sistema de gestió integral de la destinació 6 Línies estratègiques i programes
 20. 20. Línia estratègica 5 Seguretat i resiliència turística 6 Línies estratègiques i programes LE5P1 Pla Comunitat Valenciana destinació segura LE5P2 Gestió de crisi Programes

×