O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO THIẾT KẾ CƠ KHÍ
SOLIDWORKS 2016
GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM ADVANCE CAD THỰC HIỆN:
Giảng viên 1: Đinh Văn Thuậ...
Trung tâm Advance Cad
Khởi động Solidwork vào môi trường làm việc
SOLIDWORK 2016
File/New/... (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N)
- Part: Môi trường ...
Phần I: MÔI TRƯỜNG PART (PHÁC THẢO 2D, 3D)
SOLIDWORK 2016
Trung tâm Advance Cad
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
• Vào môi trường phác thảo, chọn mặt phẳng phác thảo:
Click chuột trái (or chuột p...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
a. Chức năng từng biểu tượng phác thảo trên Tab Sketch
Sketch Entity Usage Toolbar...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
a. Chức năng từng biểu tượng phác thảo trên Tab Sketch
Sketch Entity Usage Toolbar...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
b. Chức năng từng biểu tượng hiệu chỉnh trên Tab Sketch
Sketch Entity Usage Toolba...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
b. Chức năng từng biểu tượng hiệu chỉnh trên Tab Sketch
Sketch Entity Usage Geomat...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
b. Chức năng từng biểu tượng hiệu chỉnh trên Tab Sketch
Nhóm lệnh
Parttern
Usage G...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
b. Chức năng từng biểu tượng hiệu chỉnh trên Tab Sketch
Nhóm lệnh
Parttern
Usage G...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
b. Chức năng từng biểu tượng hiệu chỉnh trên Tab Sketch
Nhóm lệnh
Move
Usage Geoma...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
b. Chức năng từng biểu tượng hiệu chỉnh trên Tab Sketch
Nhóm lệnh
Ghi kích thước
B...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
b. Chức năng từng biểu tượng hiệu chỉnh trên Tab Sketch
Nhóm lệnh
Offset
Usage Geo...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
c. Một số chức năng ràng buộc hình học thường gặp
Tùy vào loại đối
tượng và trong
...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Bài 1 (BT1) Phân tích hình vẽ
Bài tập 1
...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Sau khi phân tích hình, ta nhận thấy:
- ...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Hướng dẫn vẽ BT1
Bước 1:
Dùng lệnh “Corn...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Hướng dẫn vẽ BT1
Bước 3:
Dùng lệnh “Line...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Hướng dẫn vẽ BT1
Bước 4 (tiếp):
Điểm IV ...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Hướng dẫn vẽ BT1
Bước 4 (tiếp):
2 đoạn 3...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Hướng dẫn vẽ BT1
Bước 5:
Sau khi dùng rà...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Hướng dẫn vẽ BT1
Note:
Các bạn muốn ghi ...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
BT 2
Phân tích tương tự như
BT1, ở BT nà...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Hướng dẫn vẽ BT2
Bước 1:
Ta dùng lệnh “C...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Hướng dẫn vẽ BT2
Bước 2:
- Ta dùng lệnh ...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Hướng dẫn vẽ BT2
Bước 3:
Ta dùng lệnh “A...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Hướng dẫn vẽ BT2
Bước 4:
Ta dùng lệnh “P...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
BT3
Một bài tập sketch luôn có rất
nhiều...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Bước 1:
Vẽ phác thảo hĩnh vẽ tương đối
S...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Bước 2:
Sử dụng “Smart
Dimension” để ghi...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Bước 3:
Sử dụng “Fillet” để bo các cung ...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Bài này chúng ta có thể thấy có
các đườn...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Bước 1:
Vẽ phác thảo với lệnh “Line, Lin...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Bước 2:
Dùng ràng buộc “Tagent” để ràng
...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Bước 3:
Dùng lệnh “Mirror”.
Note: Nên để...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Ta được kết quả:
Hướng dẫn vẽ BT4
Trung ...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
BT5
Bài tập 5
Phân tích bài này ta dễ dà...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Bước 1:
- Vẽ đường tròn Ø100 dạng “const...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Bước 2:
Dùng
Circle Pattern
Hướng dẫn vẽ...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Bước 3:
Dùng ràng buộc
Coincident để ràn...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản
Bước 4:
Dùng lệnh Trim
để bỏ phần thừa
H...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
Sau khi vẽ xong bài sketch, ta thoát sketch bằng cách:
Trung tâm Advance Cad
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
Muốn vào chỉnh sửa lại sketch sau khi đã thoát:
Click chuột trái (or phải)
vào biể...
