O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

แนวโน้มของเทคโนโลยี และ Cloud Computing

4.396 visualizações

Publicada em

การประชุมเสวนาของวุฒิสภา "Cloud Computing กับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไอที" ในวันจันทร์ที่ 24 กพ. 57

Publicada em: Tecnologia
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

แนวโน้มของเทคโนโลยี และ Cloud Computing

 1. 1. I แนวโน้มของเทคโนโลยี และ Cloud Computing Assoc.Prof. Dr. Thanachart Numnonda Executive Director IMC Institute 24 February 2014
 2. 2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2
 3. 3. World is Changing 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. การเปลียนแปลงของเทคโนโลยีครั้งสำคัญ 8
 9. 9. ความสามารถของโทรศัพท์มือถือใน 10 ปีข้างหน้า Source: Winning in a Digital World; Mark Mueller-Eberstein จะเป็นเช่นนี้ในปัจจุบัน 9
 10. 10. Ubiquitous Computing 10
 11. 11. สี่หน้าจอต่อหนึ่งผู้ใช้ 11
 12. 12. การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต : 23.86 ล้านคน, อัตราการเข้าถึง 35.8% [TrueHits, กรกฎาคม 2013] ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต Broadband : 4.72 ล้านราย อัตราการเข้าถึง 23.63% ต่อจำนวนบ้าน [NBTC, กันยายน 2013] จำนวนผู้ใช้ 3G : 18.6 ล้านคน [AIS, DTAC, True, Q1 2013] 12
 13. 13. การใช้ Social Networks ในประเทศไทย 2013 24 ล้านบัญชี Source : ZocialRank.com 18 ล้านบัญชี 2 ล้านบัญชี 5.3 ล้านคลิป 13
 14. 14. Source : We Are Social 2012 Source : Nielsen Thailand study 2013 14
 15. 15. ไอทียุคใหม่ Mainframe Client/Server Web Generation Cloud Computing 15
 16. 16. เฟสใหม่ของอินเตอร์เน็ต Connectivity Intelligence Machines Big Data and Analytics Cloud 16
 17. 17. Cloud Computing transforms IT Big Data transforms Business 17
 18. 18. Global Technoology, Media & Telecom 18
 19. 19. ในปี 2013 Mobile Devices จะเป็นอุปกรณ์หลักในการเข้าถึง ระบบอินเตอร์เน็ต Source :Trending the future: Mobile Trends 2011 19
 20. 20. เรากำลังเข้าสู่ยุคหลังพีซี 20
 21. 21. แนวโน้มของอุปกรณ์ Source JSC: January 2012 21
 22. 22. ยอดขายอุปกรณ์ไอทีทั่วโลก 22
 23. 23. ยอดขายอุปกรณ์ไอทีทั่วโลกแบ่งตาม OS 23
 24. 24. 24
 25. 25. ยอดขายเครื่องพีซีทั่วโลก: Q4 2013 25
 26. 26. ตลาด smartphone ทั่วโลก: Q3 2013 Source Gartner 26
 27. 27. ผู้ผลิต Smartphone 5 รายใหญ่ 27
 28. 28. ตลาด Tablet ทั่วโลก: Q3 2013 Source IDC October 2013 28
 29. 29. 29
 30. 30. เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลก 30
 31. 31. Current Technologies That Will Shape Our Future Cloud Computing Smartphone Eye-Tracking Augmented Reality 3D Printing 3G/4G Wireless Broadband Social Networking Autonomous Car 31
 32. 32. Wearable Technology: The Next Big Things Google Glass Basis Band Nike Fuelband Misfit Shine Jawbone UP Sony Smartwatch 32
 33. 33. The Internet of Things 33
 34. 34. Source :London Futurists; mz@envisioningtech.com 34
 35. 35. Digital Camera 35
 36. 36. เครื่องวัดความดัน 36
 37. 37. เครื่องวัดความดัน 37
 38. 38. Smart Watch 38
 39. 39. 39
 40. 40. Google Glass 40
 41. 41. Jawbone Up 41
 42. 42. Augmented Reality 42
 43. 43. เทคโนโลยีใหม่ๆ QR Code NFC Tectiles 43
 44. 44. iSquare Video 44
 45. 45. 45
 46. 46. Cloud Computing 46
 47. 47. ความหมายของ Cloud Computing 47
 48. 48. Cloud Computing เปลี่ยน อุตสาหกรรมไอทีเหมือนระบบไฟฟ้า 48
