Lap rap inventor

Trung tâm Advance Cad
Trung tâm Advance CadTrung tâm Advance Cad

Mặc dù Inventor đã ra mắt phiên bản 2016, tuy nhiên nếu các tài liệu về hướng dẫn học cũng như hướng dẫn láp ráp còn rất hạn hẹp về tài liệu. Nếu bạn mới bắt đầu học, cũng như tìm hiểu về phần lắp ráp trong inventor thì đây sẽ là 1 giáo trình cần thiết. Giáo trình hướng dẫn lắp rắp trong inventor này được viết trên phiên bản 2014, tuy nhiên sự nâng cấp trong các phiên bản gần đây của hãng Autodeks không có sự thay đổi nhiều về giao diện, nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm áp dụng cho phiên bản mới. Riêng đối với phần xuất bản vẽ phần mềm inventor cung cấp bảng liệt kê chi tiết, tính năng xuất bảng kê chi phí vật liệu (BOM) được xuất ra hoàn toàn tự động. Chúng được phát triển dành riêng cho việc sản xuất, chế tạo, và cũng được cập nhật tự động khi có bất cứ sự thay đổi nào của thiết kế. Tính năng này cũng cho phép tạo ra nhiều bảng kê chi tiết trên 1 bản vẽ, nhiều bản vẽ lắp, tự động nhận biết các chi tiết tiêu chuẩn, ngoài ra nó còn cung cấp những tùy chọn linh hoạt, cho phép người dùng tùy ý chỉnh sửa theo nhu cầu thực tế sản xuất của công ty mình. Ngay khi thay đổi kích thước mô hình thiết kế trong inventor, tất cả các bản vẽ kỹ thuật liên quan với chi tiết đã chỉnh sửa sẽ thay đổi theo giúp làm giảm chi phí dừng sản xuất khi gặp phải chi tiết bị lỗi kỹ thuật (thông thường phải phát hiện, đếm, yêu cầu chỉnh sửa…). Có thể xuất ra hoặc liên kết các dữ liệu của BOM để phục vụ việc lên kế hoạch nguyên liệu sản xuất của nhà máy (MRP), của xí nghiệp, hoặc là dùng cho hệ thống quản lý dữ liệu. Tài liệu lắp ráp và xuất bản vẽ trong inventor này hướng dẫn chi tiết dành cho người đang dùng inventor 2014. Bạn đọc không cần phải nắm rõ về phần thiết kế mới học được phần này, Các hướng dẫn được viết theo kinh nghiệm giảng dạy của giảng viên trung tâm advance cad sẽ giúp người học nắm được hết các kiến thức về phần lắp ráp và xuất bản vẽ trong inventor 2014.