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
Bài tập tự luyện
Trung tâm Advance Cad
1. Phác thảo 2D - Sketch
SOLIDWORK 2016
Bài tập tự luyện
Trung tâm Advance Cad
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
Phác thảo sketch Kết thúc sketch
Dựng 3D với
Tab Features
Tru...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.1 Sơ lược thanh View-Head up
Zoom vật thể fit ra ra màn hìn...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.1 Sơ lược thanh View-Head up
Button Usage
Zoom to một vùng ...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
Orientation
2.1 Sơ lược thanh View-Head up
Trung tâm Advance ...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.1 Sơ lược thanh View-Head up
View Displays
Trung tâm Advanc...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
a. Extruded Boss/Base
Trung tâm Advan...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
a. Extruded Boss/Base
Tạo khối trên m...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
a. Extruded Boss/Base
* Thẻ “Directio...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
a. Extruded Boss/Base
Blind
Through A...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
a. Extruded Boss/Base
Có thể kết hợp ...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
a. Extruded Boss/Base
* Thẻ “Thin Fea...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
a. Extruded Boss/Base
* Thẻ “Selected...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
Dựng hình 3D từ
bản vẽ bên hệ MMGS
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
a....
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
Bước 1: Chọn mp Top phác thảo sketch
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
Bước 2: Vào lệnh Extruded Boss dùng tính năng Selected Contou...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
Bước 3: Phác thảo sketch trên mp Left của vật thể và đùn khối...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
Bước 4: Chọn mp phác thảo như hình (Click vào mp chọn Sketch)...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
Bước 4 (tiếp): Convert lại biên dạng mp (màu xanh chọn)
2.2 N...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
Bước 5: Vào Extrude Boss điều chỉnh thông số:
2.2 Nhóm lệnh d...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
Ta có kết quả
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
a. Extruded Boss/Base
E...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
b. Revolved Boss/Base
Trung tâm Advan...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
b. Revolved Boss/Base
Ex:
Trung tâm A...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
b. Revolved Boss/Base
Bước 1: Phác th...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
b. Revolved Boss/Base
Bước 2: Vào lện...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
b. Revolved Boss/Base
Bước 3: Đổ màu,...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
c. Swept Boss/Base
Trung tâm Advance ...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
c. Swept Boss/Base
Trung tâm Advance ...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
c. Swept Boss/Base
Ex: Dựng mô hình n...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
c. Swept Boss/Base
Ex: Dựng mô hình n...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
c. Swept Boss/Base
Ex: Dựng mô hình n...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
d. Lofted Boss/Base
Note: * Close lof...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
d. Lofted Boss/Base
Ex: Tạo 1 khối qu...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
d. Lofted Boss/Base
Vào lệnh Lofted B...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
d. Lofted Boss/Base
Ta có kết quả
Tru...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
e. Boundary Boss/Base
Lệnh Boundary:
...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
e. Boundary Boss/Base
Ex. Dựng khối b...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
e. Boundary Boss/Base
Vào lệnh Bounda...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
e. Boundary Boss/Base
Kết quả
Trung t...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
f. Hole Wizzard
Type: Xác định kiểu c...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
f. Hole Wizzard
Position: Chọn vị trí...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
f. Hole Wizzard
Position: Chọn vị trí...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
g. Extruded Cut
Tương tự như lệnh EXT...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
h. Revolved Cut
Tương tự như lệnh REV...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
i. Swept Cut
Tương tự như lệnh SWEPT ...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
j. Lofted Cut
Tương tự như lệnh LOFT ...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
2.2 Nhóm lệnh dựng hình
k. Boundary Cut
Tương tự như lệnh BOU...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
a. Fillet
2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình
Trung tâm Advance ...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
a. Fillet
2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình
Trung tâm Advance ...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
a. Fillet
2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình
Trung tâm Advance ...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
a. Fillet
2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình
Cạnh chung của
2 m...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
a. Fillet
2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình
Chọn 3mp liền kề
n...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
b. Chamfer
2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình
Trung tâm Advance...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
c. Rib
2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình
Trung tâm Advance Cad
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
d. Draft
2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình
Trung tâm Advance C...