 49. 49. คุณลักษณะของ Cloud Computing ไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น จ่ายตามการใช้งานจริง ระบบสามารถขยายขีดความสามารถและยืดหยุ่น ระบบมีความน่าเชื่อถือ ไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และสถานที่ Source : Architecting for the cloud : Amazon Web Services 49
 50. 50. คุณลักษณะของ Cloud Computing On-demand self-service Broad network access Resource pooling Rapid elasticity Measured Service 50
 51. 51. เปรียบเทียบ Traditional Marketing solutions กับ Cloud Marketing.. Traditional Marketing Solution (on Premise) Cloud Marketing (as a Service) 51
 52. 52. ประเภทของการบริการ Cloud Computing 52
 53. 53. Source : http://acloudyplace.com/ 53
 54. 54. ประเภทของการติดตั้ง 54
 55. 55. Personal Cloud Storage 55
 56. 56. การให้บริการ Cloud ต้องการ Infrastructure ขนาดใหญ่ 56
 57. 57. Cloud Provider ไม่ใช่แค่ Web Hosting ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างด้านสถาปัตยกรรมและรูปแบบธุรกิจ Cloud Players Hosting Players มีจำนวนมากรายที่กระจายอยู่ทั่วโลก มีเพียงไม่กี่รายที่สามารถจะลงทุน จำนวนมหาศาลในการพัฒนา Data Center 57
 58. 58. Top Public Cloud IaaS Provider 2011 Amazon Verizon/Terremark IBM Salesforce.com CSC Rackspace Google BlueLock Microsoft Joyent 58
 59. 59. Salesforce.com 59
 60. 60. Google Apps 60
 61. 61. Cloud PaaS 61
 62. 62. ผลกระทบของ Cloud Computing 62
 63. 63. การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไอที ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแพลตฟอร์ม ผู้ขายไม่สามารถจะขายซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ได้ในแบบ เดิม กำลังเปลี่ยนแปลงโลกการใช้ไอที Source : 3 ways big software companies may fail in the cloud: 63
 64. 64. Amazon Web Services 64
 65. 65. 65
 66. 66. 66
 67. 67. 67
 68. 68. แนวโน้มของ Cloud Computing แผนกไอทีจะเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของ Cloud Computing จะลด น้อยลง จะเกิดบริการต่างๆสำหรับ Cloud Computing มากขึ้น การพัฒนาซอฟต์แวร์จะมุ่งขึ้นสู่ Cloud Computing จะมีนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้น Source : http://www.rickscloud.com/ 68
 69. 69. Stakeholder ในระบบ Cloud 69
 70. 70. Global Cloud Traffic 70
 71. 71. ผลกระทบของ SaaS ซอฟต์แวร์ไม่มีพรมแดน ธุรกิจซอฟต์แวร์จะเปลี่ยนจาก licensing model เป็น subscription (pay as you go) โอกาสของ SME : ราคาซอฟต์แวร์จะถูกลง? ซอฟต์แวร์ทำงาน anywhere, anytime, any device ผู้ใช้ซอฟต์แวร์จะซื้อหรือใช้ซอฟต์แวร์จากที่ไหนก็ได้โดยไม่ได้สนใจแหล่ง ที่มาตราบใดที่เราสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ความยึดมั่นของลูกค้าน้อยล 71
 72. 72. Source : PwC Global 100 Software Leaders May 2013 72
 73. 73. ผลกระทบของ IaaS data centers ในประเทศ จะให้บริการ cloud โดยจะต้องเปลี่ยน สถาปัตยกรรมและรูปแบบธุรกิจ จะเหลือ cloud data center ในอาเซียนไม่กี่ราย ผู้ให้บริการต้องแข่งกับรายใหญ่ๆอย่าง; Amazon, Google, IBM, etc. 73
 74. 74. Source : Forrester Research:2012 74
 75. 75. IaaS 75
 76. 76. ผลกระทบของ PaaS การพัฒนาซอฟต์แวร์จะปรับขึ้นสู่ cloud. บริษัทซอฟต์แวร์จะพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ public IaaS/Paas; Microsoft Azure, Google App Engines, Heroku, Amzaon S3 ต้องการทักษะใหม่ มีโอกาสที่จะไปขายในต่างประเทศ 76
 77. 77. Cloud PaaS 77
 78. 78. PaaS 78