Nguy~nChi Hung
www.advance-cad.com
...
Teii litu dO dltflC dang leY bAn quy~n taegiA cho Nguyin
Chi Himg va thuQc slJ hau ella c8ng ty Trc1nl'I!n.
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 1
Mục lục
PHẦN 1: LẮP RÁP.................................................................................................................................3
1. Quản Lý 1 Project Trong Inventor....................................................................................................4
2. Giới Thiệu Môi Trường Assemblies.................................................................................................7
3. Lệnh Place.....................................................................................................................................11
4. Di Chuyển Các Chi Tiết.................................................................................................................16
5. Bậc Tự Do Của Một Chi Tiết.........................................................................................................17
6. Ràng Buộc Mate............................................................................................................................19
A. Mate1.iam..................................................................................................................................20
B. Mate2.iam..................................................................................................................................24
7. Ràng Buộc Insert ...........................................................................................................................26
8. Ràng Buộc Offset ..........................................................................................................................27
9. Ràng Buộc Angle...........................................................................................................................29
10. Ràng Buộc Tangent ...................................................................................................................33
11. Lệnh Assemble ..........................................................................................................................35
12. Kiểm Tra Giao Nhau, Va Chạm .................................................................................................40
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 3
PHẦN 1: LẮP RÁP
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 4
1. Quản Lý 1 Project Trong Inventor
1/ Click chọn Project > New > New Single User Project > Click Next
2/ Đặt tên cho Project Chọn đường dẫn đến
thư muc quản lý dự án
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 5
Click Finish.
3/ Ta hiệu chỉnh cho dự án
Các bước dưới đây sẽ hướng dẫn hiệu chỉnh những cái cần thiết nhất.
Có rất nhiều tuỳ chỉnh
cho 1 dự án. Từ tiêu
chuẩn, thư viên màu
sắc, vật liệu, các font
chữ v.v.v. Ngoài ra ta
có thể tự tạo cho dự án
1 tiêu chuẩn riêng
nhưng lưu ý, khi sao
chép dữ liệu từ máy
này qua máy khác nhớ
mang theo bộ tiêu
chuẩn này.
Thư viện màu sắc, vật liệu : Để mặc định. Ngoài ra chúng ta
có thể tạo 1 màu sắc bất kỳ được tổ hợp từ 3 màu RGB và các
hiệu ứng, sau đó lưu vào 1 thư viện riêng và add vào dự án.
w
w
w
.advancecad.edu.vn
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 6
4/ Quy tắc đặt tên file
Giả sử ta có 1 dự án có mã số là MH370, chia ra làm 3 cụm lắp ráp nhỏ.
Cụm 1: Có 4 chi tiết
Cụm 2: Có 2 chi tiết
Cụm 3: Có 3 chi tiết
Ta sẽ đặt tên thứ tự các file như dưới để dễ quản lý, mã số bắt buộc phải ghi, phần đuôi là tên (có
thể có hoặc không)
Cụm lắp tổng :MH370.00.00_ten du an
Cụm lắp 1: MH370.01.00_ten cum lap
Part thứ nhất của cụm láp 1: MH370.01.01_ten chi tiet
Folder Content Center File sẽ chứa các file thư viên tiêu chuẩn như bulong đai ốc v.v.v khi mà ta
Place vào cụm lắp ráp.
Folder Design Data và Template sẽ sử dụng khi ta sài tiêu chuẩn riêng. Tất cả những gì ta tự tạo
thì nên save chung 1 folder có tên là iStandard và save lại.
Click phải chuột chọn Edit nếu cần đổi đường dẫn đến folder
lưu trữ dữ liệu của toàn bộ dự án
Design Data: Đây là nơi chứa tất cả tiêu chuẩn về đường nét,
font chữ, ký hiệu v.v.v Ta cũng có thể tuỳ ý tạo layer, ký hiệu
v.v.v. và làm thành 1 design data riêng.
Template: Chứa các template, ta để mặc định nếu ta sài
template của inventor cung cấp và thay đổi đường dẫn đến 1
địa chỉ khác, mà ở đó ta đã xây dựng riêng các template.
Content Center Files : Nơi lưu trữ các file thư viện. Khi lấy 1
part nào từ thư viên Inventor, file đó sẽ được lưu vào đường
dẫn này. Khi copy qua máy tính khác, ta cần copy toàn bộ các
file của Project để tránh tình trạng đường dẫn thay đổi khi
copy qua máy khác dẫn đến lỗi
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 7
2. Giới Thiệu Môi Trường Assemblies
Chọn Template Standard(mm).iam để vào môi trường lắp ráp theo hệ đơn vị Mét (Metric)
Nhấn mũi tên, sau đó nhấn vào ký hiệu cái gim (hướng mũi tên) để mở rộng các lệnh
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 8
Tab Assemble chứa các lệnh quan trọng để hỗ trợ lắp ráp các chi tiết như:
a/ Component
Place: Mang một chi tiết thiết kế hay từ thư viện vào môi trường lắp ráp.
Create: Thiết kế trực tiếp trong môi trường lắp ráp, ta có thể tham khảo các kích thước, đường
thẳng, mặt phẳng của môi trường lắp ráp.
Các lệnh thường ít dùng:
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 9
Replace: Sau khi ta mang một chi tiết A vào môi trường lắp ráp, ta muốn thay chi tiết A bằng 1
chi tiết mới B, ta nên dùng lệnh này vì khi đó, mọi đặc tính tương quan của A với các chi tiết
trong Assembly sẽ được chi tiết B kế thừa ( nếu có thể).
Make Layout: Vẽ một layout nền để bố trí các cụm lắp ráp
ShrinkWrap: Sau khi lắp ráp xong 1 cụm lắp nào đó, ví dụ như tủ điện chẳng hạn. Ta cần mang
tủ điện này lắp ráp vào 1 dây chuyền sản xuất. Khi này ta nên dùng lệnh này vì tất cả các chi tiết
sẽ được gom lại thành 1 đối tượng, ta có thể tuỳ chỉnh để mô hình trở nên nhẹ hơn, dễ nhìn hơn.
Ngoài ra ta còn có thể tính toán tổng khối lượng cho mô hình v.v.v
b/ Position
Free Move: di chuyển một chi tiết một cách tự do
Free Rotate: Xoay một chi tiết tự do
c/ Relationship
Assemble: Tự động tìm ràng buộc phù hợp giữa 2 đối tượng
Constrain: Lệnh để tạo các loại ràng buộc cho các đối tượng
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 10
Joint: Chọn 2 chi tiết A và B, lệnh này sẽ tự động tạo ra các ràng buộc theo yêu cầu của người
thiết kế.
Show: Chỉ ra các ràng buộc của chi tiết.
Show Sick: Chỉ ra các ràng buộc dư, lỗi của chi tiết
Hide All: Ẩn tất cả các ràng buộc
d/ Pattern
Pattern: Pattern một đối tượng theo 1 phương hoặc theo cung tròn
Mirror: Lấy đối xứng một đối tượng.
Copy: Sao chép 1 đối tượng thuộc file lắp ráp này
iCopy: Sao chép 1 file lắp ráp từ ngoài.
e/ Create Substitutes
Thêm vào 1 file Part, 1 file Assembly
Sắp xếp các file
Đặt tên, tạo 1 Part tương đồng
f/ Work Features
Phân tích bậc tự do. Kiểm tra số bậc tự do
của 1
File Part, mô phỏng xem có sự va chạm
Với các chi tiết khác hay không
w
w
w
.advancecad.edu.vn
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 11
Point: Toạ 1 điểm Axis: Tạo 1 trục
Plane: Tạo một mặt phẳng UCS: Tạo 1 hệ trục toạ độ
3. Lệnh Place
1/ Click Place
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 12
2/ Chọn vào file cần mang vào môi trường lắp ráp > Open
Ở ô files of type: Ta chọn các dạng file khác nhau:
ipt: file Part
iam: file lắp ráp
3/ Click vào màn hình mỗi 1 lần tương ứng với mang vào môi trường lắp ráp 1 file > Click phải
chuột lên màn hình > Create
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 13
Hoặc ta có thể mở một file Part, sau đó chỉnh chế độ View bằng cách click vào ký hiệu sau:
Sau khi chỉnh chế đô khung nhìn của sổ ta click vào chi tiết, giữ chuột, kéo rê và thả vào cửa sổ
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 14
Hoặc trên Model Tree, ta click vào chi tiết, giữ chuột, kéo rê và thả vào cửa sổ
Hoặc ta có thể kéo rê và thả chuột theo cách sau:
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 15
Khi ta cần mang vào môi trường lắp ráp 1 chi tiết giống với 1 chi tiết có sẵn trong môi trường lắp
ráp , ta có thể kéo rê và thả biểu tượng của file đó trên cây Assembly
Để xoá một chi tiết nào đó ra khỏi môi trường lắp ráp, ta có thể rê chuột đến chi tiết cần xoá
sao cho chi tiết đó sáng lên, nhấn giữ phím D, click phải chuột.
w
w
w
.advancecad.edu.vn
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 16
4. Di Chuyển Các Chi Tiết
1/ Grounded: Cố định 1 chi tiết
Click phải chuột vào chi tiết cần cố định > Chọn Ground
Tương tự muốn chi tiết di chuyển tự do, ta bỏ chọn Grounded
2/ Free Move
Ta click vào chi tiết kéo rê và thả đến vị trí mới, đối tượng nào được chọn sẽ di chuyển một cách
tự do mà không phụ thuộc vào các ràng buộc (Constrains). Sau khi kết thúc lệnh sẽ trở lại vị trí
như đã được ràng buộc
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 17
3/ Free Rotate: Xoay một chi tiết
Click lệnh Free Rotate > Click chọn vào chi tiết muốn xoay.
Hoặc Click chọn chi tiết > Nhấn phím G
Nhấn Esc để thoát khỏi lệnh hoặc Click phải chuột vào màn hình chọn OK
5. Bậc Tự Do Của Một Chi Tiết
1/ Vào tab View, chọn Degree of Freedom hoặc nhấn Ctrl + Shift + E
2/ Ta sẽ thấy ký hiệu bậc tự do trên mỗi chi tiết
Một chi tiết bị Ground thì sẽ mất 6 bậc tự do nên ta sẽ không thấy ký hiệu bậc tự do.
Ký hiệu mũi tên thẳng là bậc tự do tịnh tiến, vòng xoay tròn là bậc tự do quay quanh 1 trục
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 18
3/ Mô phỏng các bậc tự do của một chi tiết
Ta thấy có 2 bậc tự do tịnh
tiến và 1 bậc tự do xoay
Chọn Degree of Freedom
Analysis
Click Animate Freedom, sau đó click
vào chi tiết cần mô phỏng bậc tự do
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 19
6. Ràng Buộc Mate
Vào thư mục của chương này mở file Mate1.iam, ta thấy 2 chi tiết như hình
Click Constrain, chọn Mate > chọn đối tượng thứ nhất, sau đó chọn đối tượng thứ 2 (đối tượng