2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features
SOLIDWORK 2016
e. Shell
2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình
Trung tâm Advance C...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Giáo trình đào tạo Thiết kế cơ khí Solidworks 2016

18.565 visualizações

Publicada em

Nhằm giúp người mới học soidworks có thể nắm bắt được các tính năng của phần mềm, trung tâm advance cad chia sẻ nội dung của giáo trình đào tạo solidworks để nhiều người có thể tự học

Publicada em: Educação
 • ■■■ https://tinyurl.com/y4urott2
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • 1,DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1,DOWNLOAD PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1,DOWNLOAD EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1,DOWNLOAD doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1,DOWNLOAD PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1,DOWNLOAD EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1,DOWNLOAD doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • it is realy good
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Good for all
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Giáo trình đào tạo Thiết kế cơ khí Solidworks 2016

 1. 1. GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO THIẾT KẾ CƠ KHÍ SOLIDWORKS 2016 GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM ADVANCE CAD THỰC HIỆN: Giảng viên 1: Đinh Văn Thuận Giảng viên 2: Nguyễn Văn Phương **Phần giới thiệu gồm 100/203 slide, những học viên đăng ký học sẽ được phát giáo trình hoàn chỉnh gồm 203 slide.
 2. 2. Trung tâm Advance Cad
 3. 3. Khởi động Solidwork vào môi trường làm việc SOLIDWORK 2016 File/New/... (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N) - Part: Môi trường phác thảo 2D, 3D - Assembly: Môi trường lắp ráp - Drawing: Xuất bản vẽ Trung tâm Advance Cad
 4. 4. Phần I: MÔI TRƯỜNG PART (PHÁC THẢO 2D, 3D) SOLIDWORK 2016 Trung tâm Advance Cad
 5. 5. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 • Vào môi trường phác thảo, chọn mặt phẳng phác thảo: Click chuột trái (or chuột phải) vào biểu tượng mặt phẳng Front (Top or Right) bên Tree Area hoặc Graphics Area  Chọn biểu tượng Sketch: Trung tâm Advance Cad
 6. 6. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 a. Chức năng từng biểu tượng phác thảo trên Tab Sketch Sketch Entity Usage Toolbar Button Geomatry Example Nhóm lệnh Line Chọn điểm bắt đầu và điểm kết thúc Nhóm lệnh Circle Chọn tọa độ tâm và nhập bán kính Nhóm lệnh Arc Chọn tâm, điểm bắt đầu và kết thúc cung tròn. Nhóm lệnh Ellipse Chọn vị trí tâm elip, nhập giá trí bán kính đầu, nhập bán kính sau Trung tâm Advance Cad
 7. 7. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 a. Chức năng từng biểu tượng phác thảo trên Tab Sketch Sketch Entity Usage Toolbar Button Geomatry Example Spline Chọn vị trí các điểm cần thiết để vẽ spline Nhóm lệnh Slot Click điểm vẽ Slot tương ứng với sood điểm của biểu tượng lệnh Nhóm lệnh Rectangle Click các điểm tương ứng với hướng dẫn lệnh (Tree area) để tạo ra hình chữ nhật đúng yêu cầu Point Chọn vị trị bất kì muốn tạo điểm Text Gõ text trên đường curve, sketch vừa tạo Polygon Chọn vị trí tâm Polygon, bán kính Polygon, nhập số cạnh cần thiết Trung tâm Advance Cad
 8. 8. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 b. Chức năng từng biểu tượng hiệu chỉnh trên Tab Sketch Sketch Entity Usage Toolbar Button Sketch fillet Chọn đối tượng cần bo góc, nhập bán kính bo Sketch Chamfer Chọn đối tượng cần vát, nhập chiều dài vát Nhóm lệnh Trim- Extended Trim nhưng cạnh mà con trỏ chuột đi qua Trim các cạnh giao nhau Trim các đường nằm bên trong miền giới hạn bởi 2 đường Trim các đường nằm bên ngoài miền giới hạn bởi 2 đường Trim những phần được chọn Kéo dài đường tới đoạn sẽ giao Trung tâm Advance Cad
 9. 9. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 b. Chức năng từng biểu tượng hiệu chỉnh trên Tab Sketch Sketch Entity Usage Geomatry Example Lệnh đối xứng – Mirror Lưu ý: Đường đối xứng phải là dạng Construction Geometry Trung tâm Advance Cad
