O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hướng dẫn cập nhật cổ phiếu HVA & đăng ký hợp đồng hợp tác BCC

103 visualizações

Publicada em

Hướng dẫn cập nhật cổ phiếu HVA & đăng ký hợp đồng hợp tác BCC

Publicada em: Negócios
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Hướng dẫn cập nhật cổ phiếu HVA & đăng ký hợp đồng hợp tác BCC

  1. 1. HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT CỔ PHIẾU HVA GIỮA ETRUST NETWORK VÀ CỔ ĐÔNG HVA & ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC BCC
  2. 2. Sau khi đăng ký bạn đăng nhập vào www.member.hva.group 1. Nhập đầy đủ thông tin và upload các tài liệu xác minh. 2. Chờ xác thực tài khoản bởi công ty – thông thường không quá 24h. CẬP NHẬT SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU HVA
  3. 3. 1.Đăng nhập vào www.member.hva.group 2.Chọn Tài khoản → Tài khoản ký quỹ
  4. 4. 3.Chọn Cập nhật mục cổ phiếu HVA 4.Nhập số lượng → Nhấn Cập nhật Số lượng cổ phiếu sẽ được cập nhật vào ví sau khi được công ty xét duyệt hoàn tất.
  5. 5. ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC BCC
  6. 6. 1.Vào menu Cổ đông HVA → Hợp đồng hợp tác BCC 2.Nhập số lượng đăng ký → Nhấn Đồng ý
  7. 7. Công ty sẽ liên hệ đến cổ đông để hoàn tất các quy trình đăng ký. Người dùng có thể xem lịch sử bằng cách Vào menu Cổ đông HVA → Lịch sử BCC
  8. 8. Thank you www.member.hva.group

×