O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Etablerertilskudd informasjonsmøte høst 2013 alt i en

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 42 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Etablerertilskudd informasjonsmøte høst 2013 alt i en (20)

Mais de Innovation Norway (20)

Anúncio

Etablerertilskudd informasjonsmøte høst 2013 alt i en

 1. 1. ENTREPRENØRSKAP Velkommen! Informasjonsmøte om etablerertilskudd for Oslo, Akershus og Østfold 2013
 2. 2. Hva vil vi formidle? • Vi har penger også i sentrale strøk til etablerere! • 75 millioner felles ramme for Norge • Få frem gode prosjekter og gründere fra vår region • Gjøre tjenestene tilgjengelige • Avklare roller og forventninger Mål: Flere gode gründere og vekst
 3. 3. Program Velkommen v/Ann-Mari Skinne Tjenestetilbud for etablerere v/ Håkon Nyhus og Victoria Utheim Etablererveiledningen v/Ingeborg Knevelsrud Åpent for spørsmål kl 1530 Avslutning Presentasjonen blir lagt ut på vår hjemmeside 4
 4. 4. Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3: Flere innovative næringsmiljøer Vår strategi 2013 - 2016
 5. 5. Vi gir lokale ideer globale muligheter
 6. 6. Disposisjon av foredrag 1. Etablerertilskudd - hvem og hvilke prosjekter er i målgruppen? 2. Søknadsprosessen 3. Supplerende tilbud 7
 7. 7. Klynger i regionen Hvem og hvilke prosjekter er i målgruppen?
 8. 8. 9 Faser i et innovasjonsprosjekt
 9. 9. 10 Hva ser Innovasjon Norge etter? • Verdiskaping i Norge • Innovasjon • Markedspotensial • Lønnsomhet • Gjennomføringsevne • Utløsende effekt
 10. 10. VERDISKAPING i NORGE Hvilke aktiviteter må du utføre? Hva og hvordan kundene dine villige til å betale for å få dekket det behovet? Hvordan gjør vi vurderingene?
 11. 11. Klynger i regionen Søknadsprosessen
 12. 12. Etablerertilskudd 13 Etableringsfasen Markeds- introduksjonsfasen
 13. 13. 14 50% Markedsintroduksjonsfase 300.000,-(600.000,-) Etableringsfase 300.000,- Tilskuddets størrelse
 14. 14. Hva kjennetegner etableringsfasen? • Avklaring idéens realisme. • Utvikle og planlegge etableringen/prosjektet. • Utvikle forretningsplan. • Stort markedspotensial og vesentlig innovasjon vektlegges. 15
 15. 15. Hva kjennetegner markedsintroduksjonsfasen? • Bør ha markedsforankring. • Utvikling av tjeneste/produkt til markedsintroduksjon. • NB! Tilskudd til etableringsfasen kvalifiserer ikke automatisk til markedsintroduksjonsfasen. 16
 16. 16. 17
 17. 17. 18
 18. 18. Prosjektopplysninger Synliggjør milepæler og kritiske beslutnings- punkt. 19 Dette må registreres: •Er prosjektet påbegynt? •Omsøkt aktiviteter skal ikke være påbegynt. •Prosjektperiode •Dato for oppstart og prosjektets avslutning. •Inkluder rapportering. •Hovedaktiviteter •Tidfestes kvartalsvis innenfor prosjektperioden.
 19. 19. Selskapets interne forhold 20 Forretningsidé (verdiløftet) Kjerneaktiviteter Nøkkelpartnere Nøkkelressurser
 20. 20. Selskapets eksterne forhold 21 Marked Kundesegment Kunderelasjoner og distributører Rammebetingelser
 21. 21. Etablerererens innsats i prosjektet Ulønnet innsats er med å skape framdrift, men ulønnet innsats kan ikke Innovasjon Norge finansiere. - Unntak for enkeltpersonforetak. Kun kostnader som antas vil bokføres tas derfor inn i kostnadsgrunnlaget 22
 22. 22. Eget arbeid 23 Eget arbeid = timer x timepris Lønnet arbeid: 1‰ av årslønn, oppad begrenset til kr 530/timen Ulønnet arbeid Maks 530 kr/time NB! Kostnader for eget arbeid må være ført i regnskapet, unntak kan gis for ENK.
 23. 23. Kostnader og finansiering Angi aktivitetene (jmf. prosjektbeskrivelsen) Ta bare med reelle kostnader, ikke ulønnet innsatt, men forklar og kvantifiser eventuell ulønnet innsats knyttet til aktivitetene under «kommentarer til finansieringsplan». Alternativt redegjør i selve prosjektbeskrivelsen. 24