 10. 10. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 b. Chức năng từng biểu tượng hiệu chỉnh trên Tab Sketch Nhóm lệnh Parttern Usage Geomatry Example Linear Pattern Trung tâm Advance Cad
 11. 11. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 b. Chức năng từng biểu tượng hiệu chỉnh trên Tab Sketch Nhóm lệnh Parttern Usage Geomatry Example Circular Pattern Trung tâm Advance Cad
 12. 12. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 b. Chức năng từng biểu tượng hiệu chỉnh trên Tab Sketch Nhóm lệnh Move Usage Geomatry Example Trung tâm Advance Cad
 13. 13. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 b. Chức năng từng biểu tượng hiệu chỉnh trên Tab Sketch Nhóm lệnh Ghi kích thước Button Usage Dùng để đặt kích thước cho tất cả các đối tượng mà chúng ta chọn vào, lệnh này có ưu điểm là sử dụng rất nhanh Dùng để dặt kích thước cho các đối tượng nằm ngang Dùng để dặt kích thước cho các đối tượng nằm thẳng đứng Dùng để ghi kích thước nối tiếp cho các đối tượng nằm theo phương của đường thằng. Click đoạn đầu tiên làm gốc kích thước Dùng để dặt kích thước nối tiếp cho các đối tượng nằm theo phương nằm ngang. Click đoạn đầu tiên làm gốc kích thước Tương tự “Horizontal Ordinate”. Click đoạn đầu tiên làm gốc kích thước Trung tâm Advance Cad
 14. 14. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 b. Chức năng từng biểu tượng hiệu chỉnh trên Tab Sketch Nhóm lệnh Offset Usage Geomatry Example Trung tâm Advance Cad
 15. 15. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 c. Một số chức năng ràng buộc hình học thường gặp Tùy vào loại đối tượng và trong các trường hợp khác nhau sẽ có kiểu ràng buộc tương ứng Click chọn đối tượng trước rồi mới chọn ràng buộc Trung tâm Advance Cad
 16. 16. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Bài 1 (BT1) Phân tích hình vẽ Bài tập 1 Trung tâm Advance Cad
 17. 17. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Sau khi phân tích hình, ta nhận thấy: - Các đoạn song song: 1,2,3 - Các điểm thẳng hàng: I với II, I với III cùng trung điểm đoạn số 5 - Điểm IV nằm ở trung điểm đoạn số 6 - Đoạn số 3 và đoạn số 4 bằng nhau Phân tích hình vẽ BT1Đưa ra cách vẽ (Có nhiều cách vẽ khác nhau cho 1 BT) Trung tâm Advance Cad
 18. 18. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Hướng dẫn vẽ BT1 Bước 1: Dùng lệnh “Corner Rectangle” để vẽ hình chữ nhật bao ngoài, điểm đầu đặt ở gốc tọa độ điểm cuối đặt ở góc trên bên phải hình. Bước 2: Dùng lệnh “Smart Dimension” để ghi kích thước hình chữ nhật. - Click vào cạnh thẳng đứng để ghi kích thước thẳng đứng  OK - Click vào cạnh nằm ngang để ghi độ dài cạnh nằm ngang  click OK hoặc Enter Trung tâm Advance Cad
 19. 19. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Hướng dẫn vẽ BT1 Bước 3: Dùng lệnh “Line” để vẽ phác thảo các đoạn nằm bên trong hình Bước 4: Dùng ràng buộc hình học - 1,2,3 song song với nhau ta dùng ràng buộc “Make Parallel” Trung tâm Advance Cad
 20. 20. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Hướng dẫn vẽ BT1 Bước 4 (tiếp): Điểm IV nằm ở trung điểm đoạn số 6, ta dùng ràng buộc “Make Coincident” Bước 4 (tiếp): Điểm I, III cùng nằm thẳng hàng với trung điểm đoạn số 5, ta dùng ràng buộc “Make Horizontal” Trung tâm Advance Cad
 21. 21. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Hướng dẫn vẽ BT1 Bước 4 (tiếp): 2 đoạn 3 và 4 bằng nhau, ta dùng ràng buộc “Make Equal” Bước 4 (tiếp): Điểm I, II thẳng hàng, ta dùng ràng buộc “Make Vertical” Trung tâm Advance Cad
 22. 22. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Hướng dẫn vẽ BT1 Bước 5: Sau khi dùng ràng buộc hình học ta dùng lệnh “Smart Dimension” để ghi kích thước các đoạn còn lại. - Click lần lượt cạnh số 5 và số 6  nhập kích thước là 10  OK hoặc Enter  Tất cả các đoạn chuyển sang màu đen và dưới thanh trạng thái xuất hiện “Fully Define” là bạn đã vẽ đúng Trung tâm Advance Cad
 23. 23. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Hướng dẫn vẽ BT1 Note: Các bạn muốn ghi kích thước có độ dài bằng 10 như hình phía trên bên phải thì các bạn có thể bỏ ràng buộc “Make Vertical” của điểm số I và II. Trung tâm Advance Cad