có thể là 1 đường thẳng, đường cong, một trục, một điểm, một mặt phẳng v.v.v)
Sau khi chọn 2 đối tượng xong > nhập vào giá trị offset > chọn hướng ràng buộc > Click OK
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 20
A. Mate1.iam
Ta Click chọn 2 mặt phẳng, nhập giá trị offset = 0 > Tuỳ chỉnh hướng tạo ràng buộc, ta sẽ thấy
như hình dưới, 2 mặt phẳng đã được ràng buộc trùng nhau.
Tiếp tục ta tạo ràng buộc cho 2 mặt phẳng ( hướng mũi tên)
Cuối cùng ta thấy như hình dưới
w
w
w
.advancecad.edu.vn
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 21
Bây giờ ta click vào chi tiết, kéo và rê. Khi này chi tiết sẽ không di chuyển một cách tự do nữa
mà phải di chuyển với 1 bậc tự do tinh tiến mà thôi. Vì 2 ràng buộc Mate đã hạn chế 3 bậc tự do
quay R và 2 bậc tự do tịnh tiến.
Vì một lý do nào đó, ta cần kéo hoặc xoay đối tượng một cách tự do, ta chọn lệnh Free Move và
Free Rotate.
Sau khi kết thúc 2 lệnh này, chi tiết sẽ trở lại trạng thái ban đầu ( khi mà bị ràng buộc)
Ta tiếp tục tạo ràng buộc Mate cho 2 mặt phẳng dưới với giá trị offset = 0
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 22
Ta Click chọn hướng ràng buộc bằng cách chọn một trong ký hiệu sau
Ta sẽ thấy chi tiết ràng buộc theo 2 trường hơp như hình dưới
1/ Hai mũi tên cùng chiều 2/ Hai mũi tên ngược chiều
Nhưng do chi tiết đã bị ràng buộc trước đó, nên ràng buộc theo mũi tên ngược chiều là không thể
Giả sử như ban đầu ta không tạo các ràng buộc thì khi đổi hướng ràng buộc, ta sẽ thấy như sau:
Bây giờ ta xoá hết càng ràng buộc Mate đã tạo
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 23
Tiếp theo ta sẽ ràng buộc Mate cho 2 đường thẳng, ta làm tương tự như trên và chọn 2 đối tượng
( hướng mũi tên ).
Sau đó tạo thêm ràng buộc cho 2 mặt phẳng sau
Ta tuỳ chỉnh hướng sao cho ràng buộc như dưới
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 24
Click chuột vào chi tiết, sau đó kéo rê, ta sẽ thấy chi tiết di chuyển xoay quanh trục ( hướng mũi
tên).
B. Mate2.iam
1/ Click constrain > Chọn vào bề mặt trụ của bu long và bề mặt trụ của lỗ. Ta sẽ tạo ra ràng
buộc giữa 2 trục của 2 bề mặt trụ này
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 25
Tạo thêm ràng buộc cho 2 bề mặt dưới
Khi mô hình lắp ráp lớn, mà mặt phẳng cần ràng buộc lại bị khuất, việc xoay mô hình để thấy
mặt phẳng đó không phải là một giai pháp hoàn hảo trong lúc này. Ta hãy rê chuột đến các đối
tượng, sau đó chờ để xuất hiệu ký hiệu , ta click mũi tên sang trái, phải để có thể chọn
được các đối tượng bị khuất.
Sau khi tạo ràng buộc xong, ta được như hình dưới:
w
w
w
.advancecad.edu.vn
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 26
7. Ràng Buộc Insert
Mở file Mate2.iam của chương 6, khi đã tạo các ràng buộc
Sau đó xoá các ràng buộc hiện có
Ta kéo rê cho 2 chi tiết tách rời nhau. Sau đó tạo ràng buộc Insert cho 2 chi tiết
Chọn vào 2 trục của 2 chi tiết
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 27
Ta sẽ thấy 2 chi tiết được ràng buộc như dưới:
Ràng buộc Insert này tương đường với 2 ràng buộc của ví dụ B, VI.
8. Ràng Buộc Offset
1/ Mở file offset.iam của chương này
2/ Click Constrain > Chọn vào 2 mặt phẳng ( hướng mũi tên) > Tuỳ chỉnh khoảng cách offset =1,
ta sẽ thấy 2 mặt phẳng được ràng buộc cách nhau 1 khoảng bằng 1 (mm).
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 28
Ta thay đổi giá trị offset = -1, ta sẽ thấy 2 mặt phẳng của chi tiết sẽ được ràng buộc như hình trái
3/ Ta chọn giá trị offset = 1 inch (in) > click OK (hình phải)
Khi này ta sẽ thấy trên Model Tree một ràng buộc tên là Flush:1(1.000 in) ( hướng mũi tên)
Để thay đổi giá trị offset của ràng buộc trên, trên Model Tree, ta chọn vào ràng buộc đó. Khi này
ta sẽ thấy 1 ô nhỏ ở góc dưới, ta sẽ nhập giá trị thay đổi vào ô này, ta nhập 2 in vào ô này để thay
đổi khoảng cách . Ta sẽ thấy chi tiết được ràng buộc như sau.
4/ Ta xoá ràng buộc trên đi và thực hiện lại như sau
Click Constrain > Chọn vào ô
Khi này ta sẽ thấy ở ô nhập giá trị Offset sẽ là 1 ô trắng
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 29
Sau khi ta click chọn 2 đối tượng ràng buộc, ta sẽ thấy ràng buộc sẽ tự động đo khoảng cách của
2 mặt phẳng và hiển thị ở ô offset
. Nếu 2 đối tượng là 2 mặt giao nhau (hướng mũi tên) thì giá trị ở ô offset này mặc định là 0
9. Ràng Buộc Angle
1/ Mở file Angle.iam của chương 9
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 30
2/ Click Constrain > Chọn Type: Angle > Chọn Solution: Directed Angle
3/ Chọn vào 2 mặt phẳng cần ràng buộc góc ( hướng mũi tên), thứ tự chọn như hình dưới
4/ Nhập vào giá trị góc ràng buộc = 30o
w
w
w
.advancecad.edu.vn
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 31
Ta thấy 2 mặt phẳng sẽ hợp với nhau 1 góc = 30, nhưng quay từ đối tượng 1 sang 2 thì ngược
chiều kim đồng hồ
5/ Nhập vào giá trị -30o
, ta sẽ thấy 2 mặt phẳng hợp với nhau 1 góc 30, nhưng chiều quay từ dối
tượng 1 đến đối tượng 2 cùng chiều kim đồng hồ
6/ Làm ngược lại thứ tự chọn lựa cho 2 đối tượng
Chọn lần lượt như hướng mũi tên
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 32
Nhập giá trị góc = 30 và = -30, ta sẽ thấy sự ngược với lại trường hợp trên nhưng vẫn giữ quy
luật, khi xoay từ đối tượng 1  2, cùng chiều kim đồng hồ là âm, ngược chiều là dương.
7/ Làm tương tự như trên, nhưng chọn Solution: ô thứ 2, nhập giá trị góc 30
Sau đó thay đổi giá trị góc = -30, khi này ta thấy 2 ràng buộc của trường hợp này là như nhau, vì
khi chọn Solution ô thứ 2 thì không xét đến dấu.
8/ Làm tương tự, chọn Solution ô thứ 3, khi này chiều âm dương được tham khảo từ 1 vecto.
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 33
Như hình trên, ta dùng quy tắc nắm tay phải, chiều vecto tham khảo là chiều ngón tay cái, chiều
bàn tay phải khi nắm lại nếu trùng với chiều xoay từ chi tiết 1 >> 2 thì là dấu dương, ngược lại là
âm.
Nếu vecto tham khảo tiếp tuyến với chiều xoay của 2 chi tiết thì chiều của vecto tham khảo là
chiều dương.
10. Ràng Buộc Tangent
1/ Mở file Tangen.iam của chương này
2/ Click chọn Constrain > chọn Tangent > chọn tiếp xúc ngoài
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 34
3/ Chọn vào bề mặt của trụ và chọn và mặt phẳng như hình dưới ( hướng mũi tên )
4/ Click OK, ta sẽ thấy như sau, chi tiết l lăn so với chi tiết 2
5/ Làm tượng tự trên, chọn 2 đối tượng lần lượt là bề mặt quả cầu và mặt phẳng
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 35
Click OK, ta sẽ thấy 2 chi tiết ràng buộc như dưới
11. Lệnh Assemble
Lệnh này sẽ giúp ta tìm ràng buộc có thể thực hiện. Khi ta chọn trước đối tượng thứ 1, sau đó rê
chuột đến chi tiết thứ 2, ràng buộc sẽ được tự động tạo ra sao cho phù hợp nhất hoặc ta có thể
chỉ định loại ràng buộc nhất định nào đó.
1/ Mở file Assemble.iam
của chương này
2/ Click chọn lệnh Assemble,  , sau đó chọn Automatic
w
w
w
.advancecad.edu.vn
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 36
3/ Click chọn vào trục của bulong
4/ Sau khi chọn đối tượng thứ nhất xong, ta di chuyển chuột thì chi tiết được mang theo. Ta rê
chuột đến đối tượng thứ 2 ( là lỗ bulong), ta sẽ thấy chi tiết sẽ được ràng buộc với nhau, loại ràng
buộc sẽ được tự động sao cho phù hợp.
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 37
5/ Click OK để kết thúc.
Khi này ta sẽ thấy trên Model Tree tự động tạo ra một ràng buộc Insert.
6/ Ta tiếp tục tạo ràng buộc bằng lệnh Assemble, đối tượng 1 lúc này là tâm đường tròn ( không
bao gồm trục và đường tròn như trường hợp trên)
Nhưng do sự ưu tiên, ta không thể chọn được đường tròn, mà phần mềm sẽ tự động chọn cả trục
và đường tròn. Khi này ta click phải chuột, trọn Select Other
Ta sẽ thấy xuất hiện 1 cửa sổ tuỳ chọn, ta click vào mũi tên để mở rộng các đối tượng chọn lựa
Ta rê chuột đến từng đối tượng, các đối tượng sẽ sáng lên để ta thấy và chọn lựa đối tượng đó.
Ở đây, Edge Axis Vector là trục và đường tròn
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 38
Center Point là tâm đường tròn ( đối tượng ta cần chọn)
7/ Di chuyển chuột đến lỗ, khi đó ràng buộc sẽ tự động bắt điểm tâm của đường tròn thuộc lỗ. Ta
được ràng buộc như dưới, 2 điểm tâm đường tròn trùng nhau. Ta sẽ thấy trên Model Tree xuất
hiện ràng buộc Mate4.
8/ Tiếp tục tạo ràng buộc Assemble, đối tượng 1 lúc này là đường tròn ( không bao gồm trục và
tâm đường tròn như các trường hợp trên)
Tương tự, do sự ưu tiên nên ta không thể chọn được đường tròn, vì vậy ta phải giới hạn đối
tượng lại ( ví dụ là nhóm đối tượng đường và mặt, nhóm đối tượng là 1 Sketch, 1 Part, hay
những đối tượng nằm ngoài hoặc trong của một bề mặt v.v.v.v
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 39
Để giới hạn đối tượng như trên, đầu tiên ta cần xác định đối tượng ta cần trọn lựa là gì ( ở đây ta
cần chọn đường tròn, nên ta thực hiện như sau:
Nhấn giữ phím Shift, sau đó click phải chuột lên màn hình  chọn vào nhóm đối tượng ta giới
hạn ( hay nói cách khác là sẽ ưu tiên trong chọn lựa)  Ta chọn vào Select Faces and Edges
Làm tương tự cho bulong còn lại ta được như hình dưới
Bây giờ ta rê chuột đến đối tượng thứ nhất để chọn
lựa, ta sẽ thấy chỉ các đối tượng là đường hoặc mặt
mới được chọn. Ta rê và chọn đường tròn
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 40
12. Kiểm Tra Giao Nhau, Va Chạm
Mở file Interference.iam của chương này
Ta nhận thấy các 2 chi tiết giao nhau, trong lắp ráp mô hình lớn, việc kiểm tra sự giao nhau là rất
quan trọng. Inventor cung cấp cho chúng ta 1 công cụ để kiểm tra sự giao nhau này. Ta làm theo
các bước sau:
1/ Ta vào Inspect > Analyze Interference
2/ Hộp thoại xuất hiện, ta chọn lần lượt 2 chi tiết cần kiểm tra
w
w
w
.advancecad.edu.vn
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng]
Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 41
2/ Nếu có sự giao nhau giữa 2 chi tiết, ta sẽ nhận được thông bào và phần giao nhau sẽ sáng lên.
Ta click vào nút mở rộng >> để có thêm thông tin về sự giao nhau.
Sau khi click nút >> ta sẽ có thêm thông tin về toạ độ của tâm khối nằm ở đâu trong hệ trục.
www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn

Recomendados

Lắp ráp (Inventor) por
Lắp ráp (Inventor)Lắp ráp (Inventor)
Lắp ráp (Inventor)Nguyen Van Phuong
17.8K visualizações30 slides
Giao trinh autodesk inventor professional insert por
Giao trinh autodesk inventor professional insertGiao trinh autodesk inventor professional insert
Giao trinh autodesk inventor professional insertTrung tâm Advance Cad
20.4K visualizações102 slides
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor por
Giáo trình thiết kế kim loại tấm InventorGiáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor
Giáo trình thiết kế kim loại tấm InventorTrung tâm Advance Cad
18.5K visualizações38 slides
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo) por
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)Trung tâm Advance Cad
29.2K visualizações51 slides
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo) por
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Trung tâm Advance Cad
42.1K visualizações41 slides
Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo) por
Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo)Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo)
Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo)Trung tâm Advance Cad
31.9K visualizações51 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor por
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk InventorGiáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk InventorTrung tâm Advance Cad
11.8K visualizações59 slides
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng cao por
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng caoBÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng cao
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng caoCNC khac da
53.2K visualizações171 slides
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface) por
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)Technical VN
9.2K visualizações45 slides
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo) por
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)Trung tâm Advance Cad
41.2K visualizações51 slides
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS por
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKSHƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKSdiendanks
4.3K visualizações5 slides
Hướng dẫn gia công trên Creo por
Hướng dẫn gia công trên CreoHướng dẫn gia công trên Creo
Hướng dẫn gia công trên CreoCadcamcnc Học
8.5K visualizações49 slides

Mais procurados(20)

Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk InventorGiáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor
Trung tâm Advance Cad11.8K visualizações
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng cao por CNC khac da
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng caoBÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng cao
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng cao
CNC khac da53.2K visualizações
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface) por Technical VN
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)
Technical VN9.2K visualizações
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo) por Trung tâm Advance Cad
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)
Trung tâm Advance Cad41.2K visualizações
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS por diendanks
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKSHƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS
diendanks4.3K visualizações
Hướng dẫn gia công trên Creo por Cadcamcnc Học
Hướng dẫn gia công trên CreoHướng dẫn gia công trên Creo
Hướng dẫn gia công trên Creo
Cadcamcnc Học8.5K visualizações
Giao trinh do_ga por Kỳ Kỳ
Giao trinh do_gaGiao trinh do_ga
Giao trinh do_ga
Kỳ Kỳ19.5K visualizações
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo) por Trung tâm Advance Cad
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Trung tâm Advance Cad75.4K visualizações
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016
Trung tâm Advance Cad9.8K visualizações
thiết kế khuôn nhựa vi si hoàn chỉnh por Trung tâm Advance Cad
thiết kế khuôn nhựa vi si hoàn chỉnh thiết kế khuôn nhựa vi si hoàn chỉnh
thiết kế khuôn nhựa vi si hoàn chỉnh
Trung tâm Advance Cad4.2K visualizações
Giao trinh thiet ke nx insert por Cửa Hàng Vật Tư
Giao trinh thiet ke nx insertGiao trinh thiet ke nx insert
Giao trinh thiet ke nx insert
Cửa Hàng Vật Tư2.3K visualizações
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtGiáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất
Trung tâm Advance Cad15.3K visualizações
Giáo trình Solidwork toàn tập por CNC khac da
Giáo trình Solidwork toàn tậpGiáo trình Solidwork toàn tập
Giáo trình Solidwork toàn tập
CNC khac da55K visualizações
Thiết kế chuyển động (Inventor) por Nguyen Van Phuong
Thiết kế chuyển động (Inventor)Thiết kế chuyển động (Inventor)
Thiết kế chuyển động (Inventor)
Nguyen Van Phuong11.9K visualizações
Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NX por Trung tâm Advance Cad
Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NXThiết kế khuôn Cơ bản Siemens NX
Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NX
Trung tâm Advance Cad3.9K visualizações
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản DemoGiáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo
Trung tâm Advance Cad12.9K visualizações
Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks por Cadcamcnc Học
Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks
Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks
Cadcamcnc Học4.2K visualizações
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt] por 4CTECH Việt Nam
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]
4CTECH Việt Nam6.3K visualizações
Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD) por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)
Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)
Trung tâm Advance Cad15.2K visualizações
Thiết kế ngược Geomagic tập 1 por Trung tâm Advance Cad
Thiết kế ngược Geomagic tập 1Thiết kế ngược Geomagic tập 1
Thiết kế ngược Geomagic tập 1
Trung tâm Advance Cad6.1K visualizações

Similar a Lap rap inventor

Huong dan co ban solidwork2008 por
Huong dan co ban solidwork2008Huong dan co ban solidwork2008
Huong dan co ban solidwork2008Ho Trung Chi
3.3K visualizações147 slides
giới thiệu phần mềm thiết kế cơ khí miễn phí mã nguồn mở FreeCAD por
giới thiệu phần mềm thiết kế cơ khí miễn phí mã nguồn mở FreeCADgiới thiệu phần mềm thiết kế cơ khí miễn phí mã nguồn mở FreeCAD
giới thiệu phần mềm thiết kế cơ khí miễn phí mã nguồn mở FreeCADĐạt Minh
2K visualizações67 slides
Giáo trình thiết kế NX cơ bản por
Giáo trình thiết kế NX cơ bảnGiáo trình thiết kế NX cơ bản
Giáo trình thiết kế NX cơ bảnTrung tâm Advance Cad
50.3K visualizações70 slides
Gia công nhiều trục Delcam Powermill por
Gia công nhiều trục Delcam PowermillGia công nhiều trục Delcam Powermill
Gia công nhiều trục Delcam PowermillTrung tâm Advance Cad
20K visualizações51 slides
Chuong3 por
Chuong3Chuong3
Chuong3Ngo Thi Minh Huong
862 visualizações38 slides
GIAO TRINH MO PHONG por
GIAO TRINH MO PHONGGIAO TRINH MO PHONG
GIAO TRINH MO PHONGmesrole
5 visualizações16 slides

Similar a Lap rap inventor(20)

