O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

aula_oberta

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 7 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a aula_oberta (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

aula_oberta

  1. 1. Institut LA SERRETAInstitut LA SERRETA Vallés OccidentalVallés Occidental Projecte Aula Oberta
  2. 2. Què es pretén?Què es pretén? Ø Que l’alumnat assoleixi: ü els objectius generals d'etapa i ü les competències bàsiques Ø Una formació integral de l’alumnat: ü Desenvolupament i creixement personal ü Prevenció de conductes de risc ü Millora de les habilitats socials i l’autoestima ü Integració laboral i social Ø Una educació inclusiva Ø Una resposta educativa adaptada
  3. 3. Què fem?Què fem? Tallers i projectes: Ø D’àmbit tecnològic-científic+lingüístic social: Ø FUSTA, ELECTRICITAT : ØConstrucció d’una brúixola, vehicles aeropropulsats i coets d’aigua, maquetes dinosaures, monuments del món,estació meteorològica, mapes, puzles Ø ØVEGETACIÓ MEDITERRÀNIA : Creació i manteniment d’ un racó de vegetació mediterrània a l' Institut, pràctiques al viver municipal, elaboració herbari, estudi flora de l’entorn ØAprenentatge i aplicació de tècniques de viver ØSALUT JOVE : prevenció de conductes de risc : alcohol, tabac, drogues, MTS, anticoncepció, estils de vida saludables Ø ORIENTACIÓ A 4t : informació oferta CFGM ü Ø
  4. 4. Qui participa?Qui participa? Ø Professorat: ü2 professors tutors 3r i 4art (16 H + 17 h ) üProfessora departament d’anglès (6 HORES) Ø Alumnat: ü10 alumnes a 3r i 10 alumnes a 4art. Dificultats i/o retards d’aprenentatge, inadaptació al medi escolar, desmotivació, absentisme, baix nivell d’autoestima, desajustos de conducta i rebuig escolar, dictamen EAP Ø Altres: üAjuntament de Rubí üViver Font del Ferro: educadors üFamílies
  5. 5. Com ho fem?Com ho fem? Ø Estratègies a l’aula: ü Treball interdisciplinari i per projectes. ü Alternança teòrica/pràctica ü Itineraris personalitzats ü Utilització de les TIC ü Dinàmica positiva de grup ü Establiment de vincles emocionals grupals ü Autoregulació dels aprenentatges i la conducta ü Acceptació de responsabilitats ü Adquisició d’hàbits i compromisos ü Promoció de l’esperit crític i la competència social ü Diversificació d’estratègies metodològiques, material i activitats
  6. 6. Com ho fem?Com ho fem? Ø L’adequació del currículum implica: ü Una adaptació de continguts ü Una avaluació diferenciada ü Uns objectius basats en les competències bàsiques ü A nivell organitzatiu: ü Espai adequat ü Grup reduït ü Tutoria compartida (amb el grup classe i a l’AO) sistemàtica i continuada. ü Alternança horària, 12h grup classe i 18 h AO (6-8 hores formació pràctica, 10-12h formació teòrica)
  7. 7. Importància de treballar per projectesImportància de treballar per projectes ØRelacionen continguts de diverses àrees, donant coherència als aprenentatges. ØS’evidencien les diferents capacitats, habilitats i intel·ligències de cada alumne. ØEs treballem diverses competències bàsiques alhora. ØL’alumnat troba els aprenentatges significatius útils. ØMilloren la motivació per aprendre.

×