 24. 24. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản BT 2 Phân tích tương tự như BT1, ở BT này ta nhận thấy các cung tròn tiếp tuyến nhau Bài tập 2 Trung tâm Advance Cad
 25. 25. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Hướng dẫn vẽ BT2 Bước 1: Ta dùng lệnh “Circle” vẽ 4 đường tròn Ø25, Ø60, Ø30, Ø12 có kích thước bất kì, tâm Ø25, Ø60 trùng gốc tọa độ. Trung tâm Advance Cad
 26. 26. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Hướng dẫn vẽ BT2 Bước 2: - Ta dùng lệnh “Smart Dimention” để ghi kích thước vị trí, đường kính cho 4 đường tròn vừa vẽ. - Dùng ràng buộc “Vertical” cho tâm Ø12 với Ø30 Trung tâm Advance Cad
 27. 27. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Hướng dẫn vẽ BT2 Bước 3: Ta dùng lệnh “Arc” để vẽ 3 cung R25, R30, R180. Dùng ràng buộc “Tangent” cho các cung tiếp tuyến với các đường tròn nối tiếp nó Trung tâm Advance Cad
 28. 28. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Hướng dẫn vẽ BT2 Bước 4: Ta dùng lệnh “Power Trim” để cắt bỏ các phần thừa. Trung tâm Advance Cad
 29. 29. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản BT3 Một bài tập sketch luôn có rất nhiều cách để phác thảo. Với bài này ta có thể dùng công cụ “Fillet” để bo các cung. Note: Fillet nên được dùng sau khi phác thảo “Fully Define” Bài tập 3 Trung tâm Advance Cad
 30. 30. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Bước 1: Vẽ phác thảo hĩnh vẽ tương đối Sử dụng lệnh Line, Circle, Arc Hướng dẫn vẽ BT3 Trung tâm Advance Cad
 31. 31. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Bước 2: Sử dụng “Smart Dimension” để ghi kích thước (nhớ Fully Define các bạn nhé) Hướng dẫn vẽ BT3 Trung tâm Advance Cad
 32. 32. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Bước 3: Sử dụng “Fillet” để bo các cung R (Click vào điểm giao giữa 2 cạnh hoặc click vào 2 cạnh giao nhau để Fillet) Hướng dẫn vẽ BT3 Trung tâm Advance Cad
 33. 33. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Bài này chúng ta có thể thấy có các đường đối xứng nhau qua đường “Centerline” Có thể áp dụng lệnh “Mirror” BT4 Bài tập 4 Trung tâm Advance Cad
 34. 34. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Bước 1: Vẽ phác thảo với lệnh “Line, Line Tangent, Circle, Centerline” - Dùng “Smart Dimention” để ghi kích thước cho đường Centerline vẽ đầu tiên là 100. - Tiêp theo dùng Circle để vẽ các đường tròn. - Dùng Line và Line Tangent, Arc để vẽ các đường tương đối còn lại Hướng dẫn vẽ BT4 Trung tâm Advance Cad
 35. 35. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Bước 2: Dùng ràng buộc “Tagent” để ràng buộc các đoạn tiếp tuyến với nhau. “Smart Dimention” để ghi các kích thước còn lại Hướng dẫn vẽ BT4 Trung tâm Advance Cad
 36. 36. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Bước 3: Dùng lệnh “Mirror”. Note: Nên để “Fully Define” trước khi Mirror Hướng dẫn vẽ BT4 Trung tâm Advance Cad
 37. 37. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Ta được kết quả: Hướng dẫn vẽ BT4 Trung tâm Advance Cad
 38. 38. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản BT5 Bài tập 5 Phân tích bài này ta dễ dàng nhận ra các đường tròn quay quanh gốc tọa độ => Dùng lệnh Circle Pattern Trung tâm Advance Cad
 39. 39. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Bước 1: - Vẽ đường tròn Ø100 dạng “construction” tâm trùng với gốc tọa độ. - Vẽ 2 đường tròn Circle Ø60 và Ø40 có tâm thuộc đường tròn Ø100 và nằm thẳng hàng với góc tọa độ (Dùng ràng buộc tương ứng)  Fully Define Hướng dẫn vẽ BT5 Trung tâm Advance Cad
 40. 40. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Bước 2: Dùng Circle Pattern Hướng dẫn vẽ BT5 Trung tâm Advance Cad
 41. 41. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Bước 3: Dùng ràng buộc Coincident để ràng buộc các tâ đường tròn mới tạo trùng với đường tròn Ø100 Hướng dẫn vẽ BT5 Trung tâm Advance Cad
 42. 42. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 d. Hướng dẫn một số bài tập sketch cơ bản Bước 4: Dùng lệnh Trim để bỏ phần thừa Hướng dẫn vẽ BT5 Trung tâm Advance Cad