 79. 79. ทักษะที่จะเปลี่ยนไป Local OS Server Management Hardware Acquisition Less Networking Application Support More SLA Contracts Public Cloud: Applications Development Monitoring Private Cloud: Virtualization Revived Skills New Skills 79
 80. 80. ตัวอย่างของตำแหน่งงานทางด้าน Cloud Source : Martin Yates: Chairman Cloud Computing Singapore Computer Society 80
 81. 81. ความพร้อมของประเทศไทย 81
 82. 82. Thailand Cloud EcoSystem SaaS Providers PaaS Providers IaaS Providers Cloud community Gov. Agency Infrastructor Providers 82
 83. 83. ผู้ให้บริการ IaaS 83
 84. 84. ผู้ให้บริการ SaaS 84
 85. 85. 85
 86. 86. www.ookbee.com - e-Book Cloud ของ เมืองไทย - มีผู้ใช้มากกว่่า 3 ล้านคน - DataCenter ของ Amazon และ Microsoft - InVent เข้ามาร่วมถือหุ้น วงเงิน 57 ล้านบาท 86
 87. 87. ตลาด Cloud ในประเทศไทย มูลค่าปี 2556 ประมาณ 2,220 - 2,330 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ เติบโตประมาณ 16.7% - 22.1% 87
 88. 88. ACCA: Cloud Readiness Index 2012 Source : Asia Cloud Computing Association: Octberber 2012 88
 89. 89. ACCA: Thailand Rank 13 Deficiencies in infrastructure, in particular international connectivity, broadband quality and power grid stability. While it scored relatively well in business sophistication and freedom of access to information, it ranked last in data sovereignty. Recommendation: Apart from the urgent need to improve the infrastructure, we also recommend the re-examination of data privacy and sovereignty laws, two of its lowestscoring indices. 89
 90. 90. BSA GlobalCloud Computing Scorecard Source : BSA GlobalCloud Computing Scorecard: Mar 2013 90
 91. 91. BSA: Thailand Rank 23 Thailand has implemented comprehensive cybercrime legislation Thailand also has good laws in place for electronic commerce and electronic signatures. has no privacy laws in place, and this is a major weakness. intellectual property laws also require significant updating and expansion, as they do not currently cover rights management information, technical protection measures, or anti-circumvention. 91
 92. 92. ปัญหาการให้บริการ Cloud ในประเทศไทย ขาดความตระหนักและมีความเข้าใจผิด้กี่ยวกับ about Cloud Computing ปัญหาด้านความปลอดภัย ขาดกฎหมายที่เหมาะสมเช่นการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และ การป้องกัยข้อมูล การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตยังน้อยและมีความเร็วไม่สูงมาก ยังมีผู้ให้บริการ Cloud ในประเทศไม่มากนัก 92
 93. 93. โอกาสทางด้าน Cloud ของประเทศประเทศไทย มีการใช้ smartphone และ Tablet ค่อนข้างสูง องค์กรใหญ่ๆเริ่มลงทุนทำ private cloud. ความต้องการใช้ Cloud Computing เริ่มมีมากขึ้น โอกาสของ SME ที่จะสามารถใช้ไอทีในการแข่งขันได้ดีขึ้น โอกาสของบริษัทซอฟต์แวร์ที่ขะไปแข่งกับต่างประเทศ 93
 94. 94. บทสรุป โลกในอนาคต และ เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และเรา กำลังเข้าสู่ยุคหลังพีซี Cloud Computing คือแนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญ Cloud Computing ทำให้เกิดความต้องการในทักษะใหม่ ประเทศไทยยังขาดความพร้อมในการแข่งขันเรื่อง Cloud Computing 94
 95. 95. www.facebook.com/imcinstitute 95
 96. 96. Thank you thanachart@imcinstitute.com www.imcinstitute.com www.facebook.com/imcinstitute www.slideshare.net/imcinstitute 96

×