O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
The story of our elegant eagle
The eagle has the longest life-span of its’ species 
Đại bàng có khoảng thời gian sống dài nhất trong chủng loại của nó
It can live up to 70 years 
Nó có thể sống tới 70 tuổi 
But to reach this age, the eagle must make a hard decision. 
Nhưng...
In its’ 40’s 
Vào những năm 40 
Its’ long and flexible talons can no longer grab prey which 
serves as food 
Các móng vuốt...
Its’ long and sharp beak becomes bent 
Chiếc mỏ dài và sắc của nó đã bị cong lại
Its’ old-aged and heavy wings, due to their thick feathers, 
become stuck to its’ chest and make it difficult to fly. 
Đôi...
Then, the eagle is left with only two options: die or go through 
a painful process of change which lasts 150 days. 
Như t...
The process requires that the eagle fly to a mountain top and 
sit on its’ nest. 
Quá trình đòi hỏi đại bàng bay lên đỉnh ...
There the eagle knocks its’ beak against a rock until it plucks it out. 
Tại đó, đại bàng gõ mỏ vào một tảng đá cho tới kh...
After plucking it out, the eagle will wait for a new beak to 
grow back and then it will pluck out its’ talons. 
Sau khi đ...
When its’ new talons grow back, the eagle starts plucking its’ 
old-aged feathers. 
Sau khi các móng vuốt mới đã mọc lại, ...
And after five months, the eagle takes its’ famous flight of 
rebirth and lives for 30 more years. 
Và sau năm tháng, đại ...
Why is change needed? 
Tại sao thay đổi lại cần thiết? 
Many times, in order to survive 
we have to start a change process...
We sometimes need to get rid of old memories, habits and 
other past traditions. 
Đôi khi chúng ta cần loại bỏ những ký ức...
Only freed from past burdens, can we take advantage 
of the present. 
Chỉ khi đã thoát khỏi các khối nặng quá khứ, chúng t...
"The future is coming so 
fast, we can't possibly 
predict it; we can only learn 
to respond quickly." 
– Steven Kerr 
Tươ...
“Tôi thay đổi bản thân, điều này 
giúp tôi thay đổi cả thế giới
Mời bạn tham khảo thông tin bổ ích và thú vị tại: 
www.mandafood.com 
www.facebook.com/mandafood 
www.facebook.com/mandawo...
Câu chuyện thay đổi để chiến thắng từ đại bàng_Eagle story
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Câu chuyện thay đổi để chiến thắng từ đại bàng_Eagle story

830 visualizações

Publicada em

Một bài học tuyệt vời về sự thay đổi để thích ứng và hướng đến thành công và hạnh phúc!

Publicada em: Espiritual
 • Entre para ver os comentários

Câu chuyện thay đổi để chiến thắng từ đại bàng_Eagle story

 1. 1. The story of our elegant eagle
 2. 2. The eagle has the longest life-span of its’ species Đại bàng có khoảng thời gian sống dài nhất trong chủng loại của nó
 3. 3. It can live up to 70 years Nó có thể sống tới 70 tuổi But to reach this age, the eagle must make a hard decision. Nhưng để đạt tuổi này, đại bàng phải có một quyết định khó khăn.
 4. 4. In its’ 40’s Vào những năm 40 Its’ long and flexible talons can no longer grab prey which serves as food Các móng vuốt dài và dẻo của nó không còn có thể quắp lấy con mồi dùng làm thức ăn được nữa.
 5. 5. Its’ long and sharp beak becomes bent Chiếc mỏ dài và sắc của nó đã bị cong lại
 6. 6. Its’ old-aged and heavy wings, due to their thick feathers, become stuck to its’ chest and make it difficult to fly. Đôi cánh già nua và nặng nề, do bộ lông dày, đã dính vào ngực nó, khiến nó bay vất vả
 7. 7. Then, the eagle is left with only two options: die or go through a painful process of change which lasts 150 days. Như thế, đại bàng bị bỏ mặc với hai chọn lựa mà thôi: chịu chết hoặc đi qua một tiến trình thay đổi đau đớn kéo dài 150 ngày.
 8. 8. The process requires that the eagle fly to a mountain top and sit on its’ nest. Quá trình đòi hỏi đại bàng bay lên đỉnh núi cao và ngồi làm tổ trên đó.
 9. 9. There the eagle knocks its’ beak against a rock until it plucks it out. Tại đó, đại bàng gõ mỏ vào một tảng đá cho tới khi làm gãy mỏ ra.
 10. 10. After plucking it out, the eagle will wait for a new beak to grow back and then it will pluck out its’ talons. Sau khi đã bẽ gảy mỏ, đại bàng chờ cho một cái mỏ khác mọc ra, rồi nó sẽ bẻ gãy các móng vuốt.
 11. 11. When its’ new talons grow back, the eagle starts plucking its’ old-aged feathers. Sau khi các móng vuốt mới đã mọc lại, đại bàng bắt đầu nhổ các lông già đi.
 12. 12. And after five months, the eagle takes its’ famous flight of rebirth and lives for 30 more years. Và sau năm tháng, đại bàng bay lượn chào mừng cuộc tái sinh và sống thêm 30 năm nữa.
 13. 13. Why is change needed? Tại sao thay đổi lại cần thiết? Many times, in order to survive we have to start a change process. Nhiều lần, để có thể tồn tại chúng ta phải bắt đầu một tiến trình thay đổi.
 14. 14. We sometimes need to get rid of old memories, habits and other past traditions. Đôi khi chúng ta cần loại bỏ những ký ức, những thói quen già cỗi và những truyến thống quá khứ khác.
 15. 15. Only freed from past burdens, can we take advantage of the present. Chỉ khi đã thoát khỏi các khối nặng quá khứ, chúng ta mới có thể tận dụng hiện tại.
 16. 16. "The future is coming so fast, we can't possibly predict it; we can only learn to respond quickly." – Steven Kerr Tương lai tiến đến quá nhanh, chúng ta không thể dự đoán được; Chúng ta chỉ có thể học cách phản ứng kịp thời để phát triển và sống.
 17. 17. “Tôi thay đổi bản thân, điều này giúp tôi thay đổi cả thế giới
 18. 18. Mời bạn tham khảo thông tin bổ ích và thú vị tại: www.mandafood.com www.facebook.com/mandafood www.facebook.com/mandaworld

×