O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Heidi Fossland

868 visualizações

Publicada em

Heidi Fossland, adm. leder for rektors stab for nyskaping og eksterne relasjoner v/ NTNU, og styringskomitéleder for den nasjonale Idéportalen.

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Heidi Fossland

  1. 1. Oppsummering - Nettverksamling Dele, styrke, satse Heidi Fossland, Styreleder Ideportalen, Adm.leder rektors stab for nyskaping, NTNU 2. des 2010
  2. 2. Formål med samlingen: <ul><li>Ønsker å skape en arena for erfaringsutveksling. </li></ul><ul><li>Ønsker å ha en ”Martin” på flere lærersteder . (lokalt ansatt på hvert lærested. Tilsvarende NTNUs Martin Svarva) </li></ul><ul><li>Ønsket at dagens samling skal være første av flere nasjonale nettverkssamlinger. Minst en gang i året. </li></ul><ul><li>Ønske om å få med oss flere til å utvikle en ideell forening for Ideportalen </li></ul>
  3. 3. Der studenter og næringsliv møtes <ul><li>” Det finnes en verden utenfor lesesalen” Eks. på å tette avstanden mellom næringslivet og studenter. </li></ul><ul><li>Etablert et godt web. verktøy som er tilgjengelig for alle lærersteder. </li></ul><ul><li>Avhengig av mennesker i tillegg som aktivt kobler – drar på turneer – Idebusser mv. Høstet god erfaring med å ansette prosjektleder og studentassistenter </li></ul><ul><li>Gjennom å bli flere lærersteder får vi flere oppgaver fra næringslivet og flere studenter til å ta disse. </li></ul>
  4. 4. Fra Prosjekt til Ideell forening <ul><li>Roger kommenterte: Prosjekt frem til 1. april. Finansiert i hovedsak fra NTNU (medfinansiert fra NFR og Innovasjon Norge). </li></ul><ul><li>Tilbud til andre lærersteder. Ønsker å gi verktøyet www.ideportalen.no til en forening. Ønsker å dele våre erfaringer i oppbygging av flere noder på flere lærersteder. </li></ul><ul><li>Etablering av Ideell forening gjør at Ideportalen blir for alle- egen organisasjon – og ikke verktøy kun for NTNU. </li></ul><ul><li>Jon Uthus (NHO) kommenterte: Ideportalen er et verktøy, i tillegg til allerede etablerte relasjoner mellom fagmiljø/ studenter og eksterne relasjoner. </li></ul>
  5. 5. Fremover? <ul><li>Over nyttår – besøke lærersteder i Norge. Rådgi og fokusere på oppbygging av flere Ideportal-noder på flere lærersteder. </li></ul><ul><li>Etablere forening i første kvartal 2011. Roger vil vie 100% tid til å bistå andre lærersteder (utenfor NTNU). </li></ul><ul><li>Etablere nettverksamling som fast nasjonalt erfaringsutvekslingsarena. </li></ul>Årsmøte. Alle lærersteder FoU, Næringsliv Daglig Leder Koordinatorer

×