O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
Piramida Ushqimore
Avançar

30

Compartilhar

Levizja e trupave...Kinematika

A project about kinematics....linear motion

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Levizja e trupave...Kinematika

 1. 1.  s  g  a h  v  v0 t 2
 2. 2. Distanca dhe zhvendosja
 3. 3. Distanca dhe koha
 4. 4. Paraqitje grafike e lëvizjes drejtvizore njëtrajtësisht të ndryshueshme T(s) O  P 30 m 15 m  10 m X(m) 30 m
 5. 5. Shpejtësia Nxitimi
 6. 6. Paraqitje grafike e shpejtësisë në lidhje me kohën në lëvizjen drejtvizore njëtrajtësisht të ndryshueshme
 7. 7. Rënie e lirë në prezencën e ajrit
 8. 8. Rënie e lirë në mungesë të ajrit
 9. 9. 1 3 5 7
 10. 10. 1 4 9 16
 11. 11. Shembull i hedhjes së topit, i cili kryen një rënie të lirë:
 12. 12. Paraqitje grafike e rënies së lirë në Hënë.
 13. 13. v  v0  at v01 v1  v0  a1t1 v1 12  0  t1    6s a1 2 2 a1t1 2 * 62 x1  s1    36m 2 2 t2  t  t1  8  6  2 s v  v0  at  v2  v1  a2t 2 t  t2  0  12  a2 * 2  a2  6m / s 2 2 a2t2 6 * 22 s2  v1t2   12 * 2   12m 2 2 S  s1  s2  36  12  S  48m
 14. 14. gt h1  vot  2 2 g (t  3) h2  vo (t  3)  2 2 gt 2 g (t  3)2 vot   v0 (t  3)  2 2 vo 3 98 3  t    t    t  9.95s g 2g 10 2*10
 15. 15. V= s t ω=  t V= t=     2 f s * 2 f   => 0.8* 2* 25 *10 V=400m/s 
 • AleksandroGojka

  Dec. 3, 2017
 • selmameta

  Jun. 11, 2017
 • XhoniPrifti

  Jun. 8, 2017
 • Sebastianlala

  May. 29, 2017
 • merjemehoxha

  May. 18, 2017
 • gjyshklegjoka

  May. 4, 2017
 • RominaMolla

  May. 10, 2016
 • aldano

  May. 9, 2016
 • KlaudioZejnati

  May. 9, 2016
 • ermenidameta56

  Apr. 3, 2016
 • AdelaQemali

  Mar. 17, 2016
 • VathLaci

  Mar. 15, 2016
 • 1852963

  Nov. 17, 2015
 • gjyshkle

  Oct. 7, 2015
 • ArmandoGracai

  May. 24, 2015
 • vilmacurri

  May. 10, 2015
 • ErandaDervishi

  May. 3, 2015
 • BelaAliaj

  Apr. 30, 2015
 • athinapriftanji

  Apr. 27, 2015
 • visicimo

  Apr. 27, 2015

A project about kinematics....linear motion

Vistos

Vistos totais

30.456

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

12

Ações

Baixados

16

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

30

×