 24. 24. 25 IN finansierer ikke prosjekter hvor: • Betalingsanmerkninger eller svak finansiell stilling/økonomisk gjennomføringsevne • Oppfinnelser uten forretningside • Ikke viser godt lønnsomhetspotensial. • Bedriften eldre enn 3 år (fase 1) og 5 år (fase 2). • Innrettet mot lokale markeder, for eksempel tradisjonell handel, privat tjenesteyting og håndverk. • Importvirksomhet eller lisensiering.
 25. 25. Lever en veldokumentert søknad • Fullstendig utfylt søknadsskjema. • Referanser som underbygger forretningsideens markedspotensial. • Sannsynliggjort gjennomføringsevne. • Få men relevante vedlegg: • Oppdatert selskapsbalanse. • Perioderegnskap til nå i år. • Forretningsplan med lønnsomhetskalkyler om du har. • Aktivitetsbasert budsjett 26
 26. 26. Klynger i regionen Supplerende tilbud
 27. 27. 28 Våre tjenester Profilering Kompetanse Rådgivning Nettverk Finansiering
 28. 28. En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land
 29. 29. Designrådgivning • Trenger du mer innsikt i målgruppen din? • Har du kjennskap til markedet ditt, men trenger å ta en tydelig posisjon? • På Etablerertilskudd kan du få støtte til å merkevarestrategi og brukerstudier. • Og råd og veiledning til å finne kvalifisert kompetanse 30
 30. 30. For hjelp kontakt: Strategisk designrådgiver Victoria Utheim Les mer på: 31 Design
 31. 31. Fra gryende idé til markedssuksess Idé Utvikling Kommersialisering Vekst Skatteinsentiv Kommersielle kilder Ikke-kommersielle kilder Business Angels Venture Capital & PE Oslo børs Skattefunn Forskningsmidler INs risikolåneordning Etablerertilskudd MILJØTEK Internasjonal vekst IFU -OFU BIA Forny Investinor Såkornfond 32 Distriktsutviklingsmidler
 32. 32. Hva er IPR? Dette handler om: • Patent • Varemerke • Design • Åndsverk • Foretaksnavn • Bruksmønster • Opprinnelses- betegnelser • Kretsmønstre • Domenenavn Dette handler om: •Konfidensialitet • Oppfinnelser fra ansatte • Karantene • Eierskap av resultater • Kommersiell utnyttelse Dette handler om: • Hemmelighold •Offentliggjøring • Begrenset tilgang •Dokumentasjon • Standard • Jobbrotasjon • Rask syklus • Fragmenterte oppgaver Innovation Norway 2010Source: KIS-PIMS IPR Manual sikring av immaterielle verdier www.innovasjonnorge.no/ipr
 33. 33. 34 Mentor • Daglig leder får tilbud om en strategisk mentor basert på ”en-til-en” samtaler. • Daglig leder får dekket kostnadene til en mentor på inntil Kr. 50 000,- - Ca 40 timers rådgivning. Tilskuddet betales ut etterskuddsvis. • Innholdet i samtalene vil variere etter behov, men skal være av strategisk karakter. Mentoren skal ikke være en praktisk hjelper
 34. 34. Etablerertjenesten i Oslo, Akershus og Østfold IN Oslo, Akershus og Østfold September 2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge
 35. 35. Hva kan etablerertjenesten tilby? • Kurs  Grunnkurs  Temakurs (f.eks markedsføring på web, grunnleggende regnskap, produktdesign, salg, jus for småbedrifter)  Seminarer  Digitale kurs • Veiledning  En til en samtaler – faglig bistand  Henvisningskompetanse • Nettverk • Inkubatortilbud (kontorplasser til subsidierte priser) Foto: Nis Erik Bjørholt / Innovasjon Norge
 36. 36. Etablerertjenesten i Akershus http://www.etablerer-akershus.no
 37. 37. Etablerertjenesten i Oslo http://www.naringsetaten.oslo.kommune.no/etablering_av_egen_bedrift/
 38. 38. Etablerertjenesten i Østfold http://www.etablerer-ostfold.no
 39. 39. Noen nyttige linker for etablereren • http://www.bedin.no/ – Nettsted med generell informasjon om bedriftsetablering og drift • http://www.brreg.no/ – Brønnøysundregisteret, firmaregistrering • http://www.etablerer.no/ - Elektronisk etablererskole på nett
 40. 40. 41 Entreprenørskap er risiko • 1 av 3 av nyetablerte bedrifter lever etter 5 år • Få av dem er vekstbedrifter Innovasjon Norge kan dele risikoen med deg!
 41. 41. www.innovasjonnorge.no/Finansiering Takk for oss! Følg oss på Facebook og Twitter!