Huong dan co ban solidwork2008 por Ho Trung Chi
Huong dan co ban solidwork2008Huong dan co ban solidwork2008
Huong dan co ban solidwork2008
Ho Trung Chi3.3K visualizações
giới thiệu phần mềm thiết kế cơ khí miễn phí mã nguồn mở FreeCAD por Đạt Minh
giới thiệu phần mềm thiết kế cơ khí miễn phí mã nguồn mở FreeCADgiới thiệu phần mềm thiết kế cơ khí miễn phí mã nguồn mở FreeCAD
giới thiệu phần mềm thiết kế cơ khí miễn phí mã nguồn mở FreeCAD
Đạt Minh2K visualizações
Giáo trình thiết kế NX cơ bản por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình thiết kế NX cơ bảnGiáo trình thiết kế NX cơ bản
Giáo trình thiết kế NX cơ bản
Trung tâm Advance Cad50.3K visualizações
Gia công nhiều trục Delcam Powermill por Trung tâm Advance Cad
Gia công nhiều trục Delcam PowermillGia công nhiều trục Delcam Powermill
Gia công nhiều trục Delcam Powermill
Trung tâm Advance Cad20K visualizações
GIAO TRINH MO PHONG por mesrole
GIAO TRINH MO PHONGGIAO TRINH MO PHONG
GIAO TRINH MO PHONG
mesrole5 visualizações
Giáo Trình AutoCad Pro por Huytraining
Giáo Trình AutoCad ProGiáo Trình AutoCad Pro
Giáo Trình AutoCad Pro
Huytraining4.9K visualizações
Thiết kế khuôn ép nhựa Solidworks 2017 por Technical VN
Thiết kế khuôn ép nhựa Solidworks 2017Thiết kế khuôn ép nhựa Solidworks 2017
Thiết kế khuôn ép nhựa Solidworks 2017
Technical VN1.8K visualizações
Thiet ke khuon solid works 2017 por Trung tâm Advance Cad
Thiet ke khuon solid works 2017Thiet ke khuon solid works 2017
Thiet ke khuon solid works 2017
Trung tâm Advance Cad6.4K visualizações
Tài liệu autocad - Hướng dẫn sử dụng phần mềm autocad por Cửa Hàng Vật Tư
Tài liệu autocad - Hướng dẫn sử dụng phần mềm autocadTài liệu autocad - Hướng dẫn sử dụng phần mềm autocad
Tài liệu autocad - Hướng dẫn sử dụng phần mềm autocad
Cửa Hàng Vật Tư13.4K visualizações
Giao trinh-huong-dan-su-dung-autocad por Hoàng Đức Thái
Giao trinh-huong-dan-su-dung-autocadGiao trinh-huong-dan-su-dung-autocad
Giao trinh-huong-dan-su-dung-autocad
Hoàng Đức Thái47 visualizações
[Cnttqn.net] giao trinh-auto cad-pro-design por QunTr1
[Cnttqn.net] giao trinh-auto cad-pro-design[Cnttqn.net] giao trinh-auto cad-pro-design
[Cnttqn.net] giao trinh-auto cad-pro-design
QunTr152 visualizações
Autocad pro design por Pham Nguyen Phap
Autocad pro designAutocad pro design
Autocad pro design
Pham Nguyen Phap1.4K visualizações
Bài tập Lập trinh viên thiết bị di động por Robert Commando
Bài tập Lập trinh viên thiết bị di độngBài tập Lập trinh viên thiết bị di động
Bài tập Lập trinh viên thiết bị di động
Robert Commando896 visualizações
Thực hành thiết kế sản phẩm cơ bản NX ( Demo) por Trung tâm Advance Cad
Thực hành thiết kế sản phẩm cơ bản NX ( Demo)Thực hành thiết kế sản phẩm cơ bản NX ( Demo)
Thực hành thiết kế sản phẩm cơ bản NX ( Demo)
Trung tâm Advance Cad29.2K visualizações
GT MO PHONG por mesrole
GT MO PHONGGT MO PHONG
GT MO PHONG
mesrole5 visualizações
G TRINH SOLID MO PHONG DEMO por mesrole
G TRINH SOLID MO PHONG DEMOG TRINH SOLID MO PHONG DEMO
G TRINH SOLID MO PHONG DEMO
mesrole3 visualizações
GT MO PHONG SOLID por mesrole
GT MO PHONG SOLIDGT MO PHONG SOLID
GT MO PHONG SOLID
mesrole2 visualizações
GIAO TRINH MO PHONG SOLID por mesrole
GIAO TRINH MO PHONG SOLIDGIAO TRINH MO PHONG SOLID
GIAO TRINH MO PHONG SOLID
mesrole6 visualizações

Mais de Trung tâm Advance Cad

Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com por
Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.comTài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com
Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.comTrung tâm Advance Cad
258 visualizações50 slides
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress por
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D QuickpressTài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D QuickpressTrung tâm Advance Cad
1.4K visualizações71 slides
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo) por
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)Trung tâm Advance Cad
8.2K visualizações31 slides
Giáo trình tiện CNC ( demo) por
Giáo trình tiện CNC ( demo)Giáo trình tiện CNC ( demo)
Giáo trình tiện CNC ( demo)Trung tâm Advance Cad
6.3K visualizações43 slides
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầu por
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầuGiáo trình in3d cho người mới bắt đầu
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầuTrung tâm Advance Cad
5.4K visualizações50 slides
Tài liệu vận hành CNC đời mới por
Tài liệu vận hành CNC đời mớiTài liệu vận hành CNC đời mới
Tài liệu vận hành CNC đời mớiTrung tâm Advance Cad
3.8K visualizações96 slides

Mais de Trung tâm Advance Cad(20)

Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com por Trung tâm Advance Cad
Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.comTài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com
Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com
Trung tâm Advance Cad258 visualizações
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress por Trung tâm Advance Cad
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D QuickpressTài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress
Trung tâm Advance Cad1.4K visualizações
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo) por Trung tâm Advance Cad
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)
Trung tâm Advance Cad8.2K visualizações
Giáo trình tiện CNC ( demo) por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình tiện CNC ( demo)Giáo trình tiện CNC ( demo)
Giáo trình tiện CNC ( demo)
Trung tâm Advance Cad6.3K visualizações
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầu por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầuGiáo trình in3d cho người mới bắt đầu
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầu
Trung tâm Advance Cad5.4K visualizações
Tài liệu vận hành CNC đời mới por Trung tâm Advance Cad
Tài liệu vận hành CNC đời mớiTài liệu vận hành CNC đời mới
Tài liệu vận hành CNC đời mới
Trung tâm Advance Cad3.8K visualizações
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9 por Trung tâm Advance Cad
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9Giao trinh lap trinh tien mastercam x9
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9
Trung tâm Advance Cad3.6K visualizações
Tu thiet ke toi san xuat hang loat por Trung tâm Advance Cad
Tu thiet ke toi san xuat hang loatTu thiet ke toi san xuat hang loat
Tu thiet ke toi san xuat hang loat
Trung tâm Advance Cad1.6K visualizações
Giáo trình Autocad 3D 2018 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình Autocad 3D 2018Giáo trình Autocad 3D 2018
Giáo trình Autocad 3D 2018
Trung tâm Advance Cad32.4K visualizações
Giáo trình thiết kế Mặt Siemens NX11 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình thiết kế Mặt Siemens NX11Giáo trình thiết kế Mặt Siemens NX11
Giáo trình thiết kế Mặt Siemens NX11
Trung tâm Advance Cad6.5K visualizações
Giáo trình tự học Solidworks 2017 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình tự học Solidworks 2017Giáo trình tự học Solidworks 2017
Giáo trình tự học Solidworks 2017
Trung tâm Advance Cad21.8K visualizações
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0
Trung tâm Advance Cad8.2K visualizações
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014 por Trung tâm Advance Cad
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014
Trung tâm Advance Cad11K visualizações
Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CAD por Trung tâm Advance Cad
Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CADĐề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CAD
Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CAD
Trung tâm Advance Cad3.4K visualizações
Lịch khai giảng năm 2017 Advance Cad por Trung tâm Advance Cad
Lịch khai giảng năm 2017 Advance CadLịch khai giảng năm 2017 Advance Cad
Lịch khai giảng năm 2017 Advance Cad
Trung tâm Advance Cad1.2K visualizações
Lập trình gia công nâng cao Siemens NX9 por Trung tâm Advance Cad
Lập trình gia công nâng cao Siemens NX9Lập trình gia công nâng cao Siemens NX9
Lập trình gia công nâng cao Siemens NX9
Trung tâm Advance Cad2.1K visualizações
Sử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dập por Trung tâm Advance Cad
Sử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dậpSử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dập
Sử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dập
Trung tâm Advance Cad10.3K visualizações
Sử dụng modul gia công gỗ TopsolidWood Cam por Trung tâm Advance Cad
Sử dụng modul gia công gỗ TopsolidWood CamSử dụng modul gia công gỗ TopsolidWood Cam
Sử dụng modul gia công gỗ TopsolidWood Cam
Trung tâm Advance Cad449 visualizações