 43. 43. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 Sau khi vẽ xong bài sketch, ta thoát sketch bằng cách: Trung tâm Advance Cad
 44. 44. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 Muốn vào chỉnh sửa lại sketch sau khi đã thoát: Click chuột trái (or phải) vào biểu tượng sketch đã thoát ra bên Tree Area chọn “Edit Sketch” Trung tâm Advance Cad
 45. 45. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 Bài tập tự luyện Trung tâm Advance Cad
 46. 46. 1. Phác thảo 2D - Sketch SOLIDWORK 2016 Bài tập tự luyện Trung tâm Advance Cad
 47. 47. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 Phác thảo sketch Kết thúc sketch Dựng 3D với Tab Features Trung tâm Advance Cad
 48. 48. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.1 Sơ lược thanh View-Head up Zoom vật thể fit ra ra màn hình Trước khi Zoom to fit (zoom vật thể vô tình mất hút) Zoom to Fit Trung tâm Advance Cad
 49. 49. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.1 Sơ lược thanh View-Head up Button Usage Zoom to một vùng chọn Đưa về hướng nhìn trước đó Tạo mặt cắt Ẩn/Hiện các mp, trục, sketch..... Đổ màu nền (background) Tô màu cho vật thể (body, surface, feature) Trung tâm Advance Cad
 50. 50. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 Orientation 2.1 Sơ lược thanh View-Head up Trung tâm Advance Cad
 51. 51. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.1 Sơ lược thanh View-Head up View Displays Trung tâm Advance Cad
 52. 52. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base Trung tâm Advance Cad
 53. 53. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base Tạo khối trên mặt phẳng (mp) phác thảo Tạo khối trên mp khác (Mp đó phải chứa hết biên dạng sketch) Tạo khối trên mp // mp chứa sketch đi qua điểm (vertex) đã chọn Tạo khối cách mp phác thảo 1 đoạn offset * Thẻ “From” Trung tâm Advance Cad
 54. 54. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base * Thẻ “Direction 1” Lệnh Chú thích Blind Đùn khối theo độ cao nhập vào Up To Vertex Đùn khối tới mp chứa điểm chọn // mp phác thảo sketch Up To Surface Đùn khối tới mp // mp phác thảo sketch Offset From Surface Đùn khối tới mp // mp phác thảo sketch (Có offset cách mp 1 đoạn nhập vào) Up To Body Đùn khối tới 1 body có trước đó (Body đó phải chứa hết biên dạng Sketch của mp phác thảo) Mid Plane Lấy mp phác thảo làm mp đối xứng đùn khối ra 2 bên Through All Đùn tới mp của body cuối cùng (or mp chứa điểm cuối cùng// mp phác thảo theo hướng Direction 1) Draft Góc vác (góc nghiêng) cho khối (body) Hướng Hướng của khối extruded boss (Có thể hướng theo đường thẳng or 2 điểm) Merge result Kết nối các body đi qua body vừa tạo thành 1 body duy nhất * Thẻ “Direction 2”: Tương tự “Direction 1” Đổi chiều Extruded Boss Trung tâm Advance Cad
 55. 55. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base Blind Through All Up To Vertex Up To Next Up To Surface Offset From Surface Up To Body Draft và đùn theo hướng Trung tâm Advance Cad
 56. 56. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base Có thể kết hợp tính năng giữa các thẻ cùng lúc để ra body phù hợp Trung tâm Advance Cad
 57. 57. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base * Thẻ “Thin Feature” Lệnh Chú thích One-Direction Tạo bề dày cho thành (biên dạng sketch) theo 1 hướng Mid-Plane Tạo bề dày cho thành theo 2 hướng đều nhau Two-Direction Tạo bề dày cho thành theo 2 hướng kích thước khác nhau Cap ends Làm kín thành xung quanh Đổi hướng thin Trung tâm Advance Cad
 58. 58. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base * Thẻ “Selected Contours”, “Feature Scope” Lệnh Chú thích Selected Contours Chọn các biên dạng sketch muốn đùn khối (Trường hợp các biên dạng sketch giao nhau, chồng nhau) Feature Scope Chọn các khối giao với khối đùn thành 1 khối duy nhất Trung tâm Advance Cad
 59. 59. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 Dựng hình 3D từ bản vẽ bên hệ MMGS 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base Ex: Trung tâm Advance Cad
