O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Presentació pràcticum II Psicopedagogia

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Semelhante a Presentació pràcticum II Psicopedagogia (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Presentació pràcticum II Psicopedagogia

  1. 1. “Activa't” Projecte d'inserció sociolaboral adreçat a joves de 16 a 21 anys en situació de vulnerabilitat Pràcticum II Psicopedagogia UOC Iolanda Ciria Navarro
  2. 2. On i per què? ✗ LES PRÀCTIQUES Al Servei de Joventut del Comú d'Andorra la Vella. Neix com una iniciativa innovadora. Al país no existeixen serveis específics adreçats als joves que deixen l'escola als 16 anys amb o sense graduat. ✗ ✗ El Servei de joventut plantejava una nova manera de treballar amb aquest col·lectiu oferint-los participar d'un projecte formatiu que els permetés definir el seu propi itinerari d'inserció. Es preveu emprar una metodologia participativa que permeti als joves tenir una visió realista d'ells mateixos així com del context on viuen i on volen treballar. ✗ ✗ ✗ ✗ Objectius Observar, analitzar i reflexionar entorn la feina d'intervenció psicopedagògica que es realitza des del Servei de Joventut i concretament de la tasca d'inserció laboral. Col·laborar en l'elaboració del projecte “Activa't” d'inserció sociolaboral adreçat a joves amb risc d'exclusió social. Conèixer i analitzar la legislació i els recursos existents al Principat per fer front a la inserció de joves que no han assolit el graduat escolar o que han abandonat els estudis als 16 anys. Identificar les barreres d'aprenentatge i de participació dels joves a qui va dirigit el projecte per tal d'elaborar una proposta educativa que garanteixi la millora de l'ocupabilitat d'aquests. Elaborar material pedagògic l’ocupabilitat d'aquests joves. per a la millora de
  3. 3. PER QUÈ AQUEST PROJECTE? Context El projecte “Activa't” sorgeix davant la situació de desemparament en la què es troba el col·lectiu de joves que viuen el procés de transició “escola-treball” al marge del sistema educatiu i sense suports reals de l'administració. Objectius El projecte “Activa't” pretén oferir a aquests joves el suport i la orientació necessària per tal que: ✗ Coneguin la dinàmica actual del mercat laboral, ✗ Analitzin els seus propis interessos, ✗ ✗ ✗ Coneguin i adquireixin les habilitats, destreses i competències socials que li són pròpies i/o que requeriran per accedir al món laboral i Puguin escollir una opció formativa i/o laboral adequada a les seves necessitats. Disposin dels recursos necessaris per inserir-se al mercat laboral i mantenir-s'hi.
  4. 4. PRINCIPALS TASQUES DESENVOLUPADES ➔ ➔ Estudi i anàlisi del context d'intervenció des d'una perspectiva sistèmica. A partir de la revisió i l'anàlisi de diferents propostes metodològiques d'inserció sociolaborals adreçades a col·lectius de risc d'exclusió social, s'ha definit la pròpia estratègia metodològica. Proposta formativa: --> sistematització de Itinerari d'inserció. Entès com un procés educatiu que ha de portar als joves a ser ocupables Estratègies bàsiques d'inserció: --> Millora de l'ocupabilitat mitjançant la definició del propi itinerari formatiu a través de la formació, la informació i l'orientació cap a l'ocupació. --> Definició de l'ocupabilitat a través de l'anàlisi competencial. --> Formacions professionalitzdores. --> Pràctiques laborals formatives en una empresa. A nivell pedagògic: -->metodologia de treball basada en la individualització, l'acompanyament i l'ajuda i el compromís dels joves.
  5. 5. Definició i planificació de les etapes del recorregut d'inserció . --> Fase 1. Acollida: recepció i recollida d'informació --> Fase 2.Diagnòstic d'Ocupabilitat i Orientació --> Fase 3. Disseny de l'itinerari personalitzat d'inserció. --> Fase 4. Desenvolupament i seguiment del procés d'inserció --> Tutories d'acompanyament --> Avaluació ➔ ➔ Disseny d'algunes de les activitats que es proposaran a la Fase 1. Acollida: recepció i recollida d'informació
  6. 6. I la funció de la psicopedagoga a l'hora de dissenyar el projecte, QUINA ÉS? Respondre aquesta pregunta pot ser ha estat el més complicat de totes les pràctiques. La tasca del psicopedagog en l'àmbit de l'educació no formal i, concretament en l'orientació laboral, no està tan clarament definit com en altres camps. Les seves funcions les desenvolupa estretament amb altres agents socials (educadors socials, integradors socials, treballadors socials, formadors,...) partint del treball i l'assessorament col·laboratiu. La psicopedagoga no dictamina ni determina la intervenció sinó que afavoreix els significats compartits amb la resta d'agents per tal que la intervenció sigui el més significativa possible. Segons el meu pare, les principals competències de la psicopedagoga són: ➔ Habilitats socials i personals per a la comunicació. ➔ Capacitat d'anàlisi (s'ha de formar una visió ajustada de la realitat de l'usuari i del contex sociolaboral. Domini de vàries metodologies psicopedagògiques i comprensió dels processos educatius per tal de definir i dissenyar ➔
  7. 7. REFLEXIONS No tenir treball comporta conseqüències econòmiques (manca de recursos per independitzar-se i crear la pròpia família) però també psicològiques (baix autoconcepte, inseguretat,...) i socials (tancament, pèrdua de capacitat participativa,...). Afrontar l'orientació laboral des de la perspectiva plantejada pel projecte “Activa't” no garanteix que els joves trobin un treball immediatament però si que adquireixin les competències necessàries per afrontar la cerca de feina amb seguretat i confiança.
  8. 8. CONCLUSIONS El que fa innovador el projecte Activa' és que: ➔ Es parteix de la premissa que tothom és ocupable. No centra la intervenció educativa en les mancances dels joves sinó que parteix de les pròpies potencialitats i centra la intervenció en el desenvolupament competencial. Entenent que parlar de competències és parlar d'habilitats, coneixements, actituds i recursos que s'han adquirit en qualsevol moment de la vida i que poden ser recuperades i transferides a l'àmbit laboral. ➔ La intervenció centrada en la definició d'itineraris personals d'inserció garanteix que els els joves participants siguin els protagonistes del seu propi procés de transició cap a la vida adulta. ➔ En aquest procés l'orientador acompanya però no dirigeix. Posa a la disposició dels joves els recursos necessaris per a què aquests reflexionin sobre el context laboral i sobre les seves pròpies capacitats, habilitats i competències per tal que siguin capaços de prendre les decisions necessàries per encarar-se al món laboral. ➔
  9. 9. Gràcies per la vostra atenció
  10. 10. Gràcies per la vostra atenció

×