Notas do Editor

 • Håkon
 • Victoria
 • Første gang => ett stykke på vei mht. forretningsplan og selskapet må være eller er under etablering!Man må være kommet ett stykke på fra første tildeling til andre tildelingVi kan støtte når man har en god plan for verdidrivende milepæler som gjør bedriften i stand til å hente inn penger, eks: ProofofconceptGodt utviklet forretningsmodell
 • Foretak er etablert, fortrinnsvis under 3 år, unntaksvis inntil 5 årTilgjengelige rammer (2012 og evt. 2013)
 • Får ikke levert søknad nå.
 • To ulike maler.
 • Forretningsidé / verdiløftetHva tilbyr vi, -verdier skaper viog –behov dekker vi?INTERNE ARBEIDSBETINGELSERHvilke aktiviteter må utføres for å kunne levere verdiløftet?UtviklingProduksjonAktiviteterifb. med markedsføringHvilke partnere og leverandører samarbeider vi med for å kunne levere vårt verdiløfte?NettverkLeverandørKundeHvilke nøkkelressurser trenger vi for å kunne oppfylle vårt verdiløfte?TeknologiskIPRKompetanse/menneskelig (CV)Opplyse om eiersituasjon i selskapetFinansielt=> gjennomføringsevneSamfunnsansvarUnngå å gjenta prosjektbeskrivelsen
 • Eksterne rammebetingelser som innvirker på bedriftens og prosjektets inntjening: KundesegmentMarkedet m/potensialKonkurrenterLeverandørerHvilke trenger dere for å levere til kundenKanalerHvordan levere produktet/distribusjonKommunikasjon/markedsføringRammebetingelserØkonomiske konjunkturerTeknologisk utviklingPolitiske/juridiske rammebetingelserKunderelasjonerPersonlig oppfølgingSelvbetjeningAutomatiserte tjenester
 • Eget arbeid:Via søknadsmalen = 450,-, Via policy = 1%, eller dersom det ikke foreligger årsinntekt =530 pr/time.Eget arbeid støttes dog ikke!
 • Vurder å skrive om, se nettsiden
 •  Avslutning:Suksesscase - snakke med kommunikasjonsavdelingenVise våre tjenester knyttet opp mot dette case
 • Veiledningstjeneste for etablerere – mål: bidra til å øke antall nyetableringer og styrke levedyktigheten og lønnsomheten i de virksomheter som etableresErfaringer tilsier at mange gründere trenger hjelp i oppstarten av sin virksomhet, De fleste gründere har flere spørsmål enn svar når de skal etablere seg - trenger noen å snakke med – en sparringspartner – stille de kritiske spørsmålene - faglig bistand - henvise - komme i kontakt med andre gründere - nettverkVi i Innovasjon Norge har et godt samarbeid med etablerertjenesten (Førstelinjetjeneste)Finansiert av Oslo kommune, Fylkeskommunene og Innovasjon Norge I Østfold bidrar også Fylkesmannens landbruksavdeling og NAV med finansiering
 • Oslo og Akershus: GRATIS – veiledning og kurs - hjelp til alle uavhengig av om du skal søke støtte hos IN eller ikkeØstfold: Har en egenandel for å delta på kurseneFagseminarer viet ett spesifikt tema. Kursene holdes av spesialister innen hvert fagområde, og informasjonen presenteres slik at det blir mest mulig relevant for den som er helt i oppstarten med egen bedrift. Det er gratis å delta, og de fleste seminarkveldene går over en kveld,Tilbud til alle gründereEtablererveiledningForretningsplanveiledningInformasjonsmateriell/brosjyre – nettsidenetil Oslo (selskapsform, økonomistyring, import)Næringsfaglig vurdering - Etablerertjenesten utfører næringsfaglige vurderinger for NAVHjelp i forbindelse med søknad til INOslo: Vil i 2012 arrange etablererkurspåarabisk, polsk, somali, tyrkiskogengelsk.

×