 60. 60. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 Bước 1: Chọn mp Top phác thảo sketch 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base Ex: Trung tâm Advance Cad
 61. 61. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 Bước 2: Vào lệnh Extruded Boss dùng tính năng Selected Contours 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base Ex: Trung tâm Advance Cad
 62. 62. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 Bước 3: Phác thảo sketch trên mp Left của vật thể và đùn khối 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base Ex: Trung tâm Advance Cad
 63. 63. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 Bước 4: Chọn mp phác thảo như hình (Click vào mp chọn Sketch) 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base Ex: Đưa về hướng nhìn chuẩn (Ctrl + 8) Trung tâm Advance Cad
 64. 64. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 Bước 4 (tiếp): Convert lại biên dạng mp (màu xanh chọn) 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base Ex: - Chọn mặt phẳng - Click vào biểu tượng Convert Entities Trung tâm Advance Cad
 65. 65. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 Bước 5: Vào Extrude Boss điều chỉnh thông số: 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base Ex: - Up to Surface - Đùn theo hướng Trung tâm Advance Cad
 66. 66. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 Ta có kết quả 2.2 Nhóm lệnh dựng hình a. Extruded Boss/Base Ex: Trung tâm Advance Cad
 67. 67. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình b. Revolved Boss/Base Trung tâm Advance Cad
 68. 68. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình b. Revolved Boss/Base Ex: Trung tâm Advance Cad
 69. 69. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình b. Revolved Boss/Base Bước 1: Phác thảo trên mp Front biên dạng như hình Trung tâm Advance Cad
 70. 70. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình b. Revolved Boss/Base Bước 2: Vào lệnh Revolved Boss/Base chọn trục ngang phía dưới làm trục quay Trung tâm Advance Cad
 71. 71. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình b. Revolved Boss/Base Bước 3: Đổ màu, ta có kết quả Trung tâm Advance Cad
 72. 72. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình c. Swept Boss/Base Trung tâm Advance Cad
 73. 73. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình c. Swept Boss/Base Trung tâm Advance Cad
 74. 74. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình c. Swept Boss/Base Ex: Dựng mô hình như hình bên (kích thước tùy ý) Trên mp Right, phác thảo 1 đoạn thẳng Trên mp Right, phác thảo 1 đoạn Spline Bước 1: Trên mp Top, phác thảo hình ngũ giác Trung tâm Advance Cad
 75. 75. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình c. Swept Boss/Base Ex: Dựng mô hình như hình bên (kích thước tùy ý) Bước 2: Ràng buộc Pierce 1 đỉnh ngũ giác với đoạn thẳng, Pierce 1 đỉnh ngủ giác khác với đoạn Spline Trung tâm Advance Cad
 76. 76. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình c. Swept Boss/Base Ex: Dựng mô hình như hình bên (kích thước tùy ý) Bước 3: Thoát Sketch vào lệnh Swept Boss/Base điều chỉnh thông số ta có kết quả Trung tâm Advance Cad
 77. 77. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình d. Lofted Boss/Base Note: * Close loft: lựa chọn này để nối biên dạng dầu tiên và biên dạng cuối cùng thành một vòng khép kín Trung tâm Advance Cad
 78. 78. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình d. Lofted Boss/Base Ex: Tạo 1 khối qua 3 biên dạng sketch thuộc 3 mp khác nhau như hình Trung tâm Advance Cad
 79. 79. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình d. Lofted Boss/Base Vào lệnh Lofted Boss/Base chọn 3 biên dạng Sketch trong ô Profile Các nút màu xanh lá dùng để điều chỉnh hướng cho mô hình Trung tâm Advance Cad
 80. 80. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình d. Lofted Boss/Base Ta có kết quả Trung tâm Advance Cad
 81. 81. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình e. Boundary Boss/Base Lệnh Boundary: Tạo ra khối Solid hoặc Surface bằng cách quét các đường Curves, Edges, Sketch, Point theo 1 hướng hoặc 2 hướng. Có thể sử dụng Boundary như lệnh Swept. Có thể sử dụng một điểm quét đến 1 đường cong theo một hướng, giống như Loft từ một điểm. Nói cách khác nó là tổng hợp của 2 lệnh Loft và Swept Trung tâm Advance Cad
 82. 82. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình e. Boundary Boss/Base Ex. Dựng khối body qua 2 mặt cong (hình bên) Trung tâm Advance Cad
 83. 83. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình e. Boundary Boss/Base Vào lệnh Boundary Boss/Base: Tùy chỉnh thông số, các nút xanh để chỉnh hướng Trung tâm Advance Cad
 84. 84. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình e. Boundary Boss/Base Kết quả Trung tâm Advance Cad
 85. 85. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình f. Hole Wizzard Type: Xác định kiểu của Bulông bắt vào lỗ Trung tâm Advance Cad
 86. 86. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình f. Hole Wizzard Position: Chọn vị trí lỗ Trung tâm Advance Cad
 87. 87. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình f. Hole Wizzard Position: Chọn vị trí lỗ Trung tâm Advance Cad
 88. 88. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình g. Extruded Cut Tương tự như lệnh EXTRUDE BOSS/BASE. Lệnh EXTRUDED CUT được dùng để trừ đi một phần vật liệu. Cách thực hiện lệnh và các thông số đều giống như lệnh EXTRUDED BOSS/BASE. Ở lệnh này ta chú ý ở một điểm đó là tính năng “Flip side to cut” Trung tâm Advance Cad
 89. 89. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình h. Revolved Cut Tương tự như lệnh REVOLVED BOSS/BASE. Lệnh REVOLVED CUT được dùng để trừ đi một phần vật liệu. Cách thực hiện lệnh và các thông số đều giống như lệnh REVOLVED BOSS/BASE. Trung tâm Advance Cad
 90. 90. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình i. Swept Cut Tương tự như lệnh SWEPT BOSS/BASE. Lệnh SWEPT CUT được dùng để trừ đi một phần vật liệu. Cách thực hiện lệnh và các thông số đều giống như lệnh SWEPT BOSS/BASE Trung tâm Advance Cad
 91. 91. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình j. Lofted Cut Tương tự như lệnh LOFT BOSS/BASE. Lệnh LOFT CUT được dùng để trừ đi một phần vật liệu. Cách thực hiện lệnh và các thông số đều giống như lệnh LOFT BOSS/BASE Trung tâm Advance Cad
 92. 92. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 2.2 Nhóm lệnh dựng hình k. Boundary Cut Tương tự như lệnh BOUNDARY BOSS/BASE. Lệnh BOUNDARY CUT được dùng để trừ đi một phần vật liệu. Cách thực hiện lệnh và các thông số đều giống như lệnh BOUNDARY BOSS/BASE Trung tâm Advance Cad
 93. 93. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 a. Fillet 2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình Trung tâm Advance Cad
 94. 94. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 a. Fillet 2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình Trung tâm Advance Cad
 95. 95. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 a. Fillet 2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình Trung tâm Advance Cad
 96. 96. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 a. Fillet 2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình Cạnh chung của 2 mặt được chỉ ra để Fillet Trung tâm Advance Cad
 97. 97. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 a. Fillet 2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình Chọn 3mp liền kề nhau để Fillet Trung tâm Advance Cad
 98. 98. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 b. Chamfer 2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình Trung tâm Advance Cad
 99. 99. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 c. Rib 2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình Trung tâm Advance Cad
 100. 100. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 d. Draft 2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình Trung tâm Advance Cad
 101. 101. 2. Dựng, hiệu chỉnh mô hình 3D – Tab Features SOLIDWORK 2016 e. Shell 2.2 Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình Trung tâm Advance Cad

×