Último

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
16 visualizações90 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...Nguyen Thanh Tu Collection
34 visualizações92 slides
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxAnhTran821950
8 visualizações4 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
22 visualizações92 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
17 visualizações83 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...Nguyen Thanh Tu Collection
30 visualizações175 slides

Último(20)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection16 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection34 visualizações
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219508 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection22 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Nguyen Thanh Tu Collection30 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection14 visualizações
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... por tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 visualizações
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... por tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 visualizações
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
Nguyen Thanh Tu Collection13 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk158 visualizações
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection11 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection9 visualizações
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
Nguyen Thanh Tu Collection9 visualizações
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 visualizações
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31995 visualizações
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações

Lap rap inventor

 • 1. Nguy~nChi Hung www.advance-cad.com ... Teii litu dO dltflC dang leY bAn quy~n taegiA cho Nguyin Chi Himg va thuQc slJ hau ella c8ng ty Trc1nl'I!n. www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 2. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 1 Mục lục PHẦN 1: LẮP RÁP.................................................................................................................................3 1. Quản Lý 1 Project Trong Inventor....................................................................................................4 2. Giới Thiệu Môi Trường Assemblies.................................................................................................7 3. Lệnh Place.....................................................................................................................................11 4. Di Chuyển Các Chi Tiết.................................................................................................................16 5. Bậc Tự Do Của Một Chi Tiết.........................................................................................................17 6. Ràng Buộc Mate............................................................................................................................19 A. Mate1.iam..................................................................................................................................20 B. Mate2.iam..................................................................................................................................24 7. Ràng Buộc Insert ...........................................................................................................................26 8. Ràng Buộc Offset ..........................................................................................................................27 9. Ràng Buộc Angle...........................................................................................................................29 10. Ràng Buộc Tangent ...................................................................................................................33 11. Lệnh Assemble ..........................................................................................................................35 12. Kiểm Tra Giao Nhau, Va Chạm .................................................................................................40 www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 3. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 3 PHẦN 1: LẮP RÁP www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 4. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 4 1. Quản Lý 1 Project Trong Inventor 1/ Click chọn Project > New > New Single User Project > Click Next 2/ Đặt tên cho Project Chọn đường dẫn đến thư muc quản lý dự án www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 5. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 5 Click Finish. 3/ Ta hiệu chỉnh cho dự án Các bước dưới đây sẽ hướng dẫn hiệu chỉnh những cái cần thiết nhất. Có rất nhiều tuỳ chỉnh cho 1 dự án. Từ tiêu chuẩn, thư viên màu sắc, vật liệu, các font chữ v.v.v. Ngoài ra ta có thể tự tạo cho dự án 1 tiêu chuẩn riêng nhưng lưu ý, khi sao chép dữ liệu từ máy này qua máy khác nhớ mang theo bộ tiêu chuẩn này. Thư viện màu sắc, vật liệu : Để mặc định. Ngoài ra chúng ta có thể tạo 1 màu sắc bất kỳ được tổ hợp từ 3 màu RGB và các hiệu ứng, sau đó lưu vào 1 thư viện riêng và add vào dự án. w w w .advancecad.edu.vn www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 6. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 6 4/ Quy tắc đặt tên file Giả sử ta có 1 dự án có mã số là MH370, chia ra làm 3 cụm lắp ráp nhỏ. Cụm 1: Có 4 chi tiết Cụm 2: Có 2 chi tiết Cụm 3: Có 3 chi tiết Ta sẽ đặt tên thứ tự các file như dưới để dễ quản lý, mã số bắt buộc phải ghi, phần đuôi là tên (có thể có hoặc không) Cụm lắp tổng :MH370.00.00_ten du an Cụm lắp 1: MH370.01.00_ten cum lap Part thứ nhất của cụm láp 1: MH370.01.01_ten chi tiet Folder Content Center File sẽ chứa các file thư viên tiêu chuẩn như bulong đai ốc v.v.v khi mà ta Place vào cụm lắp ráp. Folder Design Data và Template sẽ sử dụng khi ta sài tiêu chuẩn riêng. Tất cả những gì ta tự tạo thì nên save chung 1 folder có tên là iStandard và save lại. Click phải chuột chọn Edit nếu cần đổi đường dẫn đến folder lưu trữ dữ liệu của toàn bộ dự án Design Data: Đây là nơi chứa tất cả tiêu chuẩn về đường nét, font chữ, ký hiệu v.v.v Ta cũng có thể tuỳ ý tạo layer, ký hiệu v.v.v. và làm thành 1 design data riêng. Template: Chứa các template, ta để mặc định nếu ta sài template của inventor cung cấp và thay đổi đường dẫn đến 1 địa chỉ khác, mà ở đó ta đã xây dựng riêng các template. Content Center Files : Nơi lưu trữ các file thư viện. Khi lấy 1 part nào từ thư viên Inventor, file đó sẽ được lưu vào đường dẫn này. Khi copy qua máy tính khác, ta cần copy toàn bộ các file của Project để tránh tình trạng đường dẫn thay đổi khi copy qua máy khác dẫn đến lỗi www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 7. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 7 2. Giới Thiệu Môi Trường Assemblies Chọn Template Standard(mm).iam để vào môi trường lắp ráp theo hệ đơn vị Mét (Metric) Nhấn mũi tên, sau đó nhấn vào ký hiệu cái gim (hướng mũi tên) để mở rộng các lệnh www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 8. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 8 Tab Assemble chứa các lệnh quan trọng để hỗ trợ lắp ráp các chi tiết như: a/ Component Place: Mang một chi tiết thiết kế hay từ thư viện vào môi trường lắp ráp. Create: Thiết kế trực tiếp trong môi trường lắp ráp, ta có thể tham khảo các kích thước, đường thẳng, mặt phẳng của môi trường lắp ráp. Các lệnh thường ít dùng: www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 9. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 9 Replace: Sau khi ta mang một chi tiết A vào môi trường lắp ráp, ta muốn thay chi tiết A bằng 1 chi tiết mới B, ta nên dùng lệnh này vì khi đó, mọi đặc tính tương quan của A với các chi tiết trong Assembly sẽ được chi tiết B kế thừa ( nếu có thể). Make Layout: Vẽ một layout nền để bố trí các cụm lắp ráp ShrinkWrap: Sau khi lắp ráp xong 1 cụm lắp nào đó, ví dụ như tủ điện chẳng hạn. Ta cần mang tủ điện này lắp ráp vào 1 dây chuyền sản xuất. Khi này ta nên dùng lệnh này vì tất cả các chi tiết sẽ được gom lại thành 1 đối tượng, ta có thể tuỳ chỉnh để mô hình trở nên nhẹ hơn, dễ nhìn hơn. Ngoài ra ta còn có thể tính toán tổng khối lượng cho mô hình v.v.v b/ Position Free Move: di chuyển một chi tiết một cách tự do Free Rotate: Xoay một chi tiết tự do c/ Relationship Assemble: Tự động tìm ràng buộc phù hợp giữa 2 đối tượng Constrain: Lệnh để tạo các loại ràng buộc cho các đối tượng www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 10. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 10 Joint: Chọn 2 chi tiết A và B, lệnh này sẽ tự động tạo ra các ràng buộc theo yêu cầu của người thiết kế. Show: Chỉ ra các ràng buộc của chi tiết. Show Sick: Chỉ ra các ràng buộc dư, lỗi của chi tiết Hide All: Ẩn tất cả các ràng buộc d/ Pattern Pattern: Pattern một đối tượng theo 1 phương hoặc theo cung tròn Mirror: Lấy đối xứng một đối tượng. Copy: Sao chép 1 đối tượng thuộc file lắp ráp này iCopy: Sao chép 1 file lắp ráp từ ngoài. e/ Create Substitutes Thêm vào 1 file Part, 1 file Assembly Sắp xếp các file Đặt tên, tạo 1 Part tương đồng f/ Work Features Phân tích bậc tự do. Kiểm tra số bậc tự do của 1 File Part, mô phỏng xem có sự va chạm Với các chi tiết khác hay không w w w .advancecad.edu.vn www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 11. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 11 Point: Toạ 1 điểm Axis: Tạo 1 trục Plane: Tạo một mặt phẳng UCS: Tạo 1 hệ trục toạ độ 3. Lệnh Place 1/ Click Place www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 12. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 12 2/ Chọn vào file cần mang vào môi trường lắp ráp > Open Ở ô files of type: Ta chọn các dạng file khác nhau: ipt: file Part iam: file lắp ráp 3/ Click vào màn hình mỗi 1 lần tương ứng với mang vào môi trường lắp ráp 1 file > Click phải chuột lên màn hình > Create www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 13. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 13 Hoặc ta có thể mở một file Part, sau đó chỉnh chế độ View bằng cách click vào ký hiệu sau: Sau khi chỉnh chế đô khung nhìn của sổ ta click vào chi tiết, giữ chuột, kéo rê và thả vào cửa sổ www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 14. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 14 Hoặc trên Model Tree, ta click vào chi tiết, giữ chuột, kéo rê và thả vào cửa sổ Hoặc ta có thể kéo rê và thả chuột theo cách sau: www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 15. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 15 Khi ta cần mang vào môi trường lắp ráp 1 chi tiết giống với 1 chi tiết có sẵn trong môi trường lắp ráp , ta có thể kéo rê và thả biểu tượng của file đó trên cây Assembly Để xoá một chi tiết nào đó ra khỏi môi trường lắp ráp, ta có thể rê chuột đến chi tiết cần xoá sao cho chi tiết đó sáng lên, nhấn giữ phím D, click phải chuột. w w w .advancecad.edu.vn www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 16. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 16 4. Di Chuyển Các Chi Tiết 1/ Grounded: Cố định 1 chi tiết Click phải chuột vào chi tiết cần cố định > Chọn Ground Tương tự muốn chi tiết di chuyển tự do, ta bỏ chọn Grounded 2/ Free Move Ta click vào chi tiết kéo rê và thả đến vị trí mới, đối tượng nào được chọn sẽ di chuyển một cách tự do mà không phụ thuộc vào các ràng buộc (Constrains). Sau khi kết thúc lệnh sẽ trở lại vị trí như đã được ràng buộc www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 17. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 17 3/ Free Rotate: Xoay một chi tiết Click lệnh Free Rotate > Click chọn vào chi tiết muốn xoay. Hoặc Click chọn chi tiết > Nhấn phím G Nhấn Esc để thoát khỏi lệnh hoặc Click phải chuột vào màn hình chọn OK 5. Bậc Tự Do Của Một Chi Tiết 1/ Vào tab View, chọn Degree of Freedom hoặc nhấn Ctrl + Shift + E 2/ Ta sẽ thấy ký hiệu bậc tự do trên mỗi chi tiết Một chi tiết bị Ground thì sẽ mất 6 bậc tự do nên ta sẽ không thấy ký hiệu bậc tự do. Ký hiệu mũi tên thẳng là bậc tự do tịnh tiến, vòng xoay tròn là bậc tự do quay quanh 1 trục www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 18. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 18 3/ Mô phỏng các bậc tự do của một chi tiết Ta thấy có 2 bậc tự do tịnh tiến và 1 bậc tự do xoay Chọn Degree of Freedom Analysis Click Animate Freedom, sau đó click vào chi tiết cần mô phỏng bậc tự do www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 19. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 19 6. Ràng Buộc Mate Vào thư mục của chương này mở file Mate1.iam, ta thấy 2 chi tiết như hình Click Constrain, chọn Mate > chọn đối tượng thứ nhất, sau đó chọn đối tượng thứ 2 (đối tượng có thể là 1 đường thẳng, đường cong, một trục, một điểm, một mặt phẳng v.v.v) Sau khi chọn 2 đối tượng xong > nhập vào giá trị offset > chọn hướng ràng buộc > Click OK www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 20. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 20 A. Mate1.iam Ta Click chọn 2 mặt phẳng, nhập giá trị offset = 0 > Tuỳ chỉnh hướng tạo ràng buộc, ta sẽ thấy như hình dưới, 2 mặt phẳng đã được ràng buộc trùng nhau. Tiếp tục ta tạo ràng buộc cho 2 mặt phẳng ( hướng mũi tên) Cuối cùng ta thấy như hình dưới w w w .advancecad.edu.vn www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 21. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 21 Bây giờ ta click vào chi tiết, kéo và rê. Khi này chi tiết sẽ không di chuyển một cách tự do nữa mà phải di chuyển với 1 bậc tự do tinh tiến mà thôi. Vì 2 ràng buộc Mate đã hạn chế 3 bậc tự do quay R và 2 bậc tự do tịnh tiến. Vì một lý do nào đó, ta cần kéo hoặc xoay đối tượng một cách tự do, ta chọn lệnh Free Move và Free Rotate. Sau khi kết thúc 2 lệnh này, chi tiết sẽ trở lại trạng thái ban đầu ( khi mà bị ràng buộc) Ta tiếp tục tạo ràng buộc Mate cho 2 mặt phẳng dưới với giá trị offset = 0 www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 22. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 22 Ta Click chọn hướng ràng buộc bằng cách chọn một trong ký hiệu sau Ta sẽ thấy chi tiết ràng buộc theo 2 trường hơp như hình dưới 1/ Hai mũi tên cùng chiều 2/ Hai mũi tên ngược chiều Nhưng do chi tiết đã bị ràng buộc trước đó, nên ràng buộc theo mũi tên ngược chiều là không thể Giả sử như ban đầu ta không tạo các ràng buộc thì khi đổi hướng ràng buộc, ta sẽ thấy như sau: Bây giờ ta xoá hết càng ràng buộc Mate đã tạo www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 23. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 23 Tiếp theo ta sẽ ràng buộc Mate cho 2 đường thẳng, ta làm tương tự như trên và chọn 2 đối tượng ( hướng mũi tên ). Sau đó tạo thêm ràng buộc cho 2 mặt phẳng sau Ta tuỳ chỉnh hướng sao cho ràng buộc như dưới www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 24. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 24 Click chuột vào chi tiết, sau đó kéo rê, ta sẽ thấy chi tiết di chuyển xoay quanh trục ( hướng mũi tên). B. Mate2.iam 1/ Click constrain > Chọn vào bề mặt trụ của bu long và bề mặt trụ của lỗ. Ta sẽ tạo ra ràng buộc giữa 2 trục của 2 bề mặt trụ này www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 25. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 25 Tạo thêm ràng buộc cho 2 bề mặt dưới Khi mô hình lắp ráp lớn, mà mặt phẳng cần ràng buộc lại bị khuất, việc xoay mô hình để thấy mặt phẳng đó không phải là một giai pháp hoàn hảo trong lúc này. Ta hãy rê chuột đến các đối tượng, sau đó chờ để xuất hiệu ký hiệu , ta click mũi tên sang trái, phải để có thể chọn được các đối tượng bị khuất. Sau khi tạo ràng buộc xong, ta được như hình dưới: w w w .advancecad.edu.vn www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 26. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 26 7. Ràng Buộc Insert Mở file Mate2.iam của chương 6, khi đã tạo các ràng buộc Sau đó xoá các ràng buộc hiện có Ta kéo rê cho 2 chi tiết tách rời nhau. Sau đó tạo ràng buộc Insert cho 2 chi tiết Chọn vào 2 trục của 2 chi tiết www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 27. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 27 Ta sẽ thấy 2 chi tiết được ràng buộc như dưới: Ràng buộc Insert này tương đường với 2 ràng buộc của ví dụ B, VI. 8. Ràng Buộc Offset 1/ Mở file offset.iam của chương này 2/ Click Constrain > Chọn vào 2 mặt phẳng ( hướng mũi tên) > Tuỳ chỉnh khoảng cách offset =1, ta sẽ thấy 2 mặt phẳng được ràng buộc cách nhau 1 khoảng bằng 1 (mm). www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 28. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 28 Ta thay đổi giá trị offset = -1, ta sẽ thấy 2 mặt phẳng của chi tiết sẽ được ràng buộc như hình trái 3/ Ta chọn giá trị offset = 1 inch (in) > click OK (hình phải) Khi này ta sẽ thấy trên Model Tree một ràng buộc tên là Flush:1(1.000 in) ( hướng mũi tên) Để thay đổi giá trị offset của ràng buộc trên, trên Model Tree, ta chọn vào ràng buộc đó. Khi này ta sẽ thấy 1 ô nhỏ ở góc dưới, ta sẽ nhập giá trị thay đổi vào ô này, ta nhập 2 in vào ô này để thay đổi khoảng cách . Ta sẽ thấy chi tiết được ràng buộc như sau. 4/ Ta xoá ràng buộc trên đi và thực hiện lại như sau Click Constrain > Chọn vào ô Khi này ta sẽ thấy ở ô nhập giá trị Offset sẽ là 1 ô trắng www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 29. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 29 Sau khi ta click chọn 2 đối tượng ràng buộc, ta sẽ thấy ràng buộc sẽ tự động đo khoảng cách của 2 mặt phẳng và hiển thị ở ô offset . Nếu 2 đối tượng là 2 mặt giao nhau (hướng mũi tên) thì giá trị ở ô offset này mặc định là 0 9. Ràng Buộc Angle 1/ Mở file Angle.iam của chương 9 www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 30. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 30 2/ Click Constrain > Chọn Type: Angle > Chọn Solution: Directed Angle 3/ Chọn vào 2 mặt phẳng cần ràng buộc góc ( hướng mũi tên), thứ tự chọn như hình dưới 4/ Nhập vào giá trị góc ràng buộc = 30o w w w .advancecad.edu.vn www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 31. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 31 Ta thấy 2 mặt phẳng sẽ hợp với nhau 1 góc = 30, nhưng quay từ đối tượng 1 sang 2 thì ngược chiều kim đồng hồ 5/ Nhập vào giá trị -30o , ta sẽ thấy 2 mặt phẳng hợp với nhau 1 góc 30, nhưng chiều quay từ dối tượng 1 đến đối tượng 2 cùng chiều kim đồng hồ 6/ Làm ngược lại thứ tự chọn lựa cho 2 đối tượng Chọn lần lượt như hướng mũi tên www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 32. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 32 Nhập giá trị góc = 30 và = -30, ta sẽ thấy sự ngược với lại trường hợp trên nhưng vẫn giữ quy luật, khi xoay từ đối tượng 1  2, cùng chiều kim đồng hồ là âm, ngược chiều là dương. 7/ Làm tương tự như trên, nhưng chọn Solution: ô thứ 2, nhập giá trị góc 30 Sau đó thay đổi giá trị góc = -30, khi này ta thấy 2 ràng buộc của trường hợp này là như nhau, vì khi chọn Solution ô thứ 2 thì không xét đến dấu. 8/ Làm tương tự, chọn Solution ô thứ 3, khi này chiều âm dương được tham khảo từ 1 vecto. www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 33. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 33 Như hình trên, ta dùng quy tắc nắm tay phải, chiều vecto tham khảo là chiều ngón tay cái, chiều bàn tay phải khi nắm lại nếu trùng với chiều xoay từ chi tiết 1 >> 2 thì là dấu dương, ngược lại là âm. Nếu vecto tham khảo tiếp tuyến với chiều xoay của 2 chi tiết thì chiều của vecto tham khảo là chiều dương. 10. Ràng Buộc Tangent 1/ Mở file Tangen.iam của chương này 2/ Click chọn Constrain > chọn Tangent > chọn tiếp xúc ngoài www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 34. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 34 3/ Chọn vào bề mặt của trụ và chọn và mặt phẳng như hình dưới ( hướng mũi tên ) 4/ Click OK, ta sẽ thấy như sau, chi tiết l lăn so với chi tiết 2 5/ Làm tượng tự trên, chọn 2 đối tượng lần lượt là bề mặt quả cầu và mặt phẳng www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 35. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 35 Click OK, ta sẽ thấy 2 chi tiết ràng buộc như dưới 11. Lệnh Assemble Lệnh này sẽ giúp ta tìm ràng buộc có thể thực hiện. Khi ta chọn trước đối tượng thứ 1, sau đó rê chuột đến chi tiết thứ 2, ràng buộc sẽ được tự động tạo ra sao cho phù hợp nhất hoặc ta có thể chỉ định loại ràng buộc nhất định nào đó. 1/ Mở file Assemble.iam của chương này 2/ Click chọn lệnh Assemble,  , sau đó chọn Automatic w w w .advancecad.edu.vn www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 36. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 36 3/ Click chọn vào trục của bulong 4/ Sau khi chọn đối tượng thứ nhất xong, ta di chuyển chuột thì chi tiết được mang theo. Ta rê chuột đến đối tượng thứ 2 ( là lỗ bulong), ta sẽ thấy chi tiết sẽ được ràng buộc với nhau, loại ràng buộc sẽ được tự động sao cho phù hợp. www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 37. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 37 5/ Click OK để kết thúc. Khi này ta sẽ thấy trên Model Tree tự động tạo ra một ràng buộc Insert. 6/ Ta tiếp tục tạo ràng buộc bằng lệnh Assemble, đối tượng 1 lúc này là tâm đường tròn ( không bao gồm trục và đường tròn như trường hợp trên) Nhưng do sự ưu tiên, ta không thể chọn được đường tròn, mà phần mềm sẽ tự động chọn cả trục và đường tròn. Khi này ta click phải chuột, trọn Select Other Ta sẽ thấy xuất hiện 1 cửa sổ tuỳ chọn, ta click vào mũi tên để mở rộng các đối tượng chọn lựa Ta rê chuột đến từng đối tượng, các đối tượng sẽ sáng lên để ta thấy và chọn lựa đối tượng đó. Ở đây, Edge Axis Vector là trục và đường tròn www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 38. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 38 Center Point là tâm đường tròn ( đối tượng ta cần chọn) 7/ Di chuyển chuột đến lỗ, khi đó ràng buộc sẽ tự động bắt điểm tâm của đường tròn thuộc lỗ. Ta được ràng buộc như dưới, 2 điểm tâm đường tròn trùng nhau. Ta sẽ thấy trên Model Tree xuất hiện ràng buộc Mate4. 8/ Tiếp tục tạo ràng buộc Assemble, đối tượng 1 lúc này là đường tròn ( không bao gồm trục và tâm đường tròn như các trường hợp trên) Tương tự, do sự ưu tiên nên ta không thể chọn được đường tròn, vì vậy ta phải giới hạn đối tượng lại ( ví dụ là nhóm đối tượng đường và mặt, nhóm đối tượng là 1 Sketch, 1 Part, hay những đối tượng nằm ngoài hoặc trong của một bề mặt v.v.v.v www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 39. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 39 Để giới hạn đối tượng như trên, đầu tiên ta cần xác định đối tượng ta cần trọn lựa là gì ( ở đây ta cần chọn đường tròn, nên ta thực hiện như sau: Nhấn giữ phím Shift, sau đó click phải chuột lên màn hình  chọn vào nhóm đối tượng ta giới hạn ( hay nói cách khác là sẽ ưu tiên trong chọn lựa)  Ta chọn vào Select Faces and Edges Làm tương tự cho bulong còn lại ta được như hình dưới Bây giờ ta rê chuột đến đối tượng thứ nhất để chọn lựa, ta sẽ thấy chỉ các đối tượng là đường hoặc mặt mới được chọn. Ta rê và chọn đường tròn www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 40. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 40 12. Kiểm Tra Giao Nhau, Va Chạm Mở file Interference.iam của chương này Ta nhận thấy các 2 chi tiết giao nhau, trong lắp ráp mô hình lớn, việc kiểm tra sự giao nhau là rất quan trọng. Inventor cung cấp cho chúng ta 1 công cụ để kiểm tra sự giao nhau này. Ta làm theo các bước sau: 1/ Ta vào Inspect > Analyze Interference 2/ Hộp thoại xuất hiện, ta chọn lần lượt 2 chi tiết cần kiểm tra w w w .advancecad.edu.vn www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 • 41. Trung Tâm Công Nghệ ADVANCE CAD [Nguyễn Chí Hùng] Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Phụ Trợ Trần Yến | 41 2/ Nếu có sự giao nhau giữa 2 chi tiết, ta sẽ nhận được thông bào và phần giao nhau sẽ sáng lên. Ta click vào nút mở rộng >> để có thêm thông tin về sự giao nhau. Sau khi click nút >> ta sẽ có thêm thông tin về toạ độ của tâm khối nằm ở đâu trong hệ trục. www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn